Terms & Conditions

Select Language:

Malaysia Germany France Norway Sweden Finland Italy Poland Netherlands United Kingdom

Gambaran Keseluruhan

Apa itu Read with me

Read with me adalah perpustakaan dalam talian, menyediakan e-buku untuk penggunanya. Ini adalah platform bacaan yang ideal jika anda banyak bepergian, atau berulang setiap hari, atau jika anda hanya memilih buku dalam format digital. Buku-buku dalam koleksi kami meliputi banyak topik yang berbeza, tetapi kebanyakannya memberi tumpuan kepada gelaran diri dalam pelbagai bidang. Anda boleh mengakses Read with me dari mana-mana peranti elektronik selagi ia disambungkan ke Internet. Untuk membaca tajuk kegemaran anda di luar talian, anda mesti memuat turunnya terlebih dahulu. Antara muka kami adalah mudah, jadi mudah untuk mencari semua buku yang anda suka, dan lebih mudah untuk memuat turunnya seberapa banyak yang anda mahu dengan hanya satu klik.

Umum

Wild Web Ltd menguruskan laman web Read with me (dalam teks ““Laman Web””) dan semua perkhidmatan yang berkaitan (“Perkhidmatan”). Subjek untuk Terma dan Syarat ini adalah pencapaian dan penggunaan kepada perkhidmatan ini. Anda menyatakan bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju dengan Terma dan Syarat ini apabila anda membeli atau mencapai perkhidmatan ini.

Anda akan menerima keahlian yang berterusan di Read with me.
Selepas tempoh percubaan 3 keahlian anda akan diperbaharui secara automatik dan kemudiannya harga keahlian untuk setiap 30 hari, masing-masing 299.00 MYR sebulan atau harga tempatan, harga ini dipaparkan di bahagian di “Harga mengikut negara”. Keahlian anda akan kekal aktif sehingga anda membatalkan keahlian anda. Keahlian anda tidak terikat kepada tempoh tertentu, ia boleh ditamatkan dengan bebas pada bila-bila masa.

Anda bersetuju untuk membenarkan Read with me  menarik balik harga percubaan apabila anda mendaftar keahlian melalui salah satu kempen kami, dan kadar bulanan normal untuk langganan bulanan daripada kad kredit akan digunakan semasa pendaftaran. Apabila anda membeli langganan, langganan anda akan diperbaharui secara automatik sehingga anda menamatkan langganan ini di bahagian “Tetapan” pada Read with me. Untuk mempunyai langganan yang sah kepada Read with me, anda hendaklah berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dan tinggal di salah sebuah negara tempat kami beroperasi. Tiada caj tersembunyi yang dikenakan apabila membeli langganan perkenalan, hanya jumlah yang dinyatakan dalam kempen, kerana anda dapat menamatkan langganan anda sebelum tempoh percubaan 3 hari tamat.

sekiranya pembayaran langganan ditolak oleh kad kredit pelanggan, pelanggan akan dikenakan jumlah yang sama sehingga pembayaran berjaya.

Pembayaran dengan percubaan yang ditolak akan dipohon semula kemudian untuk tempoh yang baharu. Pembayaran yang ditolak melebihi setengah tahun akan ditamatkan langganannya secara automatik dan capaian ke laman Read with me  akan ditutup.

Wild Web Ltd berhak untuk mengeluarkan kedua-dua invois fizikal dan digital jika pesanan pelanggan tidak diikuti dengan pembayaran melalui kad kredit. Invois boleh dikeluarkan oleh pihak ketiga kerana Wild Web Ltd berhak menggunakan kaedah yang disebut pemfaktoran. Selain itu pelanggan juga bersetuju bahawa semua komunikasi yang berkaitan dengan perdagangan ini dilindungi oleh RPL §154a atas persetujuan kepada komunikasi elektronik dan telefon antara pihak-pihak dalam perdagangan ini.

Sebuah e-mel pengesahan untuk pesanan/pembayaran anda akan dihantar ke e-mel yang anda telah nyatakan semasa membuat pendaftaran kepada langganan ini.

Harga Mengikut Negara

Perkhidmatan Pelanggan

Pihak kami berusaha untuk memberi perkhidmatan pelanggan terbaik yang mungkin – perkhidmatan kami buka dari Isnin hingga Jumaat pada jam 08:00 - 23:00 (Zon waktu: +2 GMT) dan akan memberi sokongan yang terbaik untuk membimbing anda dan menjawab pertanyaan anda dalam masa 48 jam pada hari bekerja dan kami tutup pada hujung minggu.

Anda boleh menghantar semua pertanyaan atau masalah anda ke support@readwithme.io – Semua jawapan e-mel dan khidmat pelanggan akan dijawab dalam Bahasa Perancis atau Bahasa Inggeris, jadi sila nyatakan pertanyaan anda dalam bahasa Perancis atau bahasa Inggeris, dengan ini ia membolehkan kami memberikan sokongan dalam talian yang tercepat dan terbaik untuk anda. Sekiranya anda menyampaikan pertanyaan anda dalam bahasa lain, kita mungkin tidak dapat memahami anda atau perlu melakukan terjemahan melalui Google, dan beberapa jawapan yang diberikan kemungkinan disalah faham dan salah.

Perkhidmatan sokongan melalui telefon kami juga boleh dicapai dalam waktu operasi kami, anda boleh menghubungi kami dengan menghubungi +359 2 493 0409.

Kegagalan Menerima E-mel Alu-aluan, E-mel Invoice dan lain-lain

Read with me tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap masalah pelanggan yang tidak menerima e-mel alu-aluan, penamatan perkhidmatan, invois, resit dll. Ia merupakan tanggungjawab pelanggan pada bila-bila masa untuk memastikan bahawa penyedia e-mel atau e-mel anda boleh dicapai dan dapat menerima mel tersebut. Dengan memastikan bahawa mereka tidak berakhir di folder spam atau mel remeh ”junk mail” anda. Penyedia e-mel seperti Hotmail dan Gmail boleh menghadapi masalah yang berkaitan dengan e-mel yang dihantar dari Read with me dan kami menyarankan anda untuk menggunakan penyedia e-mel alternatif apabila melanggan kepada Read with me.

Privasi

Bagi kami, privasi anda adalah sangat penting. Oleh itu, kami telah membangunkan Dasar ini agar anda memahami cara kami mengumpul, menggunakan, berkomunikasi dan mendedahkan maklumat peribadi anda. Berikut ialah dasar privasi kami di Read with me.

• Kami akan mengenal pasti tujuan untuk maklumat tersebut yang dikumpulkan, sebelum atau semasa mengumpul maklumat peribadi.

• Kami akan mengumpulkan dan menggunakan maklumat peribadi anda hanya dengan objektif untuk memenuhi tujuan-tujuan yang ditentukan oleh kami dan untuk tujuan lain yang selaras dengannya, melainkan kami telah memperoleh persetujuan daripada individu berkenaan atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.

• Kami hanya akan menyimpan maklumat peribadi selagi perlu untuk memenuhi tujuan tersebut.

• Kami akan mengumpulkan maklumat peribadi dengan cara yang sah dan adil dan, jika sesuai, dengan pengetahuan atau persetujuan daripada individu berkenaan.

• Data peribadi yang dikumpul sepatutnya berkaitan dengan tujuan yang akan digunakan, dan, setakat yang diperlukan untuk tujuan tersebut, data peribadi tersebut hendaklah tepat, lengkap, dan terkini.

• Kami akan melindungi maklumat peribadi anda dengan perlindungan keselamatan yang munasabah daripada hilang atau kecurian, ini termasuklah daripada capaian, pendedahan, penyalinan, penggunaan atau pengubahsuaian yang tidak dibenarkan.

• Kami menyediakan maklumat kepada pelanggan tentang dasar dan amalan kami yang berkaitan dengan pengurusan maklumat peribadi.

Kami komited untuk melaksanakan perniagaan kami selaras dengan prinsip-prinsip ini untuk memastikan kerahsiaan maklumat peribadi pelanggan dilindungi dan dikekalkan.

Apakah Maklumat Peribadi Yang Kami Kumpulkan Daripada Anda?

Apabila anda mendapat capaian, mendaftar, mengambil bahagian, membuat akaun atau menggunakan perkhidmatan kami, kami boleh mengumpul maklumat peribadi anda. Maklumat peribadi yang dikumpulkan, bergantung kepada keadaan dan perkhidmatan yang anda gunakan, tetapi boleh terdiri daripada maklumat yang berikut: 

Maklumat Peribadi Yang Dijana Oleh Pengguna

Rujukan pembelian anda, iaitu semasa anda bertindak balas kepada iklan atau kempen kami

• Alamat IP

Maklumat lain tentang penggunaan perkhidmatan kami juga boleh kami kumpulkan melalui kuki dan teknologi yang serupa.

Maklumat Peribadi Yang Dikumpulkan Daripada Pihak Ketiga

Kami boleh menambah maklumat yang kami kumpulkan daripada anda dengan maklumat yang kami terima daripada pihak ketiga dan melalui penggunaan anda pada laman web, produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh produk lain di syarikat Wild Web Ltd kami. Perkara ini boleh berlaku misalnya apabila kami menerima maklumat daripada pihak ketiga yang menyediakan penyelesaian pembayaran kami untuk membolehkan pembayaran apabila menggunakan Perkhidmatan kami.

Mengapakah Kami Mengumpul Maklumat Peribadi Anda?

Tujuan kami

Kami memproses maklumat peribadi anda untuk tujuan yang berikut:

A) Untuk tujuan hubungan kontraktual kita:

• Untuk mengendalikan pembayaran bagi akaun anda dan menyampaikan maklumat pesanan dan invois kepada anda

• Untuk mengesan pembelian anda bagi memastikan bahawa kami boleh menyediakan perkhidmatan yang anda layak terima

• Untuk berhubung dengan anda berkenaan langganan, akaun atau pembelian Perkhidmatan kami/p>

• Untuk memaklumkan kepada anda berkenaan perubahan yang berlaku dalam Perkhidmatan kami/p>

• Untuk menyediakan tawaran, berita, maklumat, produk atau perkhidmatan yang anda minta daripada kami

B) Untuk tujuan yang sah:/strong>

• Untuk berkongsi maklumat anda dengan produk lain dalam Wild Web Ltd apabila perlu bagi tujuan pentadbiran atau penyampaian Perkhidmatan kami kepada anda

• Untuk menggunakan alamat IP atau maklumat lain yang diperlukan bagi menyekat kegiatan yang berniat jahat terhadap Perkhidmatan kami tindakan ini bertujuan melindungi Perkhidmatan kami atau menguatkuasakan atau menggunakan Terma dan Syarat kami

• Untuk memberi maklumat dalam proses penggabungan dan pengambilalihan bagi tujuan pengurusan perniagaan dan strategi.

• Untuk memberikan anda tawaran, berita, maklumat, produk atau perkhidmatan yang kami percaya mungkin menarik minat anda, ini termasuklah iklan khusus yang berkaitan dengan minat anda

• Untuk tujuan analisis dan statistik

• Untuk menubuhkan, melaksanakan atau melindungi keperluan undang-undang

C) Kami juga boleh memproses maklumat peribadi anda jika perlu untuk pihak kami mematuhi kewajipan atau keputusan pihak berkuasa.

Apakah asas undang-undang dalam Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) yang didasari oleh pemprosesan data peribadi anda?

• perkara (A) diperlukan untuk membuat kesimpulan dan memenuhi kewajipan kami setelah perjanjian kami dengan anda;

• perkara (B) diperlukan untuk kepentingan sah kami dalam membangunkan, menguruskan, melindungi dan memasarkan Perkhidmatan kami dan juga dari perspektif perniagaan dan strategi;

• perkara (C) hanya akan berlaku jika kami telah menerima persetujuan anda terhadap layanan tersebut;

• perkara (D) diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang;

Adakah Anda Wajib Untuk Memberi Maklumat Peribadi Anda

 

Maklumat peribadi yang kami minta daripada anda dan ditandakan sebagai “wajib” dalam apa cara sekalipun adalah diperlukan untuk kami menyediakan Perkhidmatan kami (untuk alasan undang-undang, kontrak, pentadbiran, teknikal atau yang serupa denganya).

Walau bagaimanapun, beberapa maklumat peribadi anda hanya diperlukan jika anda menggunakan ciri-ciri khusus, membolehkan bahagian pilihan Perkhidmatan, atau meminta capaian kepada sumber, tawaran, promosi, program tertentu atau yang serupa dengannya daripada kami atau rakan pemasaran kami.

Keperluan iniakan dimaklumkan kepada anda sebelum kami mengumpul maklumat peribadi tersebut daripada anda.

Siapakah Pihak Yang Boleh Kami Berkongsi Maklumat Peribadi Anda?

Pemindahan maklumat dalam kumpulan

Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda kepada produk lain dalam Wild Web Ltd, jika diperlukan untuk tujuan pentadbiran atau penyediaan Perkhidmatan kami kepada anda. Jika anda telah bersetuju dengan ini, kami juga boleh mendedahkan maklumat peribadi anda kepada produk dalam Wild Web Ltd untuk tujuan pemasaran. Produk yang mencapai maklumat peribadi anda mematuhi amalan sesuai dengan Dasar Privasi ini.

Rakan niaga, penaja dan pengiklan

Kami boleh berkongsi maklumat peribadi anda dengan rakan kerjasama dan penaja kami. Di samping itu, kami juga boleh berkongsi maklumat peribadi anda dengan rakan kerjasama dan pengiklan kami, akan tetapi ini hanya dilakukan selepas anda meminta atau bersetuju dengannya.

Seperti yang dijelaskan, kami juga boleh menggunakan maklumat agregat untuk memantau penggunaan Perkhidmatan kami bagi membantu kami memperbaiki dan membangunkan Perkhidmatan kami dan kami juga boleh membuat maklumat agregat sedemikian tersedia kepada pihak ketiga, seperti. rakan kongsi kandungan atau pengiklan. Maklumat agregat tidak termasuk maklumat peribadi dan tidak dapat dikaitkan dengan anda.

Pihak ketiga untuk tujuan keselamatan atau sah yang lain

Kami juga boleh mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga jika kami mempunyai alasan untuk mempercayai bahawa pendedahan maklumat peribadi tersebut adalah perlu:

• Untuk mematuhi tanggungjawab undang-undang yang terpakai, termasuk permohonan, perintah mahkamah, permintaan kerajaan atau jaminan carian, ataupun sebaliknya yang diperlukan oleh undang-undang;

• Untuk melindungi hak atau harta kami, atau keselamatan pelanggan atau pekerja kami;

• Untuk melindungi Perkhidmatan kami daripada aktiviti penipuan, berniat jahat, penyalahgunaan, penggunaan atau langganan yang tidak sah dan juga bagi melindungi rangkaian, Perkhidmatan, Peranti dan Pengguna kami daripada aktiviti sedemikian;

• Untuk menggalakkan atau mempertahankan terhadap aduan atau tuntutan undang-undang di mahkamah, kes dan prosedur pentadbiran dan sebagainya;

• Untuk menilai risiko, tujuan pelaporan atau menerima bayaran bagi Perkhidmatan kami;

• Sebagai sebahagian daripada penggabungan dan pengagregatan, dengan syarat pembeli atau penjual yang berpotensi bersetuju untuk menghormati dan memproses maklumat peribadi anda menurut Dasar Privasi kami;

• Untuk juruaudit dan penyelia luar

Di Manakah Kami Memproses Maklumat Peribadi Anda?

Data peribadi yang kami telah kumpulkan daripada anda boleh dipindahkan dan disimpan di destinasi di luar Kawasan Ekonomi Eropah(“EEA”), termasuk destinasi yang tidak diliputi oleh keputusan Suruhanjaya Eropah mengenai tahap perlindungan yang mencukupi bagi pemprosesan data peribadi. Ia boleh dikongsi dengan produk lain dalam Wild Web Ltd, yang dikendalikan oleh pekerja yang bekerja untuk kami atau salah satu pembekal kami di luar EEA. Kakitangan tersebut boleh, sebagai contoh, terlibat dalam memenuhi pesanan anda, memproses maklumat pembayaran anda dan melaksanakan perkhidmatan sokongan kami. Kami mengambil segala langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk memastikan maklumat peribadi anda diproses dengan selamat dan mengikut Dasar Privasi ini dan kami telah mengambil perlindungan yang sewajarnya untuk melindungi maklumat peribadi anda. Untuk maklumat lanjut mengenai atau salinan perlindungan ini, sila hubungi kami menggunakan maklumat hubungan yang terdapat pada penghujung Dasar Privasi ini.

Berapa Lamakah Tempoh Kami Menyimpan Data Peribadi Anda?

Kami hanya akan menyimpan maklumat peribadi anda selagi kami menganggapnya perlu untuk memenuhi tujuan kami seperti yang diterangkan di atas dalam bahagian “Mengapakah kami mengumpul maklumat peribadi anda”. Kemudian kami akan memadam atau, dalam sesetengah kes, menganonimkan maklumat peribadi anda. Kami akan sentiasa menyemak sama ada kami menyimpan maklumat peribadi untuk dipadamkan. Memandangkan kami memproses maklumat peribadi anda untuk tujuan yang berbeza-beza, tempoh penyeimpanan maklumat peribadi yang sebenar adalah berbeza-beza.

Biasanya, tarikh akhir pemadaman data yang berikut dikenakan:

Jenis dataApakah data tersebut?Tarikh akhir pemadaman data
Data penggunaData pengguna ialah maklumat mengenai cara anda menggunakan perkhidmatan dan pesanan yang anda buat.Sehingga akaun dipadam (diproses dalam 5 tahun)
Data perkhidmatan pelangganData perkhidmatan pelanggan ialah maklumat yang anda berikan apabila anda berhubung dengan perkhidmatan pelanggan Read with me dan rakaman suara yang dibuat untuk tujuan pendidikan.3 tahun (log panggilan dan dialog teks)

1 bulan (rakaman suara)
Maklumat akaunMaklumat akaun ialah maklumat mengenai akaun anda, seperti nama pengguna, kata laluan dan maklumat pembelian yang dibuat dalam perkhidmatan
Read with me.
Sehingga akaun dipadam
Data transaksiData transaksi ialah maklumat mengenai urus niaga yang dibuat pada akaun anda berkaitan dengan pembelian yang dibuat dalam perkhidmatan
Read with me
10 tahun

Bagaimanakah Kami Melindungi Maklumat Peribadi Anda?

Bagi kami, melindungi maklumat peribadi anda adalah penting. Semua maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami disimpan dalam pelayan yang selamat dan kami mempunyai prosedur yang ketat untuk melindunginya daripada hilang, penyalahgunaan, capaian tanpa kebenaran, perubahan, pendedahan atau pemusnahan maklumat peribadi anda. Sebarang transaksi pembayaran akan disulitkan oleh teknologi standard industri dan tertakluk kepada standard keselamatan Industri Pembayaran Kad (PCI).

Walaupun kami bekerja keras untuk melindungi data peribadi anda, kami tidak dapat menjamin bahawa langkah keselamatan kami akan menghalang percubaan yang tidak dibenarkan untuk mencapai, menggunakan atau mendedahkan maklumat peribadi anda. Walau bagaimanapun, kami mengekalkan rancangan keselamatan dan kejadian, termasuk rancangan untuk menangani sebarang pelanggaran keselamatan data, sekiranya berlaku kejadian fizikal atau teknikal untuk mengendalikannya pada masa yang tepat dan menghadkan sebarang kesan buruk hasil daripada kejadian sedemikian.

Bagaimanakah Anda Boleh Mencapai Maklumat Peribadi Anda?

Kami faham bahawa kadang-kadang anda mungkin memerlukan maklumat tambahan daripada kami mengenai maklumat peribadi anda dan cara maklumat anda diproses atau anda mungkin mahu mengemaskini atau membetulkan maklumat peribadi yang telah anda berikan kepada kami. Oleh itu, anda mempunyai hak-hak yang berikut:

Hak untuk mencapai maklumat peribadi anda:Anda berhak untuk disahkan oleh kami jika kami memproses maklumat peribadi tentang anda dan, dengan itu, untuk mencapai maklumat dan maklumat peribadi anda.

Hak untuk membetulkan maklumat peribadi:Sekiranya anda mendapati bahawa maklumat peribadi yang kami uruskan tentang anda adalah tidak tepat, anda berhak meminta kami membetulkan maklumat peribadi yang boleh dikenalpasti.  

Hak untuk memadam maklumat peribadi (hak untuk dilupakan):Dalam keadaan tertentu, sebagai contoh, jika maklumat peribadi anda diproses secara tidak sah atau anda telah menarik balik persetujuan anda (jika pemprosesan maklumat peribadi anda adalah berdasarkan persetujuan anda), anda mempunyai hak untuk meminta dan memadam maklumat peribadi anda daripada kami. 

Hak untuk mengehadkan pemprosesan maklumat peribadi:Dalam keadaan tertentu, iaitu jika anda mempertikaikan ketepatan maklumat peribadi anda atau jika anda membantah tujuan sah kami untuk memproses maklumat peribadi anda, anda berhak meminta kami mengehadkan pemprosesan maklumat peribadi anda sehingga penyelesaian telah diputuskan. 

Hak untuk membantah pemprosesan maklumat peribadi:Dalam keadaan tertentu, iaitu jika anda mempertikaikan kepentingan sah kami dalam memproses maklumat peribadi anda, anda mempunyai hak untuk membantah, atas alasan yang berkaitan dengan situasi tertentu anda, terhadap pemprosesan tersebut. 

Hak untuk kemudahalihan data:: Jika maklumat peribadi anda diproses secara automatik berdasarkan persetujuan anda atau dalam pelaksanaan hubungan kontrak kami, anda berhak meminta kami untuk memberikan maklumat peribadi anda dalam format mesin yang boleh dibaca untuk dihantar kepada pengawal data yang lain.

Hak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan: Anda mempunyai hak untuk memfailkan aduan mengenai pemprosesan maklumat peribadi anda kepada pihak berkuasa penyeliaan anda.

Jika pemprosesan maklumat peribadi anda adalah berdasarkan persetujuan anda, anda berhak menarik balik persetujuan tersebut pada bila-bila masa (bagaimanapun, ia tidak akan menjejaskan pemprosesan berdasarkan persetujuan anda sebelum penarikan balik persetujuan) dengan menghubungi kami atau dengan mengemaskini tetapan dalam Perkhidmatan kami .(jika berkaitan).

Sila hubungi kami dengan menggunakan butiran hubungan di bawah untuk membuat permintaan hak anda. Kami akan membuat usaha yang munasabah secara komersial untuk bertindak balas terhadap permintaan anda dalam masa 30 hari selepas menerima permintaan tersebut. Sekiranya kami tidak dapat mematuhi permintaan anda dalam tempoh 30 hari, kami akan memaklumkan kepada anda, sebab kelewatan tersebut dan jangka masa kami dapat memenuhi permintaan anda.

Serta, sila ambil perhatian bahawa anda boleh menukar pilihan maklumat hubungan anda pada halaman “Tetapan” jika anda tidak mahu menerima jenis maklumat tertentu daripada kami. Anda juga boleh melakukan ini pada bila-bila masa dengan menghubungi kami di support@readwithme.io atau +359 2 493 0409.

Perubahan Kepada Dasar Privasi Ini

Dasar Privasi kami mungkin akan dipinda dari semasa ke semasa. Oleh itu, pastikan anda sentiasa menyemak versi terkini dasar ini. Kami akan mengumumkan sebarang perubahan kepada Dasar Privasi di sini, dan jika perubahan tersebut penting, kami akan memberi anda mesej yang lebih jelas seperti melalui e-mel. Jika kami menukar Dasar Privasi ini dengan cara yang akan mempengaruhi cara kami menggunakan maklumat peribadi anda, kami akan menasihati anda tentang pilihan yang mungkin anda ada hasil daripada perubahan ini. Kami juga akan menyimpan versi Dasar Privasi sebelum ini dalam arkib untuk semakan anda.

Pendaftaran

Dengan mendaftar di laman web kami, anda bersetuju:

• bahawa maklumat anda tentang diri anda dan/atau organisasi anda adalah tepat, terkini dan lengkap;

• untuk menyimpan kata laluan dan maklumat lain yang berkaitan dengan keselamatan anda dalam perkhidmatan dengan sulit;

• untuk mengemas kini maklumat anda secara kerap untuk memastikannya tepat, lengkap dan terkini;

• untuk bertanggungjawab terhadap semua tindakan yang timbul daripada penggunaan akaun anda.

• Untuk membayar invois anda setiap bulan, sehingga keahlian anda ditamatkan atau dibatalkan.

Pembayaran & Pengebilan

Anda bertanggungjawab memastikan bahawa maklumat pembayaran anda adalah terkini. Anda bersetuju untuk membayar terlebih dahulu tempoh masa di mana perkhidmatan tersebut disediakan. Melainkan diperuntukkan sebaliknya, anda bersetuju bahawa sehingga dan melainkan jika anda memberitahu Wild Web Ltd keinginan anda untuk membatalkan Perkhidmatan, anda akan dibilkan secara automatik berulang kali untuk mengelakkan sebarang gangguan terhadap Perkhidmatan anda, menggunakan kad kredit atau maklumat pengebilan lain pada fail dengan kami.

Wild Web Ltd tidak menyimpan maklumat pembayaran. Semua bayaran dibuat melalui sambungan yang disulitkan Lapisan Soket yang Selamat (SSL), bagi memastikan keselamatan maksimum semasa transaksi dilakukan.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa sebarang kad dan maklumat bil dan pembayaran yang berkaitan yang anda berikan akan dikongsi oleh Wild Web Ltd dengan rakan niaga pihak ketiga, seperti: pemproses pembayaran dan/atau pemeroleh.

Pendaftaran akan bermula dengan tempoh percubaan 3 hari.

Jika anda tidak menarik balik semasa percubaan anda tamat tempoh, kad anda akan dikenakan jumlah yang dinyatakan dalam jadual “Harga mengikut negara” kami. Negara tempat kempen pendaftaran anda akan memutuskan jumlah dan mata wang yang akan anda bayar, kerana ini akan dianggap sebagai mata wang tempatan anda.

Wild Web Ltd mempunyai hak untuk memisahkan invois ke dalam beberapa transaksi untuk memastikan pembayaran invois tertunggak.

Wild Web Ltd berhak untuk mengenakan yuran percubaan yang ditentukan dalam penetapan harga mengikut negara, dan seterusnya yuran keahlian penuh yang ditentukan dalam harga mengikut negara dikenakan, untuk penggunaan perkhidmatan kami.

Wild Web Ltd berhak untuk menukar yurannya pada bila-bila masa, setelah notis diberikan kepada anda jika perubahan tersebut mungkin mempengaruhi langganan yang ada atau akan datang anda.

Kad-kad yang diterima: Visa dan MasterCard.

Pembatalan

Anda boleh menamatkan atau membatalkan perkhidmatan dengan memberikan notis bertulis kepada Wild Web Ltd melalui e-mel: support@readwithme.io atau dengan melog masuk ke akaun anda dan membatalkan langganan anda. Sekiranya anda membatalkan langganan anda dalam masa maksimum 14 hari dari langganan anda, kami menawarkan bayaran balik untuk semua kos langganan (percubaan + bulanan).

Anda boleh menghentikan penggunaan dan meminta untuk membatalkan akaun anda dan/atau mana-mana perkhidmatan Read with me pada bila-bila masa.

Sila ambil perhatian bahawa langganan juga boleh dihentikan sementara untuk masa yang tidak terhad disebabkan perjalanan/percutian, dan lain-lain. Untuk semua pertanyaan lanjut, sila masukkan maklumat berikut: nombor pesanan, nombor pelanggan, nama penuh dan alamat e-mel.

Anda boleh membatalkan langganan pada bila-bila masa dan profil anda akan aktif sehingga kitaran pengebilan seterusnya. Selepas itu, anda tidak akan lagi mempunyai capaian ke profil anda dan kami boleh memadamkan semua maklumat pada profil anda. Kami tidak bertanggungjawab untuk maklumat atau kandungan yang dipadamkan.

Penamatan Perkhidmatan

Wild Web Ltd boleh menamatkan capaian anda ke perkhidmatan, secara keseluruhan atau sebahagian, tanpa notis, sekiranya:

Anda melanggar Perjanjian ini

Anda gagal membayar sebarang bayaran yang perlu dibayar

Penggunaan Perkhidmatan oleh anda boleh menjejaskan Wild Web Ltd atau yang lain

Melanggar Terma & Syarat semasa. Berkongsi maklumat mengenai ahli-ahli lain (alamat e-mel, alamat pos, nombor telefon, dll.)

Anda melakukan tingkah laku yang tidak sah, tidak beretika, tidak bertanggungjawab atau sebarang tingkah laku lain yang boleh dianggap sebagai gangguan terhadap ahli lain atau laman web itu sendiri./p>

Akaun anda dianggap penipuan.

Anda melakukan tingkah laku yang tidak dapat diterima umum seperti yang ditakrifkan oleh laman web ini.

Dalam kes sedemikian, Wild Web Ltd tidak akan membayar balik kepada anda sebarang yuran yang telah dibayar sebelum penamatan tersebut, dan anda diwajibkan membayar semua yuran dan tuduhan yang timbul sebelum penamatan tersebut berkuatkuasa

Sila ambil perhatian: Apabila penamatan perkhidmatan untuk sebarang sebab: kandungan pengguna, profil pengguna, dan data lain akan dipadamkan. Akaun dan penggunaan Perkhidmatan anda boleh ditamatkan oleh anda atau oleh Wild Web Ltd. Anda boleh melakukannya dengan mengikuti arahan yang diberikan pada Perkhidmatan. Wild Web Ltd boleh menamatkan capaian dan penggunaan Perkhidmatan pada bila-bila masa, atas sebarang sebab, dan pada masa tersebut anda tidak akan mempunyai hak lagi untuk menggunakan Perkhidmatan ini. Anda boleh menamatkan akaun Read with me pada bila-bila masa dengan mengikuti arahan yang tersedia melalui Perkhidmatan. Peruntukan Terma dan Syarat ini berkaitan dengan perlindungan dan penguatkuasaan hak kepada hak milik Read with me, perwakilan dan jaminan anda, penafian perwakilan dan jaminan, pembebasan dan ganti rugi, batasan liabiliti dan jenis ganti rugi, pemilikan data dan maklumat , undang-undang yang mentadbir dan tempat, dan peruntukan pelbagai akan bertahan dalam apa-apa penamatan sedemikian.

Sebarang kandungan yang dianggap sebagai pelanggaran langsung dengan undang-undang serta kes-kes gangguan akan dilaporkan kepada pihak berkuasa yang berkaitan, termasuklah alamat IP ahli, masa penciptaan dan sebarang maklumat lain yang perlu.

Bayaran Balik

Kami menawarkan bayaran balik 100% dijamin untuk semua pesanan apabila anda meminta bayaran balik dalam masa 14 hari dari mana-mana pembelian.

Kami harap anda akan sukakan semua yang anda pesan daripada kami, tetapi jika ada yang tidak kena, anda diberi masa 14 hari untuk meminta bayaran balik di bawah jaminan bayaran balik. Semua keadaan lain perlu dikaji oleh pasukan sokongan pelanggan kami, dan keputusan akan dibuat secara kes demi kes.

Untuk meminta bayaran balik, sila hubungi pasukan sokongan pelanggan.

E-mel: support@readwithme.io

Telefon: +359 2 493 0409

Sokongan pelanggan dibuka Isnin hingga Jumaat dari 8.00 pagi - 11.00 malam (Zon masa: +2 GMT) dan kami akan cuba sedaya upaya untuk membimbing anda dan menjawab soalan anda dalam masa 48 jam pada hari biasa dan kami tutup pada hujung minggu.

Penggunaan Yang Tidak Sesuai

Anda tidak akan memuat naik, memapar atau menyediakan pada atau melalui Perkhidmatan apa-apa kandungan yang: (i) memfitnah, menghina, mengancam, kebencian, mengganggu, menyinggung, menyerang atau melanggar mana-mana undang-undang atau hak mana-mana pihak ketiga termasuk hak cipta, tanda dagangan, privasi, publisiti atau hak peribadi atau hak milik lain); atau (ii) penilaian tunggal Wild Web Ltd, adalah tidak menyenangkan atau yang menyekat atau menghalang mana-mana orang lain daripada menggunakan Perkhidmatan atau yang boleh mendedahkan Wild Web Ltd atau penggunanya kepada sebarang bahaya atau apa jua liabiliti.

Kuki

Di Read with me kami ingin memberikan anda pengalaman pengguna yang terbaik mungkin, oleh itu kami harus menggunakan kuki untuk menyimpan maklumat yang berkenaan di komputer anda.

1. Apakah itu kuki?  
Kuki ialah fail teks kecil yang mengandungi maklumat bahawa laman web seperti laman web kami yang boleh disimpan dan dibaca semula.

2. Apakah tujuan kuki?   
Kami menggunakan kuki untuk tujuan yang berikut: Mengingati nama pengguna dan kata laluan anda, mengumpul statistik tentang cara anda menggunakan laman web kami – melalui Google Analytics ia nya tidak mustahil untuk dikongsi melalui Facebook dan media sosial yang lain, menyimpan nama dan alamat anda untuk kempen promosi baharu yang berkaitan.

3. Cara mengelakkan atau menghilangkan kuki?  
Untuk mengetahui lebih lanjut cara memadam kuki, anda boleh menggunakan pautan berikut:
http://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/ 

Untuk mengetahui lebih lanjut cara mengawal kuki, anda boleh menggunakan pautan berikut
http://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/ 

4. Berapa lamakah kami menyimpan maklumat kuki tersebut?   
Kuki yang kami letakkan dengan anda adalah disimpan dalam tempoh bulan yang berbeza-beza, bergantung kepada tujuan pelbagai kuki. Setiap kali anda mengunjungi laman web kami, tempoh tersebut diperpanjang dan ia akan dikeluarkan secara automatik apabila kuki tersebut tamat tempoh.

Ganti Rugi Terhadap Wild Web Ltd

Anda bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan tidak menjejaskan Wild Web Ltd dan pengarah, pegawai, pekerja, kontraktor, ejen, pembekal, pemberi lesen, pengganti dan penerima daripada dan terhadap sebarang dan semua kerugian, tuntutan, sebab tindakan, liabiliti dan ganti rugi, termasuk yuran peguam, yang timbul daripada atau berkaitan dengan capaian atau penggunaan Perkhidmatan, sebarang pernyataan palsu yang dibuat kepada kami (sebagai sebahagian daripada Terma dan Syarat ini atau sebaliknya), pelanggaran mana-mana Terma dan Syarat, atau sebarang tuntutan bahawa sebarang templat yang kami berikan kepada anda adalah tidak tepat, tidak sesuai atau rosak dalam apa cara sekalipun.

Perwakilan dan Jaminan Anda

Anda mewakili dan memberi jaminan kepada Wild Web Ltd bahawa capaain dan penggunaan Perkhidmatan ini akan selaras dengan Terma dan Syarat ini dan dengan semua undang-undang, peraturan dan peraturan EU dan mana-mana bidang kuasa yang berkaitan, termasuklah yang berkaitan dengan kelakuan dalam talian atau kandungan yang boleh diterima, dan pihak yang berkaitan dengan transmisi data atau maklumat yang dieksport dari EU dan/atau bidang tempat anda tinggal. Anda selanjutnya mewakili dan menjamin bahawa anda telah membuat atau memiliki apa-apa bahan yang anda serahkan melalui Perkhidmatan dan bahawa anda mempunyai hak, yang berkenaan, untuk memberikan kami suatu lesen untuk menggunakan bahan tersebut sebagaimana yang dinyatakan di atas atau hak untuk menetapkan bahan tersebut kepada kami seperti yang dinyatakan di bawah. Anda mewakili dan menjamin bahawa anda dengan berhati-hati akan melindungi kata laluan, nama pengguna dan maklumat akaun anda dengan teliti, tidak akan berkongsi kata laluan atau nama pengguna anda dengan mana-mana pihak ketiga, dan tidak akan membenarkan mana-mana pihak ketiga mencapai akaun Read with me anda untuk sebarang tujuan.

Tiada Perwakilan Atau Jaminan Oleh Wild Web Ltd

Semua maklumat, harta dan hak yang dsediakan atau diberikan kepada anda oleh Wild Web Ltd diberikan kepada anda pada dasar “sebagaimana adanya”. Wild Web Ltd dan pembekalnya tidak membuat sebarang perwakilan atau jaminan apa pun berkenaan dengan perkhidmatan tersebut, sama ada dinyatakan atau tersirat dan semua perwakilan dan jaminan tersebut, termasuk jaminan kebolehdagangan, kecergasan untuk tujuan tertentu atau pelanggaran, secara nyata ditolak. Tanpa mengehadkan keluasan yang disebut di atas, Wild Web Ltd tidak membuat apa-apa perwakilan atau jaminan apa-apa jenis yang berkaitan dengan ketepatan, ketersediaan perkhidmatan, kesempurnaan, kandungan maklumat, operasi bebas ralat, hasil yang diperoleh daripada penggunaan, pelanggaran. Capaian dan penggunaan perkhidmatan mungkin tidak tersedia semasa tempoh permintaan puncak, peningkatan sistem, kerosakan atau penyelenggaraan terjadual atau tidak berjadual atau atas alasan lain. Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian jaminan tersirat, jadi pengecualian di atas mungkin tidak terpakai kepada anda.

Batasan Mengenai Jenis Kerugian/Batasan Tanggungan

Wild Web Ltd tidak akan bertanggungjawab terhadap anda atau mana-mana pihak ketiga yang mendakwa melalui anda (sama ada berdasarkan kontrak, liabiliti ketat, tort atau teori lain) untuk ganti rugi tidak langsung, sampingan, khas, sampingan, akibat atau akibat yang timbul daripada atau berkaitan kepada capaian atau penggunaan, atau ketidakupayaan untuk mencapai atau menggunakan, perkhidmatan atau mana-mana bahagiannya, ini termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan penggunaan perkhidmatan, keputusan yang tidak tepat, kehilangan keuntungan, gangguan perniagaan, atau kerosakan yang berpunca daripada kerugian atau kerosakan data atau data yang tidak tepat, kos memulihkan sebarang data, kos perkhidmatan pengganti atau tuntutan oleh pihak ketiga untuk sebarang kerosakan kepada komputer, perisian, modem, telefon atau harta lain, walaupun Wild Web Ltd telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan sedemikian. Tanggungan Wild Web Ltd terhadap anda atau mana-mana pihak ketiga yang menuntut melalui anda untuk sebarang punca, dan tanpa mengira bentuk tindakan, adalah terbatas pada jumlah yang dibayar, jika ada, oleh anda kepadaWild Web Ltd untuk perkhidmatan dalam tempoh 12 bulan sebelum tindakan awal menimbulkan tanggungan. Ini adalah had agregat. Kewujudan lebih daripada satu tuntutan di sini tidak akan meningkatkan had ini.

Perisian yang digunakan pada laman web Read with me boleh termasuk ralat teknikal, tipografi, atau fotografi. Read with me tidak menjamin bahawa mana-mana bahan di laman webnya adalah tepat, lengkap atau terkini. Read with me boleh membuat perubahan pada kandungan yang terkandung di laman webnya pada bila-bila masa tanpa notis. Walau bagaimanapun, Read with me tidak membuat komitmen untuk mengemas kini bahan-bahan dan tidak ada bayaran balik yang dapat dituntut jika perisian kami tidak berfungsi. Kami akan cuba yang terbaik untuk menyediakan perkhidmatan yang terbaik untuk semua pelanggan bulanan kami.

Read with me tidak mengkaji semua laman web yang dipautkan/ url ke laman web Internetnya dan tidak bertanggungjawab untuk kandungan mana-mana laman yang dipautkan atau kandungan dan fail yang dimuat naik oleh pengguna kami pada Read with me. Kemasukan sebarang pautan atau fail tidak menunjukkan pengesahan oleh lamanRead with me. Penggunaan mana-mana laman web yang dipautkan sedemikian adalah pada risiko pengguna sendiri.

Hak Proprietari Dalam Kandungan Perkhidmatan Dan Bahan Aktiviti

Semua kandungan yang tersedia melalui Perkhidmatan, termasuk reka bentuk, teks, grafik, imej, maklumat, perisian, audio dan fail lain, dan pilihan dan susunannya ("Kandungan Perkhidmatan"), adalah hak milik Wild Web Ltd atau pemberi lesennya. Tiada Kandungan Perkhidmatan boleh diubahsuai, disalin, diedarkan, dirangka, diterbitkan, diterbitkan semula, dimuat turun, dikosongkan, dipaparkan, disiarkan, dihantar, atau dijual dalam apa-apa bentuk atau cara, secara keseluruhan atau sebahagiannya, selain yang dibenarkan dengan nyata dalam Terma dan Syarat. Anda tidak boleh menggunakan sebarang kaedah perlombongan data, robot, pengosongan atau pengumpulan data atau pengekstrakan yang serupa untuk mendapatkan Kandungan Perkhidmatan. Antara anda dan Wild Web Ltd, semua data, maklumat dan bahan yang dihasilkan daripada capaian anda dan penggunaan aktiviti pendidikan yang disediakan dalam atau melalui Perkhidmatan, akan dimiliki secara eksklusif oleh Wild Web Ltd, dan anda tidak akan mempunyai apa-apa hak untuk menggunakan Bahan Aktiviti tersebut kecuali yang dibenarkan dengan jelas oleh Terma dan Syarat ini. Dengan menggunakan Perkhidmatan ini, anda dengan ini menyerahkan kepada Wild Web Ltd sebarang dan semua hak, hak milik dan kepentingan, termasuk hak harta intelektual atau hak proprietari, dalam Bahan Aktiviti. Semua hak Wild Web Ltd atau pemberi lesennya yang tidak diberikan secara tegas dalam Terma dan Syarat ini dikhaskan untuk Wild Web Ltd dan pemberi lesennya.

Tanda Dagangan

Read with me dan semua tanda dagangan, tanda perkhidmatan, grafik dan logo lain yang digunakan berkaitan dengan Perkhidmatan ialah tanda dagangan atau tanda perkhidmatan Wild Web Ltd atau pemiliknya masing-masing dan sebahagiannya didaftarkan di Arahan Hak Cipta EU. Capaian dan penggunaan Perkhidmatan tidak memberikan anda hak untuk menggunakan atau mengeluarkan semula nama Read with me atau mana-mana Read with me atau tanda dagangan, tanda perkhidmatan, grafik atau logo pihak ketiga.the Service does not entitle you to use or reproduce the Read with me name or any Read with me or third-party trademarks, service marks, graphics or logos.

Pilihan Dan Tidak Memilih Anda

Ahli dan Pelawat yang telah memilih untuk menerima e-mel pemasaran dan pemberitahuan troli kami boleh memilih untuk tidak menerima e-mel daripada kami pada bila-bila masa dengan mengklik pautan "berhenti melanggan" di bahagian bawah mesej pemasaran kami. Selain itu, semua permintaan tidak memilih boleh dilakukan dengan menghantar e-mel kepada kami menggunakan butiran hubungan yang disediakan di bahagian "Pemilikan" di bawah. Sila ambil perhatian bahawa sesetengah komunikasi (seperti mesej perkhidmatan, pemberitahuan akaun, maklumat pengebilan) dianggap sebagai transaksi dan perlu untuk pengurusan akaun, dan Ahli tidak boleh tidak memilih menerima mesej ini melainkan anda membatalkan akaun anda.

Undang-undang yang Mentadbir dan Timbang Tara

Terma dan Syarat ini, subjeknya dan Wild Web Ltd dan hak anda masing-masing di bawah Terma dan Syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan di bawah undang-undang Bulgaria, tidak termasuk konflik peruntukan undang-undang atau mana-mana bidang kuasa. Sebarang pertikaian yang mungkin timbul antara anda dan Wild Web Ltd akan diselesaikan dengan timbang tara yang terikat. Timbang tara akan dijalankan oleh penimbangtara tunggal di Bulgaria. Kecuali dinyatakan secara nyata oleh undang-undang yang terpakai, setiap pihak akan menanggung yuran peguamnya sendiri tanpa menghiraukan mana pihak dianggap sebagai pihak yang berlaku dalam prosiding timbang tara.

Notis Tuntutan Pelanggaran Hak Cipta Dan Ejen Untuk Notis

Untuk membuktikan dan menunjukkan syak wasangka anda, sebagai pemilik hak cipta, bahawa apa-apa bahan yang tersedia melalui perkhidmatan yang melanggar hak cipta anda, anda boleh menyerahkan pemberitahuan pelanggaran hak cipta kepada Read with me menurut Arahan Hak Cipta EU dengan memberikan kami dokumen yang berikut dan maklumat secara bertulis:

• tandatangan fizikal atau elektronik pemilik hak cipta atau individu yang bertindak bagi pihak pemilik kepentingan hak cipta;

• penerangan mengenai karya berhak cipta yang anda tuntut bahawa telah dilanggar;

• penerangan tentang tempat bahan yang anda tuntut melanggar adalah terletak di Perkhidmatan, dengan butiran yang cukup yang mungkin kami dapati pada Perkhidmatan;

• nombor telefon, alamat dan alamat e-mel;

• pernyataan oleh anda bahawa anda mempunyai niat yang baik bahawa penggunaan yang dipertikaikan tidak dibenarkan oleh undang-undang, pemilik hak cipta atau ejennya; dan pernyataan oleh anda, dibuat di bawah penalti sumpah palsu, bahawa maklumat di atas dalam notis anda adalah tepat dan anda ialah pemilik hak cipta atau diberi kuasa untuk bertindak atas nama pemilik hak cipta.

Dasar Pencegahan Pengubahan Wang Haram

Ketahui bahawa amalan perniagaan Read with me melarang rasuah, tingkah laku yang merosakkan dan pegubahan wang haram.

Anda bersetuju bahawa anda akan tetap mematuhi semua undang-undang yang berkaitan dengan rasuah sektor komersil atau awam, pengubahan wang haram, keganasan (termasuk tetapi tidak terhad kepada undang-undang anti-rasuah tempatan, Akta Rasuah Pegawai Awam Luar Negeri Kanada, Akta Amalan Rasuah Luar Negeri AS , Konvensyen OECD dalam Menghadapi Rasuah Pegawai Awam Luar Negeri dalam Transaksi Perniagaan Antarabangsa dan Akta Rasuah UK).

Sekiranya anda pada bila-bila masa gagal mematuhinya, Read with me berhak untuk menamatkan akaun anda tanpa sebarang notis.

Perubahan Pada Terma Dan Syarat

Wild Web Ltd berhak mengubahsuai terma pada bila-bila masa. Jika perubahan terma tersebut akan diterbitkan di laman web kami dan pelanggan akan mempunyai 30 hari untuk menamatkan langganan jika anda tidak bersetuju dengan terma tersebut. Ini akan terpakai dalam kes perubahan penting dalam perjanjian anda sekarang dengan Wild Web Ltd. Selepas 30 hari mana-mana ahli yang masih ada akan dianggap telah menerima perubahan yang tersirat. Pelanggan boleh pada bila-bila masa menukar alamat dan butiran pengguna melalui “Profil saya”. Perubahan akan berkuatkuasa dalam terma semasa.

Perkara-perkara Lain

Terma dan Syarat ini mewakili keseluruhan perjanjian antara Wild Web Ltd dan anda mengenai perkara di sini. Sekiranya mana-mana Terma dan Syarat yang dipegang oleh mahkamah atau tribunal lain yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan tersebut hendaklah dihadkan atau dihapuskan setakat minimum yang diperlukan supaya Terma dan Syarat ini tidak akan berkuatkuasa sepenuhnya. Pengecualian oleh Wild Web Ltd atau anda dari mana-mana peruntukan Terma dan Syarat ini atau mana-mana pelanggarannya, dalam mana-mana satu contoh, tidak akan mengetepikan terma atau syarat atau sebarang pelanggaran berikutnya. Wild Web Ltd boleh menetapkan hak atau kewajipannya di bawah Terma dan Syarat ini tanpa syarat. Terma dan Syarat ini akan mengikat dan akan memberi manfaat kepada Wild Web Ltd dan anda, dan Wild Web Ltd dan pengganti anda dan penerima yang dibenarkan.

Bahasa

Terma dan Syarat ini pada asalnya ditulis dalam bahasa Inggeris (AS). Sekiranya mana-mana versi penterjemahan perjanjian ini bercanggah dengan bahasa Inggeris, versi bahasa Inggeris akan berkuatkuasa.

Maklumat Pemilikan

Maklumat pemilik Read with me

Untuk maklumat lanjut mengenai Terma & Syarat kami atau isu atau soalan lain yang tidak dijawab, sila hubungi kami di maklumat yang tertera di bawah.

Read with me dimiliki dan dikendalikan oleh:

Wild Web Ltd
78 Todor Kableshkov str., fl. 2, ap. 4
1000 Sofia
Bulgaria

Nombor Perniagaan: 205729177

VAT: BG205729177

E-mel: support@readwithme.io

Telefon: +359 2 493 0409

Isnin hingga Jumaat: 08:00 - 23:00 +2 GMT

Übersicht

Was ist Read with me

Read with me ist eine Online-Bibliothek, die E-Books für ihre Benutzer bereitstellt. Dies ist eine ideale Leseplattform, wenn Sie viel unterwegs sind, täglich pendeln oder einfach nur Bücher in digitalem Format bevorzugen. Die Bücher in unserer Sammlung decken viele verschiedene Themen ab, konzentrieren sich jedoch hauptsächlich auf Selbsthilfetitel in verschiedenen Bereichen. Sie können von jedem elektronischen Gerät auf Read with me zugreifen, solange es mit dem Internet verbunden ist. Um Ihre Lieblingstitel offline zu lesen, müssen Sie sie zuerst herunterladen. Unsere Benutzeroberfläche ist einfach, sodass Sie ganz einfach nach all den Büchern suchen und sie mit nur einem Klick so oft herunterladen können, wie Sie möchten.

Allgemein

Wild Web Ltd führt die Website von Read with me (im text “Website”)und alle damit verbundenen Dienste (“Service”) durch.Gegenstand dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Zugang und die Nutzung des Dienstes. Mit dem Kauf oder Zugriff auf den Service bestätigen Sie, dass Sie diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert haben.

Sie erhalten eine laufende Mitgliedschaft bei Read with me.
Ihre Mitgliedschaft wird automatisch nach der Testversion von 3 Tagen verlängert und dann alle 30 Tage zum Mitgliedspreis bzw 65.00 EUR einen Monat oder den lokalen Preis, der unten unter “Preisgestaltung nach Land” aufgeführt ist. Ihre Mitgliedschaft läuft, bis Sie Ihre Mitgliedschaft aktiv kündigen. Ihre Mitgliedschaft hat keine Bindungsfrist, sie kann jederzeit frei gekündigt werden.

Mit der Anmeldung zur Mitgliedschaft für eine unserer Kampagnen bestätigen Sie dass Sie damit einverstanden sind, dass Read with me den Preis für die Probezeit und dann den normalen monatlichen Preis für das Monatsabonnement von der bei der Anmeldung verwendeten Kreditkarte abzieht. Wenn Sie ein Abonnement kaufen, wird es automatisch verlängert, bis Sie es unter “Einstellungen” auf Read with mekündigen. Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein und in einem der Länder wohnen, in denen wir tätig sind, um ein gültiges Abonnement für Read with mezu haben. Es gibt keine versteckten Kosten beim Kauf des Einführungsabonnements, sondern nur den in den Kampagnen angegebenen Betrag, da Sie Ihr Abonnement vor Ablauf der 3-tägigen Probezeit kündigen können.

Wird eine Abonnementzahlung von der Kreditkarte des Kunden abgelehnt, wird dem Kunden später der gleiche Betrag berechnet bis die Zahlung durchgegangen ist.

Zahlungen mit abgelehnten Versuchen werden später für einen neuen Zeitraum verlängert. Abgelehnte Zahlung für mehr als ein halbes Jahr, kündigt automatisch das Abonnement und der Zugang zur Website Read with me wird geschlossen werden.

Jedenfalls behält sich Wild Web Ltd das Recht vor, sowohl digitale als auch physische Rechnungen auszustellen, wenn ein Kundenauftrag nicht mit einer Zahlung per Kreditkarte ausgeführt wird. Rechnungen können von einem Dritten ausgestellt werden, da sich Wild Web Ltd das Recht vorbehält, so genannte Factoring-Methoden zu verwenden. Darüber hinaus stimmt der Kunde auch zu, dass alle Mitteilungen im Zusammenhang mit diesem Geschäft unter RPL § 154a über eine Vereinbarung über die elektronische und telefonische Kommunikation zwischen den Parteien in diesem Geschäft enthalten sind.

Eine Bestätigungs-E-Mail für Ihre Bestellung/Zahlung wird an die E-Mail gesendet, die Sie bei der Anmeldung zum Abonnement angegeben haben.

Preisgestaltung nach Land

Kundenbetreuung

Wir sind bestrebt, den bestmöglichen Kundenservice zu bieten – wir sind von Montag bis Freitag von 08.00 bis 23.00 Uhr (Zeitzone: +2 MGZ) geöffnet und werden unser Bestes tun, Sie zu begleiten und Ihre Fragen innerhalb von 48 Stunden an Werktagen zu beantworten. Wir sind am Wochenende geschlossen.

Alle Fragen oder Probleme können an folgende Adresse geschickt werden support@readwithme.io – Alle E-Mails und Kundendienstantworten erfolgen auf Französisch oder Englisch, also schreiben Sie Ihre Fragen bitte auf Französisch oder Englisch, damit wir Ihnen den schnellsten und besten Online-Support bieten können. Wenn Sie in anderen Sprachen schreiben, können wir es vielleicht nicht verstehen oder müssen eine Google-Übersetzung durchführen, und einige Antworten können missverstanden und falsch sein.

Unsere telefonische Unterstützung ist auch während unserer Öffnungszeiten erreichbar, Sie können uns unter folgender Telefonnummer erreichen +359 2 493 0409.

Störungen bei Erhalt von Begrüßungs-E-Mails, Rechnungs-E-Mails usw.

Read with mekann nicht dafür verantwortlich gemacht werden, dass der Abonnent die Begrüßungs-E-Mail, Kündigungen, Rechnungen, Quittungen usw. nicht erhält. Der Abonnent sollte immer sicherstellen, dass der Provider oder E-Mail zugänglich sind, dass er die genannten Mails empfangen kann. Um sicherzustellen, dass sie nicht im Spam-Ordner oder in der ”Junk-mail”landen.E-Mail-Anbieter wie Hotmail und Gmail können Probleme im Zusammenhang mit den E-Mails haben, die von der Read with me kommen und deswegen empfehlen wir Ihnen, bei der Anmeldung bei Read with meeinen anderen Anbieter zu wählen.

Datenschutz

Ihre Privatsphäre ist uns sehr wichtig. Dementsprechend haben wir diese Richtlinie entwickelt, damit Sie verstehen, wie wir personenbezogene Daten erfassen, verwenden, kommunizieren und offenlegen. Nachfolgend finden Sie unsere Datenschutzerklärung bei Read with me.

• Vor oder zum Zeitpunkt der Erfassung personenbezogener Daten werden wir die Zwecke identifizieren, für die die Daten erfasst werden.

• Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten nur mit dem Ziel, die von uns angegebenen Zwecke zu erfüllen, als auch für andere kompatiblen Zwecke, aber nur dann, wenn wir die Zustimmung der betroffenen Person erhalten oder sind gesetzlich dazu verpflichtet.

• Wir werden personenbezogene Daten nur bis der Erfüllung dieser Zwecke speichern.

• Wir werden personenbezogene Daten auf rechtmäßige und faire Weise und gegebenenfalls mit dem Wissen oder der Zustimmung der betroffenen Person sammeln.

• Personenbezogene Daten sollten für die Zwecke, für die sie verwendet werden sollen, relevant bleiben und, soweit für diese Zwecke erforderlich, genau, vollständig und aktuell sein.

• Wir werden personenbezogene Daten durch angemessene Sicherheitsvorkehrungen vor Verlust oder Diebstahl sowie vor unbefugtem Zugriff, Offenlegung, Kopie, Verwendung oder Änderung schützen.

• Wir werden den Kunden Informationen über unsere Richtlinien und Praktiken im Zusammenhang mit der Verwaltung personenbezogener Daten zur Verfügung stellen.

Wir verpflichten uns, unsere Geschäfte in Übereinstimmung mit diesen Grundsätzen zu führen, um sicherzustellen, dass die Vertraulichkeit personenbezogener Daten geschützt und gewahrt wird.

Welche personenbezogenen Daten erfassen wir von Ihnen?

Wenn Sie Zugang erhalten, sich anmelden, daran teilnehmen, ein Konto erstellen oder auf andere Weise unsere Dienste nutzen, können wir personenbezogene Daten über Sie erfassen. Die personenbezogenen Daten, die wir erfassen, hängen von den Umständen und den von Ihnen genutzten Diensten ab, aber sind zusammengesetzt aus;

Benutzergenerierte personenbezogene Daten

Ihre Kaufreferenzen, d.h. wenn Sie auf Anzeigen oder Kampagnen reagieren.

• IP Adresse

Wir können auch andere Informationen über Ihre Nutzung unserer Dienste durch Cookies und ähnliche Technologien sammeln.

Personenbezogene Daten, die vom Dritter erfasst wurden

Wir können die von Ihnen erfassten Informationen durch Informationen ergänzen, die wir von Dritten erhalten, als auch Ihre Nutzung von Websites, Produkten oder Dienstleistungen, die von anderen Produkten in unserem Unternehmen Wild Web Ltd angeboten werden. Dies kann beispielsweise Informationen beinhalten, die wir von Dritten erhalten, die unsere Zahlungslösungen anbieten, um die Zahlung bei der Nutzung unserer Dienste zu ermöglichen.

Warum erfassen wir Ihre personenbezogenen Daten?

Unser Ziel

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für die folgenden Zwecke:

A) Für die Zwecke unseres Vertragsverhältnisses:

• Zur Abwicklung der Zahlung für Ihr Konto und zur Lieferung von Bestell- und Rechnungsinformationen an Sie.

• Um Ihre Einkäufe zu verfolgen, um sicherzustellen, dass wir Ihnen die Dienstleistungen anbieten können, auf die Sie Anspruch haben.

• Um mit Ihnen über Ihr Abonnement, Ihr Konto oder den Kauf unserer Dienste zu kommunizieren.

• Um Sie über Änderungen in unseren Dienstleistungen zu informieren.

• Um Angebote, Nachrichten, Informationen, Produkte oder Dienstleistungen bereitzustellen, die Sie von uns anfordern.

B) Für rechtmäßige Zwecke:

• Um Ihre Informationen mit anderen Produkten innerhalb Wild Web Ltd zu teilen, wenn dies für administrative Zwecke oder für die Erbringung unserer Dienstleistungen an Sie erforderlich ist.

• Um die IP-Adresse oder andere Informationen zu verwenden, die erforderlich sind, um die böswillige Nutzung unserer Dienste zum Zwecke des Schutzes unserer Dienste oder zur sonstigen Durchsetzung oder Nutzung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu blockieren.

• Bereitstellung von Informationen in einem Fusions- und Akquisitionsprozess für geschäftliche und strategische Managementzwecke.

• Um Ihnen Angebote, Nachrichten, Informationen, Produkte oder Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, die unserer Meinung nach für Sie von Interesse sein könnten, einschließlich maßgeschneiderter Werbung, die sich auf Ihre wahrscheinlichen Interessen bezieht.

• Für Analyse- und Statistikzwecke

• Zur Festlegung, Ausübung oder Verteidigung gesetzlicher Anforderungen

C) Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch dann verarbeiten, wenn es notwendig ist, dass wir einer gesetzlichen Verpflichtung oder Entscheidung einer Behörde nachkommen.

Auf welcher Rechtsgrundlage basiert sich in GDPR die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten?

• Punkt (A) ist für den Abschluss und die Erfüllung unserer Verpflichtungen nach unserer Vereinbarung mit Ihnen erforderlich;

• Punkt (B) ist für unsere legitimen Interessen an der Entwicklung, Verwaltung, dem Schutz und der Vermarktung unserer Dienstleistungen sowie aus geschäftlicher und strategischer Sicht erforderlich;

• Punkt (C) tritt nur dann auf, wenn wir Ihre Zustimmung zu einer solchen Behandlung erhalten haben;

• Punkt (D) ist zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich;

Ist es erforderlich, Ihre personenbezogenen Daten anzugeben?

 

Personenbezogene Daten, die wir von Ihnen anfordern und die in irgendeiner Weise als “obligatorisch” gekennzeichnet sind, sind für die Bereitstellung unserer Dienste erforderlich (aus rechtlichen, vertraglichen, administrativen, technischen oder ähnlichen Gründen).

Einige Ihrer personenbezogenen Daten können jedoch nur dann erforderlich sein, wenn Sie bestimmte Funktionen nutzen, optionale Teile des Dienstes aktivieren oder Zugang zu bestimmten Ressourcen, Angeboten, Werbeaktionen, Programmen oder ähnlichem von uns oder unseren Marketingpartnern anfordern.

Sie werden darüber informiert werden, bevor wir solche personenbezogenen Daten von Ihnen erfassen.

An wen dürfen wir Ihre personenbezogenen Daten weitergeben?

Gruppenübertragungen

Wir können Ihre personenbezogenen Daten an andere Produkte innerhalb Wild Web Ltd, weitergeben, wenn dies für administrative Zwecke oder für die Erbringung unserer Dienstleistungen für Sie erforderlich ist. Wenn Sie damit zugestimmt haben, können wir Ihre personenbezogenen Daten auch an Produkte innerhalb des Wild Web Ltd zu Marketingzwecken weitergeben. Produkte, die auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen, befolgen die Richtlinien in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzrichtlinie.

Die Partner, Sponsoren und Werbetreibenden

Wir können Ihre personenbezogenen Daten an unsere Mitarbeiter und Sponsoren weitergeben. Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten auch an unsere Mitarbeiter und Werbetreibenden weitergeben, jedoch erst, nachdem Sie diese angefordert oder dazu zugestimmt haben.

Wie beschrieben, können wir auch aggregierte Informationen verwenden, um die Nutzung unserer Dienste zu überwachen, um uns bei der Verbesserung und Entwicklung unserer Dienste zu unterstützen, und wir können diese aggregierten Informationen Dritten, wie beispielsweise Contentpartnern oder Werbetreibenden, zur Verfügung stellen. Aggregierte Informationen beinhalten keine personenbezogenen Daten und können nicht mit Ihnen verknüpft werden.

Drittpersonen für Sicherheitsgründen oder andere berechtigten Gründe

Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch an Dritte weitergeben, wenn wir vernünftigerweise Grund zu der Annahme haben, dass die Weitergabe dieser personenbezogenen Daten erforderlich ist:

• Um den geltenden gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, einschließlich Anträgen, Gerichtsbeschlüssen, Regierungsanträgen oder Durchsuchungsgarantien; oder anderweitig gesetzlich vorgeschrieben;

• Zum Schutz unserer Rechte oder unseres Eigentums oder der Sicherheit unserer Kunden oder Mitarbeiter;

• Zum Schutz vor betrügerischer, bösartiger, missbräuchlicher, unbefugter oder illegaler Nutzung oder Abonnement unserer Dienste und zum Schutz unseres Netzwerks, unserer Dienste, Geräte und Benutzer vor einer solchen Nutzung;

• Zur Förderung oder Abwehr von Beschwerden oder Rechtsansprüchen vor Gerichten, Verwaltungsfällen und -verfahren und dergleichen;

• Zur Beurteilung des Kreditrisikos, für Berichtszwecke oder um Zahlungen für unsere Dienstleistungen zu erhalten;

• Als Teil der Fusion und Zusammenführung, vorausgesetzt, dass der potenzielle Käufer oder Verkäufer zustimmt, Ihre persönlichen Daten in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie zu respektieren und zu verarbeiten;

• An externe Auditoren und Vorgesetzte

Wo verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten?

Die von Ihnen erfassten personenbezogenen Daten können an einen Bestimmungsort außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (“EWR”), übermittelt und dort gespeichert werden, einschließlich solcher, die nicht unter eine Entscheidung der Europäischen Kommission über ein angemessenes Schutzniveau für die Verarbeitung personenbezogener Daten fallen. Es kann mit anderen Produkten innerhalb des Wild Web Ltd geteilt werden, von Mitarbeitern, die für uns oder für einen unserer Lieferanten außerhalb des EWR arbeiten. Diese Mitarbeiter können beispielsweise an der Ausführung Ihrer Bestellung, der Verarbeitung Ihrer Zahlungsinformationen und der Erbringung unserer Supportleistungen beteiligt sein. Wir treffen alle angemessenen Vorsichtsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten sicher und in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung verarbeitet werden, und haben angemessene Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten getroffen. Für weitere Informationen über oder eine Kopie dieser Sicherheitsvorkehrungen kontaktieren Sie uns bitte über die Kontaktinformationen am Ende dieser Datenschutzerklärung.

Wie lange speichern wir Ihre personenbezogenen Daten?

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur so lange speichern, wie wir es für die Erfüllung unserer Zwecke für notwendig halten, wie oben unter “Warum verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten”beschrieben. Dann werden wir Ihre personenbezogenen Daten löschen oder in einigen Fällen anonymisieren. Wir überprüfen regelmäßig, ob wir personenbezogene Daten gespeichert und gelöscht haben. Da wir Ihre personenbezogenen Daten für verschiedene Zwecke verarbeiten, kann die tatsächliche Dauer der personenbezogenen Daten variieren.

In der Regel gelten folgende Löschfristen:

DatentypWas ist das?Frist für die Löschung
BenutzerdatenBenutzerdaten sind Informationen darüber, wie Sie den Service nutzen und welche Bestellungen Sie tätigen.Bis das Konto gelöscht wird (wird in 5 Jahren bearbeitet)
Kundenservice-DatenKundendienstdaten sind Informationen, die Sie angeben, wenn Sie mit dem Kundenservice von Read with mein Kontakt stehen, sowie Sprachaufzeichnungen für Bildungszwecke.3 Jahre (Anrufprotokolle und Textdialoge)

1 Monat (Sprachaufnahmen)
KontoinformationenKontoinformationen sind Informationen über Ihr Konto, wie Benutzername, Passwort und Kauf. Informationen, die in der
Read with me -Dienst erstellt sind.
Bis zur Löschung des Kontos
TransaktionsdatenTransaktionsdaten sind Informationen über Transaktionen, die auf Ihrem Konto im Zusammenhang mit Einkäufen in
Read with me - Dienst
10 Jahre

Wie schützen wir Ihre personenbezogenen Daten?

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig. Alle persönlichen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, werden auf sicheren Servern gespeichert, und wir verfügen über strenge Verfahren zum Schutz vor Verlust, Missbrauch, unbefugtem Zugriff, Änderung, Offenlegung oder Zerstörung Ihrer persönlichen Daten. Alle Zahlungstransaktionen werden mit branchenüblicher Technologie und unter Einhaltung der PCI-Sicherheitsstandards verschlüsselt.

Obwohl wir hart daran arbeiten, Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, können wir nicht garantieren, dass unsere Sicherheitsmaßnahmen unbefugte Versuche des Zugriffs, der Nutzung oder der Offenlegung personenbezogener Daten verhindern. Wir verfügen jedoch über Sicherheits- und Vorfallspläne, einschließlich Pläne zur Bewältigung von Verstößen gegen die Datensicherheit, im Falle eines physischen oder technischen Vorfalls, um diese rechtzeitig zu beheben und die negativen Auswirkungen eines solchen Vorfalls zu begrenzen.

Wie können Sie auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen?

Wir verstehen, dass Sie manchmal zusätzliche Informationen von uns über Ihre persönlichen Daten und deren Verarbeitung benötigen oder dass Sie die von Ihnen zur Verfügung gestellten persönlichen Daten aktualisieren oder korrigieren möchten. Daher nehmen Sie folgende Rechte in Anspruch:

Recht auf Zugang zu Ihren personenbezogenen DatenSie haben das Recht, von uns überprüft zu werden, wenn wir personenbezogene Daten über Sie verarbeiten, und wenn ja, auf Ihre personenbezogenen Daten und Informationen zuzugreifen.

Recht auf Berichtigung der personenbezogenen Daten: Wenn Sie feststellen, dass die von uns über Sie verarbeiteten personenbezogenen Daten unrichtig sind, haben Sie das Recht, uns die Korrektur dieser personenbezogenen Daten zu ermöglichen. 

Recht auf Löschung personenbezogener Daten (Recht auf Vergessen):Unter bestimmten Umständen, z.B. wenn Ihre personenbezogenen Daten illegal verarbeitet wurden oder Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben (wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Ihrer Einwilligung beruht), haben Sie das Recht, Ihre personenbezogenen Daten von uns anzufordern und zu löschen. 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung:Unter bestimmten Umständen, d.h. wenn Sie die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten bestreiten oder wenn Sie gegen unseren legitimen Zweck der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Einspruch erheben, haben Sie das Recht zu verlangen, dass wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einschränken, bis eine Lösung gefunden wurde. 

Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung:Unter bestimmten Umständen, d.h. wenn Sie unser berechtigtes Interesse an der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bestreiten, haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich auf Ihre besondere Situation beziehen, Widerspruch gegen eine solche Verarbeitung einzulegen. 

Recht auf Datenübertragbarkeit:: Wenn Ihre personenbezogenen Daten aufgrund Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung unseres Vertragsverhältnisses automatisch verarbeitet werden, haben Sie das Recht, von uns zu verlangen, dass wir Ihnen Ihre personenbezogenen Daten in einem maschinenlesbaren Format zur Übermittlung an einen anderen Datenverantwortlichen zur Verfügung stellen.

Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen: Sie haben das Recht, eine Beschwerde bezüglich unserer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei Ihrer Aufsichtsbehörde einzureichen.

Wenn unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Ihrer Einwilligung beruht, haben Sie das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen (dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Verarbeitung aufgrund Ihrer Einwilligung vor dem Widerruf), indem Sie uns kontaktieren oder die Einstellungen im Service aktualisieren (falls zutreffen).

Bitte kontaktieren Sie uns über die untenstehenden Kontaktdaten, um eine Anfrage für Ihre Rechte zu stellen. Wir werden uns bemühen, Ihre Anfrage innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Anfrage zu beantworten. Wenn wir Ihrer Anfrage nicht innerhalb von 30 Tagen nachkommen können, werden wir Sie über den Verzögerungsgrund und wann wir voraussichtlich in der Lage sein werden, Ihrer Anfrage nachzukommen.

Beachten Sie auch, dass Sie Ihre Kontaktpräferenzen auf der Seite “Einstellungen” ändern können, wenn Sie bestimmte Arten von Informationen nicht von uns erhalten möchten. Sie können dies auch jederzeit tun, indem Sie uns unter support@readwithme.io kontaktieren oder +359 2 493 0409 anrufen.

Änderungen in dieser Datenschutzerklärung

Unsere Datenschutzerklärung kann von Zeit zu Zeit geändert werden. Daher sollten Sie die neueste Version dieser Richtlinie regelmäßig überprüfen. Wir werden alle Änderungen an der Datenschutzerklärung hier bekannt geben, und wenn die Änderungen wesentlich sind, werden wir Ihnen eine deutlichere Nachricht wie eine E-Mail zukommen lassen. Wenn wir diese Datenschutzerklärung in einer Weise ändern, die sich auf die Art und Weise auswirkt, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden, werden wir Sie über die Entscheidungen informieren, die Sie aufgrund dieser Änderungen treffen können. Wir werden auch frühere Versionen dieser Datenschutzerklärung in einem Archiv für Ihre Überprüfung aufbewahren.

Registrierung

Mit der Registrierung auf unserer Website erklären Sie:

• dass Ihre Informationen über Sie und/oder Ihr Unternehmen korrekt, aktuell und integral sind;

• Ihr Passwort und andere Informationen im Zusammenhang mit Ihrer Sicherheit des Dienstes vertraulich zu behandeln;

• Ihre Informationen regelmäßig zu aktualisieren, um sie korrekt, vollständig und aktuell zu halten;

• Für alle Handlungen verantwortlich zu sein, die sich aus der Nutzung Ihres Kontos ergeben haben.

• Um Ihre Rechnung jeden Monat zu bezahlen, bis Ihre Mitgliedschaft beendet oder gekündigt wird.

Zahlung & Abrechnung

Sie sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Ihre Zahlungsinformationen auf dem neuesten Stand sind. Sie stimmen zu, im Voraus zu bezahlen, und zwar für den Zeitraum, in dem diese Dienstleistungen erbracht werden. Sofern nicht anders angegeben, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihnen bis zu dem Zeitpunkt, an dem Sie Wild Web Ltd über Ihren Wunsch, die Dienste zu kündigen, informieren, automatisch wiederkehrende Rechnungen ausgestellt werden, um Störungen Ihrer Dienste zu vermeiden, indem Sie Ihre Kreditkarte oder andere bei uns hinterlegte Abrechnungsinformationen verwenden.

Wild Web Ltd speichert keine Zahlungsinformationen. Alle Zahlungen erfolgen über SSL-verschlüsselte Verbindungen, was eine maximale Sicherheit für die Transaktionen gewährleistet.

Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass alle von Ihnen zur Verfügung gestellten Karten- und damit verbundenen Rechnungs- und Zahlungsinformationen von Wild Web Ltd mit einem Dritter geteilt werden können, wie z.B.: Zahlungsabwickler und/oder Acquirer.

Die Registrierung beginnt mit einer Probezeit von 3 Tagen.

Wenn Sie zum Zeitpunkt des Ablaufs Ihrer Probezeit keine Auszahlung vornehmen, wird Ihrer Karte der in unserer Tabelle “Preise nach Ländern” angegebene Betrag belastet. Das Land Ihrer Registrierungskampagne bestimmt den Betrag und die Währung, die Sie bezahlen werden, da dies als Ihre lokale Währung gilt.

Wild Web Ltd behält sich das Recht vor, eine Rechnung in mehrere Transaktionen aufzuteilen, um die Zahlung der ausstehenden Rechnung sicherzustellen.

Wild Web Ltd behält sich das Recht vor, Ihnen die in den Preisen für die einzelnen Länder angegebene Probegebühr und danach die in den Preisen für die einzelnen Länder angegebene volle Mitgliedsgebühr für die Nutzung unserer Dienste in Rechnung zu stellen.

Wild Web Ltd behält sich das Recht vor, seine Gebühren jederzeit nach vorheriger Mitteilung an Sie zu ändern, wenn sich eine solche Änderung auf Ihre bestehenden oder zukünftigen Abonnements auswirken könnte.

Die Karten, die akzeptiert wurden: Visa und MasterCard.

Stornierung

Sie können die Dienste kündigen oder stornieren, indem Sie Wild Web Ltd schriftlich per E-Mail benachrichtigen: support@readwithme.io oder indem Sie sich bei Ihrem Konto anmelden und Ihr Abonnement kündigen. Im Falle einer Kündigung Ihres Abonnements innerhalb von maximal 14 Tagen nach dem Abonnement bieten wir eine Rückerstattung aller Abonnementkosten (Probezeit + monatlich) an.

Sie können die Nutzung Ihres Kontos und/oder aller Read with me Dienste jederzeit einstellen und die Kündigung verlangen.

Bitte beachten Sie, dass das Abonnement auch aufgrund von Reisen/Ferien etc. für eine unbegrenzte Zeit unterbrochen werden kann. Für alle weiteren Anfragenden geben Sie bitte in Ihrer E-Mail folgende Informationen an: Bestellnummern, Kundennummer, vollständiger Name und E-Mail-Adresse.

Sie können das Abonnement jederzeit kündigen und Ihr Profil ist bis zum nächsten Abrechnungszeitraum aktiv. Danach haben Sie keinen Zugriff mehr auf Ihr Profil und wir können alle Informationen in Ihrem Profil löschen. Wir übernehmen keine Haftung für solche gelöschten Informationen oder Inhalte.

Kündigung

Wild Web Ltd kann Ihren Zugang zu den Diensten ganz oder teilweise fristlos beenden, wenn:

Sie gegen diese Vereinbarung verstoßen

Sie keine fälligen Gebühren zahlen

Ihre Nutzung des Dienstes Wild Web Ltd oder anderen schaden lann

Sie gegen die aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen verstoßen. Informationen über die Identität anderer Mitglieder weitergeben (E-Mail-Adresse, Postanschrift, Telefonnummer, etc.)

Sie illegales Verhalten, nicht-ethisches, unverantwortliches oder sonstiges Verhalten begehen, das als Belästigung anderer Mitglieder oder der Website selbst ausgelegt werden könnte.

Ihr Konto gilt als betrügerisch.

Sie ein allgemeines inakzeptables Verhalten begehen, wie es von der Website definiert wird.

In diesem Fall erstattet Wild Web Ltd Ihnen keine vor einer solchen Kündigung gezahlten Gebühren zurück, und Sie sind verpflichtet, alle Gebühren und Entgelte zu zahlen, die vor der Wirksamkeit einer solchen Kündigung entstanden sind.

Bitte beachten Sie: Bei Beendigung der Dienste aus irgendwelchem Grund: Benutzerinhalte, Benutzerprofile und andere Daten werden gelöscht. Ihr Konto und die Nutzung des Dienstes können von Ihnen oder von Wild Web Ltd gekündigt werden. Sie können dies tun, indem Sie den Anweisungen auf dem Service folgen. Wild Web Ltd kann Ihren Zugang und Ihre Nutzung des Dienstes zu jeder Zeit und aus jedem Grund beenden, und zu diesem Zeitpunkt haben Sie kein weiteres Recht, den Dienst zu nutzen. Sie können Ihr Read with me Konto jederzeit kündigen, indem Sie den Anweisungen folgen, die über den Dienst verfügbar sind. Die Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen über den Schutz und die Durchsetzung von Read with me Eigentumsrechten, Ihre Zusicherungen und Garantien, den Verzicht auf Zusicherungen und Garantien, Freistellungen und Entschädigungen, Haftungsbeschränkungen und Schadensarten, das Eigentum an Daten und Informationen, geltendes Recht und Gerichtsstand sowie sonstige Bestimmungen bleiben auch nach einer solchen Beendigung bestehen.

Alle Inhalte, die als direkte Gesetzesverstöße angesehen werden, sowie Fälle von Belästigung werden den zuständigen Behörden gemeldet, einschließlich der IP-Adresse des Mitglieds, dem Zeitpunkt der Erstellung und allen anderen notwendigen Informationen.

Rückerstattungen

Wir bieten eine 100-%-Rückerstattungsgarantie auf alle Bestellungen an, bei denen Sie innerhalb von 14 Tagen nach Kauf eine Rückerstattung beantragen.

Wir hoffen, dass Ihnen alles, was Sie bei uns bestellen, gefallen wird, aber wenn etwas nicht ganz passt, haben Sie 14 Tage Zeit, im Rahmen der Rückerstattungsgarantie eine Rückerstattung zu beantragen. Alle anderen Fälle müssen vom Kundendienst geprüft und einzeln entschieden werden.

Um eine Rückerstattung zu beantragen, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.

E-Mail: support@readwithme.io

Telefon: +359 2 493 0409

Der Kundendienst ist montags bis freitags von 08:00 bis 23:00 Uhr (Zeitzone: UTC+2) erreichbar. Wir werden unser Bestes tun, Sie zu beraten und Ihre Fragen an Wochentagen innerhalb von 48 Stunden zu beantworten. Am Wochenende ist der Kundendienst nicht besetzt.

Unangemessene Nutzung

Sie werden keine Inhalte hochladen, anzeigen oder anderweitig auf oder über den Dienst bereitstellen die: (i) beleidigend, diffamierend, beleidigend, bedrohlich, hasserfüllt, belästigend, beleidigend oder anderweitig gegen Gesetze verstößen oder gegen die Rechte Dritter (einschließlich Urheberrecht, Markenrecht, Datenschutz, Öffentlichkeitsarbeit oder anderer persönlicher oder eigentumsrechtlicher Rechte) verstößen; oder (ii) Wild Web Ltd alleiniges Urteilsvermögen anstößig ist oder eine andere Person daran hindert oder begrenzt den Service zu nutzen oder Wild Web Ltd oder seine Nutzer einem Schaden oder einer Haftung jeglicher Art aussetzen kann.

Cookies

Bei Read with me möchten wir Ihnen die bestmögliche Benutzererfahrung bieten, weshalb wir Cookies verwenden müssen, um relevante Informationen auf Ihrem Computer zu speichern.

1. Was sind Cookies?  
Cookies sind kleine Textdateien mit Informationen, die eine Website wie die unsere speichern und wieder lesen kann.

2. Im Folgenden verwenden wir Cookies  
Speicherung Ihres Benutzernamens und Ihres Passworts und Statistikensammlung, wie Sie unsere Website nutzen - mit Google Analytics können Sie über Facebook und andere soziale Medien teilen und Ihren Namen und Ihre Adresse für relevante neue Werbekampagnen speichern.

3. Wie Sie Cookies verhindern oder entfernen können?  
Um mehr über das Löschen von Cookies zu erfahren, können Sie den folgenden Link verwenden:
http://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/ 

Um mehr über die Kontrolle von Cookies zu erfahren, können Sie den folgenden Link verwenden
http://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/ 

4. Wie lange speichern wir die Cookies?  
Die von uns bei Ihnen abgelegten Cookies werden je nach Zweck der verschiedenen Cookies für eine unterschiedliche Anzahl von Monaten gespeichert. Jedes Mal, wenn Sie unsere Website besuchen, verlängert sich der Zeitraum und sie werden automatisch gelöscht, wenn sie ablaufen.

Schadenersatz von Wild Web Ltd

Sie erklären sich damit einverstanden, das Wild Web Ltd und seine Geschäftsführer, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Auftragnehmer, Vertreter, Lieferanten, Lizenzgeber, Nachfolger und Abtretungsempfänger vor und gegen alle Verluste, Ansprüche, Klagegründe, Verpflichtungen, Verbindlichkeiten und Schäden jeglicher Art, einschließlich Anwaltskosten, zu verteidigen, freizustellen und schadlos zu halten, die sich aus oder im Zusammenhang mit Ihrem Zugang oder Ihrer Nutzung des Dienstes, einer falschen Darstellung gegenüber uns (als Teil dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder anderweitig), Ihrer Verletzung einer dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder einer Behauptung ergeben, dass eine Vorlage, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, ungenau, unangemessen oder in irgendeiner Weise fehlerhaft ist.

Ihre Zusicherungen und Garantien

Sie erklären und garantieren Wild Web Ltd gegenüber, dass Ihr Zugang und Ihre Nutzung des Dienstes in Übereinstimmung mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und allen anwendbaren Gesetzen, Regeln und Vorschriften der EU und jeder anderen relevanten Gerichtsbarkeit, einschließlich derjenigen, die sich auf Online-Verhalten oder akzeptable Inhalte beziehen, sowie derjenigen, die sich auf die Übermittlung von Daten oder Informationen beziehen, die aus der EU und/oder der Gerichtsbarkeit, in der Sie Ihren Wohnsitz haben, exportiert werden. Sie erklären und garantieren ferner, dass Sie Material, das Sie über den Service einreichen, erstellen oder besitzen und dass Sie gegebenenfalls das Recht haben, uns eine Lizenz zur Nutzung dieses Materials wie oben beschrieben zu erteilen oder das Recht, dieses Material an uns abzutreten, wie unten beschrieben. Sie sichern ferner zu und garantieren, dass Sie Ihr Passwort, Ihren Benutzernamen und Ihre Kontoinformationen sorgfältig schützen wollen, Ihr Passwort oder Ihren Benutzernamen nicht an Dritte weitergeben und keinem Dritten erlauben, zu irgendeinem Zweck auf Ihr Read with me zuzugreifen.

Keine Zusicherungen oder Gewährleistungen durch Wild Web Ltd

Alle Informationen, das Eigentum und die Rechte, die Ihnen von Wild Web Ltd zur Verfügung gestellt oder gewährt werden, werden Ihnen auf einer “as is” Basis zur Verfügung gestellt. Wild Web Ltd und seine Lieferanten geben keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf den Service ab, und alle diese Zusicherungen und Gewährleistungen, einschließlich Garantien der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder der Nichtverletzung von Rechten, werden ausdrücklich abgelehnt. Ohne die Allgemeingültigkeit des Vorstehenden einzuschränken, gibt Wild Web Ltd keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf Genauigkeit, Serviceverfügbarkeit, Vollständigkeit, Informationsgehalt, fehlerfreie Bedienung, Ergebnisse aus der Nutzung oder Nichtverletzung von Rechten Dritter ab. Der Zugang und die Nutzung des Dienstes können in Zeiten von Bedarfsspitzen, System-Upgrades, Störungen, geplanten oder ungeplanten Wartungsarbeiten oder aus anderen Gründen nicht möglich sein. Einige Gerichtsbarkeiten erlauben den Ausschluss stillschweigender Garantien nicht, so dass der oben genannte Ausschluss möglicherweise nicht für Sie gilt.

Beschränkung der Schadensarten/Haftungsbeschränkung

Wild Web Ltd ist nicht weder Ihnen noch einem Dritten anfällig, der durch Sie (sei es aufgrund eines Vertrages, einer verschuldensunabhängigen Haftung, einer unerlaubten Handlung oder einer anderen Theorie) für indirekte, zufällige, besondere, zufällige, zufällige, Folge- oder exemplarische Schäden, die sich aus oder im Zusammenhang mit dem Zugang oder der Nutzung oder der Unmöglichkeit des Zugangs oder der Nutzung des Dienstes oder eines Teils davon ergeben, einschließlich, aber nicht auf den Verlust der Nutzung des Dienstes, ungenaue Ergebnisse, entgangener Gewinn, Betriebsunterbrechung oder Schäden beschränkt, die auf den Verlust oder die Beschädigung von Daten oder unrichtig gemachten Daten, die Kosten für die Wiederherstellung von Daten, die Kosten für Ersatzleistungen oder Ansprüche Dritter für Schäden an Computern, Software, Modems, Telefonen oder anderem Eigentum zurückzuführen sind, selbst wenn Wild Web Ltd über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde. Die Haftung von Wild Web Ltd Ihnen oder einem Dritten gegenüber, der durch Sie aus irgendeinem Grund und unabhängig von der Form der Klage geltend macht, ist auf den Betrag beschränkt, den Sie in den 12 Monaten vor der ersten Klage, die zu einer Haftung führt, gegebenenfalls an Wild Web Ltd für die Dienstleistung gezahlt haben. Dies ist ein Gesamtlimit. Das Bestehen von mehr als einem Anspruch aus diesem Vertrag erhöht diese Grenze nicht.

Die auf der Website von Read with me verwendete Software kann technische, typografische oder fotografische Fehler enthalten. Read with me garantiert nicht, dass die Materialien auf seiner Website korrekt, vollständig oder aktuell sind. Read with me kann jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an den auf seiner Website enthaltenen Inhalten vornehmen. Read with me übernimmt jedoch keine Verpflichtung zur Aktualisierung der Materialien und es können keine Rückerstattungen verlangt werden, wenn unsere Software zeitweise ausgefallen ist. Wir werden natürlich unser Bestes tun, um allen unseren monatlichen Abonnenten den bestmöglichen Service zu bieten.

Read with me hat nicht alle mit seiner Internetseite verlinkten Seiten überprüft und ist nicht verantwortlich für den Inhalt einer solchen verlinkten Seite oder den Inhalt und den Datei-Uploader durch unsere Benutzer auf Read with me. Die Aufnahme von Links oder Dateien bedeutet keine Billigung durch Read with me der Website. Die Nutzung einer solchen verlinkten Website erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers.

Eigentumsrechte an Service-Inhalten und Aktivitätsmaterialien

Alle über den Service verfügbaren Inhalte, einschließlich Designs, Texte, Grafiken, Bilder, Informationen, Software, Audio- und andere Dateien sowie deren Auswahl und Anordnung (der "Service Content"), sind Eigentum von Wild Web Ltd oder seiner Lizenzgeber. Kein Service-Inhalt darf geändert, kopiert, verteilt, gerahmt, reproduziert, wiederveröffentlicht, heruntergeladen, verschrottet, angezeigt, gepostet, übertragen oder verkauft werden, in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, ganz oder teilweise, außer wie in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausdrücklich erlaubt wurde. Sie dürfen keine Data Mining, Roboter, Scraping oder ähnliche Datenerfassungs- oder Extraktionsverfahren verwenden, um Service Content zu erhalten. Zwischen Ihnen und Wild Web Ltd, sind alle Daten, Informationen und Materialien, die durch Ihren Zugang und die Nutzung der auf oder über den Service bereitgestellten Bildungsaktivitäten erzeugt werden, ausschließliches Eigentum von Wild Web Ltd, und Sie haben kein Recht, diese Aktivitätsmaterialien zu verwenden, nur dann, wenn es ausdrücklich durch diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen genehmigt wurde. Durch die Nutzung des Dienstes übertragen Sie hiermit an Wild Web Ltd alle Rechte, Titel und Interessen, einschließlich aller geistigen Eigentumsrechte oder Eigentumsrechte, in Aktivitätsmaterialien. Alle Rechte von Wild Web Ltd oder seinen Lizenzgebern, die in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht ausdrücklich gewährt werden, sind Wild Web Ltd und seinen Lizenzgebern vorbehalten.

Trademarks

Read with me und alle anderen Marken, Dienstleistungsmarken, Grafiken und Logos, die im Zusammenhang mit dem Service verwendet werden, sind Marken oder Dienstleistungsmarken von Wild Web Ltd oder ihren jeweiligen Eigentümern und einige von ihnen sind bei der EU-Urheberrechtsrichtlinie registriert. Der Zugriff und die Nutzung des Dienstes berechtigt Sie nicht, den Namen vonRead with me oder irgendwelche Read with me - oder Drittertrademarks, Dienstleistungsmarken, Grafiken oder Logos zu verwenden oder zu reproduzieren.

Ihre Auswahlen und Opt-Outs

Mitglieder und Besucher, die sich für unsere Marketing- und Warenkorb-Benachrichtigungs-E-Mails entschieden haben, können den Erhalt der E-Mails von uns jederzeit abbestellen, indem sie auf den Link "Abmelden" am Ende unserer Marketing-Mitteilungen klicken. Außerdem können alle Anträge auf Ablehnung per E-Mail an uns gerichtet werden, indem Sie uns die Kontaktdaten im Abschnitt "Eigentum" unten mitteilen. Bitte beachten Sie, dass einige Mitteilungen (wie Servicemeldungen, Kontobenachrichtigungen, Abrechnungsinformationen) als transaktional und für die Kontoführung notwendig angesehen werden, und Mitglieder können diese Mitteilungen nur dann abbestellen, wenn Sie Ihr Konto kündigen.

Anwendbares Recht und Schiedsgerichtsbarkeit

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, ihr Gegenstand und Wild Web Ltd und Ihre jeweiligen Rechte aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen dem Recht des Bulgaria, mit Ausnahme der Kollisionsnormen dieser oder einer anderen Gerichtsbarkeit. Alle möglichen Streitigkeiten zwischen Ihnen und Wild Web Ltd werden durch ein verbindliches Schiedsverfahren beigelegt. Das Schiedsverfahren wird von einem einzigen Schiedsrichter in Bulgaria durchgeführt. Sofern nicht ausdrücklich anders durch geltendes Recht vorgeschrieben, trägt jede Partei ihre eigenen Anwaltskosten, ohne Rücksicht darauf, welche Partei im Schiedsverfahren als die obsiegende Partei gilt.

Hinweis für Ansprüche wegen Urheberrechtsverletzungen und Vertreter für die Benachrichtigung

Um Ihrem Verdacht als Urheberrechtsinhaber nachzuweisen und zu demonstrieren, dass durch den Dienst verfügbares Material Ihre Urheberrechte verletzt wurden, können Sie eine Benachrichtigung über Urheberrechtsverletzungen an Read with me gemäß der EU-Urheberrechtsrichtlinie senden, indem Sie uns die folgenden Unterlagen und Informationen schriftlich zur Verfügung stellen:

• eine physische oder elektronische Unterschrift des Rechteinhabers oder der Person, die im Namen des Rechteinhabers handelt;

• eine Beschreibung des urheberrechtlich geschützten Werkes, von dem Sie behaupten, dass es verletzt wurde;

• eine Beschreibung, wo sich das Material, von dem Sie behaupten, dass es eine Verletzung darstellt, auf dem Service befindet, mit genügend Details, damit wir es auf dem Service finden können;

• telefonnummer, Adresse und E-Mail-Adresse;

• eine Erklärung von Ihnen, dass Sie in gutem Glauben davon ausgehen, dass die umstrittene Nutzung nicht durch das Gesetz, den Urheberrechtsinhaber oder seinen Vertreter genehmigt ist; und eine Erklärung von Ihnen, die unter Strafe des Meineids abgegeben wird, dass die oben genannten Informationen in Ihrer Mitteilung korrekt sind und dass Sie der Urheberrechtsinhaber sind oder berechtigt sind, im Namen des Urheberrechtsinhabers zu handeln.

Anti-Geldwäsche Richtlinie

Beachten Sie, dass die Geschäftspraktiken von Read with me Bestechung, korruptes Verhalten und Geldwäsche verbieten.

Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie alle anwendbaren Gesetze in Bezug auf Bestechung im kommerziellen oder öffentlichen Sektor, Geldwäsche, Terrorismus (einschließlich, aber nicht beschränkt auf lokale Anti-Korruptionsgesetze, Kanadas Corruption of Foreign Public Officials Act, den U.S. Foreign Corrupt Practices Act, das OECD-Übereinkommen zur Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr und den UK Bribery Act) einhalten. Sollten Sie die Beschwerde zu irgendeinem Zeitpunkt nicht einreichen, behält sich Read with me das Recht vor, Ihr Konto ohne Vorankündigung zu kündigen.

Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Wild Web Ltd behält sich das Recht vor, die Bedingungen jederzeit zu ändern. Wenn sich die Bedingungen ändern, wird es auf unserer Website veröffentlicht und der Abonnent hat 30 Tage Zeit, das Abonnement zu kündigen, wenn Sie mit den Bedingungen nicht einverstanden sind. Dies gilt im Falle von wesentlichen Änderungen Ihrer aktuellen Vereinbarung mit Wild Web Ltd. Nach Ablauf der 30 Tage gilt jedes noch bestehende Mitglied als akzeptiert. Über das “Mein Profil”kann der Abonnent jederzeit Adresse und Benutzerdaten ändern. Die bis dahin vorgenommenen Änderungen werden zu den aktuellen Bedingungen wirksam.

Sonstig

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen stellen die gesamte Vereinbarung zwischen Wild Web Ltd und Ihnen über den Gegenstand dieser Vereinbarung dar. Für den Fall, dass eine der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von einem Gericht oder einem anderen Gericht der zuständigen Gerichtsbarkeit für nicht durchsetzbar befunden wird, werden solche Bestimmungen auf das erforderliche Mindestmaß beschränkt oder aufgehoben, so dass diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen ansonsten in vollem Umfang in Kraft und Wirkung bleiben. Ein Verzicht von Wild Web Ltd oder Ihnen auf eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder eine Verletzung dieser Bedingungen in irgendeinem Fall wird nicht auf eine solche Bestimmung oder Bedingung oder eine nachfolgende Verletzung dieser Bedingungen verzichten. Wild Web Ltd kann seine Rechte oder Pflichten aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen ohne Bedingung abtreten. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind verbindlich und gelten zugunsten von Wild Web Ltd und Ihnen, sowie Wild Web Ltd} und Ihren jeweiligen Nachfolgern und zugelassenen Zessionaren.

Sprache

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen wurden ursprünglich in englischer Sprache (US) verfasst. Für den Fall, dass eine übersetzte Version dieser Vereinbarung im Widerspruch zur englischen steht, gilt die englische Version.

Eigentümerinformationen

Eigentümerinformation von Read with me

Für weitere Informationen zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder anderen offenen Fragen oder Problemen stehen wir Ihnen gerne unter den folgenden Kontaktdaten zur Verfügung.

Read with me ist Eigentum von und bewirkt durch:

Wild Web Ltd
78 Todor Kableshkov str., fl. 2, ap. 4
1000 Sofia
Bulgaria

Geschäftsnummer: 205729177

MwSt: BG205729177

E-mail: support@readwithme.io

Telefon: +359 2 493 0409

Montag bis Freitag: 08:00 - 23:00 +2 GMT

Vue d’ensemble

Qu’est ce que Read with me

Read with me est une bibliothèque en ligne, fournissant des livres électroniques à ses utilisateurs. Il s'agit d'une plate-forme de lecture idéale si vous voyagez beaucoup, si vous vous déplacez quotidiennement ou si vous préférez simplement les livres au format numérique. Les livres de notre collection couvrent de nombreux sujets différents, mais ils sont principalement axés sur les titres d'auto-assistance dans divers domaines. Vous pouvez accéder à Read with me à partir de n'importe quel appareil électronique tant qu'il est connecté à Internet. Pour lire vos titres préférés hors ligne, vous devez d'abord les télécharger. Notre interface est simple, il est donc facile de rechercher tous les livres que vous aimez et encore plus faciles de les télécharger autant de fois que vous le souhaitez en un seul clic.

Généralités

Wild Web Ltd mène Read with me le site internet de (in text “Website”) et tous les services qui lui sont liés (“Service”). Le sujet de ces Conditions Générales est l’accès et l’utilisation des services. En achetant ou en accédant aux services vous exprimez que vous avez lu, compris et accepté ces conditions générales.

Vous obtiendrez une adhésion continue à Read with me.
Votre adhésion sera automatiquement renouvelée après la période probatoire de 3 jours, puis tous les 30 jours soit au prix de l’adhésion mensuelle, 65.00 EUR soit au tarif local, voir plus bas “Prix par pays”. Votre adhésion sera valide tant que vous ne l’aurez pas activement annulée. Il n’y a pas de délai obligatoire, votre adhésion peut être interrompue à tout moment.

En vous inscrivant à l’une de nos campagnes, vous acceptez que Read with me débitera la carte de crédit utilisée pour votre inscription du montant de la période d'essai, puis du taux normal de 30 jours pour votre abonnement de 30 jours. Lorsque vous achetez une adhésion, elle est automatiquement renouvelée jusqu’à ce que vous la résiliez dans les “paramètres” sur Read with me. Vous devez être âgé d’au moins 18 ans et résider dans l’un des pays avec lesquels nous travaillons, pour bénéficier d’une adhésion valide à Read with me. Il n’y a pas de frais cachés lors de l’achat de l’adhésion d’introduction, mais uniquement le montant stipulé dans nos campagnes, sachant que vous pouvez interrompre votre adhésion avant la fin des 3 jours de période probatoire.

Les factures sont générées avant chaque cycle d'abonnement. Si nous ne sommes pas en mesure d'obtenir un paiement intégral à partir de votre carte de crédit, vous acceptez de nous laisser fractionner les paiements en 2 paiements d'adhésion de 15 jours, pour couvrir la facture d'adhésion complète de 30 jours.

Les tentatives de paiement refusées seront de nouveau présentées pour une nouvelle période. Un paiement rejeté sur plus d’un an met automatiquement fin à l’adhésion et ferme l’accès au site Read with me.

Néanmoins Wild Web Ltd s’autorise à émettre des factures aussi bien numériques que physiques lorsqu’une commande de client n’est pas suivie d’un paiement par carte. Les factures peuvent être émises par un tiers, Wild Web Ltd se réservant le droit de pratiquer ce type de facturation. Le client accepte en outre que toutes les communications relatives à cette transaction soient couvertes par RPL § 154a dans le cadre d’un accord de communication électronique et téléphonique entre les deux parties de cette transaction.

Un courriel de confirmation pour votre commande/paiement vous sera envoyé à l’adresse stipulée lors de votre inscription.

Prix Par Pays

Service Client

Nous nous battons pour fournir le meilleur service client possible – Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 08.00 AM - 23.00 PM (Time zone: +2 GMT) et ferons de notre mieux pour vous guider et répondre à vos questions sous 48h en semaine, nous sommes fermés le weekend.

Toutes vos questions ou problématiques peuvent être envoyées à support@readwithme.io – Tous les courriels et réponses du service client seront en français ou en anglais, nous vous prions donc d’écrire vos questions en français ou en anglais, afin que nous puissions fournir le pus rapide et le meilleur service électronique. Si vous écrivez dans une autre langue, nous risquons de ne pas être en mesure de vous comprendre et d’avoir recours à Google translate, ce qui pourrait générer des réponses fausses et toutes sortes d’incompréhensions.

Notre service téléphonique est également à votre disposition pendant nos heures d’ouverture, vous pouvez nous appeler +359 2 493 0409.

Echec de réception des courriels de bienvenue, de facturation, Etc.

Read with me ne peut être tenu responsable du fait que l’abonné ne reçoive pas les courriels de bienvenue, de résiliation, de facturations, les reçus, etc. Il incombe à tout moment à l’abonné de s’assurer que son fournisseur ou sa messagerie est accessible et apte à recevoir les courriels mentionnés. En s’assurant qu’ils n’échouent pas dans les spam ou ”courriels indésirables”. Les fournisseurs de messagerie tels que Hotmail and Gmail peuvent rencontrer des problèmes liés aux courriels envoyés par Read with me et nous vous conseillons d’utiliser un autre fournisseur lorsque vous vous abonnez à Read with me.

Confidentialité

Nous accordons une grande importance à votre confidentialité. De ce fait, nous avons développé cette politique afin que vous compreniez comment nous recueillons, utilisons, communiquons et divulguons les informations personnelles. Ce qui suit est notre politique de confidentialité à Read with me.

• Avant ou au moment de réunir des informations personnelles, nous identifierons les finalités pour lesquelles ces informations sont collectées.

• Nous collecterons et utiliserons des informations personnelles dans le seul but de remplir les objectifs que nous avons spécifiés et à d’autres fins compatibles, sauf dans le cas d’un consentement de l’individu concerné ou d’une requête légale.

• Nous ne conserverons ces informations personnelles que si elles sont nécessaires à la réalisation de nos finalités.

• Nous collecterons des informations personnelles par des moyens légaux et équitables, et le cas échéant, avec la connaissance et le consentement de l’individu concerné

• Les données personnelles doivent être pertinentes pour les fins auxquelles elles sont utilisées, et, dans la mesure nécessaire à ces fins, exactes, complètes et mises a jour.

• Nous protégerons les informations personnelles par des mesures de sécurité raisonnables contre la perte et le vol, ainsi que contre l’accès non-autorisé, la divulgation, la copie, l’utilisation ou la modification.

• Nous mettrons à disposition aisée des clients les informations sur nos politiques et nos pratiques en matière de gestion des informations personnelles.

Nous nous engageons à mener nos activités conformément à ces principes dans le but de garantir que la confidentialité des informations personnelles est protégée et maintenue.

Quelles informations personnelles recueillons-nous de vous?

Lorsque vous obtenez un accès, vous inscrivez, participez, créez un compte ou utilisez nos services de quelque façon que ce soit, nous pouvons recueillir des informations personnelles vous concernant. Les informations personnelles que nous recueillons dépendent des circonstances et des services que vous utilisez, mais peuvent comprendre les éléments suivants: 

Informations personnelles générées par l’utilisateur

Vos références d’achat, c'est-à-dire si vous réagissez à des annonces ou à des campagnes

• Adresse IP

Nous pouvons également collecter d’autres informations concernant votre utilisation de nos services à travers les cookies ou des technologies similaires.

Informations personnelles recueillies auprès de tiers

Nous pouvons compléter les informations que nous recevons de vous par des informations que nous recevons de tiers et par votre utilisation de sites web, produits ou services offerts par d’autres produits de notre société, Wild Web Ltd. Cela peut inclure, par exemple, les informations que nous recevons de tiers nous fournissant des solutions de paiement, afin de permettre le paiement lors de l’utilisation de nos services.

Pourquoi collectons-nous vos informations personnelles?

Notre but

Nous traitons vos informations personnelles aux fins suivantes:

A) Dans l’intérêt de notre relation contractuelle:

• Pour gérer le paiement de votre compte et vous transmettre les informations de commande et de facture

• Pour garder une trace de vos achats afin de nous assurer que nous pouvons vous fournir les services auxquels vous avez droit

• Pour communiquer avec vous à propos de votre abonnement, compte ou achat de nos services

• Pour vous informer de changements dans nos services

• Pour vous fournir les offres, les nouveautés, les informations, les produits ou les services que vous exigez de nous

B) A des fins légitimes:

• Pour partager votre information avec d’autres produits au sein de Wild Web Ltd en cas de nécessité, à des fins administratives ou pour vous délivrer nos services

• Pour utiliser l’adresse IP ou toute autre information requise afin de bloquer l’utilisation malveillante de nos services dans le but de protéger nos services ou le cas échéant de contraindre à utiliser nos termes et conditions

• Pour fournir de l’information dans le cadre d’un processus de fusion et d’acquisition à des fins commerciales et de gestion stratégique

• Dans le but de vous fournir des offres, des nouveautés, de l’information, des produits ou des services que nous croyons susceptibles de vous intéresser, y compris la publicité sur mesure, en relation avec vos intérêts potentiels

• A des fins analytiques et statistiques

• Pour établir, exercer ou défendre des exigences légales

C) Nous pouvons être amenés à traiter vos informations personnelles pour répondre à une obligation légale ou à une décision de justice.

Sur quelles bases juridiques dans RGDP le traitement de vos données personnelles est-il basé?

• Le point (A) est requis pour la conclusion et l’exécution de nos obligations suite à l’accord passé avec vous;

• Le point (B) est requis pour nos intérêts légitimes dans le développement, la gestion, la protection et la commercialisation de nos services ainsi que dans une perspective commerciale et stratégique;

• Le point (C) ne se produira qu’en cas de consentement de votre part;

• Le point (D) est tenu de se conformer aux obligations légales;

Etes-vous dans l’obligation de fournir vos informations personnelles

 

Les informations personnelles que nous exigeons de vous et qui sont marquées comme “obligatoires” de quelque manière que ce soit, nous sont nécessaires pour fournir nos services (pour des raisons légales, contractuelles, administratives, techniques ou similaires).

Toutefois, certaines de vos informations personnelles peuvent n’être nécessaires que dans le cas où vous auriez recours à des fonctionnalités spécifiques, activeriez des parties optionnelles du service, ou exigeriez un accès à certaines ressources, offres, promotions, programmes ou similaire, de notre part ou de la part de nos partenaires marketing.

Vous serez informés avant que de telles informations personnelles soient recueillies vous concernant.

Avec qui pouvons-nous partager vos informations personnelles?

Transferts de groupe

Il se peut que nous divulguions vos informations personnelles à d’autres produits au sein de Wild Web Ltd, si cela s’avère nécessaire à des fins administratives ou dans le but de vous prodiguer nos services. Si vous avez donné votre accord, nous pouvons également être amenés à divulguer vos informations personnelles à d’autres produits au sein de Wild Web Ltd à des fins commerciales. Les produits qui ont accès à vos informations personnelles suivent des pratiques conformes à cette politique de confidentialité.

Les partenaires, sponsors et annonceurs

Nous pouvons partager vos informations personnelles avec nos collaborateurs et sponsors. En outre, nous pouvons également partager vos informations personnelles avec nos collaborateurs et annonceurs, mais seulement sur votre requête ou après votre consentement.

Comme décrit, nous pouvons également utiliser des informations agrégées pour contrôler l’utilisation de nos services dans le but de nous aider à améliorer et développer ces derniers, et nous pourrions mettre ces informations agrégées à la disposition de tiers, tels que des partenaires de contenu ou des annonceurs. Les informations agrégées n’englobent pas les informations personnelles et ne peuvent être liées à vous.

Tiers pour des questions de sécurité ou autres raisons légitimes

Nous pouvons également divulguer vos informations personnelles à des tiers si nous avons des raisons raisonnables de croire que la divulgation de ces informations personnelles est nécessaire:

• Afin de se conformer aux obligations légales applicables, notamment les requêtes, les ordonnances des tribunaux, les requêtes du gouvernement ou de perquisition, ou autres décisions de justice;

• Pour protéger nos droits et notre propriété, ou pour la sécurité de nos clients et de nos employés;

• Pour nous protéger de toute utilisation ou abonnement frauduleux, malveillant, non autorisé ou illégal de nos services et pour protéger notre réseau, nos services, nos appareils et utilisateurs d’une telle utilisation;

• Pour nous promouvoir et nous défendre contre les plaintes et les actions en justice, et toute affaire ou procédure administrative;

• Pour évaluer les risques des crédits, afin d’établir des rapports et de recevoir un paiement pour nos services;

• Dans le cadre de la fusion et de l’agrégation, si tant est que l’acheteur ou le vendeur potentiel accepte de respecter et de traiter vos informations personnelles en accord avec notre politique de confidentialité;

• Les auditeurs externes et les superviseurs

Où traitons-nous vos données personnelles?

Les données personnelles que nous collectons de vous peuvent être transférées et stockées dans une destination en dehors de l’espace économique européen (“EEE”), y compris les destinations non couvertes par une décision de la Commission européenne pour autant qu’elles aient un niveau de protection équivalent pour la gestion des données personnelles. Elles peuvent être partagées avec d’autres produits au sein de Wild Web Ltd, manipulées par des employés travaillant pour nous ou pour l’un de nos fournisseurs en dehors de l’EEE. Ce personnel peut, par exemple, être impliqué dans l’exécution de votre commande, le traitement de vos informations de paiement et la prestation de nos services d’assistance. Nous prenons toutes les précautions raisonnables pour assurer que vos informations personnelles sont gérées en toute sécurité et en accord avec cette politique de confidentialité. Pour plus d’information ou pour une copie de ces précautions, veuillez utiliser le contact d’information situé à la fin de cette politique de confidentialité.

Combien de temps conservons-nous vos données personnelles?

Nous conserverons vos données personnelles uniquement le temps que nous considérons nécessaire à l’accomplissement de nos buts, comme décrit plus haut sous le titre “Pourquoi recueillons-nous vos informations personnelles”. Ensuite nous les effacerons, ou dans certains cas les rendrons anonymes. Nous vérifions régulièrement si nous avons conservé des données personnelles destinées à être effacées. Dans la mesure où nous traitons vos informations personnelles à des fins différentes, la période de conservation de ces informations personnelles variera.

En règle générale, les délais de suppression suivants s’appliquent:

Type de donnéesQu’est-ce ?Délai de suppression
Données sur l’utilisateurCela concerne la façon dont l’utilisateur utilise le service et les commandes qu’il passe.Jusqu'à annulation du compte (géré en 5 jours)
Données du service clientCe sont des informations que vous fournissez quand vous êtes en contact avec le service client et les enregistrements vocaux de Read with me's effectués à des fins éducatives.3 ans (journaux des appels et textes des dialogues)

1 mois (enregistrements vocaux)
Informations sur le compteIl s’agit d’informations sur votre compte telles que le nom d’utilisateur, le mot de passe et les informations d’achat du service
Read with me
Jusqu'à la suppression du compte
Données sur les transactionsIl s’agit d’informations sur les transactions réalisées sur votre compte en connexion avec les achats accomplis dans le service
Read with me
10 ans

Comment protégeons-nous vos informations personnelles?

La protection de vos informations personnelles est importante pour nous. Toutes les données personnelles que vous nous fournissez sont stockées sur des serveurs sécurisés, et nous disposons de procédures strictes pour protéger de la perte, l’abus, l’accès non autorisé, le changement, la divulgation ou la destruction de vos données personnelles. Toutes les transactions de paiement seront cryptées par la technologie standard du secteur et soumises aux normes de sécurité PCI.

Bien que travaillant dur à la protection de vos données personnelles, nous ne pouvons pas garantir que nos mesures de sécurité empêchent toute tentative d’accès sans autorisation, tout usage ou divulgation des informations personnelles. Toutefois, nous maintenons des plans de sécurité et d’incidents, y compris des plans pour traiter toute atteinte à la sécurité des données, en cas d’incident technique ou physique, afin d’y remédier dans les meilleurs délais et de limiter l’impact négatif d’un tel incident.

Comment pouvez-vous accéder à vos données personnelles?

Nous comprenons que vous puissiez parfois avoir besoin d’informations supplémentaires de notre part sur vos données personnelles et la façon dont elles sont gérées, ou que vous souhaitiez mettre à jour ou corriger les données personnelles que vous nous avez fournies. Par conséquent, vous incluez les droits suivants:

Le droit d’accès à vos données personnelles:Vous avez le droit d’être vérifiés par nous si nous gérons vos données personnelles, et par conséquent d’accéder à vos données personnelles.

Le droit d’obtenir la correction de vos données personnelles:Si vous estimez inexactes les informations personnelles que nous traitons à votre sujet, vous avez le droit de nous faire corriger ces données personnellement identifiables. 

Le droit de supprimer des données personnelles (le droit à l’oubli:Dans certaines circonstances, par exemple, si vos données personnelles ont été traitées illégalement ou si vous avez retiré votre consentement (dans le cas où la gestion de vos données personnelles est basée sur votre consentement), vous avez le droit d’exiger de nous que ces données personnelles soient supprimées. 

Le droit de limiter le traitement:dans certaines circonstances, c’est à dire, si vous contestez l’exactitude de vos données personnelles ou si vous émettez une objection à la légitimité de nos fins dans le traitement de vos données personnelles, vous êtes en droit d’exiger que nous limitions le traitement de vos données personnelles en attendant qu’une solution soit trouvée. 

Le droit de protester contre le traitement:dans certaines circonstances, notamment si vous contestez la légitimité de notre intérêt à traiter vos données personnelles, vous êtes en droit d’objecter, pour des raisons relatives à votre situation particulière, contre un tel traitement. 

Le droit à la portabilité des données: Si vos données personnelles sont automatiquement traitées sur la base de votre consentement ou dans l’exécution de notre relation contractuelle, vous êtes en droit d’exiger que nous vous fournissions vos données personnelles dans un format lisible par machine pour transmission à un autre contrôleur de données.

Le droit de porter plainte auprès de l’autorité de surveillance: Vous avez le droit d’adresser une plainte à l’autorité de surveillance concernant notre traitement de vos données personnelles.

Si notre traitement de vos données personnelles est basé sur votre consentement, vous êtes en droit de revenir sur ce consentement à tout moment (toutefois, ça n’aura d’effet sur le traitement basé sur votre consentement qu’une fois ce consentement retiré). Nous contacter ou vous mettre à jour n’affectera le traitement basé sur votre consentement qu’une fois ce consentement retiré des paramètres du service. (Le cas échéant).

Veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées ci-dessous pour faire une demande de vos droits. Nous déploierons des efforts commercialement raisonnables pour répondre à votre demande dans les 30 jours suivant sa réception. Si nous sommes dans l’impossibilité de répondre à votre demande dans les 30 jours, nous vous en tiendrons informés, ainsi que de la raison du retard, et du délai dans lequel nous pensons répondre à votre requête.

Par ailleurs, sachez que vous pouvez modifier vos préférences de contacts dans la page des “paramètres” si vous ne souhaitez pas recevoir certains types d’informations de notre part. Pour le même résultat, vous pouvez à tout moment nous écrire support@readwithme.io ou nous téléphoner +359 2 493 0409.

Changements à cette politique de confidentialité

Notre politique de confidentialité peut être modifiée de temps en temps. Assurez-vous donc de consulter régulièrement la dernière version de cette politique. C’est ici que nous divulguerons les changements à cette politique de confidentialité, et en cas de changement important, nous vous enverrons un message plus conséquent, tel qu’un courriel. Si nous changeons cette politique de confidentialité d’une manière qui impacte notre utilisation de vos données personnelles, nous vous conseillerons sur d’éventuels choix à faire en réponse à ces changements. Nous garderons également les précédentes versions de cette politique de confidentialité dans nos archives pour que vous puissiez les consulter.

Enregistrement

En vous enregistrant sur notre site internet, vous acceptez:

• que vos données ou celles concernant votre organisation soient exactes, actuelles et complètes;

• de garder confidentiel votre mot de passe ou toute information liée a votre sécurité dans le service ;

• de mettre à jour vos données régulièrement pour les garder exactes, complètes et actuelles;

• d’être responsable de toutes les actions découlant de l’utilisation de votre compte.

• de payer votre facture tous les mois, jusqu'à la fin ou l’annulation de votre abonnement .

Paiement & Facturation

Vous avez l’obligation de vous assurer que vos données de paiement sont à jour. Vous acceptez de payer en amont de la période pendant laquelle les services vous sont fournis. Sauf disposition contraire, vous acceptez que tant que vous n’avez pas fait part à Wild Web Ltd de votre souhait d’annuler les services, vous serez automatiquement et régulièrement facturé pour éviter toute interruption de vos services, au moyen de votre carte de crédit ou tout autre mode de paiement enregistré.

Wild Web Ltd ne conserve pas les données de paiement. Tous les paiements sont effectués via des connexions cryptées, ce qui garantit une sécurité maximale pour les transactions.

Vous reconnaissez et acceptez le fait que toute carte, ainsi que toute information de facturation et de paiement qui lui est associée sera partagée par Wild Web Ltd avec un partenaire tiers tel que : le processeur de paiement et/ou l’acquéreur.

L’enregistrement commencera avec une période probatoire de 3 jours.

Si vous n’annulez pas votre compte à la fin de la période probatoire, votre carte sera débitée du montant indiqué dans le tableau “Prix par pays”.Le pays de votre campagne d’enregistrement décide du montant et de la devise dans laquelle vous paierez, celle-ci étant considérée comme votre devise locale.

Wild Web Ltd se réserve le droit de fractionner une facture en plusieurs transactions pour assurer le paiement de la facture impayée.

Wild Web Ltd se réserve le droit de vous facturer le montant de la période probatoire indiqué dans prix par pays, puis la cotisation complète spécifiée dans prix par pays, pour l’utilisation de nos services.

Wild Web Ltd se réserve le droit de changer ses tarifs à tout moment, en vous ayant averti dans la mesure où de tels changements impacteraient vos abonnements actuels et futurs.

Les cartes acceptées: Visa et MasterCard.

Annulation

Vous pouvez mettre fin ou annuler les services en envoyant à Wild Web Ltd un avis écrit via courriel: support@readwithme.io ou en vous connectant à votre compte et en annulant votre abonnement. En cas d’annulation de votre abonnement dans le délai maximum de 14 jours après inscription, nous offrons un remboursement de la totalité des frais d’abonnement (période probatoire + mensualité).

Vous pouvez cesser d’utiliser votre compte et exiger son annulation ou/et celle de tout service de Read with me à tout moment.

Veuillez noter que l’abonnement peut aussi être suspendu pour une période illimitée pour des raisons de voyages/vacances, etc. Pour toute demande supplémentaire, merci d’inclure à votre courriel les informations suivantes : numéros de commandes, numéro de client, nom entier et adresse mail.

Vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment et votre profile sera actif jusqu’au prochain cycle de facturation. Aprѐs cela vous n’aurez plus accès à votre profile, et nous pouvons en effacer toutes les données. Nous déclinons toute responsabilité pour ces données ou contenus supprimés.

Résiliation

Wild Web Ltd peut résilier votre accès aux services, globalement ou partiellement, sans avis, dans les cas suivants:

Vous enfreignez cet accord

Vous ne payez pas les frais dus

Votre utilisation du service peut nuire à Wild Web Ltd ou à d’autres

Vous violez les termes et conditions en vigueur. Vous partagez des informations concernant d’autres membres (e-mail adresse, adresse postale, numéro de téléphone, etc.)

Vous êtes coupable d’un comportement illégal, non-éthique, irresponsable ou de tout autre comportement qui pourrait être interprété comme du harcèlement envers d’autres membres ou envers le site web-même.

Votre compte est considéré frauduleux.

Vous êtes coupable d’un comportement général inacceptable tel que défini par le site.

Dans ce cas, Wild Web Ltdne vous remboursera d’aucun frais pour la période précédant la résiliation, et vous serez dans l’obligation de payer tous les frais et charges apparus avant l’entrée en vigueur de cette résiliation.

Veuillez noter: A la résiliation des services, qu’elle qu’en soit la raison : le contenu de l’utilisateur, le profile de l’utilisateur, et ses autres données seront effacées. Votre compte et votre utilisation des services peuvent être résiliés par vous ou par Wild Web Ltd. Vous pouvez vous en acquitter en suivant les instructions données sur les services. Wild Web Ltd peut résilier votre accès et votre utilisation des services à tout moment, pour n’importe quelle raison, et à partir de ce moment-là vous n’aurez plus le droit d’utiliser les services. Vous pouvez résilier votre compte Read with me à tout moment en suivant les instructions disponibles via le service. Les dispositions des présentes conditions générales relatives à la protection et à l’application des droits de propriétés de Read with me, vos représentations et garanties, renonciation aux représentations et garanties, libération et indemnités, limitations des responsabilités et types de dommages, propriété des données et de l’information, loi applicable et lieu, et diverses dispositions survivront à une telle résiliation.

Tout contenu considéré comme une violation directe de la loi ainsi que les cas de harcèlement seront signalés aux autorités compétentes, y compris l’adresse IP du membre, le moment de la création ou toute autre information nécessaire.

Remboursements

Nous offrons une garantie de remboursement complet sur toutes les commandes lorsque vous en faites la demande de remboursement dans les 14 jourssuivant l'achat.

Nous espérons que vous aimerez tout ce que vous commandez chez nous, maissi quelque chose ne va pas, vous avez 14 jours pour demander un remboursement dans le cadre de la garantie de remboursement. Tous les autres cas doivent être examinés par l'équipe de support clientèle, et une décision est prise au cas par cas.

Pour demander un remboursement, veuillez contacter l'équipe de support clientèle.

Email: support@readwithme.io

Téléphone: +359 2 493 0409

L'équipe de support clientèle est ouverte du lundi au vendredi de 08h00 à 23h00 (Fuseau horaire : +2 GMT) et fera de notre mieux pour vous guider et répondre à vos questions dans les 48 heures en semaine et nous sommes fermés le week-end.

Usage inapproprié

Vous ne pourrez pas télécharger, afficher ou fournir de toute manière que ce soit, sur, ou par le biais du service, tout contenu qui soit : (i) diffamatoire, abusif, menaçant, haineux, harcelant, offensant ou de nature à violer toute loi ou à enfreindre le droit d’un tiers (y compris le droit d’auteur, marque de commerce, vie privée, ou autres droits personnels ou à la propriété); (ii) Seule l’appréciation de Wild Web Ltd peut décider de ce qui est répréhensible, ou limite/empêche toute autre personne d’utiliser les services ou risque d’exposer Wild Web Ltd ou ses utilisateurs à tout dommage ou responsabilité de quelque nature que ce soit.

Cookies

A Read with me nous désirons vous offrir la meilleure expérience d’utilisateur possible, c’est pourquoi nous devons utiliser des cookies, pour stocker des informations pertinentes sur votre ordinateur.

1. Que sont les cookies? 
Les cookies sont de petits fichiers texte contenant des informations qu’un site web tel que le notre peut sauvegarder et lire à nouveau.

2. Pourquoi utilisons-nous des cookies?  
Nous utilisons des cookies pour les raisons suivantes : mémoriser votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, recueillir des statistiques sur votre manière d’utiliser notre site web – par Google Analytics, permettre de partager par facebook et autre média social, mémoriser votre nom et votre adresse pour de nouvelles campagnes promotionnelles pertinentes.

3. Comment empêcher ou se débarrasser des cookies?  
Pour en savoir pus sur comment effacer les cookies, vous pouvez utiliser le lien suivant:
http://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/ 

Pour en savoir plus sur comment contrôler les cookies, vous pouvez utiliser le lien suivant:
http://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/ 

4. Combien de temps conservons-nous les cookies?  
Les cookies que nous plaçons avec vous sont stockés pendant plusieurs mois, selon leurs fonctions diverses. Chaque fois que vous visitez notre site web, la période est prolongée, et ils sont automatiquement supprimés lorsqu’ils expirent.

Indemnisation de Wild Web Ltd

Vous acceptez de défendre, indemniser et protéger Wild Web Ltd et ses directeurs, employés, entrepreneurs, agents, fournisseurs, donneurs de licences, successeurs et attribués, de et contre tout type de perte, réclamations, causes d’actions, obligations, responsabilités et dommages quels qu’ils soient, y compris les frais d’avocats découlant ou liés à votre accès et utilisation des services, toute fausse déclaration à notre intention (dans le cadre de ces termes et conditions, et dans n’importe quel cadre), violation de votre part de l’un de ces termes et conditions, ou toute réclamation selon laquelle un modèle que nous fournissons est inexact, inapproprié ou défectueux de quelque manière que ce soit.

Vos représentations et garanties

Vous déclarez et garantissez à Wild Web Ltd que votre accès et utilisation des services seront en accord avec ces termes et conditions et toutes les lois applicables, règles et régulations de l’UE et toute autre juridiction pertinente, y compris celles concernant la conduite en ligne ou la teneur acceptable du contenu, et celles concernant la transmission des données ou informations exportées de l’UE ou/et de la juridiction dans laquelle vous résidez. En outre, vous déclarez et garantissez être créateur ou propriétaire de tout matériel que vous soumettez au service et que vous avez le droit, applicable, de nous accorder une Licence d’utilisation de ce matériel, comme indiqué ci-dessus ou le droit de nous attribuer ce matériel comme stipulé plus bas. Vous déclarez donc et garantissez que vous sauvegarderez avec soin votre mot de passe, nom d’utilisateur, et informations sur votre compte, que vous ne partagerez ni votre mot de passe ni votre nom d’utilisateur avec un tiers, et que vous n’autoriserez aucun tiers à accéder a votre compte Read with me pour quelque motif que ce soit.

Aucune représentation ou garantie de la part de Wild Web Ltd

Toute information, propriété et droit que vous accorde Wild Web Ltd vous sont fournis tels quels Wild Web Ltd et ses fournisseurs ne font aucune déclaration ou garantie d’aucune sorte en ce qui concerne les services, qu’elles soient exprimées ou implicites et toutes les déclarations et garanties de cette nature, y compris les garanties de qualité marchande, d’adéquation à un usage particulier ou d’absence de contrefaçon, sont expressément rejetées. Sans limiter la généralité de ce qui précède, Wild Web Ltd ne fait aucune déclaration ou garantie de quelque sorte que ce soit concernant l’exactitude, la disponibilité du service, l’exhaustivité, le contenu informatif, le fonctionnement sans erreur, les résultats obtenus par l’utilisation, ou la non-violation. L’accès et l’utilisation des services peuvent être indisponibles en périodes de pointes, de mises à niveau du système, de disfonctionnements, de maintenance programmée ou pas, ou pour d’autres raisons. Certaines juridictions n’autorisent pas l’exclusion des garanties implicites, de sorte que l’exclusion ci-dessus peut ne pas s’appliquer à vous.

Limitation des types de dommages/limitation de la responsabilité

Wild Web Ltd ne sera responsable ni pour vous ni pour un tiers s’exprimant à travers vous (que ce soit sur la base d’un contrat, de la stricte responsabilité, d’un délit civil ou toute autre théorie) des dommages indirects, accessoires, spéciaux, ultérieurs ou exemplaires découlant ou liés à votre accès ou utilisation, ou à l’impossibilité d’accès ou d’utilisation du service ou de l’une de ses parties, y compris, mais sans s’y limiter, la perte de l’utilisation des services, l’inexactitude des résultats, le manque à gagner, l’interruption de l’activité, ou encore des dommages résultant d’une perte ou d’une corruption des données, le coût de récupération des données, le coût de services de substitutions ou de réclamations de tiers pour des dommages informatiques, de logiciels, de modems, de téléphones ou autres biens même si Wild Web Ltd a été avertie de la possibilité de tels dégâts. La responsabilité de Wild Web Ltd à votre égard ou à l’égard de tiers s’exprimant à travers vous pour quelque raison que ce soit, et indépendamment de la forme de l’action, est limitée au montant que vous avez payé, le cas échéant, à Wild Web Ltd pour les services au cours des 12 mois précédant l’action initiale à l’origine de la responsabilité. C’est une limite globale. De ce fait l’existence de plus d’une revendication n’augmentera pas cette limite.

Le logiciel utilisé sur le site web de Read with me pourrait comprendre des erreurs techniques, typographiques, ou photographiques. Read with me ne garantit pas que le contenu de son site web est exact, complet ou à jour. Read with me peut effectuer des changements sur le contenu de son site web à tout moment et sans préavis. Read with me ne s’engage pas, toutefois, à mettre à jour le matériel et aucun remboursement ne pourra être réclamé si notre logiciel venait à tomber en panne. Nous ferons bien-sûr de notre mieux pour fournir les meilleurs services possibles à tous nos abonnés mensuels.

Read with me n’a pas examiné tous les sites/url liés à son site internet et n’est pas responsable du contenu de ces sites ni du dispositif de téléchargement du contenu de ces sites par nos utilisateurs Read with me. L’inclusion de tels liens ou fichiers n’implique pas leur approbation par Read with me L’utilisation de ces sites web liés est aux risques et périls de l’utilisateur.

Droit de propriété sur le contenu des services et les supports d’activité

Tout contenu disponible à travers les services, y compris les dessins, textes, graphiques, images, informations, logiciels, fichiers audio et autres, ainsi que leur sélection et leur agencement (le "contenu"des services), sont la propriété exclusive de Wild Web Ltd ou de ses concédants de licence. Aucun contenu des services ne peut être modifié, copié, distribué, encadré, reproduit, republié, téléchargé, raclé, affiché, posté, transmis, ou vendu sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, intégralement ou partiellement, sauf si explicitement autorisé dans ces termes et conditions. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser des méthodes d’exploration des données, robots, grattage ou méthodes similaires de collecte ou d’extraction des données pour obtenir du contenu de services. Entre vous et Wild Web Ltd, toutes les données, informations et matériels générés par votre accès et utilisation des activités éducatives mises à disposition sur et via les services, seront la propriété exclusive de Wild Web Ltd, et vous n’aurez aucun droit d’utiliser un tel matériel d’activités sauf si explicitement autorisé par ces termes et conditions. En utilisant les services, vous attribuez par la présente à Wild Web Ltd tous les droits, titres et intérêts, y compris tout droit de propriété intellectuelle ou de priorité, contenus dans l’activité. Tous les droits de Wild Web Ltd ou de ses concédants de licence qui ne sont pas clairement cédés dans ces termes et conditions sont réservés à Wild Web Ltd et à ses concédants de licence.

Marques déposéess

Read with me et toutes les autres marques déposées, marques de services, graphiques et logos utilisés en connexion avec les services sont des marques déposées ou de service appartenant à Wild Web Ltd ou à leurs propriétaires respectifs et certains d’entre eux sont enregistrés auprès de la directive européenne sur le droit d’auteur. L’accès et l’utilisation des services ne vous autorisent pas à utiliser ou reproduire le nom de Read with me ni aucune marque déposée, marque de service, graphique ou logo de tiers de Read with me.

Vos choix et désistements

Les membres et visiteurs qui ont souscrit à nos courriels de marketing et de notification de panier peuvent choisir à tout moment de ne plus recevoir ces courriels en cliquant sur le lien "désabonnement" situé en bas de nos messages marketing. En outre, toutes les demandes de désinscription peuvent être effectuées par l’envoi d’un courrier électronique à l’aide des coordonnées fournies dans la section "propriété" ci-dessous. Veuillez noter que certaines communications (telles que les messages de services, les notifications de compte, et les informations de facturation) sont considérées comme transactionnelles et nécessaires à la gestion de votre compte, et les membres ne peuvent pas les désactiver à moins d’annuler leur compte.

Loi applicable et arbitrage

Ces conditions générales, leur objet Wild Web Ltd ainsi que vos droits respectifs en vertu des présentes conditions générales sont régis et interprétés conformément aux lois de Bulgaria, à l’exclusion des dispositions sur les conflits de loi de cette juridiction ou de toute autre. Tout éventuel désaccord entre vous et Wild Web Ltd sera résolu par arbitrage exécutoire. L’arbitrage doit être mené par un seul arbitre à Bulgaria. Sauf requête différente et clairement exprimée par la loi applicable, chaque partie assumera ses frais d’avocats, quelque soit la partie réputée dominante dans la procédure d’arbitrage.

Avis de réclamation pour violation du droit d’auteur et agent de notification

Pour prouver et démontrer que vous suspectez, en tant que titulaire du droit d’auteur, qu’un quelconque matériel délivré par les services enfreint votre droit d’auteur, vous pouvez envoyer une notification de violation du droit d’auteur à Read with me conformément à la directive européenne sur le droit d’auteur en nous fournissant l’information et la documentation suivante et en produisant par écrit:

• une signature physique ou électronique du titulaire du droit d’auteur ou de la personne agissant au nom du titulaire du droit d’auteur;

• une description de l’œuvre protégée par le droit d’auteur et dont vous déclarez qu’elle a été violée;

• une description de l’endroit où vous déclarez que votre œuvre a été violée au sein de nos services, avec suffisamment de détails pour que nous puissions l’y trouver;

• numéro de téléphone, adresse et adresse e-mail;

• Une déclaration selon laquelle vous estimez en toute bonne foi que l’utilisation contestée n’est pas autorisée par la loi, le titulaire du droit d’auteur ou son mandataire; ainsi qu’une déclaration de votre part, faite sous peine de parjure, selon laquelle les informations mentionnées ci-dessus sont exactes et que vous êtes le titulaire du droit d’auteur ou autorisé à agir pour le compte de celui-ci.

Politique anti-blanchiment

Soyez conscient du fait que les pratiques commerciales de Read with me interdisent la corruption, les comportements corrompus et le blanchiment d’argent.

Vous acceptez de vous conformer à toutes les lois applicables en matière de corruption, blanchiment d’argent, terrorisme (y compris, sans s’y limiter toutefois, aux lois locales contre la corruption, à la loi canadienne sur la corruption d’agents publics étrangers, à la loi américaine sur les pratiques de corruption étrangères, à la Convention OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et à la loi britannique contre la corruption).

Si à tout moment vous échouez à vous y conformer, Read with me se réserve le droit de résilier votre compte sans préavis.

Changements des conditions générales

Wild Web Ltd se réserve le droit de modifier les conditions générales à tout moment. Tout changement des conditions générales sera publié sur notre site web et l’abonné aura 30 jours pour résilier son abonnement en cas de désaccord avec ces conditions générales. Cela s’appliquera en cas de changements importants dans votre contrat actuel avec Wild Web Ltd. Après les 30 jours, tout membre existant sera considéré avoir accepté les changements implicites. L’abonné peut à tout moment modifier son adresse et ses détails d’utilisateur dans “Mon profile”. Dѐs lors, les modifications prendront effet dans les termes actuels.

Divers

Ces conditions générales représentent l’intégralité du contrat entre Wild Web Ltd et vous concernant l’objet des présentes. Au cas où un tribunal ou toute autre juridiction compétente jugerait inapplicable l’une de ces conditions, ces dispositions seront supprimées ou limitées au minimum nécessaire pour que les conditions générales restent pleinement en vigueur. Une renonciation ou une violation de la part de Wild Web Ltd ou de votre part de toute disposition de ces termes et conditions, n’aboutira en aucun cas à ce que cette disposition soit supprimée ou changée. Wild Web Ltd peut céder ses droits ou obligations sans condition en vertu des présentes conditions générales. Ces présentes conditions générales créeront du lien et du profit entre Wild Web Ltd et vous, et entre vos successeurs et ayants droit respectifs.

La langue

Ces conditions générales ont initialement été écrites en anglais (US). En cas de désaccord entre une version traduite et la version anglaise originale, c’est la version anglaise qui fait autorité.

Information sur la propriété

Information sur le propriétaire de Read with me

Pour plus d’informations sur les conditions générales ou tout autre problème ou question sans réponse, veuillez-nous contacter en vous référant aux détails ci-dessous.

Read with me appartient et est exploité par:

Wild Web Ltd
78 Todor Kableshkov str., fl. 2, ap. 4
1000 Sofia
Bulgaria

Numéro d’entreprise 205729177

T.V.A: BG205729177

Courriel: support@readwithme.io

Téléphone: +359 2 493 0409

Du lundi au vendredi: 08:00 - 23:00 +2 GMT

Oversikt

Hva er Read with me

Read with me er et online bibliotek som tilbyr e-bøker for brukerne. Dette er en ideell leseplattform hvis du reiser mye, eller pendler daglig, eller hvis du bare foretrekker bøker i digitalt format. Bøkene i samlingen vår dekker mange forskjellige emner, men de er stort sett fokusert på selvhjelpstitler på forskjellige områder. Du kan få tilgang til Read with me fra hvilken som helst elektronisk enhet så lenge den er koblet til Internett. For å lese favoritttitlene dine offline, må du laste dem ned først. Grensesnittet vårt er enkelt, så det er enkelt å søke etter alle de bøkene du elsker, og enda enklere å laste dem ned så mange ganger du vil med bare et klikk.

Generelt

Wild Web Ltd utfører Read with me sitt nettsted (in text “Website”) og alle relaterte tjenester (“Service”). Emnet for disse Vilkår og betingelser er tilgang og bruk av tjenesten. Ved å kjøpe eller få tilgang til tjenesten bekrefter du at du har lest, forstått og godtatt disse vilkårene.

Du vil få et pågående medlemskap på Read with me.
Medlemskapet ditt blir automatisk fornyet etter prøveperioden på 3 dager, og deretter hver 30. dag for medlemskapsprisen, henholdsvis 649.00 NOK en måned eller den lokale prisen, vist nedenfor under “Pris per land”. Ditt medlemskap blir aktuelt inntil du aktivt avbestiller medlemskapet ditt. Det er ingen bindende periode for ditt medlemskap, det kan fritt avsluttes når som helst.

Ved å registrere deg for et medlemskap gjennom en av kampanjene våre, samtykker du i å la Read with me trekke prisen på prøveperioden og deretter den normale månedlige prisen for det månedlige abonnementet fra kredittkortet som ble brukt når du registrerte deg. Når du kjøper et abonnement, blir det automatisk fornyet inntil du har sagt opp under “Innstillinger” på Read with me. Du må være minst 18 år og være bosatt i et av landene vi jobber i, for å ha et gyldig abonnement på Read with me. Det er ingen skjulte kostnader når du kjøper introduksjonsabonnementet, bare beløpet som er angitt i kampanjene, slik du kan si opp abonnementet før 3-dagers prøveperioden går ut.

Hvis en abonnementsbetaling blir avvist av kundenes kredittkort, belastes kunden senere det samme beløpet frem til betalingen går gjennom.

Betalinger med avvist forsøk vil heves igjen senere for en ny periode. Avvist betaling i over et halvt år avslutter abonnementet automatisk og tilgangen til nettstedet Read with me blir stengt.

Selv om Wild Web Ltd forbeholder seg retten til å utstede både digitale og fysiske fakturaer hvis en kundebestilling ikke følges med betaling med kredittkort. Fakturaer kan utstedes av en tredjepart, da Wild Web Ltd forbeholder seg retten til å bruke såkalte factoring-metoder. Videre samtykker kunden også i at all kommunikasjon knyttet til denne handelen er dekket av RPL § 154a om en avtale om elektronisk og telefonkommunikasjon mellom partene i denne handelen.

En e-post med bekreftelse for bestillingen/betalingen din sendes til e-posten du oppga ved påmeldingen til abonnementet.

Pris per land

Kundeservice

Vi streber mot å gi den beste kundestøtten som mulig - vi er åpne mandag til fredag fra 08.00 til 23.00 (tidssone: +2 GMT) og vil gjøre vårt beste for å veilede deg og svare på spørsmålene dine innen 48 timer på hverdager, og vi er stengt i helgene.

Alle spørsmål eller problemer kan sendes til support@readwithme.io - Alle svar på e-post fra kundeservicen vil være på fransk eller engelsk, så venligst skriv spørsmålene dine på fransk eller engelsk, så vi kan gi den raskeste og beste online støtten for deg. Hvis det er skrevet på andre språk, kan vi kanskje ikke forstå det eller måtte utføre en Google-oversettelse, og noen svar kan være misforstått og feil.

Telefonstøtten vår kan også nås i våre åpningstider, du kan nå oss ved å ringe +359 2 493 0409.

Unnlatelse av å motta velkomstemails, fakturaemails, osv.

Read with me kan ikke holdes ansvarlig for at abonnenten ikke får mottatt velkomstemails, oppsigelser, fakturaer, kvitteringer, osv. Det er når som helst abonnentens ansvar å sikre at leverandøren din eller e-posten er tilgjengelig og i stand til å motta de nevnte postene. Ved å sørge for at de ikke havner i spam-mappen eller ”søppelpost”.E-postleverandører som Hotmail og Gmail kan ha problemer relatert til e-postmeldingene sendt fra Read with me, og vi anbefaler deg å bruke en alternativ leverandør når du abonnerer på Read with me.

Personvern

Ditt personvern er veldig viktig for oss. Tilsvarende har vi utviklet denne Personvern for at du skal forstå hvordan vi samler inn, bruker, kommuniserer og avslører personlig informasjon. Følgende er våre personvernregler på Read with me.

• Før eller på tidspunktet for innsamling av personlig informasjon, vil vi identifisere hvilke formål informasjonen blir samlet inn for.

• Vi vil samle inn og bruke personlig informasjon utelukkende med det formålet å oppfylle de formålene som er spesifisert av oss og til andre kompatible formål, med mindre vi får samtykke fra den berørte personen eller som lovpålagt.

• Vi vil bare beholde personlig informasjon så lenge det er nødvendig for å oppfylle disse formålene.

• Vi vil samle inn personlig informasjon på lovlig og rettferdig måte og, hvor det er aktuelt, med kunnskap eller samtykke fra den aktuelle personen.

• Personopplysninger skal være relevante for formålene de skal brukes til, og i den grad det er nødvendig for disse formålene, skal være nøyaktige, fullstendige og oppdaterte.

• Vi vil beskytte personlig informasjon ved rimelige sikkerhetsforholdsregler mot tap eller tyveri, samt uautorisert tilgang, avsløring, kopiering, bruk eller modifisering.

• Vi vil gjøre informasjon om våre retningslinjer og praksis knyttet til håndtering av personlig informasjon lett tilgjengelig for kundene.

Vi forplikter oss til å drive vår virksomhet i samsvar med disse prinsippene for å sikre at konfidensialiteten til personlig informasjon blir beskyttet og opprettholdt.

Hva slags personlig informasjon samler vi inn fra deg?

Når du får tilgang, registrerer deg, deltar i, oppretter en konto eller på annen måte bruker våre tjenester, kan vi samle inn personlig informasjon om deg. Personopplysningene vi samler inn avhenger av omstendighetene og tjenestene du bruker, men kan bestå av følgende: 

Brukergenerert personlig informasjon

Dine kjøpsreferanser, dvs. hvis du reagerer på annonser eller kampanjer

• IP adresse

Vi kan også samle annen informasjon om din bruk av våre tjenester gjennom informasjonskapsler og lignende teknologier.

Personlig informasjon samlet inn fra tredjepart

Vi kan supplere informasjonen vi samler inn fra deg med informasjon vi mottar fra tredjepart og gjennom din bruk av nettsteder, produkter eller tjenester som tilbys av andre produkter i vårt selskap, Wild Web Ltd. Dette kan for eksempel inkludere informasjon vi mottar fra tredjepart som tilbyr betalingsløsningene våre for å muliggjøre betalinger når du bruker våre tjenester.

Hvorfor samler vi inn din personlige informasjon?

Vårt formål

Vi behandler din personlige informasjon til følgende formål:

A) Av hensyn til vårt kontraktsforhold:

• For å håndtere betalinger for kontoen din og levere bestillings- og fakturainformasjon til deg

• For å følge med på kjøpene dine for å sikre at vi kan tilby deg tjenestene du har rett til

• For å kommunisere med deg om ditt abonnement, konto eller kjøp av våre tjenester

• For å informere deg om endringer i våre tjenester

• For å skaffe tilbud, nyheter, informasjon, produkter eller tjenester du ber om fra oss

B) For legitime formål:

• For å dele dine opplusninger med andre produkter innen Wild Web Ltd når det er nødvendig for administrative formål eller for levering av våre tjenester til deg

• Å bruke IP-adresse eller annen informasjon som kreves for å blokkere ondsinnet bruk av våre tjenester med formålet å beskytte tjenestene våre eller på annen måte håndheve eller bruke våre vilkår og betingelser

• Å gi informasjon i en fusjons- og anskaffelsesprosess for forretnings- og strategiske styringsformål

• For å gi deg tilbud, nyheter, informasjon, produkter eller tjenester som vi tror kan være av interesse for deg, inkludert skreddersydd annonsering, er det relatert til dine sannsynlige interesser

• For analyse og statistiske formål

• Å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav

C) Vi kan også behandle dine personopplysninger hvis det er nødvendig for oss å oppfylle en juridisk plikt eller beslutning fra en myndighet.

Hvilket juridisk grunnlag i GDPR er behandlingen av dine personopplysninger basert på?

• punktet (A) er påkrevd for avslutning og oppfyllelse av våre forpliktelser etter vår avtale med deg;

• punktet (B) er påkrevd for våre legitime interesser i å utvikle, administrere, beskytte og markedsføre våre tjenester, samt fra et forretnings- og strategisk perspektiv;

• punktet (C) vil kun skje hvis vi har mottatt ditt samtykke til slik behandling;

• punktet (D) kreves for å overholde juridiske forpliktelser;

Er det obligatorisk for deg å oppgi din personlige informasjon

 

Personlig informasjon som vi ber om fra deg og som er merket “obligatorisk” på noen måte, er påkrevd for at vi skal kunne tilby våre tjenester (av juridiske, kontraktsmessige, administrative, tekniske eller lignende grunner).

Noe av din personlige informasjon kan imidlertid bare være nødvendig hvis du bruker spesifikke funksjoner, aktiverer valgfrie deler av tjenesten, eller ber om tilgang til visse ressurser, tilbud, kampanjer, programmer eller lignende fra oss eller våre markedsføringspartnere.

Dette vil du bli informert om før du samler inn slik personlig informasjon fra deg.

Hvem kan vi dele din personlige informasjon med?

Gruppeoverføringer

Vi kan avsløre din personlige informasjon til andre produkter innen Wild Web Ltd, hvis det er nødvendig for administrative formål eller for levering av våre tjenester til deg. Hvis du har samtykket til dette, kan det hende at vi også avsløre din personlige informasjon til produkter innen Wild Web Ltd for markedsføringsformål. Produkter som får tilgang til din personlige informasjon, følger praksis i samsvar med denne personvernregelen.

Partnere, sponsorer og annonsører

Vi kan dele din personlige informasjon med våre samarbeidspartnere og sponsorer. I tillegg kan vi også dele din personlige informasjon med våre samarbeidspartnere og annonsører, men bare etter at du har bedt om det eller gitt anerkjennelse til at du har samtykket til det.

Som beskrevet kan vi også bruke den aggregerte informasjonen for å overvåke bruken av våre tjenester for å hjelpe oss med å forbedre og utvikle våre tjenester, og vi kan gjøre slikt samlet informasjon tilgjengelig for tredjepart, for eksempel innholdspartnere eller annonsører. Aggregert informasjon inkluderer ikke personlig informasjon og kan ikke knyttes til deg.

Tredjeparter for sikkerhet eller andre legitime grunner

Vi kan også utlevere din personlige informasjon til tredjepart hvis vi med rimelighet har grunn til å tro at utlevering av slik personlig informasjon er nødvendig:

• For å overholde gjeldende juridiske forpliktelser, inkludert søknader, rettskjennelser, regjeringsanmodninger eller søkegarantier, eller på annen måte lovpålagt;

• For å beskytte våre rettigheter eller eiendommer, eller sikkerheten til våre kunder eller ansatte;

• For å beskytte mot uredelig, ondsinnet, misbruk, uautorisert eller ulovlig bruk eller abonnement på tjenestene våre og for å beskytte vårt nettverk, tjenester, enheter og brukere mot slik bruk;

• Å fremme eller forsvare mot klager eller juridiske krav i retten, administrative saker og prosedyrer og lignende;

• For å vurdere kredittrisiko, for rapporteringsformål eller for å motta betaling for våre tjenester;

• Som en del av fusjon og aggregering, forutsatt at den potensielle kjøperen eller selgeren samtykker i å respektere og behandle din personlige informasjon i samsvar med våre retningslinjer for personvern;

• Til eksterne revisorer og veiledere

Hvor behandler vi din personlige informasjon?

Personopplysningene vi samler inn fra deg kan overføres til og lagres på en destinasjon utenfor Det europeiske økonomiske området (“EØS”), inkludert destinasjoner som ikke er dekket av en beslutning fra EU-kommisjonen om et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for behandling av personopplysninger. Det kan deles med andre produkter innen Wild Web Ltd, håndtert av ansatte som jobber for oss eller for en av våre leverandører utenfor EØS. Slikt personell kan for eksempel være med på å oppfylle bestillingen din, behandle betalingsinformasjonen din og utføre supporttjenestene våre. Vi tar alle rimelige forholdsregler for å sikre at din personlige informasjon blir behandlet trygt og i samsvar med denne personvernerklæringen og har tatt passende sikkerhetstiltak for å beskytte din personlige informasjon. For ytterligere informasjon om eller en kopi av disse sikkerhetstiltakene, vennligst kontakt oss ved å bruke kontaktinformasjonen du finner på slutten av denne personvernerklæringen.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Vi vil oppbevare din personlige informasjon bare så lenge vi anser det som nødvendig for å oppfylle våre formål som beskrevet ovenfor under “Hvorfor behandler vi din personlige informasjon”. Da vil vi slette eller i noen tilfeller anonymisere din personlige informasjon. Vi sjekker regelmessig om vi har lagret personlig informasjon som skal slettes. Siden vi behandler din personlige informasjon for forskjellige formål, vil den faktiske perioden med personlig informasjon variere.

Vanligvis gjelder følgende slettingsfrister:

Data typeHva er det?Slettingsfrist
BrukerdataBrukerdata er informasjon om, hvordan du bruker tjenesten og hvilke bestillinger du gjør.Inntil kontoen blir slettet (behandles om 5 år)
KundeservicedataKundeservicedata er informasjon som du oppgir når du er i kontakt med Read with me sin kundeservice og stemmeopptak gjort for utdannelsesmessige formål.3 år (samtalelogger og tekstdialoger)

1 måned (taleopptak)
AKontoinformasjonKontoinformasjon er informasjon om kontoen din, for eksempel brukernavn, passord og kjøpsinformasjon laget i
Read with me -tjenesten.
Inntil kontoen blir slettet
TransaksjonsdataTransaksjonsdata er informasjon om transaksjoner som gjøres på kontoen din i forbindelse med kjøp som er gjort i
Read with me -tjenesten.
10 år

Hvordan beskytter vi din personlige informasjon?

Å beskytte din personlige informasjon er viktig for oss. All personlig informasjon du gir oss lagres på sikre servere, og vi har strenge prosedyrer for å beskytte mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, endring, avsløring eller ødeleggelse av din personlige informasjon. Eventuelle betalingstransaksjoner blir kryptert av bransjestandard teknologi og underlagt PCI sikkerhetsstandarder.

Selv om vi jobber hardt for å beskytte dine personopplysninger, kan vi ikke garantere at våre sikkerhetstiltak forhindrer uautoriserte forsøk på tilgang, bruk eller avsløring av personlig informasjon. Vi opprettholder imidlertid sikkerhets- og hendelsesplaner, inkludert planer for å håndtere ethvert brudd på datasikkerhet, i tilfelle en fysisk eller teknisk hendelse for å håndtere dette på en rettidig måte og begrense all negativ innvirkning av en slik hendelse.

Hvordan kan du få tilgang til din personlige informasjon?

Vi forstår at av of til trenger du ytterligere informasjon fra oss om din personlige informasjon og hvordan de behandles, eller at du kanskje vil oppdatere eller rette opp den personlige informasjonen du har gitt oss. Derfor inkluderer du følgende rettigheter:

Rett til å få tilgang til din personlige informasjon:Du har rett til å bli bekreftet av oss hvis vi behandler personlig informasjon om deg og i så fall få tilgang til din personopplysninger og informasjon.

Rett til å få korrigert personlig informasjon:Hvis du finner at personlig informasjon vi behandler om deg er unøyaktig, har du rett til å gjøre oss korrigere slik personlig identifiserbar informasjon.  

Rett til å slette personlig informasjon (retten til å bli glemt):Under visse omstendigheter, for eksempel hvis din personlige informasjon er behandlet ulovlig eller du har trukket tilbake ditt samtykke (hvis behandlingen av din personlige informasjon er basert på ditt samtykke), har du rett til å be om og slette din personlige informasjon fra oss. 

Rett til å begrense behandlingen:Under visse omstendigheter, dvs. hvis du bestrider nøyaktigheten av din personlige informasjon eller hvis du gjør innvendinger mot vårt legitime formål å behandle dine personopplysninger, har du rett til å be om at vi begrenser behandlingen av dine personlige opplysninger til en løsning er funnet. 

Rett til å protestere mot saksbehandling:Under visse omstendigheter, dvs. hvis du bestrider vår berettigede interesse i å behandle din personlige informasjon, har du rett til å motsette deg slik behandling av grunner knyttet til din spesielle situasjon. 

Rett til dataportabilitet:: Hvis din personlige informasjon behandles automatisk basert på ditt samtykke eller i utførelsen av vårt kontraktsforhold, har du rett til å be om at vi gir deg din personlige informasjon i et maskinlesbart format for overføring til en annen datakontroller.

Rett til å inngi klage til tilsynsmyndigheten: Du har rett til å sende inn en klage på vår behandling av din personlige informasjon til din tilsynsmyndighet.

Hvis vår behandling av din personlige informasjon er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake slikt samtykke når som helst (det vil imidlertid ikke påvirke behandlingen basert på ditt samtykke før tilbaketrekking) ved å kontakte oss eller ved å oppdatere innstillingene i tjenesten. (hvor relevant).

Kontakt oss ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor for å sende en forespørsel om dine rettigheter. Vi vil gjøre kommersielt rimelige anstrengelser for å svare på forespørselen din innen 30 dager etter mottak av en slik forespørsel. Dersom vi ikke kan etterkomme forespørselen din innen 30 dager, vil vi gi deg beskjed om dette, årsaken til forsinkelsen og når vi forventer å kunne imøtekomme forespørselen din.

Vær også oppmerksom på at du kan endre dine kontaktpreferanser på “Innstillinger” siden hvis du ikke vil motta bestemte typer informasjon fra oss. Du kan også gjøre dette når som helst ved å kontakte oss via support@readwithme.io eller ved å ringe +359 2 493 0409.

Endringer i denne personvernregelen

Våre personvernregler kan endres fra tid til annen. Sørg derfor for å lese den siste versjonen av denne policyen regelmessig. Vi vil avsløre eventuelle endringer i personvernreglene her, og hvis endringene er vesentlige, vil vi gi deg en mer fremtredende melding som via e-post. Hvis vi endrer denne personvernpolitikken på en måte som vil påvirke hvordan vi bruker din personlige informasjon, vil vi gi deg råd om valgene du kan ha som følge av disse endringene. Vi vil også oppbevare tidligere versjoner av denne personvernpolicyen i et arkiv for din anmeldelse.

Registrering

Ved å registrere deg på vårt nettsted, samtykker du i det:

• at informasjonen om deg og/eller organisasjonen din er nøyaktig, aktuell og integrert;

• for å holde passordet ditt og annen informasjon relatert til din sikkerhet for tjenesten konfidensiell;

• å oppdatere informasjonen din regelmessig for å holde den nøyaktig, fullstendig og aktuell;

• å være ansvarlig for alle handlingene som har oppstått ved bruk av kontoen din.

• For å betale fakturaen din hver måned inntil medlemskapet ditt blir avsluttet eller kansellert.

Betaling og fakturering

Du er forpliktet til å sørge for at betalingsinformasjonen din er oppdatert. Du samtykker i å betale i forkant av den perioden som slike tjenester leveres. Med mindre annet er gitt, samtykker du i at inntil og med mindre du melder Wild Web Ltd om ditt ønske om å kansellere tjenestene, vil du bli fakturert på en automatisk tilbakevendende basis for å forhindre forstyrrelser i tjenestene dine, ved å bruke kredittkortet ditt eller annen faktureringsinformasjon på fil hos oss.

Wild Web Ltd lagrer ikke betalingsinformasjon. Alle betalinger skjer via SSL-krypterte tilkoblinger, noe som sikrer maksimal sikkerhet for transaksjonene.

Du erkjenner og samtykker i at all kort og relatert fakturerings- og betalingsinformasjon du oppgir vil bli delt av Wild Web Ltd med en tredjepartpartner, for eksempel betalingsprosessor og/eller erverver.

Registreringen vil starte med en prøveperiode på 3 dager.

Hvis du ikke trekker deg ut når prøveperioden utløper, belastes kortet ditt beløpet som er angitt i tabellen “Pris per land”.Landet for påmeldingskampanjen bestemmer beløpet og valutaen du skal betale, da dette vil bli betraktet som din lokale valuta.

Wild Web Ltd forbeholder seg retten til å dele opp en faktura i flere transaksjoner for å sikre betaling av utestående faktura.

Wild Web Ltd forbeholder seg retten til å belaste deg prøveavgiften som er spesifisert i prissetting etter land, og deretter hele medlemsavgiften som er spesifisert i prissetting per land, for bruk av våre tjenester.

Wild Web Ltd forbeholder seg retten til å endre sine avgifter når som helst, når du får beskjed om det hvis en slik endring kan påvirke dine eksisterende eller fremtidige abonnement.

Kort akseptert: Visa og MasterCard.

Avbestilling

Du kan avslutte eller avbryte tjenestene ved å gi Wild Web Ltd skriftlig beskjed via e-posten: support@readwithme.io eller ved å logge på kontoen din og kansellere abonnementet. Ved kansellering av abonnementet ditt maksimalt 14 dager fra abonnementet, tilbyr vi refusjon for alle abonnementskostnader (prøve + månedlig).

Du kan slutte å bruke og be om å kansellere kontoen din og/eller Read with me -tjenester når som helst.

Vær oppmerksom på at abonnementet også kan settes på pause i en ubegrenset tid på grunn av reise/ferie osv. For alle ytterligere henvendere, vennligst legg inn i e-posten din følgende informasjon: ordernummer, kundenummer, fullt navn og e-postadresse.

Du kan kansellere abonnementet når som helst, og profilen din vil være aktiv til neste faktureringssyklus. Etter det har du ikke lenger tilgang til profilen din, og vi kan slette all informasjon på profilen din. Vi påtar oss ikke noen ansvar for slik slettet informasjon eller innhold.

Oppsigelse

Wild Web Ltd kan avslutte din tilgang til tjenestene, helt eller delvis, uten varsel, i tilfelle det:

Du overtrer denne avtalen

Du unnlater å betale forfalte gebyrer

Din bruk av tjenesten kan skade Wild Web Ltd eller andre

Brudd på gjeldende vilkår og betingelser. Del informasjon angående andre medlemmer (e-postadresse, postadresse, telefonnummer osv.)

Du begår ulovlig oppførsel, ikke-etisk, uansvarlig eller annen oppførsel som kan tolkes som trakassering overfor andre medlemmer eller nettstedet selv.

Kontoen din anses som uredelig.

Du begår generell uakseptabel oppførsel som definert av nettstedet.

I så fall skal Wild Web Ltd ikke tilbakebetale deg gebyrer som er betalt før slik oppsigelse, og du skal være forpliktet til å betale alle gebyrer og gebyrer som dukket opp før effektiviteten av slik oppsigelse.

Vennligst merk: Ved avslutning av tjenestene av en eller annen grunn: brukerinnhold, brukerprofil og andre data vil bli slettet. Kontoen din og bruken av tjenesten kan bli avsluttet av deg eller av Wild Web Ltd. Du kan gjøre det ved å følge instruksjonene gitt på tjenesten. Wild Web Ltd kan avslutte din tilgang og bruk av tjenesten når som helst, uansett grunn, og på det tidspunktet har du ingen ytterligere rett til å bruke tjenesten. Du kan avslutte Read with me -kontoen din når som helst ved å følge instruksjonene som er tilgjengelige gjennom tjenesten. Bestemmelsene i disse vilkårene for beskyttelse og håndhevelse av Read with me eiendomsrett, dine fremstillinger og garantier, ansvarsfraskrivelse av representasjoner og garantier, løslatelse og erstatning, ansvarsbegrensninger og typer skader, eierskap til data og informasjon , gjeldende lov og sted, og diverse bestemmelser skal overleve enhver slik oppsigelse.

Alt innhold som anses som et direkte brudd med loven samt tilfeller av trakassering vil bli rapportert til de relevante myndighetene, inkludert IP-adressen til medlemmet, tidspunktet for opprettelsen og all annen nødvendig informasjon.

Refusjoner

Vi tilbyr en 100 % tilbakebetalingsgaranti på alle bestillinger hvor du ber om en tilbakebetaling innen 14 dager fra du har kjøpt en vare.

Vi håper du liker alt du har bestilt fra oss, men dersom noe ikke skulle være slik det skal, har du 14 dager på å be om en tilbakebetaling under tilbakebetalingsgarantien. Alle andre tilfeller må gjennomgås av kundestøtte-teamet vårt, og en beslutning foretas for hvert enkelt tilfelle.

Vennligst kontakt kundestøtte-teamet for å be om en tilbakebetaling.

E-post: support@readwithme.io

Telefon: +359 2 493 0409

Kundestøtten er åpen mandag til fredag fra 08.00 til 23.00 (Tidssone: +2 GMT), og vi vil gjøre vårt beste for å veilede deg og besvare spørsmålene dine innen 48 timer i ukedagene. Vi holder stengt i helgene.

Upassende bruk

Du vil ikke laste opp, vise eller på annen måte levere på eller gjennom tjenesten noe innhold som: (i) er injurierende, ærekrenkende, voldelige, truende, hatefulle, trakasserende, krenkende eller på annen måte bryter noen lov eller krenker rettigheten til tredjepart (inkludert copyright, varemerke, personvern, publisitet eller andre personlige eller eiendomsrettigheter); eller (ii) Wild Web Ltd sitt eneste skjønn, er kritikkverdig eller som begrenser eller hemmer noen annen person fra å bruke tjenesten eller som kan utsette Wild Web Ltd eller brukerne for skade eller ansvar av noe slag.

Informasjonskapslene

På Read with me ønsker vi å gi deg en best mulig brukeropplevelse, og det er grunnen til at vi må bruke informasjonskapsler for å lagre relevant informasjon på datamaskinen din.

1. Hva er informasjonskapsler? 
Informasjonskapsler er små tekstfiler som inneholder informasjon som et nettsted som vårt kan lagre og lese igjen.

2. Hva bruker vi informasjonskapsler til?  
Vi bruker informasjonskapsler for følgende: Husk brukernavnet og passordet ditt, samle statistikk om hvordan du bruker nettstedet vårt – via Google Analytics gjør det mulig å dele via Facebook og andre sosiale medier, lagre ditt navn og adresse for relevante nye kampanjekampanjer.

3. Hvordan forhindre eller kvitte seg med informasjonskapsler?  
For å lære mer om sletting av informasjonskapsler, kan du bruke følgende lenke:
http://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/ 

For å lære mer om å administrere informasjonskapsler, kan du bruke følgende lenke
http://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/ 

4. Hvor lenge lagrer vi informasjonskapslene?  
Informasjonskapslene vi plasserer hos deg lagres i et variert antall måneder, avhengig av formålet med de forskjellige informasjonskapslene. Hver gang du besøker nettstedet vårt, forlenges perioden, og de fjernes automatisk når de utløper.

Skadeserstatning av Wild Web Ltd

Du samtykker i å forsvare, skadesløsgjøre og holde ufarlig Wild Web Ltd og dens direktører, offiserer, ansatte, entreprenører, agenter, leverandører, lisenser, etterfølgere og redere, fra og mot alle tap, krav, årsaker til handling, forpliktelser, ansvar og skader overhodet, inkludert advokatavgift, som oppstår som følge av eller knyttet til din tilgang eller bruk av tjenesten, enhver falsk fremstilling som er gjort til oss (som en del av disse vilkårene eller på annen måte), ditt brudd på noen av disse vilkårene og betingelser, eller krav på at en mal vi gir deg er unøyaktig, upassende eller mangelfull på noen som helst måte.

Dine representasjoner og garantier

Du representerer og garanterer overfor Wild Web Ltd at din tilgang og bruk av tjenesten vil være i samsvar med disse vilkårene og betingelser og alle gjeldende lover, regler og forskrifter i EU og all annen relevant jurisdiksjon, inkludert de som gjelder online oppførsel eller akseptabelt innhold, og de som gjelder overføring av data eller informasjon som eksporteres fra EU og/eller jurisdiksjonen du er bosatt i. Du representerer og garanterer videre at du har opprettet eller eier noe materiale du sender inn via tjenesten, og at du har rett, når det gjelder, til å gi oss en lisens til å bruke dette materialet som angitt ovenfor, eller retten til å tildele dette materialet til oss som angitt nedenfor. Du representerer og garanterer videre at du nøye vil beskytte passordet, brukernavnet og kontoinformasjonen din, ikke vil dele passordet eller brukernavnet ditt med noen tredjepart, og ikke tillater noen tredjepart å få tilgang til Read with me -kontoen din for ethvert formål.

Ingen representasjoner eller garantier av Wild Web Ltd

All informasjon, eiendom og rettigheter som er forutsatt eller gitt til deg av Wild Web Ltd, blir gitt deg på en “som den er” basis. Wild Web Ltd og dets leverandører gir ingen representasjoner eller garantier av noe slag med hensyn til tjenesten, verken uttrykt eller underforstått, og alle slike representasjoner og garantier, inkludert garantier for salgbarhet, egnethet til et bestemt formål eller ukrenkelighet, er uttrykkelig fraskrevet. Uten å begrense generaliteten av det foregående, gir Wild Web Ltd ingen representasjoner eller garantier av noe slag knyttet til nøyaktighet, tilgjengelighet av tjenesten, fullstendighet, informasjonsinnhold, feilfri drift, resultater som kan oppnås fra bruk eller ukrenkelighet. Tilgang og bruk av tjenesten kan være utilgjengelig i perioder med høy etterspørsel, systemoppgraderinger, funksjonsfeil eller planlagt eller uplanlagt vedlikehold eller av andre grunner. Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av underforståtte garantier, slik at eksklusjonen ovenfor kanskje ikke gjelder deg.

Begrensning i typer skader/begrensning av ansvar

Wild Web Ltd er ikke ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart som krever gjennom deg (enten det er basert på kontrakt, strengt ansvar, erstatning eller annen teori) for indirekte, tilfeldige, spesielle, tilfeldige, følgeskader eller eksempler på skader som oppstår som følge av eller relatert til tilgang eller bruk av, eller manglende evne til å få tilgang til eller bruke, tjenesten eller deler av denne, inkludert, men ikke begrenset til, tap av bruk av tjenesten, unøyaktige resultater, tap av fortjeneste, forretningsavbrudd eller skader som følge av tap eller korrupsjon av data eller data som blir gjort unøyaktige, kostnadene for å gjenopprette data, kostnadene for erstatningstjenester eller krav fra tredjepart for skade på datamaskiner, programvare, modemer, telefoner eller annen eiendom, selv om Wild Web Ltd har blitt informert om muligheten for slike skader. Wild Web Ltd sitt ansvar overfor deg eller tredjepart som krever gjennom deg for noen som helst årsak, og uavhengig av handlingsformen, er begrenset til det beløpet som eventuelt er betalt av deg til Wild Web Ltd for tjenesten i løpet av 12 måneder før den innledende handlingen gir opphav til ansvar. Dette er en samlet grense. Eksistensen av mer enn ett krav nedenfor vil ikke øke denne grensen.

Programvaren som brukes på Read with me sitt nettsted kan inneholde tekniske, typografiske eller fotografiske feil. Read with me garanterer ikke at noe av materialet på nettstedet er nøyaktig, fullstendig eller aktuelt. Read with me kan gjøre endringer i innholdet på nettstedet når som helst uten varsel. Read with me forplikter seg imidlertid ikke til å oppdatere materialet, og ingen refusjon kan kreves hvis programvaren vår er nede til tider. Vi vil selvfølgelig gjøre vårt beste for å tilby den beste servicen som mulig for alle månedlige abonnenter.

Read with me har ikke gjennomgått alle nettstedene som er koblet/URL-er til sin internettside, og er ikke ansvarlig for innholdet på et slikt koblet nettsted eller innholdet og filene som lastes opp av våre brukere på Read with me. Inkludering av koblinger eller filer innebærer ikke godkjenning av Read with me for nettstedet. Bruk av et slikt koblet nettsted skjer på brukerens egen risiko.

Eiendomsrettigheter til serviceinnhold og aktivitetsmateriell

Alt innhold tilgjengelig gjennom tjenesten, inkludert design, tekst, grafikk, bilder, informasjon, programvare, lyd og andre filer, og deres valg og arrangement ("Tjenesteinnhold"), er proprietær eiendom til Wild Web Ltd eller dens lisensgivere. Ingen tjenesteinnhold kan modifiseres, kopieres, distribueres, innrammes, reproduseres, publiseres, lastes ned, skrapes, vises, legges ut, overføres eller selges i noen form eller på noen måte, helt eller delvis, annet enn uttrykkelig tillatt i disse Vilkår og betingelser. Du kan ikke bruke datautvinning, roboter, skraping eller lignende datainnsamlings- eller utvinningsmetoder for å skaffe tjenesteinnhold. Som mellom deg og Wild Web Ltd, skal all data, informasjon og materiale som genereres fra din tilgang til og bruk av utdanningsaktivitetene som er gjort tilgjengelig på eller gjennom tjenesten, utelukkende eies av Wild Web Ltd, og du skal ikke har rett til å bruke slikt aktivitetsmateriell, bortsett fra uttrykkelig godkjent av disse vilkårene og betingelsene. Ved å bruke tjenesten tildeler du herved til Wild Web Ltd alle rettigheter, eiendeler og interesser, inkludert immaterielle rettigheter eller eiendomsrettigheter, i aktivitetsmaterialet. Alle rettigheter til Wild Web Ltd eller dets lisensgivere som ikke uttrykkelig er gitt i disse vilkårene, er forbeholdt Wild Web Ltd og dets lisensgivere.

Varemerker

Read with me og alle andre varemerker, tjenestemerker, grafikk og logoer som brukes i forbindelse med tjenesten er varemerker eller tjenestemerker til Wild Web Ltd eller deres respektive eiere, og noen av dem er registrert i EUs copyright direktiv. Tilgang og bruk av tjenesten gir deg ikke rett til å bruke eller reprodusere Read with me sitt navn eller Read with me eller tredjeparts varemerker, servicemerker, grafikk eller logoer.

Dine valg og bortvalg

Medlemmer og besøkende som har meldt seg på e-postmeldinger om markedsføring og handlevogn, kan når som helst velge bort å motta e-postene fra oss ved å klikke på "unsubscribe" -lenken nederst i markedsføringsmeldingene. Alle forespørsler om bortvalg kan også gjøres ved å sende oss en e-post ved å bruke kontaktinformasjonen som er gitt i "Eierskap" -delen nedenfor. Vær oppmerksom på at noen kommunikasjoner (for eksempel servicemeldinger, kontovarsler, faktureringsinformasjon) anses som transaksjonelle og nødvendige for kontoadministrasjon, og medlemmene kan ikke velge bort disse meldingene med mindre du kansellerer kontoen din.

Styrende lov og voldgift

Disse vilkårene og betingelsene, dets emne og Wild Web Ltd og dine respektive rettigheter i henhold til disse vilkårene skal styres av og tolkes under lovene til Bulgaria, unntatt konflikt med lovbestemmelser i den eller andre jurisdiksjon. Eventuell tvist som oppstår mellom deg og Wild Web Ltd vil bli løst ved bindende voldgift. Voldgaven skal utføres av en enkelt voldgiftsmann i Bulgaria. Med mindre annet uttrykkelig kreves av gjeldende lov, skal hver part bære sine egne advokaters gebyrer uten hensyn til hvilken part som anses som den rådende part i voldgiftssaken.

Varsel for påstander om brudd på copyright og agent for varsel

For å bevise og demonstrere mistenkte, som opphavsretseier, om at alt tilgjengelig materiale gjennom tjenesten overtrer opphavsretten din, kan du sende inn et varsel om brudd på copyright til Read with me i henhold til EUs copyright direktiv ved å gi oss følgende dokumentasjon og informasjon skriftlig:

• en fysisk eller elektronisk signatur fra copyright-eieren eller personen som opptrer på vegne av eieren av copyright-interessen;

• en beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede verket du påstår er krenket;

• en beskrivelse av hvor materialet som du hevder er krenket er lokalisert på Tjenesten, med nok detaljer til at vi kan finne det på Tjenesten;

• telefonnummer, adresse og e-postadresse;

• en uttalelse fra deg om at du har en god tro på at den omstridte bruken ikke er autorisert av loven, opphavsretseieren eller dens agent; og en uttalelse fra deg, gjort under straff for mened, for at informasjonen ovenfor i varselet ditt er nøyaktig og at du er opphavsretseier eller har autorisasjon til å handle på vegne av opphavsrettsinnehaver.

Hvitvaskingsregler

Vær oppmerksom på at Read with me sin forretningspraksis forbyr bestikkelser, korrupt oppførsel og hvitvasking av penger.

Du samtykker i at du skal forbli i samsvar med alle gjeldende lover som angår bestikkelser i kommersiell eller offentlig sektor, hvitvasking av penger, terrorisme (inkludert, men ikke begrenset til, lokal anti-korrupsjon lover, Canadas Korrupsjon av utenlandske offentlige tjenestemenn loven, USAs Lov om utenlandsk korrupt praksis, OECD-konvensjonen om bekjempelse av bestikkelse av utenlandske offentlige tjenestemenn i internasjonale forretningstransaksjoner og den britiske bestikkelsesloven).

Hvis du på et tidspunkt ikke klarer å være kompatibel, forbeholder Read with me seg retten til å avslutte kontoen din uten noe varsel.

Endringer av vilkår og betingelser

Wild Web Ltd }} forbeholder seg retten til å endre vilkårene når som helst. Hvis vilkårene endres vil det bli publisert på vår hjemmeside, og abonnenten vil ha 30 dager til å avslutte abonnementet hvis de er uenige i vilkårene. Dette vil gjelde ved vesentlige endringer i din nåværende avtale med Wild Web Ltd. Etter de 30 dagene vil ethvert fortsatt eksisterende medlem bli ansett for å ha akseptert de impliserte endringene. Abonnenten kan når som helst endre adresse og brukerinformasjon via “Min profil”. Endringene trer i kraft i gjeldende vilkår.

Diverse

Disse vilkårene og betingelsene representerer hele avtalen mellom Wild Web Ltd og deg om emnet her. I tilfelle at noen av Vilkårene og betingelsene holdes uhåndhevende av en domstol eller annen tribunal med kompetent jurisdiksjon, skal slike bestemmelser begrenses eller elimineres i det minste grad som er nødvendig, slik at disse vilkårene ellers skal forbli i full kraft og effekt. En fraskrivelse fra Wild Web Ltd eller deg fra enhver bestemmelse i disse vilkårene eller brudd på disse, i noen tilfelle, vil ikke frafalle et slikt vilkår eller betingelse eller påfølgende brudd på disse. Wild Web Ltd kan tildele sine rettigheter eller plikter under disse vilkårene og betingelsene uten betingelser. Disse vilkårene og betingelsene er bindende og vil være til fordel for Wild Web Ltd og deg, og Wild Web Ltd sine og dine respektive etterfølgere og tillatte oppdrag.

Språk

Disse vilkårene og betingelser ble opprinnelig skrevet på engelsk (USA). I tilfelle noen oversatt versjon av denne avtalen er i konflikt med den engelske, kontrollerer den engelske versjonen.

Informasjon om eierskap

Eierinformasjon om Read with me

For ytterligere informasjon om våre Vilkår og betingelser eller andre ubesvarte problemer eller spørsmål, ta gjerne kontakt med oss via informasjonen nedenfor.

Read with me eies og drives av:

Wild Web Ltd
78 Todor Kableshkov str., fl. 2, ap. 4
1000 Sofia
Bulgaria

Forretningsnummer: 205729177

MVA: BG205729177

E-post: support@readwithme.io

Telefon: +359 2 493 0409

Mandag til fredag: 08:00 - 23:00 +2 GMT

Översikt

Vad är Read with me

Read with me är ett onlinebibliotek som tillhandahåller e-böcker för sina användare. Detta är en idealisk läsplattform om du reser mycket, eller pendlar dagligen, eller om du bara föredrar böcker i digitalt format. Böckerna i vår samling täcker många olika ämnen, men de fokuserar mest på självhjälpstitlar inom olika områden. Du kan komma åt Read with me från vilken elektronisk enhet som helst så länge den är ansluten till Internet. Om du vill läsa dina favorit titlar offline måste du ladda ner dem först. Vårt gränssnitt är enkelt, så det är enkelt att söka efter alla de böcker du älskar, och ännu enklare att ladda ner dem så många gånger du vill med bara ett klick.

General

Wild Web Ltd driver Read with mes webbplats (in text “Webbplats”) och alla relaterade tjänster (“Service”). Ämnet för dessa villkor är tillgång till och användning av tjänsten. Genom att köpa eller komma åt tjänsten uttrycker du att du har läst, förstått och godkänt dessa villkor.

Du får ett pågående medlemskap på Read with me.
Ditt medlemskap förnyas automatiskt efter 3 dagarsperiod och sedan var 30. dag för medlemskapspriset, 699.00 SEK per månad eller det lokala priset, som visas nedan under “Prissättning per land”. Ditt medlemskap körs tills du aktivt avbryter ditt medlemskap. Det finns ingen bindande period för ditt medlemskap, det kan fritt avslutas när som helst.

Genom att registrera dig för ett medlemskap genom en av våra kampanjer samtycker du till att låta Read with me dra tillbaka prövningsperiodens pris och sedan den normala månadssatsen för månadsabonnemanget från det kreditkort som användes vid registreringen. När du köper ett abonnemang förnyas du automatiskt tills du avslutar under “Inställningar” på Read with me. Du måste vara minst 18 år och vara bosatt i ett av de länder vi arbetar i för att ha ett giltigt prenumeration på Read with me. Det finns inga dolda avgifter när du köper introduktionsabonnemanget, bara det belopp som anges i kampanjerna, eftersom du kan avsluta ditt prenumeration innan provperioden på tre dagar löper ut.

Om en prenumerationsbetalning avvisas av kundernas kreditkort debiteras kunden senare samma belopp tills betalningen går igenom.

Betalningar med avvisade försök kommer att höjas igen senare under en ny period. Avvisad betalning i över ett halvt år, avslutar prenumerationen automatiskt och åtkomst för webbplatsen Read with me stängs.

Allt trots att Wild Web Ltd förbehåller sig rätten att utfärda både digitala och fysiska fakturor om en kundbeställning inte följs med en betalning med kreditkort. Fakturor kan utfärdas av en tredje part eftersom Wild Web Ltd förbehåller sig rätten att använda så kallade factoring-metoder. Kunden samtycker också till att all kommunikation som rör denna handel omfattas av RPL § 154a om ett avtal om elektronisk och telefonkommunikation mellan parterna i denna handel.

Ett bekräftelsemeddelande för din beställning/betalning kommer att skickas till det e-postmeddelande du angav när du registrerar dig för prenumerationen.

Prissättning per land

Kundtjänst

Vi strävar efter att göra det bästa kundservice som möjligt - vi är öppna måndag till fredag från 08:00 - 23.00 PM (Tidszon: 2 GMT) och kommer att göra vårt bästa för att vägleda dig och svara på dina frågor inom 48 timmar på vardagar och vi är stängda på helgerna.

Alla frågor eller problem kan skickas till support@readwithme.io - Alla e-postmeddelanden och svar på kundtjänst kommer att vara på franska eller engelska, så skriv dina frågor på franska eller engelska, så vi kan ge det snabbaste och bästa online supporten för du. Om det skrivs på andra språk kanske vi inte kan förstå det eller behöva göra en Google-översättning, och vissa svar kan missförstås och fel.

Vårt telefonsupport kan också nås under våra öppettider, du kan nå oss genom att ringa +359 2 493 0409.

Underlåtenhet att ta emot välkomstmeddelanden, faktura E-post osv.

Read with me kan inte hållas ansvarig för att abonnenten inte får välkomstmeddelandet, uppsägningar, fakturor, kvitton osv. Det är när som helst abonnentens ansvar att se till att din leverantör eller e-post är tillgänglig och kan ta emot de nämnda posten. Genom att se till att de inte hamnar i skräppostmappen eller ”skräppost”. E-postleverantörer som Hotmail och Gmail kan ha problem relaterade till e-postmeddelanden som skickas från Read with me och vi rekommenderar att du använder en alternativ leverantör när du prenumererar på Read with me.

Avskildhet

Din avskildhet är mycket viktig för oss. Därför har vi utvecklat denna politik för att du ska förstå hur vi samlar in, använder, kommunicerar och avslöjar personlig information. Följande är vår avskildhetspolitik på Read with me.

• Innan eller vid tidpunkten för insamling av personlig information kommer vi att identifiera de ändamål för vilka information samlas in.

• Vi kommer att samla in och använda personlig information enbart med ändamål att uppfylla de syften som anges av oss och för andra kompatibla ändamål, såvida vi inte får medgivande från den berörda personen eller enligt lag.

• Vi behåller endast personlig information så länge som det behövs för att uppfylla dessa ändamål.

• Vi samlar in personlig information med lagliga och rättvisa medel och i förekommande fall med kunskap eller samtycke från den berörda personen.

• Personuppgifter ska vara relevanta för de syften för vilka de ska användas, och, i den utsträckning som är nödvändiga för dessa syften, ska vara korrekta, fullständiga och uppdaterade.

• Vi kommer att skydda personlig information genom rimliga säkerhetsåtgärder mot förlust eller stöld, samt obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering.

• Vi kommer att göra kunder tillgängliga för information om vår politik och praktik för hantering av personlig information.

Vi har åtagit oss att bedriva vår verksamhet i enlighet med dessa principer för att säkerställa att sekretessen för personlig information skyddas och upprätthålls.

Vilken personlig information samlar vi in från dig?

När du får tillgång, registrerar dig, deltar i, skapar ett konto eller på annat sätt använder våra tjänster kan vi samla in personlig information om dig. Den personliga information som vi samlar in beror på omständigheterna och de tjänster du använder, men kan bestå av följande:

Användargenererad personlig information

Dina köpreferenser, dvs. om du reagerar på annonser eller kampanjer

• IP-adress

Vi kan också samla in annan information om din användning av våra tjänster genom cookies och liknande tekniker.

Personlig information samlad från tredje part

Vi kan komplettera den information vi samlar in från dig med information som vi får från tredje parter och genom din användning av webbplatser, produkter eller tjänster som erbjuds av andra produkter i vårt företag, Wild Web Ltd. Detta kan till exempel inkludera information vi får från tredje parter som tillhandahåller våra betalningslösningar för att möjliggöra betalning när vi använder våra tjänster.

Varför samlar vi in din personliga information?

Vårt ändamål

Vi behandlar din personliga information för följande ändamål:

A) För vårt kontraktsförhållande:

• Att hantera betalning för ditt konto och leverera order- och fakturainformation till dig

• För att hålla reda på dina inköp för att säkerställa att vi kan erbjuda dig de tjänster du har rätt till

• För att kommunicera med dig om ditt prenumeration, konto eller köp av våra tjänster

• Att informera dig om förändringar i våra tjänster

• För att erbjuda erbjudanden, nyheter, information, produkter eller tjänster som du begär från oss

B) För legitima ändamål:

• Att dela din information med andra produkter inom Wild Web Ltd vid behov för administrativa ändamål eller för leverans av våra tjänster till dig

•Att använda IP-adress eller annan information som krävs för att blockera skadlig användning av våra tjänster i syfte att skydda våra tjänster eller på annat sätt upprätthålla eller använda våra villkor och villkor

• Att tillhandahålla information i en fusions- och förvärvsprocess för affärs- och strategiska ledningsändamål

• För att ge dig erbjudanden, nyheter, information, produkter eller tjänster som vi tror kan vara intressanta för dig, inklusive skräddarsydd reklam, hänför den sig till dina troliga intressen

• För analys och statistiska ändamål

• Att upprätta, utöva eller försvara lagkrav

C) Vi kan också behandla din personliga information om det är nödvändigt för att uppfylla en juridisk skyldighet eller beslut från en myndighet.

Vilken rättslig grund i GDPR bygger behandlingen av dina personuppgifter på?

• Punkt (A) krävs för att ingå och fullgöra våra skyldigheter efter vårt avtal med dig;

• Punkt (B) krävs för våra legitima intressen för att utveckla, hantera, skydda och marknadsföra våra tjänster såväl som från ett affärs- och strategiskt perspektiv;

• Punkt (C) kommer endast att inträffa om vi har fått ditt samtycke till sådan behandling;

• Punkt (D) är skyldig att uppfylla lagliga skyldigheter;

Är det obligatoriskt för dig att lämna din personliga information?

 

Personlig information som vi begär från dig och som är markerad “obligatorisk” på något sätt krävs för att vi ska tillhandahålla våra tjänster (av juridiska, avtalsmässiga, administrativa, tekniska eller liknande skäl).

Vissa av din personliga information kan dock endast krävas om du använder specifika funktioner, aktiverar valfria delar av tjänsten eller begär tillgång till vissa resurser, erbjudanden, kampanjer, program eller liknande från oss eller våra marknadsföringspartners.

Detta kommer du att bli informerad om innan du samlar in sådan personlig information från dig.

Vem kan vi dela din personliga information med?

Gruppöverföringar

Vi kan lämna ut din personliga information till andra produkter inom Wild Web Ltd, vid behov för administrativa ändamål eller för att tillhandahålla våra tjänster till dig. Om du har godkänt detta kan vi också lämna ut din personliga information till produkter inom Wild Web Ltd för marknadsföringsändamål. Produkter som får åtkomst till din personliga information följer praxis i enlighet med denna sekretesspolicy.

Partnerna, sponsorer och annonsörer

Vi kan dela din personliga information med våra kollaboratörer och sponsorer. Dessutom kan vi också dela din personliga information med våra kollaboratörer och annonsörer, men först efter att du har begärt det eller godkänt att du har samtyckt till den.

Som beskrivits kan vi också använda aggregerad information för att övervaka användningen av våra tjänster för att hjälpa oss att förbättra och utveckla våra tjänster, och vi kan göra sådan aggregerad information tillgänglig för tredje parter, till exempel. innehållspartners eller annonsörer. Aggregerad information inkluderar inte personlig information och kan inte kopplas till dig.

Tredje parter av säkerhet eller andra berättigade skäl

Vi kan också lämna ut din personliga information till tredje part om vi rimligen har anledning att tro att utlämnande av sådan personlig information är nödvändig:

• För att uppfylla gällande lagliga skyldigheter, inklusive ansökningar, domstolsbeslut, regeringsbegäranden eller sökgarantier eller på annat sätt krävs enligt lag;

• För att skydda våra rättigheter eller egendom eller våra kunders eller anställdas säkerhet;

• Att skydda mot bedräglig, skadlig, missbruk, obehörig eller olaglig användning eller prenumeration på våra tjänster och för att skydda vårt nätverk, tjänster, enheter och användare från sådan användning;

• Att främja eller försvara klagomål eller rättsliga påståenden vid domstol, administrativa ärenden och förfaranden och liknande;

• Att bedöma kreditrisk, för rapporteringsändamål eller för att få betalning för våra tjänster;

• Som en del av sammanslagning och aggregering, förutsatt att den potentiella köparen eller säljaren samtycker till att respektera och behandla din personliga information i enlighet med vår integritetspolicy;

• Till externa revisorer och handledare

Var behandlar vi din personliga information?

De personuppgifter som vi samlar in från dig kan överföras till och lagras på en destination utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”), inklusive destinationer som inte omfattas av ett beslut från Europeiska kommissionen om en tillräcklig skyddsnivå för behandling av personuppgifter . Det kan delas med andra produkter inom Wild Web Ltd, hanteras av anställda som arbetar för oss eller för en av våra leverantörer utanför EES. Sådan personal kan till exempel vara involverad i att fullfölja din beställning, behandla din betalningsinformation och utföra våra supporttjänster. Vi vidtar alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att din personliga information behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda din personliga information. För ytterligare information om eller en kopia av dessa skyddsåtgärder, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen som hittades i slutet av denna enskildhetspolitik.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behålla din personliga information endast så länge vi anser det nödvändigt att uppfylla våra syften som beskrivs ovan under “Varför behandlar vi din personliga information”. Då kommer vi att ta bort eller i vissa fall anonymisera din personliga information. Vi kontrollerar regelbundet om vi har sparat personlig information som ska raderas. Eftersom vi behandlar din personliga information för olika ändamål kommer den faktiska perioden för personlig information att variera.

Vanligtvis gäller följande tidsfrist för radering:

Data typVad är det?Tidsfrist för radering
AnvändardataAnvändardata är information om, hur du använder tjänsten och vilka beställningar du gör.Tills kontot raderas (behandlas om 5 år)
KundtjänstdataKundtjänstinformation är information som du tillhandahåller när du är i kontakt med Read with mes kundtjänst och röstinspelningar gjorda för utbildningsändamål.3 år (samtalsloggar och textdialogrutor)

1 månad (röstinspelningar)
KontoinformationKontouppgifter är information om ditt konto, till exempel användarnamn, lösenord och köpinformation som gjorts i
Read with me }}-tjänst
Tills kontot raderas
TransaktionsdataTransaktionsdata är information om transaktioner som görs på ditt konto i samband med köp gjorda i
Read with me -tjänst
10 år

Hur skyddar vi din personliga information?

Att skydda din personliga information är viktigt för oss. All personlig information du tillhandahåller oss lagras på säkra servrar och vi har strikta förfaranden för att skydda mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse av din personliga information. Alla betalningstransaktioner kommer att krypteras med branschstandardteknologi och omfattas av PCI-säkerhetsstandarder.

Vi arbetar hårt för att skydda dina personuppgifter, men vi kan inte garantera att våra säkerhetsåtgärder förhindrar obehöriga försök att komma åt, använda eller avslöja personlig information. Vi upprätthåller dock säkerhets- och händelseplaner, inklusive planer för att hantera eventuella överträdelser av datasäkerhet, i händelse av en fysisk eller teknisk händelse för att hantera detta i tid och begränsa eventuella negativa effekter av en sådan händelse.

Hur kan du få tillgång till din personliga information?

Vi förstår att du ibland kan behöva ytterligare information från oss om din personliga information och hur de behandlas eller att du kanske vill uppdatera eller korrigera den personliga information du har gett oss. Därför inkluderar du följande rättigheter:

Rätt till åtkomst till din personliga information:Du har rätt att verifieras av oss om vi behandlar personlig information om dig och i så fall få tillgång till din personliga information och information.

Rätt att få korrigerad personlig information:Om du tycker att personlig information som vi behandlar om dig är felaktig har du rätt att få oss att korrigera sådan personligt identifierbar information. 

Rätt att ta bort personlig information (rätten att glömmas):Under vissa omständigheter, till exempel om din personliga information har behandlats olagligt eller om du har återkallat ditt samtycke (om behandling av din personliga information är baserad på ditt samtycke), har du rätten att begära och ta bort din personliga information från oss. 

Rätt att begränsa behandlingen:Under vissa omständigheter, dvs. om du bestrider riktigheten i din personliga information eller om du invänder mot vårt legitima syfte att behandla din personliga information, har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av din personliga information tills en lösning har hittats. 

Rätt att protestera mot behandling:Under vissa omständigheter, d.v.s. om du bestrider vårt berättigade intresse av att behandla din personliga information, har du rätt att motivera sådan behandling av skäl som rör din specifika situation. 

Rätt till dataportabilitet:: Om din personliga information behandlas automatiskt baserat på ditt samtycke eller i utförandet av vårt avtalsförhållande, har du rätt att begära att vi förser dig med din personliga information i ett maskinläsbart format för överföring till annan information kontrollant.

Rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten: Du har rätt att lämna in ett klagomål om vår behandling av din personliga information till din tillsynsmyndighet.

Om vår behandling av din personliga information är baserad på ditt samtycke, har du rätten att återkalla sådant samtycke när som helst (det kommer dock inte att påverka behandlingen baserat på ditt samtycke före återkallelsen) genom att kontakta oss eller genom att uppdatera inställningarna i tjänsten (där det är relevant).

Kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan för att göra en begäran om dina rättigheter. Vi kommer att göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att svara på din begäran inom 30 dagar efter mottagandet av en sådan begäran. Om vi inte kan följa din begäran inom 30 dagar, kommer vi att meddela dig om detta, orsaken till förseningen och när vi förväntar oss att kunna uppfylla din begäran.

Tänk också på att du kan ändra dina kontaktinställningar på sidan “Inställningar” om du inte vill ta emot vissa typer av information från oss. Du kan också göra detta när som helst genom att kontakta oss på support@readwithme.io eller genom att ringa +359 2 493 0409.

Ändringar av denna avskildshetspolitik

Vår avskildhetspolitik kan ändras från tid till annan. Se därför till att granska den senaste versionen av denna policy regelbundet. Vi kommer att avslöja alla ändringar i avskildhetspolitiken här, och om ändringarna är betydande kommer vi att ge dig ett mer framträdande meddelande som e-post. Om vi ändrar denna sekretesspolicy på ett sätt som kommer att påverka hur vi använder din personliga information, kommer vi att ge dig råd om de val du kan ha till följd av dessa ändringar. Vi kommer också att förvara tidigare versioner av denna avskildhetspolitiken i ett arkiv för din granskning.

Registrering

Genom att registrera dig på vår webbplats godkänner du:

• att din information om dig och/eller din organisation är korrekt, aktuell och integrerad;

• att hålla ditt lösenord och annan information relaterad till din säkerhet för tjänsten hemlig;

• att regelbundet uppdatera din information för att hålla den korrekt, fullständig och aktuell;

• att vara ansvarig för alla åtgärder som har uppstått från användningen av ditt konto.

• Att betala din faktura varje månad tills ditt medlemskap avslutas eller avbryts.

Betalning & Fakturering

Du är skyldig att se till att din betalningsinformation är uppdaterad. Du samtycker till att betala i förväg för den tidsperiod under vilken sådana tjänster tillhandahålls. Om inget annat anges, samtycker du till att tills och om du inte meddelar Wild Web Ltd om din önskan att avbryta tjänsterna, kommer du att faktureras automatiskt återkommande för att förhindra störningar i dina tjänster, med ditt kreditkort eller annan faktureringsinformation finns hos oss.

Wild Web Ltd lagrar inte betalningsinformation. Alla betalningar görs via SSL-krypterade anslutningar, vilket säkerställer maximal säkerhet för transaktionerna.

Du erkänner och samtycker till att alla kort- och relaterade fakturerings- och betalningsinformation som du tillhandahåller kommer att delas av Wild Web Ltd med en tredjepartspartner, till exempel: betalningsprocessor och/eller förvärvar.

Registreringen kommer att börja med en testperiod på 3 dagar.

Om du inte drar ut när din rättegång löper ut debiteras ditt kort det belopp som anges i tabellen “Prissättning per land” Landet i din anmälningskampanj avgör beloppet och valutan du betalar, eftersom det kommer att betraktas som din lokala valuta.

Wild Web Ltd förbehåller sig rätten att dela upp en faktura i flera transaktioner för att säkerställa betalning av den utestående fakturan.

Wild Web Ltd förbehåller sig rätten att debitera den provavgift som anges i prissättning per land och därefter den fulla medlemsavgiften som anges i prissättning per land för användning av våra tjänster.

Wild Web Ltd förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina avgifter, om du meddelar dig om en sådan ändring kan påverka dina befintliga eller framtida prenumerationer.

Korten accepterade: Visa och MasterCard.

Annullering

Du kan säga upp eller avbryta tjänsterna genom att meddela Wild Web Ltd skriftligt via e-postmeddelandet: support@readwithme.io eller genom att logga in på ditt konto och avbryta ditt prenumeration. Vid avbokning av ditt prenumeration inom högst 14 dagar från prenumerationen, erbjuder vi återbetalning för alla prenumerationskostnader (test + månatlig).

Du kan sluta använda och begära att avbryta ditt konto och/eller alla Read with me tjänster när som helst.

Observera att prenumerationen också kan pausas under en obegränsad tid på grund av resor/semester etc. För alla ytterligare förfrågare, vänligen ange följande e-postadress: ordernummer, kundnummer, fullt namn och e-postadress.

Du kan avbryta prenumerationen när som helst och din profil kommer att vara aktiv fram till nästa faktureringscykel. Efter det har du inte längre tillgång till din profil och vi kan ta bort all information på din profil. Vi tar inget ansvar för sådan raderad information eller innehåll.

Uppsägning

Wild Web Ltd kan säga upp din åtkomst till tjänsterna, helt eller delvis, utan föregående meddelande, om:

Du bryter mot detta avtal

Du betalar inte några förfallna avgifter

Din användning av tjänsten kan skada Wild Web Ltd eller andra

Brott mot de nuvarande villkoren. Dela information om andra medlemmar (e-postadress, postadress, telefonnummer etc.)

Du begår olagligt beteende, icke-etiskt, ansvarsfullt eller annat beteende som kan tolkas som trakasserier gentemot andra medlemmar eller webbplatsen själv.

Ditt konto betraktas som bedrägligt.

Du begår allmänt oacceptabelt beteende enligt definitionen av webbplatsen.

I så fall ska Wild Web Ltd inte återbetala några avgifter som betalats innan sådan uppsägning, och du ska vara skyldig att betala alla avgifter och avgifter som uppträtt innan effektiviteten för en sådan uppsägning.

Observera: Vid avslutande av tjänsterna av någon anledning: användarinnehåll, användarprofil och annan information kommer att raderas. Ditt konto och din användning av tjänsten kan avslutas av dig eller av Wild Web Ltd. Du kan göra det genom att följa anvisningarna i tjänsten. Wild Web Ltd får avsluta din åtkomst och användning av tjänsten när som helst, av någon anledning, och vid den tidpunkten har du ingen ytterligare rätt att använda tjänsten. Du kan avsluta ditt Read with me-konto när som helst genom att följa instruktionerna som finns tillgängliga via tjänsten. Bestämmelserna i dessa villkor rörande skydd och verkställighet av Read with me äganderätt, dina framställningar och garantier, friskrivning av företrädare och garantier, frisläppande och skadestånd, ansvarsbegränsningar och typer av skador, äganderätt till data och information, lagar och lokaler och diverse bestämmelser ska överleva varje sådan uppsägning.

Allt innehåll som betraktas som en direkt brott mot lagen samt fall av trakasserier kommer att rapporteras till berörda myndigheter, inklusive medlemmens IP-adress, tidpunkten för skapandet och all annan nödvändig information.

Återbetalning

Vi garanterar pengarna tillbaka till 100 % på alla order där du begär detta inom 14 dagar.

Vi hoppas att du kommer att älska allt du beställer från oss, men om något inte är helt rätt har du 14 dagar på dig att begära pengarna tillbaka enligt garantin. Alla andra fall måste granskas av kundtjänsten och bedömas var för sig.

Kontakta kundtjänsten för att begära att få pengarna tillbaka.

E-post: support@readwithme.io

Telefon: +359 2 493 0409

Kundtjänstens öppettider är måndag till fredag 8.00–23.00 (GMT+2) och vi ska göra vårt bästa för att besvara dina frågor inom 48 timmar på vardagar, på helger har vi stängt.

Olämplig användning

Du kommer inte att ladda upp, visa eller på annat sätt tillhandahålla på eller genom tjänsten något innehåll som: (i) är skadligt, smädlig, kränkande, hotande, hatligt, trakasserande, obehaglig eller på annat sätt bryter mot lag eller kränker tredje parts rättigheter (inklusive upphovsrätt, varumärke, avskildshet, publicitet eller andra personliga eller äganderätt); eller (ii) Wild Web Ltd: s enda bedömning, är stötande eller som begränsar eller hindrar någon annan från att använda tjänsten eller som kan utsätta Wild Web Ltd eller dess användare för någon skada eller ansvar av något slag.

Cookies

På Read with me vill vi ge dig bästa möjliga användarupplevelse, varför vi måste använda cookies för att lagra relevant information på din dator.

1. Vad är cookies? 
Cookies är små textfiler som innehåller information som en webbplats som vår kan spara och läsa igen.

2. Vad använder vi cookies för?   
Vi använder cookies för följande: Kom ihåg ditt användarnamn och lösenord, samla in statistik om hur du använder vår webbplats – via Google Analytics gör det möjligt att dela via facebook och andra sociala medier, spara ditt namn och adress för relevanta nya kampanjkampanjer.

3. Hur kan man förhindra eller bli av med cookies?   
För att lära dig mer om att ta bort cookies kan du använda följande länk:
http://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/ 

Om du vill veta mer om hur du kontrollerar cookies kan du använda följande länk
http://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/ 

4. Hur länge lagrar vi cookies?  
Cookies vi placerar hos dig lagras i ett varierat antal månader, beroende på syftet med de olika cookies. Varje gång du besöker vår webbplats förlängs perioden och de tas automatiskt bort när de löper ut.

Skadeersättning av Wild Web Ltd

Du samtycker till att försvara, skydda och hålla ofarligt Wild Web Ltd och dess styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, entreprenörer, agenter, leverantörer, licensgivare, efterträdare och tilldelar, från och mot alla förluster, anspråk, talan, handlingar, ansvar och skador överhuvudtaget, inklusive advokatsavgifter, som uppstår till följd av eller hänför sig till din tillgång till eller användning av Tjänsten, alla falska uppgifter som gjorts till oss (som en del av dessa villkor eller på annat sätt), ditt brott mot något av dessa villkor och Villkor eller påståenden om att någon mall som vi tillhandahåller dig är felaktig, olämplig eller defekt på något sätt.

Dina representationer och garantier

Du intygar och garanterar att Wild Web Ltd att din åtkomst och användning av tjänsten kommer att vara i enlighet med dessa villkor och med alla tillämpliga lagar, regler och förordningar i EU och alla andra relevanta jurisdiktioner, inklusive de som gäller online uppförande eller godtagbart innehåll, och sådant som rör överföring av data eller information som exporteras från EU och/eller den jurisdiktion där du är bosatt. Du representerar och garanterar vidare att du har skapat eller äger något material du skickar via Tjänsten och att du har rätt, i tillämpliga fall, att ge oss en licens för att använda det materialet som anges ovan eller rätten att tilldela det materialet till oss som anges nedan. Du representerar och garanterar vidare att du försiktigt skyddar ditt lösenord, användarnamn och kontoinformation, inte delar ditt lösenord eller ditt användarnamn med någon tredje part och inte tillåter någon tredje part att få åtkomst till ditt Read with me konto för något syfte.

Inga representationer eller garantier av Wild Web Ltd

All information, egendom och rättigheter som tillhandahålls eller beviljats till dig av Wild Web Ltd tillhandahålls dig på “som den är” basis. Wild Web Ltd och dess leverantörer lämnar inga uppgifter eller garantier av något slag med avseende på tjänsten, varken uttryckta eller underförstådda, och alla sådana framställningar och garantier, inklusive garantier för försäljningsbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-överträdelse, är uttryckligen disclaimed. Utan att begränsa allmänheten i det föregående, gör Wild Web Ltd ingen föreställning eller garanti av något slag avseende noggrannhet, tillgänglighet av tjänster, fullständighet, informationsinnehåll, felfri drift, resultat som kan erhållas från användning eller icke-överträdelse. Tillgång till och användning av tjänsten kan vara otillgänglig under perioder med hög efterfrågan, systemuppgraderingar, fel eller schemalagda eller oplanerade underhåll eller av andra skäl. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier, så att ovanstående uteslutning kanske inte gäller dig.

Begränsning av typer av skador/ansvarsbegränsning

Wild Web Ltd är inte ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part som kräver genom dig (oavsett om det är baserat på kontrakt, strikt ansvar, skadestånd eller annan teori) för indirekta, tillfälliga, speciella, tillfälliga, följd- eller exemplariska skador som uppstår till följd av eller relaterar till åtkomst eller användning av, eller oförmågan att komma åt eller använda, tjänsten eller någon del därav, inklusive men inte begränsat till förlusten av användningen av tjänsten, felaktiga resultat, förlust av vinst, affärsavbrott eller skador som uppstår till följd av förlust eller korruption av data eller data som görs felaktiga, kostnaden för att återställa data, kostnaden för ersättningstjänster eller krav från tredje part för skador på datorer, programvara, modem, telefoner eller annan egendom, även om Wild Web Ltd har fått information om möjligheten till sådana skador. Wild Web Ltds ansvar gentemot dig eller någon tredje part som gör anspråk på dig av någon orsak, oavsett vilken form av åtgärd som helst, är begränsad till det belopp som eventuellt betalats av dig till Wild Web Ltd för tjänsten under 12 månader före den första åtgärden som ger upphov till ansvar. Detta är en sammanlagd gräns. Förekomsten av mer än ett fordran nedan kommer inte att öka denna gräns.

Programvaran som används på Read with mes webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Read with me garanterar inte att något av materialen på sin webbplats är korrekt, komplett eller aktuellt. Read with me kan ändra innehållet på webbplatsen när som helst utan föregående meddelande. Read with me åtar sig dock inget åtagande att uppdatera materialet och inga återbetalningar kan krävas om vår programvara är ibland. Vi kommer naturligtvis att göra vårt bästa för att tillhandahålla bästa möjliga service för alla våra månatliga abonnenter.

Read with me har inte granskat alla webbplatser som är länkade/webbadresser till sin webbplats och är inte ansvariga för innehållet på någon sådan länkad webbplats eller innehållet och filuppladdningen av våra användare på Read with me. Införandet av länkar eller filer innebär inte att Read with me godkänns av webbplatsen. Användning av en sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

Äganderätt till serviceinnehåll och aktivitetsmaterial

Allt innehåll tillgängligt via tjänsten, inklusive mönster, text, grafik, bilder, information, programvara, ljud och andra filer, och deras val och arrangemang (the "Serviceinnehållet"), är den egna egenskapen till Wild Web Ltd eller dess licensgivare. Inget tjänsteinnehåll får ändras, kopieras, distribueras, inramas, reproduceras, publiceras, laddas ner, skrapas, visas, publiceras, sänds eller säljas i någon form eller på något sätt, helt eller delvis, annat än uttryckligen tillåtet i dessa Villkor. Du får inte använda någon utvinning av data, robotar, skrotning eller liknande datainsamlings- eller extraktionsmetoder för att få serviceinnehåll. Mellan dig och Wild Web Ltd ska all information, information och material som genereras från din tillgång till och användning av utbildningsverksamheten som tillhandahålls på eller genom tjänsten, vara exklusivt ägt av Wild Web Ltd, och du ska inte ha alla rättigheter att använda sådant aktivitetsmaterial förutom uttryckligen godkänt av dessa villkor. Genom att använda tjänsten tilldelar du härmed till Wild Web Ltd alla rättigheter, äganderätt och intressen, inklusive immateriella rättigheter eller äganderätt, i Aktivitetsmaterialet. Alla rättigheter för Wild Web Ltd eller dess licensgivare som inte uttryckligen beviljas i dessa villkor är förbehållna Wild Web Ltd och dess licensgivare.

Varumärken

Read with me och alla andra varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med tjänsten är varumärken eller servicemärken som tillhör Wild Web Ltd eller deras respektive ägare och några av dem är registrerade i EU’s Copyright. Tillgång till och användning av tjänsten ger dig inte rätt att använda eller reproducera namnet Read with me eller något Read with me eller varumärken från tredje part, servicemärken, grafik eller logotyper.

Dina val och opt-outs

Medlemmar och besökare som har valt att delta i våra e-postmeddelanden om marknadsföring och kundvagn kan välja att ta emot e-postmeddelanden från oss när som helst genom att klicka på länken "avsluta prenumerationen" llängst ner i våra marknadsföringsmeddelanden. Dessutom kan alla avbeställningsförfrågningar göras genom att maila oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnittet "Ägarskap" nedan. Observera att vissa meddelanden (som servicemeddelanden, kontomeddelanden, faktureringsinformation) anses vara transaktionerliga och nödvändiga för kontohantering, och medlemmar kan inte välja bort dessa meddelanden om du avbryter ditt konto.

Styrande lag och skiljedom

Dessa villkor, dess ämne och Wild Web Ltd och dina respektive rättigheter enligt dessa villkor ska regleras av och tolkas enligt lagarna i Bulgaria, med undantag för bestämmelserna i lagstiftningen i den eller någon annan jurisdiktion. Eventuella tvister som uppstår mellan dig och Wild Web Ltd kommer att lösas genom bindande skiljedom. Skiljen ska genomföras av en enda skiljedomare i Bulgaria. Om inte annat uttryckligen krävs enligt tillämplig lag, ska varje part bära sina egna advokaters avgifter utan hänsyn till vilken part som anses vara den rådande parten i skiljeförfarandet.

Meddelande om påståenden om brott mot upphovsrätt och agent för meddelandet

För att bevisa och demonstrera din misstänkte, som upphovsrättsägare, att allt material som finns tillgängligt genom tjänsten bryter mot dina upphovsrätt, kan du skicka en meddelande om intrång i upphovsrätten till Read with me enligt EUs upphovsrättsdirektiv genom att ge oss följande dokumentation och information skriftligt:

• en fysisk eller elektronisk signatur av upphovsrättsägaren eller personen som agerar på uppdrag av ägaren av upphovsrättsintresse;

• en beskrivning av det upphovsrättsskyddade arbetet som du hävdar har kränkts;

• en beskrivning av var materialet som du hävdar kränker finns på Tjänsten, med tillräckligt med detaljer för att vi kan hitta det på Tjänsten;

• telefonnummer, adress och e-postadress;

• ett uttalande från dig om att du har en god tro på att den omtvistade användningen inte är godkänd av lagen, upphovsrättsinnehavaren eller dess ombud; och ett uttalande från dig, gjort under straff för skadedåd, att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsägaren eller har behörighet att agera på upphovsrättsägarens vägnar.

Politik mot penningtvätt

Var medveten om att Read with mes affärsmetoder förbjuder mutor, korrupt beteende och penningtvätt.

Du samtycker till att du ska förbli i överensstämmelse med alla tillämpliga lagar som rör handel eller mutor, penningtvätt, terrorism (inklusive men inte begränsat till lokal lagstiftning mot korruption, Kanadas lag om korruption av utländska tjänstemän, USAs lagen om utländska korruptionspraktik, OECD-konventionen om bekämpning av bestickning av utländska tjänstemän vid internationella affärstransaktioner och den brittiska bestickningslagen).

Om du vid någon tidpunkt inte lyckas följa Read with me förbehåller sig sig rätten att säga upp ditt konto utan föregående meddelande.

Ändringar av villkor

Wild Web Ltd förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren. Om villkoren ändras kommer det att publiceras på vår webbplats och abonnenten har 30 dagar att säga upp prenumerationen om du inte håller med villkoren. Detta gäller vid betydande förändringar i ditt nuvarande avtal med Wild Web Ltd. Efter de 30 dagarna kommer en fortfarande befintlig medlem att anses ha godkänt de implicita ändringarna. Abonnenten kan när som helst ändra adress och användarinformation via “Min profil”. Ändringarna till dess träder i kraft i nuvarande termer.

Diverse

Dessa villkor representerar hela avtalet mellan Wild Web Ltd och dig angående ämnesområdet. I händelse av att någon av villkoren hålls av en domstol eller annan domstol med behörig jurisdiktion som inte kan verkställas, ska sådana bestämmelser begränsas eller elimineras i den minsta möjliga utsträckning så att dessa villkor i övrigt ska förbli i full kraft och effekt. Ett undantag från Wild Web Ltd eller dig från någon bestämmelse i dessa villkor eller överträdelser av dem, i något fall, kommer inte att avstå från ett sådant villkor eller ett efterföljande åsidosättande av dessa. Wild Web Ltd får tilldela sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor utan villkor. Dessa villkor är bindande för och kommer att gynna Wild Web Ltd och dig, och Wild Web Ltd 's och dina respektive efterträdare och tillåtna tilldelningar.

Språk

Dessa villkor skrevs ursprungligen på engelska (US). Om någon översatt version av detta avtal strider mot den engelska kontrolleras den engelska versionen.

Ägarinformation

Ägarinformation för Read with me

För mer information om våra villkor eller andra obesvarade frågor eller frågor, vänligen kontakta oss på informationen nedan.

Read with me ägs och drivs av:

Wild Web Ltd
78 Todor Kableshkov str., fl. 2, ap. 4
1000 Sofia
Bulgaria

Företagsnummer: 205729177

Moms: BG205729177

E-post: support@readwithme.io

Telefon:+359 2 493 0409

Måndag till fredag: 08:00 - 23:00 +2 GMT

Yhteenveto

Mikä on Read with me

Read with me on online-kirjasto, joka tarjoaa e-kirjoja käyttäjilleen. Tämä on ihanteellinen lukualusta, jos matkustat paljon tai matkustat päivittäin tai jos haluat mieluummin vain digitaalisessa muodossa olevia kirjoja. Kokoelmassamme olevat kirjat kattavat monia erilaisia ​​aiheita, mutta ne keskittyvät enimmäkseen eri alojen omatoimisiin nimikkeisiin. Voit käyttää palvelua Read with me mistä tahansa elektronisesta laitteesta, kunhan se on yhteydessä Internetiin. Jotta voit lukea suosikki-nimikkeesi offline-tilassa, sinun on ladattava ne ensin. Käyttöliittymämme on yksinkertainen, joten on helppoa etsiä kaikkia rakastamasi kirjoja ja vielä helpompaa ladata niitä yhdellä napsautuksella niin monta kertaa kuin haluat.

Yleistä

Wild Web Ltd johtaa Read with me verkkosivustoa (tekstissä “Verkkosivusto”) ja kaikkia siihen liittyviä palveluita (“Palvelu”). Näiden käyttöehtojen kohteena on palvelun saanti ja niiden käyttö. Palvelun osto tai käyttö on osoitus siitä, että olette lukeneet, ymmärtäneet ja hyväksyneet nämä säännöt ja käyttöehdot.

Tulette saamaan Read with me jatkuvan jäsenyyden.
Jäsenyytenne uusitaan automaattisesti 3 päivän kokeiluajanjakson jälkeen ja sen jälkeen jäsenmaksu veloitetaan 30 päivän välein, vastaten {subscription_price} EUR kuukaudessa tai paikallisen hinnan perusteella, joka on merkitty alla kohdassa “Hinnoittelu maittain””. Jäsenyys jatkuu, kunnes itse peruutatte jäsenyytenne. Jäsenyydellä ei ole sitovaa aikaa, vaan se voidaan irtisanoa milloin tahansa.

Kirjautuessanne jäseneksi jonkin kampanjamme kautta, sitoudutte maksamaan Read with me kokeilujakson hinnan ja tämän jälkeen normaalin kuukausimaksun, kuukaustilauksen maksamisen yhteydessä veloitetulta luottokortilta. Kun vahvistatte tilauksen, se uusiutuu automaattisesti, kunnes lopetatte sen kohdasta Asetukset {concept name}.Tilauksen Read with me voimassaolon ehtona on, että tilaajan tulee olla vähintään 18-vuotias ja asuinpaikan tulee olla yhdessä toimimistamme maista. Esittelytilauksen hankintaan ei sisälly mitään piilotettuja maksuja, vaan vain kampanjoissa ilmoitettu summa, ja voitte lopettaa tilauksen 3 päivää ennen kokeilujakson loppumista.

Jos asiakkaan luottokortti hylkää tilausmaksun, asiakkaalta veloitetaan myöhemmin sama summa, kunnes maksu suoritetaan.

Hylätyt maksuyritykset veloitetaan myöhemmin uudelleen uudella ajanjaksolla. Yli puoli vuotta kestänyt hylätty maksu lopettaa tilauksen automaattisesti ja sivuston Read with me käyttöoikeus suljetaan.

Wild Web Ltd pidättää itsellään oikeuden laatia sekä digitaalisen että fyysisen laskun, jos asiakkaan tilausta ei makseta luottokortilla. Kolmas osapuoli voi laskuttaa tilaajaa, koska Wild Web Ltd pidättää oikeuden käyttää niin kutsuttuja factoring-menetelmiä. Tämän lisäksi asiakkaan tulee olla yhtä mieltä siitä, että kaikki tähän kauppaan liittyvä viestintä kuuluu RPL: n 154 a §: ään, joka koskee sopimusta tämän kaupan osapuolten välisestä sähköisestä sekä puhelinviestinnästä.

Tilauksenne / maksusunne vahvistusviesti lähetetään sähköpostiosoitteeseen, jonka ilmoititte tehdessänne tilaukseen.

Hinnoittelu maittain

Asiakaspalvelu

Me pyrimme tarjoamaan parasta mahdollista asiakastukea – olemme avoinna maanantaista perjantaihin klo 08.00 - 23.00 (aikavyöhyke: +2 GMT) ja pyrimme parhaamme mukaan auttamaan teitä ja vastaamaan kysymyksiinne arkisin 48 tunnin sisällä. Viikonloppuisin olemme suljettu.

Kaikki kysymykset tai ongelmat voitte lähettää osoitteeseen support@readwithme.io – Kaikki sähköpostiviestit ja asiakaspalvelun vastaukset tulemme antamaan ranskan tai englannin kielisinä, joten toivomme teidän kirjoittavan kysymykset ranskaksi tai englanniksi, jotta voisimme tarjota nopeimman ja parhaimman nettituen. Käytättäessänne jotain muuta kieltä, emme ehkä ymmärrä sitä tai joudumme käyttämään apuna Google-käännösohjelmaa, joka voi johtaa siihen, että jotkin vastaukset voivat tulle väärinymmärretyksi.

Voitte ottaa yhteyttä meihin myös puhelinpalveluumme aukioloaikoina. Tavoitatte meidät soittamalla numeroon +359 2 493 0409.

Tervetuliaisviestien, laskutusviestien jne. vastaanottamatta jääminen

Read with me ei voida asettaa vastuuseen siitä että tilaaja ei ole vastaanottanut tervetuliaisviestiä, irtisanomispäätöstä, laskuja, kuitteja jne. Tilaajan vastuulla on aina varmistaa että palveluntarjoajalla on oikea sähköposti ja tilaaja pystyy vastaanottamaan mainitut viestit. Varmistakaa, että nämä viestit eivät päädy roskapostikansioon tai ”roskapostiin”. Sähköpostipalvelun tarjoajilla, kuten Hotmail ja Gmail, voi olla ongelmia, jotka liittyvät Read with me osoitteesta lähetettyihin sähköposteihin, ja tämän takia suosittelemme käyttämään vaihtoehtoista palveluntarjoajaa, kun tilaat Read with me.

Yksityisyys

Yksityisyytenne on meille erittäin tärkeää. Tämän takia olemme kehittäneet tämän käytännön ymmärtääksenne, miten keräämme, käytämme, kommunikoimme ja paljastamme henkilökohtaisia tietoja. Seuraavassa on tietosuojakäytäntömme osoitteessa Read with me.

• Ennen henkilötietojen keräämistä tai sen yhteydessä yksilöimme tarkoitukset, joita varten tietoja kerätään.

• Keräämme ja käytämme henkilökohtaisia tietoja yksinomaan niiden tarkoitusten saavuttamiseksi, jonka olemme määrittäneet, ja muihin niille yhteensopiviin tarkoituksiin, ellemme ole saaneet muuta asianomaisen tai lain edellyttämää suostumusta.

• Säilytämme henkilökohtaisia tietoja vain niin kauan kuin näiden tavoitteiden toteuttamiseksi on tarpeen.

• Keräämme henkilökohtaisia tietoja laillisilla ja oikeudenmukaisilla tavoilla ja tarvittaessa asianomaisen tietämyksen tai suostumuksen perusteella.

• Henkilötietojen on oltava asianmukaista niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käytetään, ja niiden on oltava, siinä määrin kuin on tarvittavaa kyseisiin tarkoituksiin, tarkkoja, täydellisiä ja ajan tasalla olevia.

• Suojaamme henkilökohtaisia tietoja asianmukaisilla turvatoimilla katoamiselta tai varkauksilta, samoin kuin luvattomalta käytöltä, paljastumiselta, kopioinnilta, muulta käytöltä tai muokkaamiselta.

• Annamme mielellämme asiakkaille tietoa henkilökohtaisten tietojen hallintaa koskevista toiminnoistamme ja käytännöistämme.

Olemme sitoutuneet harjoittamaan liiketoimintaa näiden periaatteiden mukaisesti, varmistaaksemme henkilökohtaisten tietojen luottamuksellisuuden suojaamisen ja ylläpitämisen.

Mitä henkilökohtaisia tietoja me keräämme sinulta?

Saadessanne palvelun käyttöönne, kirjaudutte sisään, osallistutte, luotte tilin tai muulla tavalla käytätte palveluitamme, voimme kerätä henkilökohtaisia tietoja teistä. Keräämämme henkilökohtaiset tiedot riippuvat olosuhteista ja käyttämistänne palveluista, mutta ne voivat koostua seuraavista: 

Käyttäjän luomat henkilökohtaiset tiedot

Osto-ohjeet, ts. Jos reagoitte mainoksiin tai kampanjoihin

• IP-osoite

Voimme myös kerätä muita tietoja palveluiden käytöstä evästeiden ja vastaavien tekniikoiden kautta.

Kolmansilta osapuolilta kerätyt henkilökohtaiset tiedot

Voimme täydentää teiltä keräämiämme tietoja kolmansilta osapuolilta saamillamme tiedoilla käyttäessänne muita yrityksemme palveluita verkkosivuja, tuotteita tai palveluita, joita tarjoamme yrityksessemme, Wild Web Ltd, muilla tuotteilla. Tämä voi sisältää esimerkiksi tietoja, jotka saamme kolmansilta osapuolilta, jotka tarjoavat maksujärjestelmiämme maksun mahdollistamiseksi käyttäessänne palveluitamme .

Miksi keräämme henkilökohtaisia tietojanne?

Tarkoitus

Käsittelemme henkilökohtaisia tietojanne seuraaviin tarkoituksiin:

A) Sopimussuhteemme vuoksi:

• Tilinne maksun käsittely sekä tilaus- ja laskutietojen toimittaminen

• Seurata ostoksia, varmistaaksemme, että voimme tarjota sinulle palveluita, jotka kuuluvat teille

• Kommunikoida kanssanne tilauksestanne, tilin tai palveluiden ostossa

• Ilmoittaa muutoksista palveluissamme

• Tarjota tarjouksia, uutisia, tietoja, tuotteita tai palveluita, joiden arvelemme olevan teille hyödyllisiä

B) laillisiin tarkoituksiin:

• Jakaa tietoa muiden Wild Web Ltd tuotteiden välillä, kun se on tarpeen hallinnollisiin tarkoituksiin tai Palvelumme toimittamiseen sinulle.

• Käyttää IP-osoitetta tai muita tietoja, jotka vaaditaan haittaohjelmien estämiseksi. Palvelumme käyttö palveluidemme suojaamiseen tai käyttöehtojemme täytäntöönpanoon tai muuhun käyttöön.

• Tarjota tietoa sulautumis- ja hankintaprosessista liiketoiminnan ja strategisen johtamisen tarkoituksia varten.

• Voidaksemme tarjota tarjouksia, uutisia, tietoja, tuotteita tai palveluita, joiden uskomme kiinnostavan sinua, mukaan lukien räätälöityä mainontaa, joka liittyy todennäköisiin kiinnostuksen kohteisiinne.

• Analyysi- ja tilastotarkoituksiin

• Osoittaa, toteuttaa tai puolustaa lakisääteisiä vaatimuksia

C) Voimme myös käsitellä henkilökohtaisia tietoja jos se on tarpeen laillisen velvoitteen tai viranomaisen päätöksen noudattamiseksi.

Mihin oikeudelliseen perustaan GDPR:ssä(yleinen tietosuoja-asetus) perustuu henkilötietojesi käsittely?

• Kohta (A) tarvitaan velvollisuuksien suorittamiseen ja täyttämiseen kanssanne tehdyn sopimuksen perusteella;

• Kohta (B) vaaditaan lakisääteisten etujamme kohtaan palveluidemme kehittämiseen, hallintaan, suojaamiseen ja markkinointiin sekä liiketoiminnallisesta että strategisesta näkökulmasta;

• C kohta toteutuu vain, jos olemme saaneet suostumuksesi tällaiseen käyttöön;

• Kohtaa (D) vaaditaan noudattamaan lakisääteisiä velvoitteita;

Onko henkilökohtaisten tietojen antaminen pakollista

 

Henkilökohtaisia tietoja, joita pyydämme teiltä ja jotka on merkitty jollakin tavalla pakollisiksi, vaaditaan tarjoamaan Palvelumme juridisista, sopimuksellisista, hallinnollisista, teknisistä tai vastaavista syistä.

On myös olemassa, joitakin henkilökohtaisia tietoja, joitai voidaan kuitenkin tarvita vain, jos käytät palvelun tiettyjä ominaisuuksia, otat käyttöön palvelun valinnaisia osia tai pyydät pääsyä tiettyihin resursseihin, tarjouksiin, ohjelmiin tai vastaaviin meiltä tai markkinointikumppaneiltamme.

Me ilmoitamme teille ennen kuin keräämme tällaisia henkilökohtaisia tietoja teiltä.

Kenelle voimme jakaa henkilökohtaisia tietojanne?

Ryhmäsiirrot

Voimme paljastaa henkilökohtaisia tietojanne muiden myyntituotteiden Wild Web Ltd sisällä, tarvittaessa niitä hallinnollisiin tarkoituksiin tai palvelumme tarjoamiseksi teille. Jos olette suostuneet tähän, saatamme luovuttaa henkilökohtaisia tietosi myös myyntituotteille, jotka kuuluvat Wild Web Ltd markkinointitarkoituksiin. Tuotteet, jotka saavat henkilökohtaisia tietojanne, noudattavat käytäntöjä tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Kumppanit, sponsorit ja mainostajat

Voimme jakaa henkilökohtaisia tietoja yhteistyökumppaneidemme ja sponsoriemme kanssa. Tämän lisäksi voimme jakaa henkilökohtaisia tietoja yhteistyökumppaneidemme ja mainostajiemme kanssa, mutta vasta kun olemme pyytänyt teiltä suostumusta siihen.

Kuten olemme kuvanneet, voimme käyttää myös aggregoituja tietoja palvelumme käytön seuraamiseen, auttaaksemme parantamaan ja kehittämään palveluitamme, ja voimme antaa tällaisen aggregoidun tiedon kolmansille osapuolille, kuten. sisältökumppanieille tai mainostajille. Kootut tiedot eivät sisällä henkilökohtaisia tietoja, eikä niitä voida linkittää sinuun.

Kolmannet osapuolet turvallisuuteen liittyvistä tai muista laillisista syistä

Saatamme myös luovuttaa henkilökohtaisia tietoja kolmansille osapuolille, jos meillä on perustellusti syytä uskoa, että tällaisten henkilötietojen paljastaminen on välttämätöntä:

• Sovellettavat lakisääteiset velvoitteet, mukaan lukien hakemukset, tuomioistuimen päätökset, noudattamiseksi, hallituksen pyynnöt tai etsintätakuulutukse tai muuten laissa vaaditut;

• Suojaaksemme oikeuksiamme tai omaisuuttamme tai asiakkaidemme tai työntekijöidemme turvallisuutta;

• Suojautuaksemme vilpilliseltä, haitalliselta väärinkäytöltä, luvattomalta tai laittomalta palvelumme käytöltä tai tilauksilta ja suojellaksemme verkkoamme, palveluitamme, laitteitamme ja käyttäjiämme tällaiselta käytöltä;

• Edistääksemme tai puolustaaksemme valituksia tai oikeudellisia vaatimuksia tuomioistuimissa, hallinnollisissa asioissa ja menettelyissä ja vastaavissa;

• Arvioida luottoriskiä, raportointitarkoituksia varten tai vastaanottaa maksu palveluistamme;

• Osana sulautumista ja yhdistämistä edellyttäen, että mahdollinen ostaja tai myyjä suostuu kunnioittamaan ja käsittelemään henkilökohtaisia tietojanne tietosuojakäytäntöjemme mukaisesti;

• Ulkoisille tilintarkastajille ja valvojille;

Missä käsittelemme henkilökohtaisia tietojanne?

Teiltä keräämiämme henkilötietoja voidaan siirtää ja säilyttää määränpäässä Euroopan talousalueen (“ETA”), ulkopuolella, mukaan lukien kohteet, joita ei koske Euroopan komission päätös henkilötietojen käsittelyn riittävästä suojaustasosta . Ne voidaan jakaa muiden Wild Web Ltd tuotteiden kanssa, ja sen hoitavat työntekijät, jotka työskentelevät meille tai yhdelle toimittajalle ETA: n ulkopuolella. Tällainen henkilökunta voi olla mukana esimerkiksi tilauksen täyttämisessä, maksutietojen käsittelyssä ja tukipalveluidemme suorittamisessa. Otamme huomioon kaikki tarvittavat varotoimet varmistaaksemme, että henkilökohtaisia tietojanne käsitellään turvallisesti ja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti, ja olemme ryhtyneet asianmukaisiin suojatoimenpiteisiin henkilökohtaisten tietojen suojaamiseksi. Lisätietoja tai kopion näistä suojauksista, saat ottamalla meihin yhteyttä käyttämällä tämän tietosuojakäytännön lopussa olevia yhteystietoja.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojanne?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojai vain niin kauan kuin pidämme sen tarpeellisena tavoitteidemme toteuttamiseksi, kuten edellä kohdassa “Miksi käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi” on kuvattu. Tämän jälkeen me poistamme tai joissain tapauksissa muutamme henkilökohtaiset tietonne anonyymeiksi. Tarkistamme säännöllisesti, onko tallennettuja henkilökohtaisia tietoja mahdollista poistaa. Koska käsittelemme henkilökohtaisia tietoja eri tarkoituksiin, henkilökohtaisten tietojen todellinen kesto vaihtelee.

Yleensä sovellamme seuraavia poistoaikoja:

TietotyypiMikä se on?Poistamisen määräaika
KäyttäjäteidotKäyttäjätiedot ovat tietoja palvelun käytöstä ja tekemistänne tilauksista.Kunnes tili on poistettu (käsitellään 5 vuodessa)
Asiakaspalvelun tiedotAsiakaspalvelun tiedot ovat tietoja, jotka annatte, ollessanne yhteydessä Read with me asiakaspalveluun ja opetustarkoituksiin tehtyihin äänitallenteisiin.3 vuotta (puhelulokit ja teksti-valintaikkunat)

1 kuukausi (äänitallenteet)
TilitiedotTilitiedot ovat tiliä koskevia tietoja, kuten käyttäjänimi, salasana ja
Read with me palvelussa tehdyt ostotiedot.
Siihen saakka, kunnes tili suljetaan
TapahtumatiedotTapahtumatiedot ovat tietoja tilillä tehdyistä tapahtumista, jotka liittyvät
Read with me palveluun
10 vuotta

Kuinka suojelemme henkilökohtaisia tietojanne?

Henkilötietojenne suojaaminen on meille tärkeää. Kaikki meille antamanne henkilökohtaiset tiedot tallennetaan suojatuille palvelimille, ja meillä on tiukat menettelyt henkilökohtaisten tietojen katoamisen suojaamiseksi, väärinkäytöksiltä, luvattomalta käytöltä, muutokselta, paljastamiselta tai tuhoamiselta. Mahdolliset maksutapahtumat salataan alan standarditekniikalla, ja niihin sovelletaan PCI-turvastandardeja.

Huolimatta siitä, että työskentelemme ahkerasti henkilötietojenne suojaamiseksi, emme voi taata, että turvatoimenpiteemme estävät luvattomat yritykset käyttää, hyödyntää tai luovuttaa henkilökohtaisia tietoja. Ylläpidämme kuitenkin turvallisuus- ja vaaratilannesuunnitelmia, mukaan lukien suunnitelmat tietoturvaloukkauksien käsittelemiseksi, jos kyseessä on fyysinen tai tekninen vaaratilanne, jotta se voidaan käsitellä ajoissa ja rajoittaa tällaisen tapahtuman mahdolliset haitalliset vaikutukset.

Kuinka pääset omiin henkilökohtaisiin tietoihin?

Ymmärrämme, että joskus saatatte tarvita meiltä lisätietoja henkilökohtaisista tiedoista ja niiden käsittelystä tai haluatte ehkä päivittää tai korjata antamianne henkilökohtaisia tietoja.Tämän takia seuraavat oikeudet sisältyvät palveluun:

Oikeus käyttää henkilökohtaisia tietoja:Teillä on oikeus saada tarkistaa, jos käsittelemme henkilökohtaisia tietojanne ja pääsemme henkilökohtaisiin tietoihin.

Oikeus korjata henkilökohtaisia tietoja:Jos havaitset, että käsittelemme henkilökohtaisia tietojanne, jotka ovat epätarkkoja, teillä on oikeus vaatia meitä oikaisemaan tällaiset henkilökohtaiset tunnistetiedot. 

Oikeus poistaa henkilökohtaisia tietoja (oikeus olla unohdettu):Tietyissä olosuhteissa, esimerkiksi jos henkilökohtaisia tietoja on käsitelty laittomasti tai olette peruuttaneet suostumuksenne (jos henkilökohtaisten tietojen käsittely perustuu suostumukseen), teillä on oikeus pyytää poistamaan teitä koskevia henkilökohtaisia tietoja meiltä. 

Oikeus rajoittaa käsittelyä:tietyissä olosuhteissa, ts. Jos kiistätte henkilötietojen paikkansapitävyyden tai jos vastustatte henkilötietojen käsittelyä koskevaa laillista tarkoitusta, teillä on oikeus pyytää, että rajoitamme henkilötietojen käsittelyä siihen asti kun tämä ongelma on löydetty ratkaistu. 

Oikeus protestoida käsittelyä vastaan:tietyissä olosuhteissa, ts. Jos kiistätte oikeutetun intressimme käsitellä henkilötietojanne, teillä on oikeus vastustaa tällaista käsittelyä erityistilanteeseen liittyvistä syistä. 

Oikeus tietojen siirrettävyyteen:: Jos henkilökohtaisia tietoja käsitellään automaattisesti suostumuksenne perusteella tai sopimussuhteemme yhteydessä, teillä on oikeus pyytää, että toimitamme teille henkilökohtaiset tiedot koneellisesti luettavassa muodossa siirtääksenne ne toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Teillä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Jos henkilötietojen käsittely tapahtuu suostumuksenne perusteella, teillä on oikeus milloin tahansa peruuttaa tällainen suostumus (se ei kuitenkaan vaikuta suostumuksenne perusteella tapahtuvaan käsittelyyn ennen peruuttamista) ottamalla yhteyttä meihin tai päivittämällä Palvelun asetukset tarvittaessa.

Voitte ottaa meihin yhteyttä alla olevien yhteystietojen avulla pyytääksenne tähän oikeutta. Me pyrimme vastaamaan pyyntöönne kohtuullisessa ajassa, 30 päivän kuluessa, pyynnön vastaanottamisesta. Jos emme pysty täyttämään pyyntöänne 30 päivän kuluessa, ilmoitamme teille viivästyksen syystä ja siitä, milloin voimme antaa vastauksen pyyntöönne.

Huomatkaa myös, että voitte muuttaa yhteysasetuksia Asetukset-sivulla, jos et halua vastaanottaa tietyntyyppistä tietoa meiltä. Voit myös tehdä tämän milloin tahansa ottamalla yhteyttä meihin osoitteessa support@readwithme.io tai soittamalla +359 2 493 0409.

Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

Tietosuojakäytäntöämme voidaan muuttaa ajoittain. Tämän takia, muistakaa tarkistaa tämän käytännön uusin versio säännöllisesti. Paljastamme muutokset tietosuojakäytäntöön täällä, ja jos muutokset ovat merkittäviä, toimitamme teille näkyvämmän viestin, kuten sähköpostin. Jos muutamme tätä tietosuojakäytäntöä tavalla, joka vaikuttaa siihen, miten käytämme teidän henkilökohtaisia tietoja, neuvomme teille vaihtoehdoista, joita teillä voi olla näiden muutosten seurauksena. Säilytämme myös tämän tietosuojakäytännön aikaisemmat versiot arkistossa tarkistusta varten.

Rekisteröinti

Rekisteröitymällä verkkosivuillamme hyväksytte:

• että tiedot teistä ja/tai organisaatiostanne ovat tarkkoja, ajantasaisia ja relevantteja;

• pitämään salasananne ja muut palvelun turvallisuuteen liittyvät tiedot luottamuksellisina;

• päivittämään säännöllisesti tietonne, jotta ne pysyvät oikeina, täydellisinä ja ajantasaisina;

• olette vastuussa kaikista tilinne käyttöön liittyvistä toimista.

• Maksamaan laskunne joka kuukausi, kunnes jäsenyytenne päättyy tai peruutetaan.

Maksusuoritus ja laskutus

Teidän on varmistettava, että maksutietonne ovat ajan tasalla. Hyväksytte ajanjakson maksamisen etukäteen, jonka aikana näitä palveluita tarjotaan. Ellei toisin ilmoiteta, suostutte siihen, että kunnes ette ole ilmoittaneet Wild Web Ltd haluavanne peruuttaa Palvelun, teitä laskutetaan automaattisesti toistuvilla perusteilla.Estääksemme palveluidemme häiritsemistä luottokorttisi tai muiden laskutustietojesi avulla arkistossa.

Wild Web Ltd ei tallenna maksutietoja. Kaikki maksut suoritetaan SSL-salattujen yhteyksien kautta, mikä takaa maksimaallisen turvallisuuden tapahtumille.

Olette tietoisia ja hyväksytte, että Wild Web Ltd jakaa kaikki antamasi korttitiedot ja niihin liittyvät laskutustiedot ja maksutiedot kolmannen osapuolen kanssa, kuten: maksun käsittelijälle ja /tai yrityspankille.

Rekisteröinti alkaa 3 päivän koeajalla.

Jos ette peruuta tilausta koeajan voimassaolon päätyttyä, kortiltanne veloitetaan summa “Hinnoittelu maittain” taulukon määritellyn summan mukaan. Rekisteröintikampanjanne maa määrittelee maksamanne summan ja valuutan, koska sitä pidetään paikallisena valuuttana.

Wild Web Ltd pidättää oikeuden jakaa lasku useisiin tapahtumiin jäljellä olevan laskun maksamisen varmistamiseksi.

Wild Web Ltd pidättää oikeuden veloittaa palvelumme käytöstä maittain hinnoittelussa määritellyt kokeilumaksut ja sen jälkeen maakohtaisesti hinnotellut täysimääräiset jäsenmaksut.

Wild Web Ltd pidättää oikeuden muuttaa maksujaan milloin tahansa ilmoitettuaan teille, jos muutos tulee vaikuttamaan nykyisiin tai tuleviin tilauksiin.

Hyväksytyt kortit: Visa ja MasterCard.

Peruutus

Voitte lopettaa tai peruuttaa Palvelut lähettämällä Wild Web Ltd kirjallisen ilmoituksen sähköpostitse: support@readwithme.io tai kirjautumalla tiliinne ja peruuttamalla tilauksen. Jos peruutatte tilauksen enintään 14 päivän kuluessa Palvelun tilauksesta, palautamme kaikki liittymiskustannukset (kokeilu + kuukausittainen maksu).

Voitte lopettaa tilin ja/tai Read with me palveluiden käytön ja pyytää peruuttamaan ne milloin tahansa.

Huomatkaa, että tilauksen voi keskeyttää myös rajoitetuksi ajaksi matkojen / loman jne. vuoksi. Kaikkiin muihin tiedusteluihin pyydämme teitä liitämään sähköpostiissa seuraavat tiedot: palvelun tilausnumerot, asiakasnumero, koko nimi ja sähköpostiosoite.

Voitte peruuttaa tilauksen milloin tahansa, jolloin profiilinne on aktiivinen seuraavaan laskutusjaksoon saakka. Tämän jälkeen et enää voi kirjautua omaan profiiliinne ja voimme poistaa kaikki tiedot profiilista. Emme ota vastuuta näitä poistetusta tiedosta tai sen sisällöstä.

Irtisanominen

Wild Web Ltd voi lopettaa pääsynne palveluihin kokonaan tai osittain ilman ilmoitusta, jos:

Rikot tätä sopimusta

Et maksa maksettavia palkkioita

Palvelun käyttö voi vahingoittaa Wild Web Ltd tai muut rikkovat nykyisiä käyttöehtoja.

Jaatte tietoja muiden jäsenten tiedoista (sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero jne.)

Olette sitoutuneet laittomaan, eettiseen, vastuuttomaan tai muuhun käyttäytymiseen, jota voidaan pitää häirintänä toisia jäseniä tai itse verkkosivustoa kohtaan.

Tiliänne pidetään vilpillisenä.

Käyttäjä sitoutuu sivuston määrittelemään yleisesti ei hyväksyttyyn käyttäytymiseen.

Tällöin Wild Web Ltd ei palauta teille ennen palvelun irtisanomista maksettuja maksuja, ja olette velvollinen maksamaan kaikki palkkiot ja maksut, jotka ilmestyivät ennen irtisanomisen voimaantuloa.

Huomaa: Kun lopetatte palvelun, mistä tahansa syystä: käyttäjän palvelun sisältö, käyttäjäprofiili ja muut tiedot poistetaan. Te tai Wild Web Ltd voi lopettaa tilinne ja palvelujenne käytön. Voitte tehdä sen seuraamalla Palvelussa annettuja ohjeita. Wild Web Ltd voi lopettaa pääsyn Palveluihin ja tehdä sen milloin tahansa, mistä tahansa syystä, jonka jälkeen teillä ei ole enää oikeutta käyttää Palvelua. Voitte lopettaa Read with me -tilinne milloin tahansa noudattamalla Palvelun kautta saatavia ohjeita. Näiden käyttöehtojen määräykset, jotka koskevat Read with me omistusoikeuksien, teidän edustajienne ja takuiden suojaamista ja toteuttamista, edustajien ja takuiden epäämistä, vapautusta ja korvauksia, vastuun rajoituksia ja vahingon tyyppejä, tietojen omistusta , sovellettavan lain ja tapahtumapaikan sekä muiden säännösten on pysyttävä voimassa tällaisen irtisanomisen yhteydessä.

Kaikista sisällöistä, joita pidetään välittömänä lakien rikkomisena, sekä häirinnästä ilmoitetaan asianomaisille viranomaisille, mukaan lukien jäsenen IP-osoite, luomisaika ja muut tarvittavat tiedot.

Palautukset

Tarjoamme 100 % hyvitystakuun kaikille tilauksille, joissa pyydät rahojen palautusta 14 päivän kuluessa ostosta.

Toivomme toki että rakastat kaikkea mitä meiltä tilaat, mutta jos jokin ei mennyt kuten toivoit, sinulla on 14 päivää aikaa pyytää palautusta palautustakuun perusteella. Muut tapaukset tutkii asiakastukitiimimme, ja päätös niiden osalta tehdään tapauskohtaisesti.

Pyydä palautusta ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Sähköpostitse: support@readwithme.io

Puhelimitse: +359 2 493 0409

Asiakaspalvelu on paikalla ma-pe 08.00 - 23.00 (Aikavyöhyke: +2 GMT). Teemme parhaamme auttaaksemme ja vastataksemme kysymyksiisi 48 tunnin sisällä arkipäivisin, viikonloppuisin asiakaspalvelu on suljettu.

Virheellinen käyttö

Te ette voi lataa, näyttää tai muuten tarjota Palvelussa tai sen kautta mitään sisältöä, joka: (i) on kunniaa loukkaavaa, loukkaavaa, väärin käytettyä, uhkaavaa, vihamielistä, häiritsevää, loukkaavaa tai rikkoo muuten lakia tai loukkaa jonkun kolmannen osapuolen oikeuksia(mukaan lukien tekijänoikeudet, tavaramerkki, yksityisyys, julkisuus tai muut henkilökohtaiset tai omistusoikeudet); tai (ii) Wild Web Ltd on yksinomainen tuomio, joka on kiistanalainen tai joka rajoittaa tai estää toista henkilöä käyttämästä Palvelua tai joka saattaa altistaa Wild Web Ltd tai sen käyttäjät kaikille haitoille tai vastuulle.

Evästeet

Haluamme tarjota teille parhaan mahdollisen käyttökokemuksen osoitteessa Read with me, minkä vuoksi meidän on käytettävä evästeitä tallentaaksemme asiaankuuluvaa tietoa tietokoneellenne.

1. Mitä evästeet ovat? 
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka sisältävät tietoja, joita kaltaisemme verkkosivusto voi tallentaa ja lukea uudelleen.

2. Mihin me käytämme evästeitä?  
Käytämme evästeitä seuraaviin tarkoituksiin: Käyttäjätunnuksesi ja salasanasi muistaminen kerää tilastotietoja siitä, kuinka käytät verkkosivustoamme - Google Analyticsin avulla on mahdollista jakaa facebookissa ja muussa sosiaalisessa mediassa tallentamalla nimesi ja osoitteesi asiaan liittyviin uusiin kampanjoihin.

3. Kuinka estää evästeet tai päästä niistä eroon?  
Lisätietoja evästeiden poistamisesta voitte saada seuraavasta linkistä:
http://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/ 

Lisätietoja evästeiden hallinnasta voitte lukea seuraavasta linkistä:
http://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/ 

4. Kuinka kauan säilytämme evästeitä?  
Evästeet, jotka tallennamme kanssasi, varastoidaan monen kuukauden ajan riippuen eri evästeiden tarkoituksesta. Aina kun vierailet verkkosivuillamme, määräaikaa pidennetään. Evästeet poistetaan automaattisesti, kun ne vanhenevat.

Korvaukset Wild Web Ltd

Tilaajana/ te sitoudutte puolustamaan, korvaamaan ja pitämään riskittöminä Wild Web Ltd ja sen johtajia, virkamiehiä, työntekijöitä, urakoitsijoita, edustajia, toimittajia, lisenssinantajia, seuraajia ja luovuttajia kaikista vahingoista ja korvauksista, toiminnan syistä, velvollisuuksista, vastuista ja vahingoista, mukaan lukien asianajajien palkkiot, jotka johtuvat palvelun käyttöoikeudesta tai käytöstä tai liittyvät siihen, että meille on annettu väärää informaatiota/tietoa (osana näitä ehtoja tai muuten), minkä tahansa näiden ehtojen tai minkä tahansa väitteen, jonka mukaan toimittamamme malli on virheellinen, sopimattoman tai millään tavalla virheellinen.

Takuusitoumukset ja sopimusvakuudet

Asiakas vastaa ja takaa Wild Web Ltd että palvelun käyttöoikeuden saaminen ja käyttö noudattaa kaikkia sovellettavia EU: n lakeja, sääntöjä ja asetuksia sekä noudattaa muuta asiaankuuluva lainkäyttövallan sääntöjä, mukaan lukien ne, jotka koskevat verkkokäyttäytymistä tai siellä hyväksyttävää sisältöä, ja niitä, jotka koskevat EU: sta ja/tai sen lainkäyttöalueelta viedyn tiedon siirtämistä. Asiakas vakuuttaa lisäksi, että on luonut tai omistaa palvelun kautta toimittaman materiaalin ja että hänellä on tarvittaessa oikeus myöntää meille käyttöoikeus kyseisen materiaalin käyttöön edellä esitetyllä tavalla tai oikeus osoittaa kyseinen materiaali meille, kuten alla esitetään. Lisäksi asiakas vakuuttaa, suojaavansa salasanansa, käyttäjänimensä ja tilitietonsa huolellisesti, eikä jaa salasanaansa tai käyttäjänimeään kolmansille osapuolille eikä anna kolmansien osapuolten käyttää Read with me -tiliään mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Ei julkilausumaa tai takuita Wild Web Ltd

Kaikki tiedot, omaisuus ja oikeudet, jotka Wild Web Ltdteille antaa tai myöntää, toimitetaan sinulle sellaisenaan. Wild Web Ltd ja sen toimittajat eivät anna minkäänlaisia palveluun liittyviä lausumia tai takuita, joko selvitystä tai epäsuoraa ilmoitustaö, ja kaikki tällaiset ilmoitukset ja takuut, mukaan lukien myyntikelpoisuuden, sopivuuden tiettyyn tarkoitukseen tai rikkomisen kieltäytyminen vastaavasti kielletään. Rajoittamatta edellä mainitun yleisyyttä, Wild Web Ltd ei anna minkäänlaista takuuta, joka liittyy tarkkuuteen, palvelun saatavuuteen, täydellisyyteen, informatiiviseen sisältöön, virheetöntä toimintaan, käytöstä saatuihin tuloksiin tai muihin kuin rikkominen. Palvelun toiminta ja käyttö voivat olla poissa käytöstä huippukysynnän, järjestelmän päivitysten, toimintahäiriöiden tai ajoitetun tai ajoittamattoman huollon aikana tai muista syistä. Jotkut lainkäyttöalueet eivät salli implisiittisten takuiden poissulkemista, joten yllä oleva poissulkeminen ei ehkä koske teitä.

Vahinkotyyppien rajoitukset/vastuun rajoittaminen

Wild Web Ltd ei ole vastuussa teille tai muulle kolmannelle osapuolelle, jotka vaativat kauttanne (sopimukseen perustuvaa, ankaraa vastuuta, vahingonkorvausta tai muuta näkemystä) epäsuorista, satunnaisista, erityisistä, välillisistä vahingonkorvauksista, jotka johtuvat palvelun tai sen osan käyttöoikeudesta tai käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää tai käyttää sitä, mukaan lukien, mutta rajoittumatta, palvelun käytön menetykseen, virheellisiin tuloksiin, voittojen menetykseen , liiketoiminnan keskeytymiseen tai virheellisten tietojen häviämisestä tai vioittumisesta johtuvista vahingoista, tietojen palautuskustannuksista, korvaavien palveluiden kustannuksista tai kolmansien osapuolten vaatimuksista tietokoneille, ohjelmistoille, modeemeille, puhelimille tai muulle omaisuudelle, vaikka Wild Web Ltd -yritykselle on ilmoitettu tällaisten vaurioiden mahdollisuudesta. Wild Web Ltd vastuu teille tai kolmannelle osapuolelle, joka vaatii kauttanne minkä tahansa syyn, riippumatta toimenpiteen muodosta, rajoittuu siihen summaan, jonka olet maksanut ({company_name}}) palvelusta 12 kuukauden kuluessa ennen vastuun syntymiseen tähtäävää ensimmäistä toimenpidettä. Tämä on kokonaisraja. Useamman kuin yhden väitteen olemassaolo ei lisää tätä rajaa.

Read with me verkkosivuilla käytetty ohjelmisto voi sisältää teknisiä, typografisia tai valokuvavirheitä. Read with me ei takaa, että jokin sen verkkosivuston aineistoista ovat oikeita, täydellisiä tai ajantasaisia. Read with me voi muuttaa verkkosivuston sisältöä milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Read with me ei kuitenkaan sitoudu päivittämään materiaaleja, eikä palautusta voida vaatia, jos ohjelmistomme on ajoittain poissa käytöstä. Luonnollisesti pyrimme tekemään parhaamme, jotta voimme tarjota parasta mahdollista palvelua kaikille kuukausitilaajillemme.

Read with me ei ole tarkistanut kaikkia verkkosivustolle linkitettyjä / URL-osoitteita eikä ole vastuussa minkään tällaisen linkitetyn sivuston sisällöstä tai Read with me käyttäjien lähettämistä sisällöistä ja tiedostoista. Linkkien tai tiedostojen sisällyttäminen ei tarkoita, että Read with me hyväksyy sivuston. Tällaisen linkitetyn verkkosivuston käyttö on käyttäjän omalla vastuulla.

Palvelusisällön ja toimintamateriaalin omistusoikeudet

Kaikki Palvelun kautta saatavissa oleva sisältö, mukaan lukien mallit, teksti, grafiikat, kuvat, tiedot, ohjelmistot, ääni- ja muut tiedostot sekä niiden valinta ja järjestely ("Palvelusisältö"), ovat Wild Web Ltd tai sen lisenssin saajien omistuksessa. Mitään palvelusisältöä ei saa muokata, kopioida, jakaa, kehystää, toistaa, julkaista uudelleen, ladata, kopioida, näyttää, lähettää tai myydä missään tahansa muodossa tai millään tavalla, kokonaan tai osittain, paitsi jos näin nimenomaisesti sallitaan käyttöehdoissa. Et saa käyttää mitään tiedon louhinta-, robotti-, haku- tai vastaavia tiedonkeruu- tai poimintamenetelmiä palvelusisällön hankkimiseen. Teidän ja Read with me välillä kaikki data, tiedot ja materiaalit, jotka on luotu kirjautuessanne palveluun tai sen kautta tarjottavaan koulutukseen ja sen käyttöön, ovat yksinomaan Wild Web Ltd omistuksessa, eikä teillä ole oikeutta käyttää tällaista materiaalia, paitsi jos nämä säännöt ja käyttöehdot sen nimenomaisesti sallivat. Käyttämällä Palvelua annat täten Wild Web Ltd kaikki toimintamateriaaliin liittyvät oikeudet, nimikkeet ja edut, mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet tai omistusoikeudet. Kaikki Wild Web Ltd tai sen lisenssinantajien oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, ovat Wild Web Ltd ja sen lisenssinantajia.

Tavaramerkit

Read with me ja kaikki muut Palvelun yhteydessä käytetyt tavaramerkit, palvelumerkit, grafiikat ja logot ovat Wild Web Ltd tai niiden omistajien tavaramerkkejä tai palvelumerkkejä, ja osa niistä on rekisteröity EU:n tekijänoikeusdirektiivissä. Palvelun hyödyntäminen ja käyttö ei oikeuta sinua käyttämään tai toistamaan Read with me nimeä tai mitä tahansa Read with me tai kolmannen osapuolen tavaramerkkejä, palvelumerkkejä, grafiikkaa tai logoja.

Valintanne ja estot

Jäsenet ja vierailijat, jotka ovat valinneet markkinointi- ja ostoilmoituksemme sähköpostitse, voivat milloin tahansa luopua sähköpostien vastaanottamisesta napsauttamalla markkinointiviestien alareunassa olevaa "tilauksen linkki" -linkkiä. Kaikki opt-out -pyynnöt voidaan myös tehdä sähköpostitse meille käyttämällä alla olevassa Omistus-osiossa olevia yhteystietoja. Huomaa, että joitain viestejä (kuten palveluviestejä, tili-ilmoituksia, laskutustietoja) pidetään tapahtumana ja välttämättöminä tilin hallinnassa, ja jäsenet eivät voi jättää näitä viestejä pois, elleivät peruuta tiliä.

Sovellettava laki ja välimiesmenettely

Näihin ehtoihin, niiden aiheeseen ja Wild Web Ltd sekä näiden ehtojen mukaisiin vastaaviin oikeuksiin sovelletaan ja tulkitaan Bulgaria, lakeja, lukuun ottamatta kyseisen tai minkään muun lainvalintasäännön toimivaltaa. Mahdolliset kiistat, jotka syntyvät sinun ja Wild Web Ltd välillä, ratkaistaan sitovalla välimiesmenettelyllä. Välimiesmenettelyn suorittaa yksi välimies Bulgaria. Jollei sovellettavassa lainsäädännössä toisin määrätä, kukin osapuoli vastaa omista asianajajan palkkioistaan riippumatta siitä, kumpaa osapuolta pidetään välimiesmenettelyssä hallitsevana osapuolena.

Ilmoitus tekijänoikeusloukkauksesta ja ilmoituksen tekijä

Todistaaksenne ja osoittaaksenne epäilyksenne tekijänoikeuksien omistajana, että palvelun kautta saatavissa oleva materiaali loukkaa tekijänoikeuksianne, voitte lähettää tekijänoikeusloukkausilmoituksen Read with me EU:n tekijänoikeusdirektiivin mukaisesti toimittamalla meille seuraavat asiakirjat ja kirjalliset tiedot:

• tekijänoikeuksien omistajan tai tekijänoikeuksien omistajan puolesta toimivan henkilön fyysinen tai sähköinen allekirjoitus;

• kuvaus tekijänoikeuksien alaisesta teoksesta, jota väitätte loukkaavan;

• kuvaus siitä, missä Palvelussa sijaitsee materiaali, jonka väitätte loukkaavan tekijänoikeuksia sekä riittävän yksityiskohtaine selitys, jotta voimme löytää sen Palvelusta;

• puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite;

• lausunto, jonka mukaan uskot vilpittömässä mielessä, että laki, tekijänoikeuksien omistaja tai edustaja eivät salli riidanalaista käyttöä sekä väärinkäytöksen seurauksena tekemäsi lausunto siitä, että ilmoituksessanne yllä olevat tiedot ovat oikeita ja että olette tekijänoikeuksien omistaja tai teillä on valtuudet toimia tekijänoikeuksien omistajan puolesta.

Rahanpesun vastainen käytöntö

Huomatkaa, että Read with meliiketoimintatavat kieltävät lahjonnan, korruption ja rahanpesun.

Hyväksytte, että noudatatte kaikkia sovellettavia lakeja, jotka liittyvät kaupallisiin tai julkisen sektorin lahjuksiin, rahanpesuun, terrorismiin (mukaan lukien, mutta rajoittumatta, paikalliset korruption vastaiset lait, Kanadan ulkomaisten virkamiesten korruptiolaki, Yhdysvaltain ulkomaiset lahjontakäytännöt) Laki, ulkomaisten virkamiesten lahjonnan torjumista koskevassa OECD: n yleissopimuksessa kansainvälisissä liiketoimissa ja Yhdistyneen kuningaskunnan lahjonnan laki). Jos ette missään vaiheessa noudata vaatimuksia, Read with me pidättää

Jos et missään vaiheessa noudata vaatimuksia, Read with me pidättää oikeuden lopettaa tilinne ilman erillistä ilmoitusta.

Ehtojen muutokset

Wild Web Ltd pidättää oikeuden muuttaa ehtoja milloin tahansa. Jos ehdot muuttuvat, ne julkaistaan verkkosivustollamme ja tilaajalla on 30 päivää aikaa lopettaa tilaus, jos hän ei hyväksy ehtoja. Tätä sovelletaan, jos nykyiseen sopimukseenne Wild Web Ltd liittyy merkittäviä muutoksia. 30 päivän kuluttua, minkä tahansa vielä olemassa olevan jäsenen katsotaan hyväksyneen ehdotetut muutokset. Tilaaja voi milloin tahansa muuttaa osoitetta ja käyttäjän tietoja “Oma profiili”. -kohdan kautta. Tähän mennessä tehdyt muutokset tulevat voimaan nykyisin ehdoin.

Muut ehdot

Nämä ehdot edustavat koko sopimusta Wild Web Ltd ja teidän välillä, jotka liittyvät tämän sopimuksen aiheeseen. Jos jokin ehdotetuista tuomioistuimista tai muu toimivaltainen tuomioistuin toteaa olevansa täytäntöönpanokelvoton, kyseisiä säännöksiä rajoitetaan tai poistetaan tarvittavassa määrin siten, että nämä käyttöehdot pysyvät muutoin kokonaan voimassa ja vaikutusvallasta. Jos Wild Web Ltd tai sinä luovutte, mistä tahansa näiden ehtojen määräyksestä tai niiden rikkomisesta, ette voi luopua tapauksessa luopua tällaisesta ehdosta tai sen myöhemmästä rikkomisesta. Wild Web Ltd voi luovuttaa näiden ehtojen mukaiset oikeutensa tai velvollisuutensa ilman ehtoja. Nämä ehdot sitovat Wild Web Ltd ja teitä sekä Wild Web Ltd ja heidän seuraajia ja sallittuja toimeksiantojanne.

Kieli

Nämä käyttöehdot on alun perin kirjoitettu englanniksi (USA). Jos mikä tahansa tämän sopimuksen käännetty versio on ristiriidassa englanninkielisen version kanssa, noudatetaan englanninkielistä versiota.

Omistustiedot

Käyttäjän Read with me omistustiedot

Jos haluat lisätietoja käyttöehdoista tai muista vastaamattomista kysymyksistä tai kysymyksistä, ota rohkeasti yhteyttä meihin alla olevien tietojen avulla.

Read with me omistaa ja hallinnoi:

Wild Web Ltd
78 Todor Kableshkov str., fl. 2, ap. 4
1000 Sofia
Bulgaria

Yrityksen numero: 205729177

ALV: BG205729177

Sähköposti: support@readwithme.io

Puhelin: +359 2 493 0409

Maanantaista perjantaihin: klo 8.00–23.00 +2 GM

Quadro d'insieme

Che cos'è Read with me

Read with me è una libreria online che fornisce e-book ai suoi utenti. Questa è una piattaforma di lettura ideale se viaggi molto o fai i pendolari ogni giorno o se preferisci solo libri in formato digitale. I libri della nostra collezione trattano molti argomenti diversi, ma sono principalmente focalizzati su titoli di auto-aiuto in varie aree. Puoi accedere a Read with me da qualsiasi dispositivo elettronico purché sia ​​connesso a Internet. Per leggere offline i tuoi titoli preferiti, devi prima scaricarli. La nostra interfaccia è semplice, quindi è facile cercare tutti quei libri che ami e ancora più facile scaricarli tutte le volte che vuoi con un solo clic.

In generale

Wild Web Ltd amministra il sito web Read with me (nel testo “Sito web”) e tutti i servizi correlati (“Servizio”). Questi Termini e Condizioni trattano l'accesso e l'utilizzo dei servizi. Acquistando o accedendo al servizio, confermate di aver letto e compreso questi Termini e Condizioni e di essere concordi.

Otterrete un'iscrizione su base continua a Read with me.
La vostra iscrizione si rinnoverà automaticamente dopo il periodo di prova di 3 giorni e, successivamente, ogni 30 giorni per il prezzo di iscrizione di rispettivamente 65.00 EUR al giorno o il prezzo locale, mostrato alla voce “Costi per Paese”. La vostra iscrizione rimarrà attiva fino a che non cancellerete attivamente la vostra iscrizione. Non vi è un periodo obbligatorio per la vostra iscrizione, può essere cancellata in ogni momento.

Accettando di iscrivervi attraverso una delle nostre promozioni accetterete, di lasciare che Read with me scali dalla carta di credito utilizzata al momento dell'iscrizione il prezzo per il periodo di prova e successivamente la rata standard per l'iscrizione mensile. Una volta comprata un'iscrizione, questa verrà rinnovata automaticamente fino a che non la terminerete andando su “Impostazioni” su Read with me. Per ottenere un'iscrizione valida a Read with me dovete avere almeno 18 anni e risiedere in uno degli Stati dove siamo operativi. Nel comprare l'iscrizione iniziale non vi sono costi nascosti, solamente il costo riportato nelle promozioni, considerando che potete cancellare la vostra iscrizione prima che il periodo di prova di 3 giorni finisca.

Se un pagamento per l'iscrizione viene rifiutato dalla carta di credito del cliente, la stessa cifra gli verrà addebitata più tardi fino a che il pagamento non avverrà con successo.

I pagamenti rifiutati verranno nuovamente raccolti successivamente per un nuovo periodo. I pagamenti rifiutati per oltre sei mesi fanno sì che l'iscrizione termini automaticamete e non sarà più possibile accedere al sito Read with me.

Tuttavia Wild Web Ltd si riserva il diritto di emettere sia fatture digitali che fisiche se un ordine del cliente non è seguito da pagamento con carta di credito.

La fatture possono essere emesse da terzi nonostante Wild Web Ltd conservi il diritto di utilizzare i così detti metodi di fatturazione. Inoltre il cliente accetta che tutte le comunicazioni legate a questo commercio siano coperte da RPL § 154a in base ad un accordo per la comunicazione elettronica e telefonica tra le parti di tale transazione.

Una mail di conferma per il vostro ordine/pagamento verrà inviata all'indirizzo e-mail da voi indicato al momento dell'iscrizione.

Costi per Paese

Servizio clienti

Ci impegnamo a fornire il miglior servizio clienti possibile - siamo operativi dal lunedì al venerdì, dalle 08 alle 23 (fuso orario: +2 GMT) e faremo del nostro meglio per fornirvi assistenza e per rispondere alle vostre domande entro 48 ore nei giorni lavorativi, mentre nel fine settimana non lavoriamo.

Tutte le domande e le problematiche possono essere inviate a support@readwithme.io - Tutte le mail e le risposte del servizio clienti saranno in lingua francese o inglese quindi vi preghiamo di scrivere le vostre richieste in francese o inglese, cosicchè possiamo fornirvi il miglior ed il più rapido supporto online. Se le mail saranno in altre lingue potremmo non essere in grado di capirle al meglio o dovremo utilzzare Google translate ed alcune risposte potrebbero essere errate o ci potrebbero essere delle incomprensioni.

Durante il nostro orario di lavoro potrete contattare anche il nostro supporto telefonico chiamando il numero +359 2 493 0409.

Mancata ricezione delle e-mail di benvenuto, delle e-mail di fatturazione etc.

Read with me non può essere ritenuto responsabile per la mancata ricezione dell'e-mail di benvenuto, delle interruzioni, delle fatture, delle ricevute etc. L'iscritto ha sempre la responsabilità di assicurare che il provider o l'indirizzo e-mail fornito siano accessibili ed abilitati alla ricezione delle suddette e-mail, assicurandosi che non finiscano nello spam o nella cartella ”Junk mail” della casella di posta elettronica. I provider di posta elettronica come Hotmail e Gmail possono presentare problemi legati alle e-mail inviate da Read with me e, al momento dell'iscrizione a Read with me vi suggeriamo di utilizzare un provider alternativo.

Privacy

Per noi la vostra privacy è molto importante. Perciò abbiamo sviluppato questa Politica per farvi capire come raccogliamo, usiamo, comunichiamo e divulghiamo le informazioni personali. Di seguito ecco a voi la Politica sulla privacy di Read with me.

• Prima o al momento della raccolta di informazioni personali, stabiliremo il motivo per il quale le informazioni vengono raccolte.

• Raccoglieremo ed utilizzeremo informazioni personali solamente con il fine di raggiungere gli obiettivi da noi specificati e per altri fini compatibili, a meno che non otteniamo il permesso dell'individuo interessato o come previsto dalla legge.

• Conserveremo le informazioni personali solo fin quando necessario per il raggiungimento di questi obiettivi.

• Raccoglieremo le informazioni personali in modo legale e chiaro e, dove appropriato, con la cognizione o il consenso dell'individuo interessato.

• I dati personali dovrebbero essere importanti per lo scopo per cui vengono usati e, per essere utili, devono essere accurati, completi ed aggiornati.

• Proteggeremo le informazioni personali tutelandone la sicurezza affinchè non vengano perse o rubate, allo stesso tempo ne impediremo l'accesso non autorizzato, la divulgazione, la copia, l'uso o la modifica.

• Metteremo prontamente a disposizione dei consumatori le informazioni sulle nostre politiche e pratiche relative al trattamento delle informazioni personali.

Ci impegniamo a svolgere la nostra attività in conformità a tali principi per garantire che la riservatezza delle informazioni personali venga protetta e mantenuta.

Quali informazioni personali raccogliamo da voi?

Quando accedete, vi iscrivete, partecipate, create un account o utilizzate in altro modo i nostri servizi, possiamo raccogliere informazioni personali su di voi. Le informazioni personali che raccogliamo dipendono dalle circostanze e dai servizi utilizzati, ma possono consistere in:

Informazioni personali generate dall'utente

I riferimenti ai vostri acquisti, ovvero se rispondete ad annunci o campagne

• Indirizzo IP

Possiamo anche raccogliere altre informazioni in merito al vostro utilizzo dei nostri servizi tramite cookie e tecnologie simili.

Informazioni personali raccolte da parte di terzi

Potremmo integrare le informazioni che raccogliamo da voi con le informazioni che riceviamo da parte di terzi e attraverso il vostro utilizzo di siti Web, di prodotti o servizi offerti da altri prodotti nella nostra azienda, Wild Web Ltd. Ciò può ad esempio includere le informazioni che riceviamo da terzi, i quali forniscono le nostre soluzioni di pagamento, al fine di consentire il pagamento per l'utilizzo dei nostri servizi.

Perchè raccogliamo le vostre informazioni personali?

Il nostro scopo

Trattiamo le vostre informazioni personali per i seguenti scopi:

A) Nell'interesse del nostro rapporto contrattuale:

• Per gestire il pagamento per il vostro account e fornirvi le informazioni riguardanti ordini e fatture

• Per tenere traccia dei vostri acquisti, al fine di potervi fornire i servizi a cui avete diritto

• Per comunicare con voi in merito alla vostra iscrizione, al vostro account o all'acquisto dei nostri servizi

• Per informarvi sulle modifiche ai nostri servizi

• Per fornire offerte, notizie, informazioni, prodotti o servizi da voi richiestici

B) Per scopi legittimi:

• Per condividere le vostre informazioni con altri prodotti all'interno di Wild Web Ltd quando necessario per scopi amministrativi o per fornirvi i nostri servizi

• Per utilizzare l'indirizzo IP o altre informazioni richieste per bloccare l'uso dannoso dei nostri servizi, al fine di proteggerli o altrimenti per far rispettare o utilizzare in i nostri Termini e Condizioni

• Per fornire informazioni in un processo di fusione e acquisizione a fini aziendali e di gestione strategica.

• Al fine di farvi conoscere offerte, notizie, informazioni, prodotti o servizi che riteniamo possano essere di vostro interesse, inclusa la pubblicità su misura, in riferimento ai vostri probabili interessi

• Per analisi e scopi statistici

• Per stabilire, esercitare o difendere i requisiti legali

C) Potremmo inoltre gestire le vostre informazioni personali nel caso in cui per noi sia necessario per ottemperare un obbligo legale o la decisione di un'autorità.

Su quale base giuridica del GDPR si basa il trattamento dei dati personali?

• il punto (A) è necessario per la conclusione e l'adempimento dei nostri obblighi a seguito del nostro accordo;

• il punto (B) è richiesto per i nostri interessi legittimi nello sviluppo, gestione, protezione e commercializzazione dei nostri servizi, nonché da una prospettiva aziendale e strategica;

• il punto (C) si verificherà solamente nel caso in cui ricevessimo il vostro consenso a tale trattamento;

• il punto (D) è richiesto per rispettare gli obblighi di legge;

È obbligatorio fornire i propri dati personali

 

Le informazioni personali che vi richiediamo e che sono contrassegnate come “obbligatorie”, sono necessarie per potervi fornire i nostri servizi (per ragioni legali, contrattuali, amministrative, tecniche o simili).

Tuttavia, alcune delle vostre informazioni personali potrebbero venir richieste solo se utilizzate funzionalità specifiche, abilitate parti opzionali del servizio o richiedete l'accesso a determinate risorse, offerte, promozioni, programmi o simili, forniti da noi o dai nostri partner di marketing.

Di ciò verrete informati prima che vi vengano richieste tali informazioni personali.

Con chi possiamo condividere le vostre informazioni personali?

Trasferimenti nel gruppo

Potremmo divulgare le vostre informazioni personali ad altri prodotti all'interno di Wild Web Ltd, se necessario per scopi amministrativi o per potervi fornire i nostri servizi. Se avete acconsentito a ciò, potremmo anche divulgare le vostre informazioni personali a prodotti all'interno di Wild Web Ltd per operazioni di marketing. I prodotti che hanno accesso alle vostre informazioni personali seguono le pratiche in conformità alla presente Informativa sulla privacy.

I partner, gli sponsors e gli inserzionisti

Possiano condividere le vostre informazioni personali con i nostri collaboratori e con i nostri sponsor. Inoltre, potremmo condividere le vostre informazioni personali con i nostri collaboratori ed inserzionisti, ma solamente se da voi richiesto o dopo aver ricevuto il vostro consenso in merito.

Come affermato, potremmo anche utilizzare le informazioni raccolte per monitorare l'utilizzo dei nostri servizi al fine di poterli migliorare e ulteriormente sviluppare, e potremmo rendere queste informazioni raccolte disponibili a terzi, come ad esempio ai partner dei contenuti o agli inserzionisti. Le informazioni raccolte non includono informazioni personali e non possono venire collegate alla vostra persona.

Terzi per ragioni di sicurezza o per altri motivi legittimi

Possiamo anche condividere le vostre informazioni personali con terzi, se riteniamo che la divulgazione di tali informazioni personali sia necessaria:

• Al fine di ottemperare obblighi legali applicabili, che includono applicazioni, ordinanze del tribunale, richieste del governo o garanzie di ricerca, o altrimenti richiesti dalla legge;

• Per proteggere i nostri diritti o proprietà, così come la sicurezza dei nostri clienti o dei nostri dipendenti;

• Per prevenire che l'utilizzo e l'iscrizione ai nostri servizi avvenga in modo fraudolento, malevolo, improprio, non autorizzato o illegale e per proteggere da ciò la nostra rete, i nostri servizi, i nostri dispositivi e gli utenti;

• Per promuovere o difendersi da reclami o azioni legali in tribunale, cause e procedure amministrative e simili;

• Per valutare il rischio di credito, per fini di segnalazione o per ricevere il pagameto per i nostri servizi;

• Come parte della fusione ed aggregazione, a condizione che il potenziale acquirente o venditore accetti di rispettare e di elaborare le vostre informazioni personali, in conformità con la nostra Informativa sulla privacy;

• A revisori e supervisori esterni

Dove elaboriamo le vostre informazioni personali?

I dati personali che raccogliamo possono venir trasferiti e conservati in una destinazione al di fuori dello Spazio Economico Europeo (“SEE”), comprese destinazioni non coperte da alcuna decisione della Commissione Europea in merito al livello adeguato di protezione per l'elaborazione dei dati personali. Possono essere condivisi con altri prodotti all'interno di Wild Web Ltd, gestiti da operatori che lavorano per noi o per uno dei nostri fornitori al di fuori dello SEE. Tale personale potrebbe, per esempio, essere coinvolto nell'adempimento del vostro ordine, nell'elaborazione delle informazioni di pagamento e nell'esecuzione dei nostri servizi di supporto. Adottiamo tutte le precauzioni appropriate per assicurare che le vostre informazioni personali vengano elaborate in sicurezza ed in conformità con la presente Informativa sulla privacy e che vengano adottate le opportune tutele per proteggere le vostre informazioni personali. Per ulteriori inoformazioni o per ottenere una copia di tali tutele, siete pregati di contattarci tramite le informazioni di contatto che trovate alla fine della presente Infromativa sulla privacy.

Per quanto tempo conserviamo i vostri dati personali?

Conserveremo le vostre informazioni personali solamente fino a che lo riterremo necessatrio o per altre motivazioni descritte a seguire al punto “Perchè elaboriamo le votre informazioni personali”. Successivamente le cancelleremo oppure, in alcuni casi, le renderemo anomime. Controlliamo regolarmente se abbiamo salvato le vostre informazioni personali affinchè vengano cancellate. Siccome elaboriamo le vostre informazioni personali per diversi fini, l'effettiva durata delle informazioni personali sarà variabile.

Solitamente, si applicano i seguenti tempi di cancellazione:

Tipo di datoChe cos'è?Scadenza cancellazione
Dati utentiI dati utenti sono informazioni sulle vostre modalità di utilizzo del servizio e sugli ordini che effettuate.Fino a che l'account non viene cancellato (il procedimento dura 5 anni)
Dati servizio clientiI dati del servizio clienti sono le informazioni che fornite al servizio clientiRead with mee le registrazioni vocali effettuate per scopi educativi.3 anni (registri chiamate e dialoghi testuali)

1 mese (registrazioni vocali)
Informazioni accountLe informazioni account sono le informazioni sul vostro account come, ad esempio, il nome utente, la password e le informazioni d'acquisto nell'ambito del servizio Read with meFino alla cancellazione dell'account
Dati transazioniI dati delle transazioni sono le informazioni in merito alle transazioni effettuate sul vostro account in relazione agli acquisti fatti nel servizio Read with me 10 anni

Come proteggiamo le vostre informazioni personali?

Per noi è molto importante proteggere le vostre informazioni personali. Tutte le informazioni personali che ci fornite vengono conservate su server sicuri e seguiamo procedure molto rigide per protteggerle da perdite, abusi, accessi non autorizzati, cambiamenti, divulgazione o distruzione. Qualsiasi transazione di pagamento verrà criptata dalla tecnolgia industriale standard e soggetta agli standard di sicurezza PCI.

Mentre lavoriamo con impegno per proteggere i vostri dati personali, non possiamo garantire che le nostre misure di sicurezza riescano a prevenire ogni accesso non autorizzato volto ad accedere alle vostre informazioni personali, ad utilizzarle o a divulgarle. Provvediamo in qualsiasi modo al mantenimento di piani di sicurezza e di difesa dagli incidenti, per riuscire a fronteggiare qualsiasi infrazione alla sicurezza dei dati, per poter intervenire a tempo debito in caso di incidente fisico o tecnico e riuscire a limitarne gli effetti avversi.

Come potete accedere alle vostre informazioni personali?

Capiamo che a volte potreste aver bisogno di ulteriori informazioni da parte nostra a proposito delle vostre informazioni personali e sulla loro modalità di trattamento; oppure che potreste voler aggiornare o corregere le informazioni personali che ci avete fornito. Per questo motivo avete i seguenti diritti:

Diritto di accesso alle vostre informazioni personali:Avete il diritto di ottenere conferma da parte nostra se trattiamo le vostre informazioni personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso alle vostre informazioni personali e alle informazioni.

Diritto di ottenere informazioni personali corrette:Se scoprite che le vostre informazioni personali da noi trattate non sono accurate, avete il diritto di farci correggere tali informazioni di identificazione personale. 

Diritto di cancellazione delle proprie informazioni personali (diritto all'oblio):Sotto determinate circostanze, ad esempio se le vostre informazioni personali vengono elaborate illegalmente o avete ritirato il vostro consenso (se l'elaborazione delle vostre informazioni personali è bastao sul vostro consenso), avete il diritto di richiederci e di cancellare le vostre informazioni personali. 

Diritto di limitare l'elaborazione:sotto determinate circostanze, ad esempio se contestate l'accuratezza delle vostre informazioni personali o se vi opponete al nostro fine legittimo di elaborare le vostre informazioni personali, avete il diritto di richiederci di limitarne l'elaborazione, fino a che non verrà trovata una soluzione. 

Diritto di protestre contro l'elaborazione:sotto determinate circostanze, ad esempio se contestate il nostro interesse legittimo nell'elaborare le vostre informazioni personali, avete il diritto di opporvi all'elaborazione, per ragioni legate alla vostra particolare situazione. 

Diritto alla portabilità dei dati:: Se le vostre informazioni personali vengono elaborate automaticamente sulla base del vostro consenso o nell'attuazione del nostro rapporto contrattuale, avete il diritto di richiederci di fornirvi le vostre informazioni personali in un formato a lettura ottica per poter essere trasmesse ad un altro titolare del trattamento.

Diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo: Avete il diritto di presentare un reclamo in relazione al nostro trattamento delle vostre informazioni perdonali alla vostra autorità per la supervisione.

Se il nostro trattamento delle vostre informazioni personali è bastao sul vostro consenso, avete il diritto di revocare tale consenso in ogni momento (tuttavia ciò non influirà sul trattamento basato sul vostro consenso precedente alla revoca) contattandoci o aggiornando le impostazione nel servizio (dove pertinente).

Siete pregati di contattarci tramite i dettagli di contatto qui di seguito, per inoltrare una richiesta in merito ai vostri diritti. Faremo sforzi commercialmente ragionevoli per rispondere alla vostra richiesta entro 30 giorni dalla ricezione. Se non possiamo adempiere alla vostra richiesta entro 30 giorni, ve lo faremo sapere, spiegando la ragione del ritardo e quando pensiamo di riuscire a soddisfare la vostra richiesta.

Inoltre, siate consapevoli che potete cambiare le vostre preferenze di contatto, andando sulla pagina delle Impostazioni, se non volete ricevere alcuni tipi di informazioni da parte nostre. Potete farlo anche in qualsiasi momento, contattandoci all'indirizzo support@readwithme.io o chiamando il +359 2 493 0409.

Modifiche a questa Informativa sulla privacy

Di tanto in tanto la nostra Informativa sulla privacy potrebbe subire delle variazioni. Pertanto, siate sicuri di revisionare regolarmente l'ultima versione di tale Informativa. Pubblicheremo qui ogni modifica all'Informativa sulla privacy e, nel caso di modifiche significative, vi invieremo un messaggio più importante, come un e-mail. Se modifichiamo questa Informativa sulla privacy in modo tale da influire sulla nostra modalità d'uso delle vostre informazioni personali, vi informeremo a proposito delle scelte che potreste avere come risultato a tali modifiche. Inoltre, conserveremo le versioni precedenti di questa Informativa sulla privacy in un archivio affinchè possiate esaminarle.

Registrazione

Registrandovi sul nostro sito web accettate:

• che le vostre informazioni su di voi e/o la vostra organizzazione siano accurate, aggiornate e complete;

• di mantenere confidenziali la vostra password e le altre informazoni legate alla vostra sicurezza nell'ambito del servizio;

• di aggiornare regolarmente le vostre informazioni per mantenerle precise, complete e attuali;

• di essere responsabili per tutte le azioni che derivano dall'utilizzo del vostro account.

• di pagare le vostre fatture mensilmente, fino a che la vostra iscrizione non venga terminata o cancellata.

Pagamento & Fatturazione

Siete obbligati a garantire che le vostre informazioni di pagamento siano aggiornate. Accettate di pagare in anticipo per il periodo temporale per la fornitura dei servizi. A meno che non sia previsto diversamente, accettate che fino a quando, e a meno che, non informiate Wild Web Ltd del vostro desiderio di annullare i servizi, questi vi verranno fatturati automaticamente su base ricorrente, per impedire qualsiasi interruzione dei servizi, utilizzando la vostra carta di credito o altre informazioni di fatturazione presenti nel nostro archivio.

Wild Web Ltd non memorizza le informazioni di pagamento. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite connessioni crittografate SSL, il che garantisce la massima sicurezza per le transazioni.

Riconoscete e accettate che, qualsiasi carta e le relative informazioni di fatturazione e pagamento da voi fornite, vengano condivise da Wild Web Ltd con partner terzi, come ad esempio: elaboratore di pagamenti e / o acquirente.

La registrazione inizierà con un periodo di prova di 3 giorni.

Se alla scadenza del periodo di prova non rinunciate, sulla vostra carta verrà addebitato l'importo specificato nella nostra tabella “Costi per Paese” L'importo e la valuta che pagherete dipendono dal Paese della vostra campagna d'iscrizione poiché viene considerata la vostra valuta locale.

Wild Web Ltd si riserva il diritto di suddividere una fattura in più transazioni per garantire il pagamento della fattura in sospeso.

Wild Web Ltd si riserva il diritto di addebitarvi la tariffa di prova specificata nei Costi per Paese e, successivamente, la quota associativa totale per l'utilizzo dei nostri servizi, specificata nei Costi per Paese.

Wild Web Ltd }} si riserva il diritto di modificare le proprie commissioni in qualsiasi momento, previa comunicazione nel caso in cui tale modifica possa influire sulle vostre iscrizioni presenti o future.

Carte accettate: Visa e MasterCard.

Cancellazione

Potete porre fine o cancellare i servizi fornendo a Wild Web Ltd una notifica scritta, inviandola all'indirizzo e-mail: support@readwithme.io o entrando nel vostro account e cancellando la vostra iscrizione. Nel caso in cui cancelliate la vostra iscrizione entro 14 giorni dall'iscrizione, vi offriamo il rimborso per tutti i costi di iscrizione (periodo di prova + costo mensile).

Potete interrompere l'utilizzo e richiedere la cancellazione del vostro account e/o ogni servizio Read with me in ogni momento.

Siete pregati di notare che l'iscrizione può essere messa in pausa per un tempo illimitato in caso di viaggi/vacanze etc. Per informazioni aggiuntive, vi chiediamo di includere nel messaggio di posta elettronica le seguenti informazioni: numeri degli ordini, nome completo ed indirizzo e-mail.

Potete cancellare l'iscrizione in ogni momento e il vostro profilo rimarrà attivo fino al prossimo ciclo di fatturazione. In seguito, non avrete più accesso al vostro profilo e da questo potremmo cancellare tutte le informazioni. Non accettiamo alcuna responsabilità per le informazioni o i contenuti cancellati.

Eliminazione

Wild Web Ltdpuò porre fine al vostro acesso ai servizi totalmente o solo in parte, senza alcuna notifica, nel caso in cui:

Violiate questo accordo

Non paghiate quanto dovuto

Il vostro utilizzo del servizio possa danneggiare Wild Web Ltd o altri

Violiate i termini e le condizioni attuali. Condividiate informazioni riguardanti altri membri (indirizzo e-mail address, indirizzo postale, numero telefonico, etc.)

Vi comportiate illegalmente, in modo non etico, irresponsabilmente o in qualsiasi altro modo che possa essere interpretato come una minaccia verso gli altri membri o verso il sito web stesso.

Il vostro account venga considerato fraudolento.

Teniate un comportamento generale inaccettabile, come definito dal sito.

In questi casi, Wild Web Ltd non vi rimborserà alcuna quota pagata prima di tale risoluzione e dovrete pagare tutti i costi e le commissioni che sono comparsi prima dell'efficacia di tale conclusione

Siete pregati di fare attenzione: al momento della cessazione dei servizi per qualsiasi motivo: il contenuto dell'utente, il profilo utente e altri dati verranno eliminati. Il vostro account e l'utilizzo del servizio possono venire chiusi da voi o da Wild Web Ltd. Potete farlo seguendo le istruzioni fornite dal servizio. Wild Web Ltd può interrompere il vostro accesso e l'utilizzo del servizio in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo, e da quel momento non avrete più diritto di utilizzare il servizio. Potete chiudere il vostro account Read with me in qualsiasi momento seguendo le istruzioni disponibili tramite il servizio. Le disposizioni di questi Termini e condizioni relativi alla protezione e al rispetto dei diritti di proprietà di Read with me, le vostre dichiarazioni e garanzie, dichiarazione di non responsabilità su dichiarazioni e garanzie, rilascio e indennità, limitazioni di responsabilità e tipi di danni, proprietà di dati e informazioni, la legge applicabile e la sede e le disposizioni varie sopravviveranno a tale cessazione.

Qualsiasi contenuto che violi la legge in modo diretto, così come i casi di minacce, verranno riportati alle autorità competenti, incluso l'indirizzo IP del membro, il tempo di creazione e ogni altra informazione necessaria.

Rimborsi

Offriamo una garanzia di rimborso del 100% su tutti gli ordini quando richiedi un rimborso entro 14 giorni dall'acquisto.

Speriamo che amerai tutto ciò che ordini da noi, ma se qualcosa non va bene, hai 14 giorni per richiedere un rimborso sotto la garanzia di essere rimborsato. Tutti gli altri casi devono essere esaminati dal team di assistenza clienti, e una decisione viene presa caso per caso. Per richiedere un rimborso, si prega di contattare il team di assistenza clienti.

Per richiedere un rimborso, per favore contatta l’assistenza clienti.

E-mail: support@readwithme.io

Telefono: +359 2 493 0409

L'assistenza clienti è aperta dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 23:00 (Fuso orario: +2 GMT) e faremo del nostro meglio per guidarti e rispondere alle tue domande entro 48 ore nei giorni feriali e siamo chiusi nei fine settimana.

Uso inappropriato

Non caricheremo, mostreremo o forniremo in altro modo nel o tramite il servizio qualsiasi contenuto che: (i) sia calunnioso, diffamatorio, offensivo, minaccioso, carico di odio, molesto, offensivo o che violi in altro modo qualsiasi legge o infranga il diritto di terzi (incluso il copyright, il marchio registrato, la privacy, la divulgazione o ogni altro diritto personale o proprietario); oppure (ii) unicamente secondo il giudizio diWild Web Ltd sia sgradevole o limiti o inibisca qualunque altra persona dall'utilizzare il servizio o che possa esporre Wild Web Ltd o i suoi utenti a possibili danni o responsabilità di ogni tipo.

Cookies

Su Read with me speriamo di fornirvi la miglior esperienza possibile ed è per questo che dobbiamo usare i cookies per conservare le informazioni rilevanti sul vostro computer.

1. Che cosa sono cookies? 
I cookies sono piccoli file testuali che contengono informazioni che un sito come il nostro può salvare e riutilizzare.

2. 2. Per che cosa usiamo i cookies?  
Utilizziamo i cookies per i seguenti propositi: Ricordare il vostro nome utente e la password, collezionare statistiche sulle modalità di utilizzo del nostro sito da parte vostra – – attraverso Google Analytics rendere possibile la condivisione via facebook e altri social media, salvare il vostro nome ed indirizzo per nuove campagne promozionali rilevanti.

3. Come prevenire o come eliminare i cookies?  
Per saperne di più in merito all'eliminazione dei cookies, potete utilizzare il seguente link:
http://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/ 

Per saperne di più su come controllare i cookies, potete utilizzare il seguente link:
http://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/ 

4. Per quanto tempo conserviamo i cookies?  
I cookies che vi riguardano vengono conservati per un certo numero di mesi, a seconda dello scopo dei vari cookies. Ogni volta che visitate il nostro sito web, il periodo viene esteso e vengono automaticamente rimossi quando scadono.

Indennizzo di Wild Web Ltd

Accettate di difendere, indennizzare e mantenere indenne Wild Web Ltd e i suoi direttori, funzionari, dipendenti, appaltatori, agenti, fornitori, licenziatari, successori e cessionari, da e contro qualsiasi e qualunque perdita, reclamo, fondamento dell' azione, obbligazione, responsabilità e danni di qualsiasi genere, inclusi gli onorari degli avvocati, derivanti o relativi al vostro accesso o utilizzo del servizio, qualsiasi falsa dichiarazione fatta a noi (come parte di questi Termini e condizioni o altrimenti), la vostra violazione di uno qualsiasi di questi Termini e Condizioni o qualsiasi pretesa che qualsiasi modello che ti forniamo sia impreciso, inappropriato o difettoso in alcun modo.

Le vostre dichiarazioni e garanzie

Dichiarate e garantite a Wild Web Ltd che il vostro accesso e utilizzo del servizio saranno conformi a questi Termini e Condizioni e a tutte le leggi, norme e regolamenti applicabili dell'UE e qualsiasi altra giurisdizione pertinente, comprese quelle relative alla condotta online o contenuti accettabili e quelli relativi alla trasmissione di dati o informazioni esportati dall'UE e / o dalla giurisdizione in cui risiedete. Inoltre dichiarate e garantite di aver creato o di possedere qualsiasi materiale che inviate tramite il servizio e di avere il diritto, a seconda dei casi, di concederci una licenza per l'uso di quel materiale come sopra indicato o il diritto di consegnarci quel materiale come indicato di seguito. Dichiarate e garantite inoltre che proteggerete attentamente la vostra password, il nome utente e le informazioni dell'account, di non condividere la vostra password o il nome utente con terzi e di non consentire a terzi di accedere al vostro account Read with me per qualsiasi scopo.

Nessuna dichiarazione o garanzia da parte di Wild Web Ltd

Tutte le informazioni, proprietà e diritti a voi forniti o garantiti da parte di Wild Web Ltd vengono a voi garantiti “così come sono”. Wild Web Ltd e i suoi fornitori non forniscono dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito al servizio, espresse o implicite che siano; tutte queste dichiarazioni e garanzie, incluse le garanzie di commerciabilità, idoneità per un particolare scopo o di non violazione, sono espressamente negate. Senza limitare le informazioni generiche di quanto espresso, Wild Web Ltd non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo in relazione all'accuratezza, alla disponibilità del servizio, alla completezza, al contenuto informativo, al funzionamento privo di errori, ai risultati da ottenere dall'utilizzo, o alla non violazione. L'accesso e l'utilizzo del servizio potrebbero non essere disponibili durante i periodi di picco delle richieste, durante gli aggiornamenti di sistema, in caso di malfunzionamento o di manutenzione programmata o straordinaria o per altri motivi. Alcune giurisdizioni non perrmettono l'esclusione delle garanzie sottointese, pertanto l'esclusione di cui sopra potrebbe non valere per voi.

Limitazione del tipo di danni / limitazione della raponsabilità

Wild Web Ltd non sarà responsabile nei vostri confronti o nei confronti di terzi che, attraverso voi, richiedano (sia che si tratti di contratto, responsabilità oggettiva, illecito civile o altra teoria) risarcimento per danni indiretti, incidentali, speciali, consequenziali o esemplari, derivanti da, o relativi a, accesso o utilizzo o incapacità di accedere o di utilizzare il servizio o ogni parte di esso, includendo, ma non limitandosi alla perdita dell'uso del servizio, a risultati imprecisi, alla perdita di profitti, all'interruzione dell'attività o a danni derivanti da perdita o danneggiamento di dati oppure da dati resi inesatti; costo del recupero di qualsiasi dato, costo di servizi sostitutivi o reclami da parte di terzi per qualsiasi danno a computer, software, modem, telefoni o altre proprietà, anche se Wild Web Ltd è stato informato della possibilità di tali danni. La responsabilità di Wild Web Ltd nei vostri confronti o nei confronti di terzi che richiedano risarcimento attraverso per un qualsiasi motivo, e indipendentemente dalla forma dell'azione, è limitata all'importo da voi pagato (se presente) a Wild Web Ltd per il servizio nei 12 mesi precedenti l'azione iniziale che ha dato origine a responsabilità. Questo è un limite complessivo. L'esistenza di più di un reclamo qui a seguire non aumenterà questo limite.

Il software utilizzato sul sito web Read with me potrebbe includere errori tecnici, tipografici o fotografici. Read with me non garantisce che i materiale sul suo sito siano accurati, completi o aggiornati. Read with me potrebbe apportare dei cambiamenti al contenuto del suo sito web in ogni momento, senza alcun preavviso. Read with me non si impegna in alcun modo ad aggiornare i materiali e non può venir richiesto alcun rimborso se il vostro software a volte sia fuori uso. Naturalmente, ci impegneremo al nostro meglio per fornire il miglior servizio possibile a tutti i nostri iscritti mensili.

Read with me non ha controllato tutti i link/url dei siti collegati al proprio sito internet e non è responsabile per i contenuti di tali o per i contenuti e file caricati dagli utenti su Read with me. L'inserimento di qualsiasi link o file non implica che siano appoggiati da Read with me. L'utilizzo di qualsiasi link a questi siti è a rischio dell'utente.

I diritti proprietari del contenuto del servizio e dei materiali di attività

Tutto il contenuto disponibile tramite il servizio, inclusi design, testo, grafica, immagini, informazioni, software, audio e altri file, nonché la loro selezione e organizzazione (il "Contenuto del servizio"), sono proprietà di Wild Web Ltd o dei suoi licenziatari. Nessun contenuto del servizio può essere modificato, copiato, distribuito, riprodotto, ripubblicato, scaricato, rimosso, visualizzato, pubblicato, trasmesso o venduto in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, in tutto o in parte, diversamente da quanto espressamente consentito in questi Termini e condizioni. Non è possibile utilizzare alcun data mining, robot, scraping o metodi simili di raccolta o estrazione dei dati per ottenere il contenuto del servizio. Come stabilito tra voi e Wild Web Ltd, tutti i dati, le informazioni e i materiali generati dal vostro accesso e l'utilizzo delle attività educative rese disponibili sul o tramite il servizio, saranno di proprietà esclusiva di Wild Web Ltd e non avrete alcun diritto di utilizzare tali materiali di attività, tranne se espressamente autorizzato da questi Termini e condizioni. Utilizzando il Servizio, assegnate a Wild Web Ltd tutti i diritti, titoli e interessi, compresi eventuali diritti di proprietà intellettuale o diritti proprietari sui materiali di attività. Tutti i diritti di Wild Web Ltd o dei suoi licenziatari che non sono espressamente concessi in questi Termini e condizioni, sono riservati a Wild Web Ltd e ai suoi licenziatari.

Marchi registrati

Read with me e tutti gli altri marchi registrati, marchi di servizio, grafica e loghi utilizzati in connessione al servizio sono marchi registrati o marchi di servizio di Wild Web Ltd o dei loro rispettivi proprietari e alcuni di essi cono registrati nella Direttiva UE sul copyright. L'accesso e l'utilizzo del servizio non vi autorizza ad utilizzare o a riprodurre il nome di Read with me o alcun marchio registrato, marchio di servizio o logo di Read with me o di terzi.

Le vostre scelte e rinunce

I membri e i visitatori interessati dalle nostre e-mail di marketing e di notifica del carrello possono rinunciare a ricevere tali e-mail in qualsiasi momento, facendo clic su "annulla iscrizione" nella parte inferiore dei nostri messaggi di marketing. Inoltre, tutte le richieste di rinuncia possono essere effettuate via e-mail utilizzando i dettagli di contatto forniti nella sezione "Proprietà" nella sezione a seguire. Si noti che alcune comunicazioni (come messaggi di servizio, notifiche dell'account, informazioni di fatturazione) sono considerate transazionali e necessarie per la gestione dell'account e i membri non possono annullare la ricezione di questi messaggi a meno che non cancellino l'account.

Legislazione vigente e arbitrato

Questi Termini e condizioni, il loro tema e Wild Web Ltd e i vostri rispettivi diritti ai sensi di tali Termini e condizioni, verranno amministrati da e interpretati in base alle leggi di Bulgaria, tranne i conflitti in materia di disposizioni legali di quella o di qualunque altra giurisdizione. Ogni possibile disputa tra voi e Wild Web Ltd verrà risolta mediante arbitrato vincolante. L'arbitrato sarà condotto da un singolo arbitro in Bulgaria. Salvo quanto espressamente richiesto dalla legge applicabile, ciascuna parte dovrà sostenere le proprie spese legali, indipendentemente da quale delle parti verrà considerata prevalente nel procedimento arbitrale.

Avviso per reclami di violazione copyright e agente per avvisi

Per dare prova e dimostrare il vostro sospetto, in quanto proprietario copyright, che qualsiasi materiale disponibile attraverso il servizio violi i vostri diritti d'autore, potete presentare una notifica di violazione del copyright a Read with me ai sensi della Direttiva sul copyright dell' UE, fornendoci la seguente documentazione e le seguenti informazioni per iscritto:

• firma fisica o elettronica del proprietario dei diritti d'autore o della persona che agisce nel suo interesse;

• una descrizione del lavoro protetto da copyright che ritenete sia stato violato;

• una descrizione su dove, nel servizio, si trovi il materiale che ritenete abbia infranto il copyright, fornendo sufficienti dettagli per consentirci di rintracciarlo;

• numero telefonico, indirizzo ed indirizzo e-mail;

• una dichiarazione da parte vostra dove affermate che amministra il sito web ritenete in buona fede che l'utilizzo contestato non sia autorizzato dalla legge, dal propietario del copyright o dal suo agente; e una vostra dichiarazione, fatta sotto pena di spergiuro, che le informazioni di cui sopra nelle vostra comunicazione sono accurate e che siete il proprietario del copyright o che siete autorizzati ad agire per suo conto.

Politica di anti-riciclaggio del denaro

Siate consapevoli che le pratiche commerciali di Read with me proibiscono abuso d'ufficio, corruzione e riciclaggio di denaro.

Accettate che rimarrete concordi con tutte le leggi applicabili in materia di corruzione nel settore commerciale e in quello pubblico, di riciclaggio di denaro e di terrorismo (includendo ma non limitandosi alle leggi anti-corruzione locali, all'Atto sulla corruzione dei pubblici officiali del Canada, all'Atto in materia di pratiche sulla corruzione estera degli U.S.A, alla Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali e all'Atto sulla corruzione del Regno Unito).

Se in qualsiasi momento non doveste essere concordi, Read with me si riserva il diritto porre termine al vostro account senza alcun preavviso.

Cambiamenti dei Termini e delle condizioni

Wild Web Ltd si riserva il diritto di apportare modifiche ai termini in ogni momento. Se i terimini subiscono qualche cambiamento, ciò verrà pubblicato sul nostro sito web e l'iscritto avrà tempo 30 giorni per cancellare la propria iscrizione nel caso in cui non sia d'accordo con i termini. Ciò sarà applicabile nel caso di cambiamenti significativi al vostro accordo corrente con Wild Web Ltd. Dopo 30 giorni verrà ritenuto che ogni membro ancora esistente abbia accettato i cambiamenti apportati. L'iscritto può cambiare indirizzo e dettagli utente in ogni momento andando sul “Il mio profilo”. I cambiamenti fino ad allora saranno effettivi secondo i termini correnti.

Varie

Questi termini e condizioni rappresentano l'intero accordo voi e Wild Web Ltd per quanto riguarda l'oggetto del presente documento. Nel caso in cui uno qualsiasi dei Termini e condizioni sia ritenuto inapplicabile da un tribunale o altro organo della giurisdizione competente, tali disposizioni verranno limitate o eliminate nella misura minima necessaria affinchè tali Termini e condizioni rimangano in pieno vigore ed effetto. Un rinuncia da parte vostra o di Wild Web Ltd a qualsiasi disposizione di questi Termini e condizioni, o qualsiasi violazione degli stessi, in qualsiasi caso, non significherà una rinuncia a tali Termini e condizioni o qualsivoglia successiva violazione. Wild Web Ltd può cedere i propri diritti o obblighi ai sensi di tali Termini e condizioni senza alcuna condizione. Questi Termini e condizioni saranno vincolanti e saranno validi a beneficio vostro e di Wild Web Ltd, e dei rispettivi successori e cessionari vostri e di Wild Web Ltd.

Lingua

Questi Termini e condizioni sono stati redatti originariamente in lingua inglese (inglese americano). Nel caso in cui qualsiasi versione tradotta di questo accordo non rispecchi quella inglese, prevarrà la versione originale inglese.

Informazioni sulla proprietà

Informazioni sulla proprietà di Read with me

Per ulteriori informazioni a proposito dei nostri Termini e condizioni o altre questioni irrisolte, siete pregati di contattarci tramite i seguenti contatti.

Read with me è di proprietà di e operato da:

Wild Web Ltd
78 Todor Kableshkov str., fl. 2, ap. 4
1000 Sofia
Bulgaria

Numero commerciale: 205729177

partita IVA: BG205729177

E-mail: support@readwithme.io

Telefono: +359 2 493 0409

Dal lunedì al venerdì: 08:00 - 23:00 +2 GMT

Przegląd

Czym jest Read with me

Read with me to biblioteka internetowa, udostępniająca użytkownikom książki elektroniczne. Jest to idealna platforma do czytania, jeśli dużo podróżujesz, codziennie dojeżdżasz do pracy lub wolisz książki w formacie cyfrowym. Książki w naszej kolekcji obejmują wiele różnych tematów, ale głównie koncentrują się na tytułach samopomocy w różnych obszarach. Możesz uzyskać dostęp do Read with me z dowolnego urządzenia elektronicznego, o ile jest ono podłączone do Internetu. Aby przeczytać ulubione tytuły offline, musisz je najpierw pobrać. Nasz interfejs jest prosty, więc możesz łatwo wyszukać wszystkie te książki, które kochasz, a nawet łatwiej je pobrać tyle razy, ile chcesz za pomocą jednego kliknięcia.

Postanowienia ogólne

Wild Web Ltd prowadzi stronę internetową Read with me (zwaną dalej “stroną internetową”) i świadczy wszystkie powiązane z nią usługi (“usługi”). Niniejsze warunki dotyczą dostępu do tychże usług i korzystania z nich. Zakupując usługi lub uzyskując do nich dostęp, użytkownik potwierdza zapoznanie się z warunkami korzystania z nich, zrozumienie tych warunków i zgodę na ich przestrzeganie.

Użytkownik uzyska stałe członkostwo w Read with me.
Członkostwo zostanie automatycznie przedłużone po okresie próbnym wynoszącym 3 dni, a następnie co 30 dni za kwotę odpowiadającą opłacie członkowskiej — odpowiednio 284.00 PLN miesięcznie lub po cenie lokalnej wskazanej poniżej w “Cenniku według krajów”. Członkostwo będzie ważne do momentu anulowania go przez użytkownika. Nie obowiązuje wiążący okres członkostwa. Można je anulować w dowolnym czasie.

Rejestrując się i zapewniając sobie członkostwo za pośrednictwem jednej z naszych kampanii, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Read with me wycofa cenę obowiązującą dla okresu próbnego i że użytkownik będzie następnie zobowiązany do uiszczania zwykłej miesięcznej opłaty za subskrypcję miesięczną pobieranej z karty kredytowej wykorzystanej podczas rejestracji. Zakupiona przez użytkownika subskrypcja będzie automatycznie przedłużana, dopóki nie zrezygnuje on z niej w “Ustawieniach” w Read with me. Aby użytkownik mógł mieć ważną subskrypcję Read with me, musi mieć ukończone 18 lat i mieszkać w jednym z krajów, w których prowadzimy działalność. Przy zakupie subskrypcji wprowadzającej nie ma żadnych ukrytych opłat. Obowiązuje za nią kwota podana podczas kampanii. Użytkownik może wypowiedzieć subskrypcję przed upłynięciem 3-dniowego okresu próbnego.

Jeśli płatność za subskrypcję dokonana z karty kredytowej użytkownika zostanie odrzucona, będzie on obciążany tą samą kwotą w terminie późniejszym, do momentu gdy transakcja zostanie zrealizowana.

Płatności ze statusem „odrzucone” zostaną pobrane w późniejszym terminie za nowy okres. Odrzucanie płatności przez ponad pół roku automatycznie spowoduje zakończenie subskrypcji i cofnięcie użytkownikowi dostępu do strony internetowej Read with me.

Wild Web Ltd zastrzega sobie jednak prawo do wystawienia faktur zarówno cyfrowych, jak i papierowych, jeśli zamówienie klienta nie będzie mogło zostać opłacone z jego karty kredytowej. Faktury mogą być wystawiane przez firmę trzecią, ponieważ Wild Web Ltd zastrzega sobie prawo do stosowania tzw. metod faktoringowych. Dodatkowo klient przyjmuje do wiadomości, że cała korespondencja związana z tą transakcją handlową podlega paragrafowi 154a RPL w sprawie umów dotyczących komunikacji elektronicznej i telefonicznej pomiędzy stronami transakcji.

Wiadomość z potwierdzeniem zamówienia/płatności użytkownika zostanie przesłana mu na adres e-mail podany podczas dokonywania subskrypcji.

Cennik według kraju

Obsługa klientów

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić klientom jak najlepszą obsługę. Pracujemy od poniedziałku do piątku od godz. 08:00 do 23:00 (strefa czasowa: +2 GMT). Staramy się przekazywać klientom wskazówki i odpowiadać na ich pytania w ciągu 48 godzin w dni powszednie. Nie pracujemy w weekendy.

Wszystkie pytania lub problemy można przesyłać na adres support@readwithme.io. Odpowiedzi na wiadomości e-mail i zapytania klientów będą udzielane w języku francuskim lub angielskim, zatem prosimy, aby w tych językach je przesyłać. W ten sposób klienci będą mogli liczyć na najszybszą i najlepszą pomoc przez Internet. Możemy nie zrozumieć wiadomości w innym języku lub do ich tłumaczenia użyć narzędzia Google Translate, co oznacza, że niektóre odpowiedzi mogą być niepoprawnie zrozumiane i nieodpowiednie.

Z pracownikami ds. obsługi klientów można się także skontaktować telefonicznie w godzinach pracy pod numerem +359 2 493 0409.

Nieotrzymanie elektronicznych wiadomości powitalnych, wiadomości z dołączonymi fakturami itd.

Read with me nie odpowiada za nieotrzymanie przez subskrybenta elektronicznych wiadomości powitalnych, dotyczących zakończenia subskrypcji, wiadomości z dołączonymi fakturami, rachunkami itd. Do obowiązków subskrybenta należy dopilnowanie, aby usługi jego dostawcy lub poczty elektronicznej były zawsze dostępne i aby zawsze mógł on otrzymywać wspomniane wiadomości. Subskrybent powinien też sprawdzać, czy takie wiadomości nie trafiają do folderu ze spamem. W przypadku takich dostawców poczty elektronicznej jak Hotmail i Gmail mogą występować problemy z wysyłaniem wiadomości e-mail z Read with me, w związku z czym doradzamy, aby do dokonania subskrypcji Read with me posłużyć się adresem innego dostawcy.

Prywatność

Ochrona prywatności użytkowników jest dla nas niezwykle ważna. W związku z tym opracowaliśmy niniejszą politykę wyjaśniającą sposób gromadzenia, wykorzystywania, przekazywania i ujawniania przez nas danych osobowych. Poniżej znajduje się treść polityki prywatności obowiązującej dla Read with me.

• Przed zgromadzeniem lub w trakcie gromadzenia danych osobowych określimy cele ich gromadzenia.

• Dane osobowe będą zbierane i wykorzystywane wyłącznie do realizacji ustalonych celów oraz innych powiązanych z tym celów, chyba że osoba, której będą one dotyczyły, wycofa właściwą zgodę, lub prawo będzie stanowiło inaczej.

• Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji określonych wcześniej celów.

• Dane osobowe będą gromadzone w sposób legalny i uczciwy oraz w stosownych przypadkach za wiedzą i zgodą osób, których dotyczą.

• Dane osobowe powinny dotyczyć celów, w których mają być wykorzystywane, i w zakresie niezbędnym do realizacji tych celów powinny być dokładne, kompletne i aktualne.

• Dane osobowe będą chronione przy użyciu niezbędnych środków zabezpieczających je przed utratą lub kradzieżą, a także dostępem do nich ze strony osób niepowołanych oraz niezgodnym z prawem ujawnieniem, kopiowaniem, wykorzystywaniem lub zmianą.

• Zapewnimy klientom swobodny dostęp do informacji o naszych regulaminach i praktykach dotyczących obchodzenia się z danymi osobowymi.

Zobowiązujemy się do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z tymi zasadami zapewniającymi ochronę i utrzymanie poufności danych osobowych.

Dane osobowe gromadzone przez firmę

Dane osobowe użytkownika są gromadzone wtedy, gdy uzyskuje on dostęp do konta, rejestruje się w serwisie, podejmuje w nim aktywność, tworzy konto lub w inny sposób korzysta z naszych usług. Rodzaj gromadzonych przez nas danych osobowych zależy od okoliczności i usług, z których korzystają klienci. Mogą to być następujące dane: 

Dane osobowe tworzone przez użytkownika

Ogłoszenia lub kampanie odsyłające użytkownika do produktu, który następnie zakupuje, czyli fakt czy reaguje on lub nie na takie ogłoszenia lub kampanie

• adres IP

Za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii firma może również gromadzić inne informacje o tym, jak klient korzysta z naszych usług.

Dane osobowe gromadzone od firm trzecichy

Gromadzone przez nas dane osobowe użytkownika mogą być uzupełniane informacjami uzyskiwanymi od firm trzecich oraz w wyniku korzystania przez użytkownika ze stron internetowych, produktów lub usług oferowanych przez zespoły ds. innych produktów w naszej firmie Wild Web Ltd. Mogą one na przykład obejmować informacje otrzymywane przez nas od firm trzecich zapewniających rozwiązania płatności umożliwiające zapłatę za nasze usługi.

Cele gromadzenia danych osobowych

Nasz cel

Dane osobowe użytkowników przetwarzamy w następujących celach:

A) realizacja relacji umownej:

• obsługa płatności dla konta klienta oraz przekazywanie mu informacji o zamówieniu i faktury;

• historia zakupów umożliwiająca firmie świadczenie usług przysługujących klientowi;

• kontakt z klientem w sprawie subskrypcji, konta lub zakupu naszych usług;

• informowanie użytkownika o zmianach w usługach;

• przekazywanie zamówionych przez użytkownika ofert, najnowszych wiadomości, informacji i produktów lub świadczenie zamówionych przez niego usług.

B) uzasadnione cele:

• przekazywanie informacji klienta zespołom ds. innych produktów Wild Web Ltd, kiedy jest to niezbędne do celów administracyjnych lub świadczenia usług na rzecz klienta;

• wykorzystywanie adresu IP lub innych informacji niezbędnych do zapobieżenia niewłaściwemu wykorzystywaniu naszych usług do celów ich ochrony lub egzekwowania lub stosowania naszych warunków;

• przekazywanie informacji podczas fuzji i nabycia do celów zarządzania biznesowego i strategicznego;

• przekazywanie klientowi w naszym mniemaniu interesujących go ofert, najnowszych wiadomości, informacji, produktów lub usług, w tym reklam mogących go zainteresować, i dopasowanych do jego indywidualnych potrzeb;

• analiza i statystyka;

• ustanowienie, realizacja lub obrona wymogów prawnych

C) dane osobowe mogą być również przetwarzane wtedy, gdy jest to niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego lub dostosowania się do decyzji organu

Na jakiej podstawie prawnej w RODO przetwarza się dane osobowe?

• punkt (A) wymagany jest do wykonania naszych obowiązków wynikających z umowy z klientem;

• punkt (B) wymagany jest do realizacji naszego zasadnego interesu polegającego na rozwijaniu naszych usług, zarządzaniu nimi, ich ochronie i wypuszczaniu na rynek, a także z punktu widzenia działalności i strategii;

• punkt (C) będzie realizowany wyłącznie wtedy, gdy uzyskamy na to zgodę klienta;

• punkt (D) jest niezbędny do realizacji zobowiązań prawnych.

Czy podawanie przez klienta danych osobowych jest obowiązkowe?

 

Pozyskiwane przez nas informacje oznaczane jako “obowiązkowe” są niezbędne do świadczenia usług (ze względów prawnych, umownych, administracyjnych, technicznych lub innych).

Jednak niektóre dane osobowe użytkownika mogą być niezbędne wyłącznie w przypadku wykorzystywania przez niego konkretnych funkcji, aktywacji opcjonalnych części usługi lub żądania dostępu do pewnych zasobów, ofert, promocji, programów itd. naszych lub naszych partnerów handlowych.

Zostanie on o tym poinformowany, zanim zgromadzimy jego dane osobowe.

Komu możemy udostępnić dane osobowe klienta?

Przeniesienie danych w obrębie grupy

Mamy prawo ujawniać dane osobowe klienta zespołom ds. innych produktów Wild Web Ltd, jeśli jest to niezbędne do celów administracyjnych lub świadczenia usług na jego rzecz. Jeśli klient wyraził na to zgodę, możemy ujawniać jego dane osobowe zespołom ds. innych produktów Wild Web Ltd do celów marketingowych. Zespoły ds. produktów uzyskujące dostęp do danych osobowych klientów stosują praktyki zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Partnerzy, sponsorzy i reklamodawcy

Możemy udostępniać dane osobowe klientów podmiotom, z którymi współpracujemy, oraz sponsorom. Dodatkowo możemy także udostępniać dane osobowe klientów podmiotom, z którymi współpracujemy, oraz reklamodawcom, ale wyłącznie na żądanie lub za zgodą klienta.

Jak opisano powyżej, możemy także wykorzystywać informacje zagregowane w celu monitorowania wykorzystywania usług, co umożliwi nam ich polepszanie i rozwijanie. Takie informacje możemy udostępniać firmom trzecim, takim jak partnerzy w zakresie treści lub reklamodawcy. Dane zagregowane nie zawierają informacji pozwalających na identyfikację ich właściciela

Firmy trzecie ze względów bezpieczeństwa lub innych uzasadnionych powodów

Możemy także udostępniać dane osobowe firmom trzecim, jeśli mamy powód, by sądzić, że jest to niezbędne:

• w celu przestrzegania właściwych zobowiązań prawnych, w tym wniosków, postanowień sądu, żądań ze strony organów publicznych lub nakazów rewizji lub innych przypadków przewidzianych przez prawo;

• w celu ochrony naszych praw, mienia lub bezpieczeństwa klientów albo pracowników;

• w celu ochrony przed wykorzystywaniem lub subskrypcją naszych usług w nieuczciwych zamiarach, zamiarach podjętych w złej wierze i niewłaściwych zamiarach przez osoby niepowołane lub zamiarach niezgodnych z prawem, a także ochrony naszych sieci, usług, urządzeń i użytkowników przed takimi przypadkami wykorzystania;

• w celu inicjowania zażaleń lub sporów prawnych w sądach, postępowań administracyjnych i podobnych procedur lub obrony przed nimi;

• w celu oceny ryzyka kredytowego, sprawozdawczości lub pobierania opłat za nasze usługi;

• w ramach fuzji i centralizacji pod warunkiem, że potencjalny kupiec lub sprzedawca zobowiąże się do ochrony i przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności;

• w celu przekazywania danych na potrzeby zewnętrznych audytorów i organów nadzoru.

Miejsca przetwarzania danych osobowych

Gromadzone przez nas dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (“EOG”), i przechowywane poza tym obszarem. Dotyczy to również krajów nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej w sprawie obowiązku zapewniania wystarczającej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Dane mogą być udostępniane zespołom ds. innych produktów Wild Web Ltd lub przetwarzane przez zatrudnione przez nas osoby lub jednego z naszych dostawców spoza EOG. Tacy pracownicy mogą na przykład realizować zamówienie użytkownika, przetwarzać jego informacje o płatności oraz świadczyć usługi dodatkowe. Podejmujemy wszystkie uzasadnione starania zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w sposób zgodny z niniejszą polityką prywatności. Podjęliśmy również odpowiednie kroki celem ochrony danych osobowych naszych użytkowników i klientów. W sprawie możliwości otrzymania egzemplarza tych środków można skontaktować się z nami, korzystając z danych znajdujących się na końcu niniejszej polityki prywatności.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres uznany przez nas za niezbędny do realizacji celów opisanych wyżej w “Powodach przetwarzania danych osobowych””. Później dane osobowe zostaną usunięte lub w niektórych przypadkach pozbawione informacji pozwalających na ustalenie tożsamości osoby, których dotyczą. Regularnie sprawdzamy, czy zapisaliśmy dane osobowe do usunięcia. Ze względu na to, że przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, rzeczywisty okres ich przechowywania może się różnić.

Zwykle obowiązują następujące terminy usuwania danych:

Typ danychCzym są?Termin usunięcia danych
Dane dotyczące użytkownikówDane dotyczące użytkowników to informacje o sposobie korzystania przez nich z naszych usług oraz złożonych zamówieniach.Do momentu usunięcia konta (okres przetwarzania wynosi 5 lat)
Dane uzyskane podczas obsługi klientówDane uzyskane podczas obsługi klientów to dane otrzymane od klientów kontaktujących się z zespołem ds. ich obsługi dla Read with me i związane z tym nagrania głosowe. Dane takie wykorzystuje się do celów szkoleniowych.3 lata (rejestry rozmów telefonicznych i wymiana wiadomości SMS)

1 miesiąc (nagrania głosowe)
Informacje o koncieInformacje o koncie to np. nazwa użytkownika, hasło i informacje o zakupach dokonanych w ramach usługi.
Read with me.
Do chwili usunięcia konta
Dane transakcjiDane transakcji to informacje o transakcjach dokonanych na koncie klienta dotyczących zakupów
w ramach usługi Read with me.
10 lat

Sposób ochrony danych osobowych

Ochrona danych osobowych użytkowników jest dla nas ważna. Wszystkie dane osobowe przekazane nam przez użytkowników są przechowywane na bezpiecznych serwerach. W naszej firmie obowiązują ścisłe procedury ochrony przed kradzieżą danych, ich nieodpowiednim wykorzystaniem, uzyskaniem do nich dostępu przez osoby do tego niepowołane, ich zmianą, ujawnieniem i zniszczeniem. Wszystkie transakcje płatności będą szyfrowane przy użyciu standardowej technologii branżowej i będą podlegały standardom bezpieczeństwa PCI.

Dokładamy wszelkich starań, by chronić dane osobowe, jednak nie możemy zagwarantować, że nasze środki bezpieczeństwa zapobiegną nielegalnym próbom uzyskania dostępu do takich danych, wykorzystania ich czy ujawnienia. W firmie wdrożono plany bezpieczeństwa i postępowania w przypadku zdarzeń fizycznych lub technicznych, w tym plany postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych, umożliwiające podjęcie w stosownym czasie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków takiego zdarzenia.

W jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do danych osobowych?

Czasami może zajść konieczność uzyskania przez użytkowników dodatkowych informacji na temat danych osobowych i sposobu ich przetwarzania lub aktualizacji albo poprawienia przekazanych nam danych osobowych. Z tego względu użytkownikowi przysługują następujące prawa:

Prawo dostępu do danych osobowych:użytkownikom, których dane osobowe przetwarzamy, przysługuje prawo do ich dostępu po uprzedniej weryfikacji tożsamości.

Prawo do poprawiania danych osobowych:użytkownikom przysługuje prawo poprawiania przechowywanych przez nas danych osobowych, jeśli są one niedokładne. 

Prawo do usuwania danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym):Uw niektórych okolicznościach, np. jeśli dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie z prawem lub po wycofaniu zgody na ich przetwarzanie (jeśli są one przetwarzane na podstawie zgody użytkownika), użytkownik ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania:w pewnych okolicznościach np. w przypadku zastrzeżeń użytkownika co do rzetelności danych osobowych lub jego sprzeciwu wobec naszego uzasadnionego celu przetwarzania danych osobowych użytkownikowi przysługuje prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych do chwili znalezienia rozwiązania. 

Prawo do niezgody na przetwarzanie danych:w pewnych okolicznościach np. w przypadku zastrzeżeń użytkownika co do naszego zasadnego interesu dotyczącego przetwarzania danych osobowych użytkownik ma prawo wyrażenia niezgody na ich przetwarzanie ze względów dotyczących jego konkretnej sytuacji. 

Prawo do przenoszenia danych:: Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane automatycznie na podstawie jego zgody lub w celu realizacji obowiązków umownych, ma on prawo do żądania przekazania mu danych osobowych w formacie możliwym do odczytania komputerowego w celu przekazania ich innemu administratorowi danych.

Prawo do składania zażalenia w organie nadzorczym: Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia w organie nadzorczym zażalenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych.

Jeśli dane osobowe użytkownika przetwarzamy na podstawie jego zgody, ma on prawo wycofać ją w dowolnym czasie (jednak nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie tych danych na podstawie zgody przed jej uchyleniem), kontaktując się z nami lub zmieniając ustawienia usług (we właściwych przypadkach).

Aby skorzystać ze swoich praw, użytkownik powinien skontaktować się z nami, wykorzystując dane kontaktowe zamieszczone poniżej. Podejmiemy racjonalne i uzasadnione starania udzielenia odpowiedzi na taki wniosek w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Jeśli odpowiedź w ciągu 30 dni nie będzie możliwa, powiadomimy o tym użytkownika oraz podamy przyczynę zwłoki i oczekiwany termin odpowiedzi.

Użytkownicy, którzy nie chcą otrzymywać od nas pewnych rodzajów informacji, mogą także zmienić preferencje dotyczące kontaktu na stronie “Ustawienia” ”. Można to też zrobić w dowolnym czasie, kontaktując się z nami pod adresem support@readwithme.io lub dzwoniąc pod numer +359 2 493 0409.

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności może ulec okresowym zmianom. Dlatego też użytkownicy powinni regularnie zapoznawać się z jej najnowszą wersją. Podamy zmiany polityki prywatności w niniejszym tekście, a jeśli będą one znaczące, przekażemy je użytkownikom w bardziej bezpośredni sposób np. za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli niniejsza polityka prywatności ulegnie zmianie w sposób wpływający na wykorzystanie przez nas danych osobowych użytkowników, poinformujemy ich o możliwościach wynikających w ich przypadku z takich zmian. Będziemy również przechowywali poprzednie wersje niniejszej polityki prywatności w archiwum, aby użytkownicy mogli się z nią zapoznać.

Rejestracja

Rejestrując się na naszej stronie internetowej, użytkownik zobowiązuje się do:

• podawania nam rzetelnych, aktualnych i spójnych informacji o sobie i/lub jego organizacji;

• ochrony swojego hasła i innych informacji związanych z bezpieczeństwem usługi;

• regularnej aktualizacji swoich danych, aby pozostawały one dokładne, kompletne i aktualne;

• wzięcia odpowiedzialności za wszystkie działania wynikające z korzystania z jego konta;

• zapłaty comiesięcznych faktur do chwili wygaśnięcia lub anulowania członkostwa.

Płatności & faktury

Użytkownicy zobowiązują się do aktualizacji swoich informacji dotyczących płatności. Użytkownicy zobowiązują się do uiszczania płatności z góry za okres świadczenia takich usług. O ile nie ustalono inaczej, użytkownicy przyjmują do wiadomości, że dopóki i o ile nie powiadomią Wild Web Ltd o chęci anulowania usług, będą oni w regularnych odstępach obciążani automatycznie kwotą za usługi w celu zapobieżenia zakłócenia ich świadczenia, pobieraną z karty kredytowej lub za pośrednictwem innej podanej nam metody rozliczeniowej.

Wild Web Ltd nie udostępnia nikomu informacji związanych z płatnościami. Wszystkie płatności są dokonywane za pośrednictwem szyfrowanych łączy SSL, co zapewnia najwyższe bezpieczeństwo transakcji.

Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że wszystkie przekazane przez nich informacje dotyczące karty płatniczej oraz powiązane z usługami informacje na temat rozliczeń i płatności będą udostępniane przez Wild Web Ltd firmie trzeciej np. operatorowi płatności i/lub nabywcy oraz zgadzają się na ich przekazywanie.

Rejestracja rozpocznie się od okresu próbnego wynoszącego 3 dzień/dni.

Jeśli użytkownicy nie wycofają się z niej w chwili wygaśnięcia okresu próbnego, ich karta kredytowa zostanie obciążona kwotą określoną w naszej tabeli “Cennik według kraju”. O kwocie i walucie płatności zadecyduje kraj, w którym przeprowadzono kampanię rejestracji (waluta ta będzie uważana za walutę lokalną danego użytkownika).

Wild Web Ltd zastrzega sobie prawo do podzielenia faktury na wiele transakcji, aby zapewnić zapłatę zaległej faktury.

Wild Web Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany opłat w każdym momencie po powiadomieniu o tym użytkowników, jeśli zmiana taka może wpłynąć na ich bieżące lub przyszłe subskrypcje.

Przyjmowane karty: Visa and MasterCard.

Anulowanie

Użytkownicy mogą wypowiedzieć lub anulować usługi Wild Web Ltd na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: support@readwithme.io. Subskrypcję można anulować także po zalogowaniu się na swoje konto. W przypadku anulowania subskrypcji w ciągu maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia zwracamy wszystkie jej koszty (okres próbny + opłata miesięczna).

Użytkownicy w każdej chwili mają prawo do zaprzestania korzystania z konta i/lub wszystkich usług Read with me oraz zażądania anulowania dostępu do konta i/lub usług.

Należy pamiętać, że subskrypcję można także wstrzymać na czas nieograniczony z powodu podróży/urlopu itd. W przypadku dalszych pytań w wiadomości e-mail należy podać następujące informacje: numery zamówień, numer klienta, imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Użytkownicy mogą anulować subskrypcję w dowolnej chwili, przy czym ich profil będzie aktywny do kolejnego cyklu rozliczeniowego. Po tym czasie nie będą już mieli dostępu do swojego profilu. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszystkich informacji w takich profilach. Nie odpowiadamy za takie usunięte informacje lub treści.

Wypowiedzenie

Wild Web Ltd może anulować użytkownikom dostęp do wszystkich lub części usług bez uprzedniego powiadomienia, jeśli:

Naruszą oni postanowienia niniejszej umowy;

Nie uregulują wszystkich należnych opłat;

Korzystanie przez nich z usług może wyrządzić szkody Wild Web Ltd lub innym podmiotom lub osobom;

Naruszą zapisy aktualnych warunków korzystania; udostępnią informacje innych użytkowników (np. adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu itd.);

Dopuszczą się wobec innych użytkowników lub na stronie internetowej zachowań niezgodnych z prawem, nieetycznych, nieodpowiedzialnych lub wszystkich innych, które można uznać za nadużycia;

Ich konta uzna się za założone do celów oszustwa;

Dopuszczą się zachowania naruszającego normy społeczne zgodnie z definicją na stronie internetowej.

W takim przypadku Wild Web Ltd nie ma obowiązku zwracania użytkownikom opłat uiszczonych przed wypowiedzeniem z wyżej podanych przyczyn, a użytkownicy mają obowiązek uiszczenia wszystkich opłat należnych przed wejściem takiego wypowiedzenia w życie.

Uwaga: Kiedy świadczenie usług zostanie zakończone z dowolnej przyczyny, treści, profil i inne dane użytkownika zostaną usunięte. Dostęp do konta i usług użytkowników może zostać anulowany przez nich samych lub Wild Web Ltd. Użytkownicy mogą zrobić to na podstawie instrukcji podanych dla usług. Wild Web Ltd może w każdym czasie i z dowolnej przyczyny anulować użytkownikom dostęp do usług i możliwość korzystania z nich, w wyniku czego nie będzie im już przysługiwało prawo do korzystania z usług. Użytkownicy mogą w każdej chwili zrezygnować z konta Read with me, stosując się do instrukcji dostępnych dla usług. Po każdym takim przypadku wypowiedzenia w mocy pozostaną postanowienia zawarte w niniejszych warunkach dotyczące ochrony i egzekwowania praw zastrzeżonych Read with me, oświadczenia i gwarancje użytkowników, zastrzeżenia dotyczące oświadczeń i gwarancji, zwolnienia z odpowiedzialności i zabezpieczenia przed nią, ograniczenia odpowiedzialności i rodzajów odszkodowań, własność danych i informacji, prawo właściwe i właściwość sądów oraz postanowienia różne.

Wszystkie treści uznane za bezpośrednio naruszające prawo, a także wszystkie przypadki nękania zostaną zgłoszone właściwym organom. W takich sytuacjach zostanie im przekazany adres IP użytkownika, termin utworzenia jego danych oraz inne niezbędne informacje.

Zwroty środków

Oferujemy gwarancję 100% zwrotu na wszystkie zamówienia, w przypadku których zażądają Państwo zwrotu w ciągu 14 dni od zakupu.

Mamy nadzieję, że spodoba się Państwu wszystko, co u nas zamówią, ale jeśli coś będzie nie tak, mają Państwo 14 dni na zażądanie zwrotu w ramach gwarancji zwrotu. Wszystkie pozostałe przypadki muszą zostać przeanalizowane przez zespół obsługi klienta, a decyzja jest podejmowana indywidualnie dla każdej sytuacji.

Aby poprosić o zwrot pieniędzy, należy skontaktować się z zespołem obsługi klienta.

E-mail: support@readwithme.io

Telefon: +359 2 493 0409

Obsługa klienta jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 23:00 (strefa czasowa: GMT+2) i dołoży wszelkich starań, aby poprowadzić Państwa i odpowiedzieć na pytania w ciągu 48 godzin w dni powszednie. W weekendy nie obsługujemy.

Niewłaściwe wykorzystywanie

Użytkownicy zobowiązują się do nieprzesyłania, niewyświetlania i nieprzekazywania w ramach usług lub za ich pośrednictwem treści, które: (i) noszą znamiona oszczerstwa, znieważenia, obrazy, groźby, mowy nienawiści, prześladowania, ataku lub w inny sposób naruszające przepisy prawa lub prawo dowolnej strony trzeciej (w tym prawa autorskiego, znaku handlowego, prywatności i jej ochrony lub inne prawa osobiste lub własności) lub (ii) które wyłącznie według uznania Wild Web Ltd zostaną uznane za nieodpowiednie, ograniczające lub utrudniające innej osobie korzystanie z usług lub narażające Wild Web Ltd lub jej użytkowników na dowolnego rodzaju szkodę lub odpowiedzialność.

Pliki cookie

Pracownikom firmy Read with me zależy na tym, aby zapewnić użytkownikom najwyższą wygodę korzystania z serwisu, w związku z czym konieczne jest korzystanie z plików cookie do przechowywania na ich komputerach istotnych informacji.

1. Czym są pliki cookie? 
Pliki cookie to małe pliki tekstowe z informacjami, które strona internetowa, taka jak nasza, może zapisać i ponownie odczytać.

2. Do czego są wykorzystywane?  
Pliki cookie są wykorzystywane w następujących celach: zapamiętywanie nazw i haseł użytkowników, gromadzenie statystyk o sposobie korzystania przez nich z naszej strony internetowej za pośrednictwem usługi Google Analytics umożliwiającej udostępnianie treści w portalu Facebook i innych mediach społecznościowych oraz zapamiętywanie imienia, nazwiska i adresu użytkowników do celów dotyczących ich nowych kampanii promocyjnych.

3. Jak uniemożliwić wykorzystywanie plików cookie lub jak się ich pozbyć?  
Więcej informacji o usuwaniu plików cookie znajduje się pod adresem:
http://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/ 

Więcej informacji o ustawieniach plików cookie znajduje się pod adresem
http://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/ 

4. Jak długo przechowywane są pliki cookie?  
Pliki cookie umieszczane w komputerach użytkowników są przechowywane przez różną liczbę miesięcy w zależności od przeznaczenia różnych takich plików. Ilekroć użytkownik odwiedza naszą stronę, okres ten wydłuża się, a pliki cookie są automatycznie usuwane z chwilą ich wygaśnięcia.

Zabezpieczenie Wild Web Ltd

Użytkownicy zobowiązują się do obrony, zabezpieczenia i ochrony Wild Web Ltd wraz z jej dyrektorami, kierownikami wyższego szczebla, pracownikami, wykonawcami, pośrednikami, dostawcami, licencjodawcami, spadkobiercami i cesjonariuszami przed wszystkimi stratami, roszczeniami, postępowaniami, zobowiązaniami, odpowiedzialnością i odszkodowaniami, w tym kosztami prawnymi, wynikającymi z dostępu użytkowników do naszych usług lub korzystania z nich, wszystkich nieuprawnionych zobowiązań wobec nas (w ramach niniejszych warunków lub na innej podstawie) lub z naruszenia przez użytkowników któregoś z niniejszych warunków lub dowolnego twierdzenia, że szablon zapewniany użytkownikom przez nas jest w dowolny sposób nierzetelny, nieodpowiedni lub wadliwy.

Oświadczenia i gwarancje

Użytkownicy oświadczają na rzecz Wild Web Ltd i gwarantują jej, że ich dostęp do usług i korzystanie z nich będzie odbywało się zgodnie z niniejszymi warunkami i wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i rozporządzeniami UE i wszystkich innych istotnych porządków prawnych, w tym tych dotyczących zachowania się lub publikowania treści w sieci, a także tych dotyczących przekazywania danych lub informacji z UE i/lub porządku prawnego obowiązującego użytkowników. Użytkownicy ponadto oświadczają i gwarantują, że są autorami lub właścicielami wszystkich treści przesłanych w ramach usług oraz że odpowiednio mają oni prawo do udzielenia nam licencji na wykorzystywanie wcześniej wspomnianych materiałów oraz dokonania ich cesji na naszą rzecz, jak określono poniżej. Użytkownicy ponadto oświadczają i gwarantują, że będą dokładnie strzec poufności swojego hasła, nazwy użytkownika i informacji na koncie, nie będą udostępniać hasła i nazwy użytkownika stronie trzeciej oraz nie umożliwią stronie trzeciej dostępu do konta Read with me w żadnym celu.

Brak oświadczeń i gwarancji ze strony Wild Web Ltd

Wszystkie informacje, własność i prawa przekazane lub nadane użytkownikom przez Wild Web Ltd są im przekazywane na zasadzie „tak, jak jest”. Wild Web Ltd wraz ze swoimi dostawcami nie składa żadnych oświadczeń i nie zapewnia żadnych gwarancji, niezależnie od tego, czy wyraźnych, czy dorozumianych, odnośnie do usługi, a wszystkie takie oświadczenia i gwarancje, w tym dotyczące zbywalności, przydatności do określonego celu i nienaruszania prawa zostają niniejszym wykluczone. Bez ograniczania ogólności powyższej zasady Wild Web Ltd nie składa żadnych oświadczeń i nie zapewnia żadnych gwarancji odnośnie do dokładności, dostępności usług, kompletności, treści informacyjnych, bezawaryjnego działania, wyników oczekiwanych na podstawie korzystania z niego i nienaruszania prawa. Dostęp do usług i korzystanie z nich mogą być ograniczone w okresach wysokiego popytu, aktualizacji systemów, awarii oraz zaplanowanych lub niezaplanowanych czynności konserwacyjnych lub z innych przyczyn. W niektórych systemach prawnych nie przewiduje się wyłączenia domniemanych gwarancji, zatem powyższe wyłączenie może nie dotyczyć niektórych użytkowników.

Ograniczenia co do pewnych rodzajów szkód / ograniczenie odpowiedzialności

Wild Web Ltd nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkowników i stron trzecich składających roszczenia za ich pośrednictwem (niezależnie od tego, czy jest to odpowiedzialność kontraktowa, pełna, deliktowa czy inna) za szkody pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe i o charakterze karnym wynikające z lub związane z dostępem do, wykorzystywaniem lub brakiem możliwości uzyskania dostępu do i korzystania z usług lub dowolnych ich części, w tym m.in. utraty możliwości korzystania z usług, niedokładne wyniki, utratę zysków, zakłócenie działalności lub szkody powstałe w wyniku utraty lub ujawnienia danych lub przekazania niedokładnych danych, koszty odzyskiwania danych, koszt usług zastępczych lub roszczenia stron trzecich w związku z uszkodzeniem komputerów, oprogramowania, modemów, telefonów i innego mienia, nawet jeśli Wild Web Ltd poinformowano o możliwości wystąpienia takich szkód. Odpowiedzialność Wild Web Ltd wobec użytkowników lub innej strony trzeciej składającej roszczenie za ich pośrednictwem z dowolnego tytułu i niezależnie od formy postępowania ogranicza się do kwoty zapłaconej, o ile została zapłacona, przez użytkownika na rzecz Wild Web Ltd z tytułu usługi w ciągu 12 miesięcy przed wystąpieniem pierwotnej przyczyny będącej podstawą odpowiedzialności. Jest to limit zbiorczy. Większa liczba roszczeń na tej podstawie nie zwiększy tego limitu.

Oprogramowanie wykorzystywane na stronie internetowej Read with me może zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Read with me nie gwarantuje rzetelności, kompletności i aktualności żadnych z materiałów na swojej stronie internetowej. Read with me ma prawo do wprowadzenia w treściach swojej strony internetowej zmian bez uprzedniego powiadomienia. Read with me nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji materiałów. Użytkownikom nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów za okresową awarię naszego oprogramowania. Naturalnie dołożymy wszelkich starań, aby wszyscy nasi subskrybenci korzystający z comiesięcznych usług otrzymywali obsługę na możliwie najwyższym poziomie.

W Read with me nie zapoznano się ze wszystkimi stronami internetowymi, które podają łącza lub adresy URL do jej strony internetowej. Firma nie odpowiada także za treści na takich stronach oraz treści i pliki przesłane przez naszych użytkowników dla Read with me. Pojawienie się na naszej stronie internetowej łączy lub plików nie oznacza poparcia dla nich ze strony Read with me. Użytkownik korzysta ze stron internetowych mających odsyłacze na naszej stronie na swoje własne ryzyko.

Prawa własności treści i materiałów związanych z aktywnością publikowanych w ramach usług

Wszystkie treści dostępne w ramach usług, w tym projekty, teksty, grafiki, obrazy, informacje, pliki oprogramowania, pliki dźwiękowe i inne, a także ich wybór i rozmieszczenie („treści w ramach usług”) stanowią własność Wild Web Ltd lub jej licencjodawców. Użytkownicy nie mogą zmieniać, kopiować, rozpowszechniać, osadzać, powielać, przedrukowywać, pobierać, publikować, w tym jako swoich, wyświetlać lub sprzedawać w całości lub w części treści w ramach usług w żadnej formie i w żaden sposób bez wyraźnej zgody przewidzianej w niniejszych warunkach. Użytkownikom nie wolno korzystać z eksploracji danych, robotów, technik pobierania danych lub innych metod gromadzenia lub pozyskiwania danych do pozyskania treści dostępnych w ramach usług. Na podstawie porozumienia między użytkownikiem a Wild Web Ltd wszystkie dane, informacje i materiały wytworzone w związku z jego dostępem do działalności szkoleniowej lub korzystaniem z niej w przypadku, gdy została ona udostępniona w ramach usług lub za ich pośrednictwem, będą należały wyłącznie do Wild Web Ltd. Użytkownik nie będzie miał prawa do korzystania z takich materiałów dotyczących działalności z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych w niniejszych warunkach. Korzystając z usług, użytkownik niniejszym przekazuje Wild Web Ltd wszystkie bez wyjątków prawa, tytuły i udziały, w tym wszystkie prawa własności intelektualnej lub innej do materiałów dotyczących działalności. Wszystkie prawa Wild Web Ltd lub licencjodawców, które nie są wyraźnie przyznane w niniejszych warunkach, są zastrzeżone dla Wild Web Ltd i jej licencjodawców.

Znaki towarowe

Read with me i wszystkie pozostałe znaki towarowe, znaki usługowe, znaki graficzne i logo używane w związku z usługami są znakami towarowymi lub usługowymi Wild Web Ltd lub ich odpowiednich właścicieli. Niektóre z tych znaków są zarejestrowane na podstawie dyrektywy UE o prawie autorskim. Dostęp do usług i korzystanie z nich nie upoważnia użytkowników do wykorzystywania i powielania nazwy Read with me oraz znaków towarowych, znaków usługowych, znaków graficznych i logo Read with me lub stron trzecich.

Wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji i wycofanie takiej zgody

Członkowie i odwiedzający, którzy zgodzili się na otrzymywanie wiadomości e-mail z treściami marketingowymi lub powiadomieniami o zawartości koszyka, mogą z nich w każdej chwili zrezygnować — wystarczy, że na dole naszych wiadomości marketingowych klikną łącze "Rezygnacja". Wszystkie żądania rezygnacji można także przesłać pocztą elektroniczną na adres podany w poniższej części dotyczącej własności. Uwaga: pewne przypadki korespondencji (np. wiadomości dotyczące usług, powiadomienia na koncie i informacje dotyczące płatności) uznaje się za niezbędne do realizacji transakcji i zarządzania kontem, co oznacza, że członkowie nie mogą zrezygnować z ich otrzymywania, chyba że anulują swoje konto.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze warunki, ich przedmiot i Wild Web Ltd oraz wynikające z nich właściwe prawa użytkowników będą podlegały prawu Bulgaria i na jego podstawie interpretowane. Nie dotyczy to przepisów sprzecznych z przepisami tej czy jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Wszelkie spory pomiędzy użytkownikami a Wild Web Ltd będą rozwiązywane na drodze wiążącego arbitrażu. Arbitraż będzie przeprowadzony przez jednego arbitra w Bulgaria. O ile wyraźnie nie wymagają tego właściwe przepisy prawa, każda strona ma obowiązek poniesienia swoich kosztów prawnych bez względu na to, która strona wygra postępowanie arbitrażowe.

Zawiadomienia o możliwym naruszeniu praw autorskich i składanie takiego zawiadomienia przez przedstawiciela

Aby jako właściciel praw autorskich udowodnić swoje podejrzenie co do tego, że materiały dostępne w ramach usług naruszają prawa autorskie, użytkownik może przedłożyć powiadomienie o naruszeniu praw autorskich na rzecz Read with me zgodnie z dyrektywą UE o prawie autorskim wraz z następującą dokumentacją i następującymi informacjami na piśmie:

• podpis fizyczny lub elektroniczny właściciela praw autorskich lub osoby działającej w jego imieniu;

• opis pracy objętej prawem autorskim, które zdaniem jej autora zostało naruszone;

• opis miejsca w usługach, w których według właściciela praw autorskich znajdują się materiały naruszające te prawa (konieczne jest podanie wystarczających szczegółów umożliwiających nam znalezienie ich w usługach);

• numer telefonu, miejsce zamieszkania i adres e-mail;

• oświadczenie właściciela praw autorskich, który w dobrej wierze stwierdza, że przedmiotowe wykorzystanie jego materiałów jest niezgodne z prawem, nie odbywa się za zgodą jego lub jego pośrednika; oświadczenie właściciela praw autorskich złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że powyższe informacje w powiadomieniu są prawdziwe, że autor tego powiadomienia jest właścicielem praw autorskich lub ma prawo działać w imieniu właściciela praw autorskich.

Polityka przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Użytkownicy powinni wiedzieć, że praktyki biznesowe Read with me zabraniają łapówkarstwa, czynów o charakterze korupcyjnym i prania brudnych pieniędzy.

Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania wszystkich właściwych przepisów dotyczących łapówkarstwa w sektorze komercyjnym lub publicznym, prania brudnych pieniędzy, terroryzmu (w tym bez ograniczeń lokalnych przepisów antykorupcyjnych, obowiązującej w Kanadzie ustawy o zwalczaniu korupcji wśród zagranicznych urzędników państwowych [Corruption of Foreign Public Officials], obowiązującej w Stanach Zjednoczonych ustawy o zapobieganiu praktykom korupcyjnym za granicą [Foreign Corrupt Practices Act], Konwencji dotyczącej Zwalczania Łapownictwa Zagranicznych Urzędników Państwowych w Międzynarodowych Transakcjach Biznesowych [Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions] OECD i obowiązującej w Wielkiej Brytanii ustawy o zwalczaniu korupcji [Bribery Act].

W przypadku nieprzestrzegania wyżej wspomnianych przepisów przez danego użytkownika Read with me zastrzega sobie prawo zlikwidowania jego konta bez uprzedniego powiadomienia.

Zmiany warunków

Wild Web Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany warunków w dowolnym czasie. Jeśli nastąpi zmiana warunków, zostaną one opublikowane na naszej stronie internetowej, a nasi subskrybenci w ciągu 30 dni będą mogli wypowiedzieć subskrypcję w przypadku braku zgody na takie warunki. Będzie to miało zastosowanie w przypadku znaczących zmian w bieżącej umowie pomiędzy użytkownikami a Wild Web Ltd. Po 30 dniach uzna się, że wszyscy bieżący członkowie akceptują zmienione warunki. Subskrybenci mogą w każdej chwili zmienić swoje dane, w tym adres, w zakładce “Mój profil””. Do tego czasu zaczną obowiązywać bieżące warunki.

Inne

Niniejsze warunki stanowią całościową umowę pomiędzy Wild Web Ltd a użytkownikami w przedmiotowym zakresie. Jeśli właściwy sąd niezależnie od jurysdykcji uzna któryś z niniejszych warunków za niewykonalny, zostanie on ograniczony lub wyeliminowany w niezbędnym zakresie, co nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych warunków. Zrzeczenie się przez Wild Web Ltd lub danego użytkownika praw wynikających z któregoś zapisu niniejszych warunków lub naruszenie go w każdym przypadku nie spowoduje anulowania takiego warunku ani skutków jego naruszenia. Wild Web Ltd może bezwarunkowo dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszych warunków. Niniejsze warunki mają charakter wiążący dla Wild Web Ltd i użytkowników z korzyścią dla obu tych stron, a także ich właściwych spadkobierców i dopuszczonych cesjonariuszy.

Język

Niniejsze warunki sporządzono w języku angielskim w wersji amerykańskiej. W przypadku gdy przetłumaczona wersja niniejszej umowy jest niezgodna z treścią umowy w języku angielskim, obowiązująca jest jej wersja w języku angielskim.

Właściciel informacji

Właściciel informacji o Read with me

W sprawie pytań o warunki lub kwestie, na które nie udzielono tutaj odpowiedzi, można kontaktować się z nami, wykorzystując niżej podane informacje kontaktowe.

Właściciel i obsługa Read with me:

Wild Web Ltd
78 Todor Kableshkov str., fl. 2, ap. 4
1000 Sofia
Bulgaria

Numer firmy: 205729177

Nr VAT: BG205729177

Adres e-mail: support@readwithme.io

Telefon: +359 2 493 0409

Od poniedziałku do piątku: 08:00 - 23:00 +2 GMT

Overzicht

Wat is Read with me

Read with me is een online bibliotheek met e-books voor zijn gebruikers. Dit is een ideaal leesplatform als u veel reist, of dagelijks pendelt, of als u gewoon de voorkeur geeft aan boeken in digitaal formaat. De boeken in onze collectie behandelen veel verschillende onderwerpen, maar ze zijn meestal gericht op zelfhulp-titels op verschillende gebieden. U kunt vanaf elk elektronisch apparaat toegang krijgen tot Read with me zolang het verbonden is met internet. Om uw favoriete titels offline te lezen, moet u ze eerst downloaden. Onze interface is eenvoudig, dus het is gemakkelijk om te zoeken naar al die boeken die je leuk vindt, en nog gemakkelijker om ze zo vaak als je wilt te downloaden met slechts een klik.

Algemeen

Wild Web Ltd voert Read with me's website uit (in text “Website”) en alle aanverwante diensten (“Dienst”). Het onderwerp van deze Algemene Voorwaarden is de toegang tot en het gebruik van de dienst. Door de aankoop van of toegang tot de dienst geeft u te kennen dat u deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt.

U krijgt een lopend abonnement bij Read with me.
Uw abonnement wordt automatisch verlengd na de proefperiode van 3 periode van 30 dagen en vervolgens elke 30 dagen voor de abonnementsprijs, respectievelijk 65.00 EUR een maand of de lokale prijs, hieronder weergegeven onder “Prijzen per land” Uw abonnement loopt tot u uw abonnement actief opzegt. Er is geen bindende periode van uw abonnement, het kan op elk moment vrijelijk worden beëindigd.

Door u aan te melden voor een abonnement via een van onze campagnes gaat u ermee akkoord dat u Read with me de prijs van de proefperiode en vervolgens het normale maandtarief voor het maandelijkse abonnement van de creditcard die u gebruikt bij het aanmelden, laat intrekken. Wanneer u een abonnement koopt, wordt u automatisch verlengd totdat u het abonnement beëindigt onder “Instellingen” op Read with me. Je moet minstens 18 jaar oud zijn en in een van de landen waar we actief zijn wonen, om een geldig abonnement te hebben voor Read with me. Er zijn geen verborgen kosten bij de aankoop van het introductie-abonnement, alleen het bedrag dat in de campagnes staat vermeld, omdat u uw abonnement kunt opzeggen voordat de proefperiode van 3 dagen is verstreken.

Indien een abonnementsbetaling wordt geweigerd door de creditcard van de klant, zal de klant later hetzelfde bedrag in rekening worden gebracht totdat de betaling wordt uitgevoerd.

Betalingen met afgewezen pogingen zullen later opnieuw worden verhoogd voor een nieuwe periode. Bij weigering van betaling gedurende meer dan een half jaar, wordt het abonnement automatisch beëindigd en wordt de toegang tot de site Read with me beëindigd.

Alhoewel behoudt Wild Web Ltd zich het recht voor om zowel digitale als fysieke facturen uit te reiken indien een bestelling van de klant niet wordt opgevolgd met een betaling per creditcard. Facturen kunnen worden uitgereikt door een derde partij, omdat Wild Web Ltd deze zich het recht voorbehoudt om gebruik te maken van zogenaamde factoringmethoden. Bovendien stemt de klant er ook mee in dat alle communicatie met betrekking tot deze handel valt onder RPL § 154a betreffende een overeenkomst inzake elektronische en telefonische communicatie tussen de partijen in deze handel.

Een bevestigingsmail voor uw bestelling / betaling zal worden verzonden naar de e-mail die u bij het aanmelden voor het abonnement heeft opgegeven.

Prijzen per land

Klantenservice

Wij streven naar een zo goed mogelijke klantenservice – wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 23.00 uur (tijdzone: +2 GMT) en zullen ons best doen om u te begeleiden en uw vragen binnen 48 uur op werkdagen te beantwoorden en wij zijn gesloten in het weekend.

Alle vragen of problemen kunnen worden gestuurd naar support@readwithme.io – Alle e-mails en antwoorden van de klantenservice zullen in het Frans of Engels zijn, dus schrijf uw vragen in het Frans of Engels, zodat wij u de snelste en beste online ondersteuning kunnen bieden. Indien geschreven in andere talen, kunnen we het misschien niet begrijpen of moeten we een Google vertaling doen, en sommige antwoorden kunnen verkeerd begrepen en verkeerd zijn.

Onze telefonische ondersteuning is ook tijdens onze openingstijden te bereiken, u kunt ons bereiken door te bellen naar +359 2 493 0409.

Het niet ontvangen van welkomstmails, factuurmails en dergelijke.

Read with me kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat de abonnee de welkomstmail, opzeggingen, facturen, ontvangstbewijzen, enz. niet heeft ontvangen. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de abonnee om ervoor te zorgen dat uw provider of e-mail toegankelijk is en in staat is om de genoemde mails te ontvangen. Door ervoor te zorgen dat ze niet in de spam-map of ”ongewenste e-mail”terechtkomen. E-mailproviders zoals Hotmail en Gmail kunnen problemen hebben met betrekking tot de e-mails die worden verzonden van Read with me en wij raden u aan om een alternatieve provider te gebruiken wanneer u zich abonneert op Read with me.

Privacy

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Daarom hebben wij dit Privacybeleid ontwikkeld om u inzicht te geven in hoe wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, communiceren en openbaar maken. Het volgende is ons privacybeleid op Read with me.

• Voor of op het moment van het verzamelen van persoonlijke informatie, zullen wij de doeleinden identificeren waarvoor de informatie wordt verzameld.

• Wij zullen persoonlijke informatie uitsluitend verzamelen en gebruiken met het doel om de door ons gespecificeerde doelen te bereiken en voor andere compatibele doeleinden, tenzij wij de toestemming van de betrokken persoon verkrijgen of zoals vereist door de wet.

• Wij zullen persoonlijke informatie alleen bewaren zolang het nodig is voor de vervulling van deze doeleinden.

• Wij zullen persoonlijke informatie verzamelen met wettige en eerlijke middelen en, waar nodig, met de kennis of toestemming van de betrokken persoon.

• Persoonsgegevens moeten relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt en, voor zover nodig voor die doeleinden, nauwkeurig, volledig en actueel zijn.

• Wij zullen persoonlijke informatie beschermen door middel van redelijke veiligheidsmaatregelen tegen verlies of diefstal, alsmede tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.

• Wij zullen informatie over ons beleid en onze praktijken met betrekking tot het beheer van persoonlijke informatie gemakkelijk beschikbaar stellen aan onze klanten.

Wij verbinden ons ertoe onze activiteiten uit te voeren in overeenstemming met deze principes om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en gehandhaafd.

Welke persoonlijke informatie verzamelen we van u?

Wanneer u toegang krijgt, zich inschrijft, deelneemt, een account aanmaakt of op een andere manier gebruik maakt van onze diensten, kunnen wij persoonlijke informatie over u verzamelen. De persoonlijke informatie die wij verzamelen, is afhankelijk van de omstandigheden en de diensten die u gebruikt, maar kan bestaan uit het volgende: 

Door de gebruiker gegenereerde persoonlijke informatie

Uw aankoopreferenties, d.w.z. als u reageert op advertenties of campagnes

• IP-adres

We kunnen ook andere informatie verzamelen over uw gebruik van onze diensten door middel van cookies en soortgelijke technologieën.

Persoonlijke informatie verzameld van derden

Wij kunnen de informatie die wij van u verzamelen aanvullen met informatie die wij van derden ontvangen en door uw gebruik van websites, producten of diensten die door andere producten in ons bedrijf worden aangeboden, Wild Web Ltd. Dit kan bijvoorbeeld informatie bevatten die we ontvangen van derden die onze betaaloplossingen leveren om betaling mogelijk te maken bij het gebruik van onze Diensten.

Waarom verzamelen we uw persoonlijke gegevens?

Ons doel

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

A) In het belang van onze contractuele relatie:

• Om de betaling voor uw rekening te verwerken en om de bestel- en factuurgegevens aan u te leveren

• Om uw aankopen bij te houden om ervoor te zorgen dat wij u de diensten kunnen leveren waar u recht op hebt

• Om met u te communiceren over uw abonnement, account of aankoop van onze diensten

• Om u te informeren over wijzigingen in onze Diensten

• Om aanbiedingen, nieuws, informatie, producten of diensten aan te bieden die u bij ons aanvraagt

B) Voor legitieme doeleinden:

• Om uw informatie te delen met andere producten binnen Wild Web Ltd indien nodig voor administratieve doeleinden of voor de levering van onze Diensten aan u

• Om IP-adressen of andere informatie te gebruiken die nodig is om het kwaadwillig gebruik van onze diensten te blokkeren om onze diensten te beschermen of om onze algemene voorwaarden af te dwingen of te gebruiken.

• Het verstrekken van informatie in een fusie- en overnameproces voor zakelijke en strategische managementdoeleinden.

• Om u te voorzien van aanbiedingen, nieuws, informatie, producten of diensten waarvan wij menen dat ze interessant voor u kunnen zijn, met inbegrip van op maat gemaakte reclame, hebben ze betrekking op uw waarschijnlijke belangen.

• Voor analyse en statistische doeleinden

• Om wettelijke vereisten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen

C) Wij kunnen uw persoonlijke informatie ook verwerken als het noodzakelijk is dat wij voldoen aan een wettelijke verplichting of beslissing van een autoriteit.

Welke wettelijke basis in GDPR is de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van de volgende gegevens?

• punt (A) is vereist voor de totstandkoming en uitvoering van onze verplichtingen na onze overeenkomst met u;

• punt (B) is vereist voor onze legitieme belangen bij het ontwikkelen, beheren, beschermen en op de markt brengen van onze Diensten, alsmede vanuit een zakelijk en strategisch perspectief;

• punt (C) zal alleen plaatsvinden als wij uw toestemming voor een dergelijke behandeling hebben ontvangen;

• punt (D) is vereist om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

Is het verplicht voor u om uw persoonlijke informatie te verstrekken?

 

Persoonlijke informatie die wij van u vragen en die op enigerlei wijze als “verplicht” is gemarkeerd, is voor ons vereist om onze Diensten te verlenen (om wettelijke, contractuele, administratieve, technische of soortgelijke redenen).

Sommige van uw persoonlijke informatie kan echter alleen vereist zijn als u specifieke functies gebruikt, optionele onderdelen van de Dienst inschakelt of toegang vraagt tot bepaalde bronnen, aanbiedingen, promoties, programma's of soortgelijke zaken van ons of onze marketingpartners.

U wordt op de hoogte gebracht voordat dergelijke persoonlijke informatie van u worden verzamelt.

Met wie kunnen we uw persoonlijke informatie delen?

Group transfers

Wij kunnen uw persoonlijke informatie doorgeven aan andere producten binnen de volgende categorieën Wild Web Ltd, indien nodig voor administratieve doeleinden of voor de levering van onze Diensten aan u. Indien u hiermee heeft ingestemd, kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook met de producten bekendmaken binnen Wild Web Ltd voor marketingdoeleinden. Producten die toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie volgen de praktijken in overeenstemming met dit Privacybeleid.

De partners, sponsors en adverteerders

Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met onze medewerkers en sponsors. Daarnaast kunnen we uw persoonlijke gegevens ook delen met onze medewerkers en adverteerders, maar alleen nadat u hierom heeft gevraagd of nadat u toestemming heeft gegeven.

Zoals beschreven, kunnen we ook geaggregeerde informatie gebruiken om het gebruik van onze diensten te controleren om ons te helpen onze diensten te verbeteren en te ontwikkelen, en we kunnen dergelijke geaggregeerde informatie beschikbaar stellen aan derden, zoals contentpartners of adverteerders. Geaggregeerde informatie omvat geen persoonlijke informatie en kan niet aan u worden gekoppeld.

Derden uit veiligheidsoverwegingen of om andere legitieme redenen

We kunnen uw persoonlijke informatie ook doorgeven aan derden als we redelijkerwijs redenen hebben om aan te nemen dat het vrijgeven van dergelijke persoonlijke informatie noodzakelijk is:

• Om te voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen, met inbegrip van aanvragen, gerechtelijke bevelen, verzoeken van de overheid of huiszoekingsbevelen, of anderszins wettelijk verplicht;

• Om onze rechten of eigendommen, of de veiligheid van onze klanten of medewerkers te beschermen;

• Om ons te beschermen tegen frauduleus, kwaadwillig, misbruik, ongeautoriseerd of illegaal gebruik of abonnement op onze Diensten en om ons netwerk, Diensten, Apparaten en Gebruikers tegen dergelijk gebruik te beschermen;

• Het bevorderen van of verdedigen tegen klachten of rechtsvorderingen in rechtszaken, administratieve zaken en procedures en dergelijke;

• Om het kredietrisico in te schatten, voor rapportagedoeleinden of om betaling voor onze Diensten te ontvangen;

• Als onderdeel van de fusie en aggregatie, op voorwaarde dat de potentiële koper of verkoper ermee instemt uw persoonlijke gegevens te respecteren en te verwerken in overeenstemming met ons Privacybeleid;

• Aan externe auditors en toezichthouders

Waar verwerken we uw persoonlijke gegevens?

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), met inbegrip van bestemmingen die niet vallen onder een besluit van de Europese Commissie inzake een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. De gegevens kunnen worden gedeeld met andere producten binnen Wild Web Ltd, behandeld door medewerkers die voor ons of voor een van onze leveranciers buiten de EER werken. Deze medewerkers kunnen bijvoorbeeld betrokken zijn bij de uitvoering van uw bestelling, de verwerking van uw betalingsgegevens en de uitvoering van onze ondersteunende diensten. Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid wordt verwerkt en hebben de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Voor meer informatie over of een kopie van deze voorzorgsmaatregelen kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens aan het einde van dit Privacybeleid.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen bewaren zolang wij het nodig achten om onze doeleinden te vervullen zoals hierboven beschreven onder “Waarom verwerken wij uw persoonlijke gegevens”. Vervolgens zullen wij uw persoonlijke gegevens verwijderen of, in sommige gevallen, anonimiseren. Wij controleren regelmatig of wij persoonlijke informatie hebben opgeslagen om deze te verwijderen. Aangezien wij uw persoonlijke informatie voor verschillende doeleinden verwerken, zal de feitelijke periode van persoonlijke informatie variëren.

Typisch zijn de volgende schrappingsdeadlines van toepassing:

Data typeWat is het?Schrappingsdeadline
GebruikersgegevensGebruikersgegevens zijn informatie over, hoe u de dienst gebruikt en welke bestellingen u doet.Totdat de account wordt verwijderd (wordt verwerkt in 5 jaar)
Klantenservice-gegevensKlantenservice-gegevens zijn informatie die u verstrekt wanneer u in contact komt met Read with me's klantendienst en spraakopnames voor educatieve doeleinden.3 jaar (bellogboeken en tekstdialogen)

1 maand (spraakopnames)
Account informatieAccountinformatie is informatie over uw account, zoals de gebruikersnaam, het wachtwoord en de aankoopgegevens die in
Read with me dienst worden verstrekt.
Totdat de account wordt verwijderd
TransactiegegevensTransactiegegevens zijn informatie over transacties die op uw rekening worden gedaan in verband met aankopen in de
Read with me dienst
10 jaar

Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt wordt opgeslagen op beveiligde servers en we hebben strikte procedures om ons te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van uw persoonlijke informatie. Alle betalingstransacties worden gecodeerd door middel van industriestandaardtechnologie en zijn onderworpen aan PCI-beveiligingsstandaarden.

Hoewel wij hard werken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij niet garanderen dat onze veiligheidsmaatregelen ongeoorloofde pogingen tot toegang, gebruik of openbaarmaking van persoonlijke informatie voorkomen. Wij handhaven echter wel onze veiligheids- en incident-plannen, inclusief plannen voor de afhandeling van eventuele inbreuken op de gegevensbeveiliging, in het geval van een fysiek of technisch incident, om dit tijdig af te handelen en eventuele negatieve effecten van een dergelijk incident te beperken.

Hoe kunt u toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie?

Wij begrijpen dat u soms aanvullende informatie van ons nodig hebt over uw persoonlijke gegevens en de manier waarop deze worden verwerkt of dat u de persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt, wilt bijwerken of corrigeren. Daarom omvat u de volgende rechten:

Recht op toegang tot uw persoonlijke informatie:U heeft recht op verificatie door ons als wij persoonlijke informatie over u verwerken en, indien dit het geval is, om toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie en informatie.

Recht op correctie van persoonlijke informatie:Als u vindt dat de persoonlijke informatie die wij over u behandelen onjuist is, heeft u het recht om ons dergelijke persoonlijk identificeerbare informatie te laten corrigeren. 

Recht om persoonlijke informatie te verwijderen (het recht om te worden vergeten):Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld als uw persoonlijke gegevens illegaal zijn verwerkt of als u uw toestemming hebt ingetrokken (als de verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming), hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens bij ons op te vragen en te verwijderen. 

Recht om de verwerking te beperken:onder bepaalde omstandigheden, d.w.z. als u de juistheid van uw persoonlijke informatie betwist of als u bezwaar maakt tegen ons legitieme doel om uw persoonlijke informatie te verwerken, hebt u het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonlijke informatie beperken tot er een oplossing is gevonden. 

Recht om te protesteren tegen verwerking:onder bepaalde omstandigheden, d.w.z. als u ons legitieme belang bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens betwist, hebt u het recht om, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking. 

Recht op gegevensportabiliteit:: Indien uw persoonlijke gegevens automatisch worden verwerkt op basis van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van onze contractuele relatie, hebt u het recht om te vragen dat wij uw persoonlijke gegevens in een machinaal leesbare vorm aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens verstrekken.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: U heeft het recht om een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens bij uw toezichtinstantie.

Als onze verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken (het zal echter geen invloed hebben op de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking) door contact met ons op te nemen of door de instellingen in de Dienst bij te werken. (indien relevant).

Neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens om uw rechten aan te vragen. Wij zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om binnen 30 dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek op uw verzoek te reageren. Als wij niet binnen 30 dagen aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen, de reden voor de vertraging en wanneer wij verwachten aan uw verzoek te kunnen voldoen.

Houd er ook rekening mee dat u uw contactvoorkeuren kunt wijzigen op de pagina “Instellingen” als u bepaalde soorten informatie van ons niet wilt ontvangen. U kunt dit ook te allen tijde doen door contact met ons op te nemen via support@readwithme.io of door te bellen naar +359 2 493 0409.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Ons Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Bekijk daarom regelmatig de laatste versie van dit beleid. Wij zullen eventuele wijzigingen in het Privacybeleid hier bekendmaken, en als de wijzigingen belangrijk zijn, zullen wij u een duidelijker bericht zoals e-mail sturen. Als we dit Privacybeleid op een manier wijzigen die van invloed is op de manier waarop we uw persoonlijke informatie gebruiken, zullen we u adviseren over de keuzes die u als gevolg van deze wijzigingen kunt maken. We zullen ook eerdere versies van dit Privacybeleid in een archief bewaren voor uw beoordeling.

Registratie

Door u te registreren op onze website, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

• dat uw informatie over u en/of uw organisatie juist, actueel en integraal is;

• om uw wachtwoord en andere informatie met betrekking tot uw veiligheid van de dienst vertrouwelijk te houden;

• om uw informatie regelmatig bij te werken om deze juist, volledig en actueel te houden;

• verantwoordelijk te zijn voor alle handelingen die voortvloeien uit het gebruik van uw account.

• Om uw factuur elke maand te betalen, totdat uw abonnement wordt beëindigd of geannuleerd.

Betaling & facturering

U bent verplicht om ervoor te zorgen dat uw betalingsinformatie up-to-date is. U gaat ermee akkoord om vooruit te betalen voor de periode waarin dergelijke diensten worden verleend. Tenzij anders bepaald, gaat u ermee akkoord dat tot en tenzij u Wild Web Ltd van uw wens om de Diensten te annuleren, u op een automatisch terugkerende basis wordt gefactureerd om een verstoring van uw Diensten te voorkomen, door gebruik te maken van uw creditcard of andere factureringsinformatie die bij ons is opgeslagen.

Wild Web Ltd slaat geen betalingsinformatie op. Alle betalingen worden gedaan via SSL gecodeerde verbindingen, wat maximale veiligheid voor de transacties garandeert.

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle door u verstrekte kaart- en gerelateerde facturerings- en betalingsgegevens zullen worden gedeeld door Wild Web Ltd met een derde partij partner, zoals: betalingsverwerker en/of overnemende partij.

De registratie begint met een proefperiode van 3 dagen.

Als u niet op het moment dat uw proefperiode afloopt, zal uw kaart het bedrag in rekening worden gebracht dat is vermeld in onze tabel “Prijzen per land”.Het land van uw aanmeldingsactie bepaalt het bedrag en de valuta die u betaalt, aangezien dit als uw lokale valuta wordt beschouwd.

Wild Web Ltd behoudt zich het recht voor om een ​​factuur op te splitsen in meerdere transacties om de betaling van de openstaande factuur te garanderen.

Wild Web Ltd behoudt zich het recht voor om u de proefkosten in rekening te brengen die zijn gespecificeerd in de prijzen per land, en daarna de volledige abonnementskosten die zijn gespecificeerd in de prijzen per land, voor het gebruik van onze diensten.

Wild Web Ltd behoudt zich het recht voor om de kosten te allen tijde te wijzigen, na kennisgeving aan u als een dergelijke wijziging van invloed kan zijn op uw bestaande of toekomstige abonnementen.

De kaarten die worden geaccepteerd: Visa en MasterCard.

Annulering

U kunt de diensten beëindigen of annuleren door Wild Web Ltd schriftelijk via de e-mail op te zeggen: support@readwithme.io of door in te loggen op uw account en uw abonnement op te zeggen. In het geval van het annuleren van uw abonnement binnen de maximale 14 dagen na inschrijving, bieden wij u een terugbetaling aan voor alle abonnementskosten (proeftijd + maandelijks).

U kunt het gebruik van uw account en/of enige Read with me diensten op elk moment stopzetten en verzoeken om uw account te annuleren.

Houd er rekening mee dat het abonnement ook voor onbepaalde tijd kan worden gepauzeerd als gevolg van reizen/vakantie, enz. Vermeld in uw e-mail voor alle verdere vragen de volgende informatie: bestelnummers, klantnummer, volledige naam en e-mailadres.

U kunt uw abonnement op elk moment opzeggen en uw profiel blijft actief tot de volgende factureringscyclus. Daarna heeft u geen toegang meer tot uw profiel en kunnen wij alle informatie op uw profiel verwijderen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijke verwijderde informatie of inhoud.

Beëindiging

Wild Web Ltd kan uw toegang tot de diensten, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande kennisgeving, beëindigen in het geval dat:

U schendt deze Overeenkomst

U verzuimt de verschuldigde vergoedingen te betalen

Uw gebruik van de Dienst kan schade toebrengen aan Wild Web Ltd of anderen

Schending van de huidige Algemene Voorwaarden. Informatie over andere leden delen (e-mail adres, postadres, telefoonnummer, enz.).

U pleegt Illegaal gedrag, niet-ethisch, onverantwoordelijk of ander gedrag dat kan worden opgevat als intimidatie van andere leden of de website zelf.

Uw account wordt beschouwd als frauduleus.

Je committeert Algemeen onacceptabel gedrag zoals gedefinieerd door de site.

In dat geval zal Wild Web Ltd u geen vergoedingen terugbetalen die vóór een dergelijke beëindiging zijn betaald, en bent u verplicht alle vergoedingen en kosten te betalen die voor de effectiviteit van een dergelijke beëindiging zijn verschenen.

Let op: Bij beëindiging van de diensten om welke reden dan ook: de inhoud, het gebruikersprofiel en andere gegevens worden verwijderd. Uw account en gebruik van de service kunnen door u of door Wild Web Ltd worden beëindigd. U kunt dit doen door de instructies op de Service te volgen. Wild Web Ltd kan uw toegang tot en gebruik van de Service te allen tijde en om welke reden dan ook beëindigen, en op dat moment heeft u geen verder recht om de Service te gebruiken. U kunt uw Read with me account te allen tijde beëindigen door de instructies te volgen die via de Service beschikbaar zijn. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot de bescherming en handhaving van Read with me eigendomsrechten, uw verklaringen en garanties, afwijzing van verklaringen en garanties, vrijgave en schadeloosstellingen, beperkingen van aansprakelijkheid en soorten schade, eigendom van gegevens en informatie, de toepasselijke wetgeving en plaats, en diverse bepalingen blijven ook na een dergelijke beëindiging van kracht.

Alle inhoud die als een directe inbreuk op de wet wordt beschouwd en alle gevallen van intimidatie zullen worden gemeld aan de bevoegde autoriteiten, met inbegrip van het IP-adres van het lid, het tijdstip van de creatie en alle andere noodzakelijke informatie.

Terugbetalingen

We bieden 100 % terugbetalingsgarantie op alle bestellingen waarvoor u binnen 14 dagen na aankoop een terugbetaling aanvraagt.

We hopen dat u alles wat u bij ons bestelt leuk zult vinden. Mocht er toch iets zijn waar u niet tevreden over bent, dan kunt u gebruikmaken van de terugbetalingsgarantie en binnen 14 dagen een terugbetaling aanvragen. Alle andere gevallen moeten door de klantendienst worden beoordeeld en er wordt per geval een beslissing genomen.

Om een terugbetaling aan te vragen, gelieve contact op te nemen met de klantendienst.

E-mail: support@readwithme.io

Telefoon: +359 2 493 0409

De klantendienst is geopend van maandag tot vrijdag van 08.00 uur - 23.00 uur (tijdzone: +2 GMT). We zullen op weekdagen ons best doen om u te begeleiden en uw vragen te beantwoorden binnen 48 uur. Tijdens het weekend zijn we gesloten.

Ongepast gebruik

YU zult op of via de Dienst geen inhoud uploaden, weergeven of anderszins verstrekken die: (i) lasterlijk, lasterlijk, beledigend, bedreigend, haatdragend, intimiderend, beledigend of anderszins in strijd is met de wet of inbreuk maakt op het recht van een derde partij (met inbegrip van auteursrecht, handelsmerk, privacy, publiciteit of andere persoonlijke of eigendomsrechten); of (ii) Wild Web Ltd’’s eigen oordeel, aanstootgevend is of die een andere persoon beperkt of verhindert om de Dienst te gebruiken of die Wild Web Ltd of zijn gebruikers kan blootstellen aan enige schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook.

Cookies

Bij Read with me willen we u de best mogelijke gebruikerservaring bieden, daarom moeten we cookies gebruiken om relevante informatie op uw computer op te slaan.

1. Wat zijn cookies? 
Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie die een website als de onze kan opslaan en opnieuw kan lezen.

2. Waar gebruiken we cookies voor?  
Wij gebruiken cookies voor het volgende: Onthoud uw gebruikersnaam en wachtwoord, verzamel statistieken over hoe u onze website gebruikt – via Google Analytics maakt het mogelijk om via Facebook en andere sociale media te delen, waarbij uw naam en adres worden opgeslagen voor relevante nieuwe promotiecampagnes.

3. Hoe voorkomt u of verwijdert u cookies?  
Om meer te weten te komen over het verwijderen van cookies, kunt u gebruik maken van de volgende link:
http://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/ 

Om meer te weten te komen over het beheren van cookies, kunt u de volgende link gebruiken
http://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/ 

4. Hoe lang bewaren we de cookies nog?  
De cookies die wij bij u plaatsen worden voor een gevarieerd aantal maanden opgeslagen, afhankelijk van het doel van de verschillende cookies. Elke keer dat u onze website bezoekt, wordt de periode verlengd en worden ze automatisch verwijderd wanneer ze verlopen zijn.

Vrijwaring van Wild Web Ltd

U gaat ermee akkoord om te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren Wild Web Ltd en haar bestuurders, functionarissen, werknemers, aannemers, agenten, leveranciers, licentiegevers, opvolgers en rechtverkrijgenden, van en tegen alle verliezen, claims, rechtsvorderingen, verplichtingen, verplichtingen, aansprakelijkheden en schade van welke aard dan ook, met inbegrip van de kosten van advocaten, die voortvloeit uit of verband houdt met uw toegang tot of gebruik van de Dienst, een valse verklaring die u ons geeft (als onderdeel van deze Algemene Voorwaarden of anderszins), uw inbreuk op een van deze Algemene Voorwaarden, of een bewering dat een sjabloon dat wij u verstrekken onnauwkeurig, ongepast of defect is op welke manier dan ook.

Uw verklaringen en garanties

U vertegenwoordigt en garandeert aan Wild Web Ltd dat uw toegang tot en gebruik van de Dienst in overeenstemming zal zijn met deze Algemene Voorwaarden en met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften van de EU en alle andere relevante rechtsgebieden, met inbegrip van de wetten, regels en voorschriften van de EU en alle andere relevante rechtsgebieden, met inbegrip van de wetten, regels en voorschriften met betrekking tot online gedrag of aanvaardbare inhoud, en die met betrekking tot de overdracht van gegevens of informatie die wordt geëxporteerd uit de EU en/of het rechtsgebied waar u woont. U verklaart en garandeert verder dat u materiaal dat u via de Service hebt gemaakt of bezit en dat u het recht hebt om ons, indien van toepassing, een licentie te verlenen om dat materiaal te gebruiken zoals hierboven beschreven of het recht om dat materiaal aan ons toe te wijzen zoals hieronder beschreven. U verklaart en garandeert verder dat u uw wachtwoord, gebruikersnaam en accountgegevens zorgvuldig zult beschermen, dat u uw wachtwoord of gebruikersnaam niet zult delen met derden en dat u derden geen toegang tot uw Read with me account voor welk doel dan ook zult toestaan.

Geen verklaringen of garanties door Wild Web Ltd

Alle informatie, eigendommen en rechten die u door Wild Web Ltd worden verstrekt of verleend, worden u verstrekt op een “as is” basis. Wild Web Ltd en haar leveranciers geven geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de dienst, hetzij expliciet of impliciet, en al deze verklaringen en garanties, met inbegrip van garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk, worden uitdrukkelijk afgewezen. Zonder de algemene geldigheid van het voorgaande te beperken, doet Wild Web Ltd geen enkele verklaring of garantie van welke aard dan ook met betrekking tot nauwkeurigheid, beschikbaarheid van de service, volledigheid, informatieve inhoud, foutvrije werking, resultaten die kunnen worden verkregen door gebruik of niet-inbreuk. Toegang tot en gebruik van de service kan niet beschikbaar zijn tijdens perioden van piekvraag, systeemupgrades, storingen of gepland of ongepland onderhoud of om andere redenen. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van impliciete garanties niet toe, zodat de bovenstaande uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.

Beperking van de soorten schade/beperking van aansprakelijkheid

Wild Web Ltd is niet aansprakelijk jegens u of derden die via u een claim indienen (hetzij op basis van een contract, risicoaansprakelijkheid, onrechtmatige daad of andere theorie) voor indirecte, incidentele, speciale, incidentele, gevolg- of voorbeeldige schade die voortvloeit uit of verband houdt met de toegang tot of het gebruik van, of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van, of het onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van, de dienst of een deel daarvan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verlies van het gebruik van de service, onnauwkeurige resultaten, winstderving, bedrijfsonderbreking of schade als gevolg van het verlies of de beschadiging van gegevens of gegevens die onnauwkeurig zijn gemaakt, de kosten voor het terugvorderen van gegevens, de kosten van vervangende diensten of claims van derden voor schade aan computers, software, modems, telefoons of andere eigendommen, zelfs indien Wild Web Ltd is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. De aansprakelijkheid van Wild Web Ltd ten opzichte van u of een derde partij die via u claimt voor welke oorzaak dan ook en ongeacht de vorm van de actie, is beperkt tot het bedrag dat u eventueel aan Wild Web Ltd hebt betaald voor de dienst in de 12 maanden voorafgaand aan de eerste actie die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid. Dit is een totale limiet. Het bestaan van meer dan één vordering hieronder zal deze limiet niet verhogen.

De op de website Read with me's gebruikte software kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Read with me garandeert niet dat de materialen op de website nauwkeurig, volledig of actueel zijn. Read with me kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de inhoud van haar website. Read with me verplicht zich er echter niet toe de materialen bij te werken en er kan geen terugbetaling worden geëist als onze software soms down is. We zullen natuurlijk ons best doen om de best mogelijke service te bieden aan al onze maandelijkse abonnees.

Read with me heeft niet alle gelinkte sites/urls naar haar website beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een dergelijke gelinkte site of de inhoud en bestanden uploader door onze gebruikers op Read with me. Het opnemen van links of bestanden impliceert niet dat Read with me van de site wordt onderschreven door Read with me. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

Eigendomsrechten op de inhoud van dienst en het activiteitenmateriaal

Alle inhoud die beschikbaar is via de Dienst, met inbegrip van ontwerpen, tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, informatie, software, audio- en andere bestanden, en hun selectie en rangschikking (de "Diensteninhoud"), zijn eigendom van Wild Web Ltd of van haar licentiegevers. Geen enkele Diensteninhoud mag worden gewijzigd, gekopieerd, gedistribueerd, ingelijst, gereproduceerd, heruitgegeven, gedownload, geschraapt, weergegeven, gepost, verzonden of verkocht in welke vorm of op welke wijze dan ook, geheel of gedeeltelijk, anders dan zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Algemene Voorwaarden. U mag geen gebruik maken van datamining, robots, schraap- of soortgelijke methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens om Servicecontent te verkrijgen. Tussen u en Wild Web Ltd, zijn alle gegevens, informatie en materialen die worden gegenereerd door uw toegang tot en gebruik van de educatieve activiteiten die beschikbaar zijn gesteld op of via de Service, uitsluitend eigendom van Wild Web Ltd, en u hebt geen enkel recht om dergelijk Activiteitsmateriaal te gebruiken, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Service, wijst u hierbij aan Wild Web Ltd alle rechten, aanspraken en belangen, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten, in het Activiteitsmateriaal toe. Alle rechten van Wild Web Ltd of haar licentiegevers die niet uitdrukkelijk worden verleend in deze Algemene Voorwaarden zijn voorbehouden aan Wild Web Ltd en haar licentiegevers.

Trademarks

Read with me en alle andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo's die in verband met de dienst worden gebruikt, zijn handelsmerken of dienstmerken van Read with me of hun respectieve eigenaars en sommige ervan zijn geregistreerd bij de EU Auteursrechtenrichtlijn. Toegang tot en gebruik van de Dienst geeft u niet het recht de Read with me naam of enige Read with me of handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen of logo's van derden te gebruiken of te reproduceren.

Uw keuzes en opt-outs

Leden en bezoekers die zich hebben aangemeld voor onze marketing- en winkelwagenberichten kunnen zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van de e-mails van ons door te klikken op de "uitschrijven"-link onderaan onze marketingberichten. Ook kunnen alle opt-out verzoeken worden gedaan door ons te e-mailen met behulp van de contactgegevens die in de "Eigendom" sectie hieronder. Houd er rekening mee dat sommige communicatie (zoals serviceberichten, accountmeldingen, factureringsinformatie) worden beschouwd als transactioneel en noodzakelijk voor accountbeheer, en leden kunnen zich niet afmelden voor deze berichten, tenzij u uw account annuleert.

Toepasselijk recht en arbitrage

Deze Algemene Voorwaarden, het onderwerp en de Wild Web Ltd en uw respectievelijke rechten onder deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd onder de wetten van Bulgaria, met uitzondering van de conflicterende wettelijke bepalingen van dat of enig ander rechtsgebied. Elk mogelijk geschil dat tussen u en Wild Web Ltd zal worden opgelost door bindende arbitrage. De arbitrage zal worden uitgevoerd door een enkele arbiter in Bulgaria. Tenzij uitdrukkelijk anders vereist door de toepasselijke wetgeving, zal elke partij haar eigen advocaatkosten dragen, zonder rekening te houden met welke partij de winnende partij in de arbitrageprocedure wordt beschouwd als de winnende partij.

Kennisgeving voor claims over schendingen van het auteursrecht en agent voor kennisgeving

Om te bewijzen en aan te tonen dat uw eventuele gedaagde, als eigenaar van een auteursrecht, dat al het materiaal dat via de dienst beschikbaar is, inbreuk maakt op uw auteursrechten, kunt u een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht indienen bij Read with me overeenkomstig de EU Auteursrechtrichtlijn door ons de volgende documentatie en informatie schriftelijk te verstrekken:

• een fysieke of elektronische handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of de persoon die namens de eigenaar van het auteursrecht handelt;

• een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat volgens u is geschonden;

• een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het materiaal dat u inbreuk maakt, zich op de Dienst bevindt, met voldoende details om het op de Dienst te kunnen vinden;

• telefoonnummer, adres en e-mailadres;

• een verklaring door u dat u in goed vertrouwen gelooft dat het betwiste gebruik niet door de wet, auteursrechteigenaar of zijn agent wordt gemachtigd; en een verklaring door u, die op straffe van meineed wordt afgelegd, dat de bovengenoemde informatie in uw bericht nauwkeurig is en dat u de auteursrechteigenaar bent of gemachtigd bent om namens de auteursrechteigenaar te handelen.

Anti-witwasbeleid

Houd er rekening mee dat de bedrijfspraktijken van Read with me omkoping, corrupt gedrag en witwassen van geld verbieden.

U stemt ermee in dat u alle toepasselijke wetten zult blijven naleven die betrekking hebben op commerciële of openbare steekpenningen, het witwassen van geld, terrorisme (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, lokale anticorruptiewetten, de Canadese Corruption of Foreign Public Officials Act, de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act, het OESO-verdrag ter bestrijding van omkoping van buitenlandse overheidsfunctionarissen bij internationale handelstransacties en de Britse Bribery Act).

Indien u op enig moment niet aan uw verplichtingen voldoet, Read with me behoudt zich het recht voor uw account zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

Wijzigingen van de algemene voorwaarden

Wild Web Ltd behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Als de voorwaarden veranderen zal het worden gepubliceerd op onze website en de abonnee heeft 30 dagen de tijd om het abonnement te beëindigen als u het niet eens bent met de voorwaarden. Dit is van toepassing in het geval van belangrijke wijzigingen in uw huidige overeenkomst met Wild Web Ltd. Na de 30 dagen wordt elk nog bestaand lid geacht de impliciete wijzigingen te hebben geaccepteerd. De abonnee kan te allen tijde het adres en de gebruikersgegevens wijzigen via het “Mijn profiel”. De wijzigingen zijn tot dan toe van kracht in de huidige voorwaarden.

Overige

Deze Algemene Voorwaarden vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen Wild Web Ltd en u betreffende het onderwerp van deze Algemene Voorwaarden. In het geval dat een van de Algemene Voorwaarden door een rechtbank of een andere bevoegde rechtbank niet afdwingbaar wordt geacht, zullen dergelijke bepalingen worden beperkt of geëlimineerd tot het noodzakelijke minimum zodat deze Algemene Voorwaarden anders volledig van kracht blijven en van kracht blijven. Een verklaring van afstand door Wild Web Ltd of u van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of een schending daarvan, in een bepaald geval, zal geen afstand doen van een dergelijke bepaling of voorwaarde of een latere schending daarvan. Wild Web Ltd kan haar rechten of verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden zonder voorwaarden overdragen. Deze Algemene Voorwaarden zijn bindend voor en komen ten goede aan Wild Web Ltd en u, en Wild Web Ltd en Wild Web Ltd en uw respectievelijke opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn oorspronkelijk geschreven in het Engels (VS). In het geval dat een vertaalde versie van deze overeenkomst in strijd is met de Engelse versie, is de Engelse versie van toepassing.

Informatie over de eigendom

Informatie over de eigenaar van Read with me

Voor meer informatie over onze algemene voorwaarden of andere onbeantwoorde problemen of vragen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande informatie

Read with me is eigendom van en wordt geëxploiteerd door:

Wild Web Ltd
78 Todor Kableshkov str., fl. 2, ap. 4
1000 Sofia
Bulgaria

KvK-nummer: 205729177

BTW-nummer: BG205729177

E-mail: support@readwithme.io

Telefoon: +359 2 493 0409

Maandag tot en met vrijdag: 08:00 - 23:00 +2 GMT

Overview

What is Read with me

Read with me is an online library, providing e-books for its users. This is an ideal reading platform if you travel a lot, or commute daily, or if you just prefer books in digital format. The books in our collection cover many different topics, but they are mostly focused on self-help titles in various areas. You can access Read with me from any electronic device as long as it’s connected to the Internet. To read your favourite titles offline, you must download them first. Our interface is simple, so it’s easy to search for all those books you love, and even easier to download them as many times as you want with just a click.

General

Wild Web Ltd conducts Read with me's website (in text “Website”) and all the related services (“Service”). The subject of these Terms and Conditions is access and use of the service. By purchasing or accessing the service you express that you have read, understood and agreed to these Terms and Conditions.

You will get an on-going membership at Read with me.
Your membership will automatically be renewed after the trial of 3 days period and then every 30 days for the membership price, respectively 65.00 EUR a month or the local price, showed below under “Pricing by country”. Your membership will run until you actively cancel your membership. There is no binding period of your membership, it can be freely terminated at any time.

By signing up for a membership through one of our campaigns you agree to let Read with me withdraw the trial period price and then the regular 30 day rate for the 30 day subscription from the credit card used when signing up. When you buy a subscription, you will automatically be renewed until you terminate under “Settings” on Read with me. You have to be at least 18 years of age and reside in one of the countries we are operating in, to have a valid subscription to Read with me. There are no hidden charges when purchasing the introduction subscription, just the amount stated in the campaigns, as you can terminate your subscription before the 3 days trial period runs out.

Invoices are generated before every subscription cycle, if we are unable to secure a full payment from your credit card, you agree to let us split up the payments in to 2 15-day membership payments, to cover the full 30-day membership invoice.

If any issued invoice, is unpaid or only partially paid, for more then 4 months, the subscription is automatically terminated and access to the site Read with me closes.

All though Wild Web Ltd reserves the right to issue both digital af physical invoices if a customers order is not followed through with a payment by credit card. Invoices can be issued by a third party as Wild Web Ltd reserves the right to use so called factoring methods. Furthermore the customer agrees also that all communications relating to this trade is covered by RPL § 154a on a agreement to electronic and telephone communication between the parties in this trade.

A confirmation email for your order/payment will be sent to the email you stated upon signing up for the subscription.

Pricing By Country

Customer Support

We strive to do the best customer support as possible – we are open Monday to Friday from 08.00 AM - 23.00 PM (Time zone: +2 GMT) and will do our best to guide you and answer your questions within 48 hours on weekdays and we are closed in the weekends.

All questions or problems can be send to support@readwithme.io – All e-mails and customer service answers will be in French or English, so please write your questions in French or English, so we can provide the quickest and best online support for you. If written in other languages, we might not be able to understand it or have to do a Google translate, and some answers, might be misunderstood and wrong.

Our phone support can also be reached in our opening hours, you can reach us by calling +359 2 493 0409.

Failure To Receive Welcome E-mails, Invoice E-mails Etc

Read with me cannot be held accountable for the subscriber not receiving the welcome email, terminations, invoices, receipts etc. It is at any time the responsibility of the subscriber to ensure that your provider or e-mail is accessible and able to receive the mentioned mails. By ensure that they do not end up in the spam folder or ”junk mail”. E-mail providers such as Hotmail and Gmail can have problems related to the e-mails sent from Read with me and we advise you to use an alternative provider when subscribing to Read with me.

Privacy

Your privacy is very important to us. Accordingly, we have developed this Policy in order for you to understand how we collect, use, communicate and disclose personal information. The following is our privacy policy at Read with me.

• Before or at the time of collecting personal information, we will identify the purposes for which information is being collected.

• We will collect and use personal information solely with the objective of fulfilling those purposes specified by us and for other compatible purposes, unless we obtain the consent of the individual concerned or as required by law.

• We will only retain personal information as long as necessary for the fulfillment of those purposes.

• We will collect personal information by lawful and fair means and, where appropriate, with the knowledge or consent of the individual concerned.

• Personal data should be relevant to the purposes for which it is to be used, and, to the extent necessary for those purposes, should be accurate, complete, and up-todate.

• We will protect personal information by reasonable security safeguards against loss or theft, as well as unauthorized access, disclosure, copying, use or modification.

• We will make readily available to customers information about our policies and practices relating to the management of personal information.

We are committed to conducting our business in accordance with these principles in order to ensure that the confidentiality of personal information is protected and maintained.

Which Personal Information Do We Gather From You?

When you gain access, sign up, participate in, create an account or in other way uses our services, we can collect personal information about you. The personal information, we collect, depends on the circumstances and the services you use, but can consist of the following: 

User Generated Personal Information

Your purchase references, i.e. if you react on ads or campaigns

• IP address

We can also gather other information about your use of our services through cookies and similar technologies.

Personal Information Gathered From Third Party

We may supplement the information we collect from you with information we receive from third parties and through your use of websites, products or services offered by other products in our company, Wild Web Ltd. This can for example Include information we receive from third parties who provide our payment solutions in order to enable payment when using our Services.

Why Do We Gather Your Personal Information?

Our purpose

We process your personal information for the following purposes:

A) For the sake of our contractual relationship:

• To handle payment for your account and to deliver order and invoice information to you

• To keep track of your purchases in order to ensure that we can provide you with the services that you are entitled to

• To communicate with you about your subscription, account or purchase of our Services

• To inform you about changes in our Services

• To provide offers, news, information, products or services that you request from us

B) For legitimate purposes:

• To share your information with other products within Wild Web Ltd when necessary for administrative purposes or for the deliverance of our Services to you

• To use IP address or other information required to block the malicious use of our Services for the purpose of protecting our Services or otherwise enforcing or using our Terms and Conditions

• To provide information in a merger and acquisition process for business and strategic management purposes.

• In order to provide you with offers, news, information, products or services that we believe may be of interest to you, including tailor-made advertising, it relate to your likely interests

• For analysis and statistical purposes

• To establish, exercise or defend legal requirements

C) We may also process your personal information if it is necessary forus to comply with a legal obligation or decision of an authority.

What legal basis in GDPR is the processing of your personal data based on?

• point (A) is required for the conclusion and fulfillment of our obligations following our agreement with you;

• point (B) is required for our legitimate interests in developing, managing, protecting and marketing our Services as well as from a business and strategic perspective;

• point (C) will only occur if we have received your consent to such treatment;

• point (D) is required to comply with legal obligations;

Is It Mandatory For You To Provide Your Personal Information

 

Personal information that we request from you and which is marked “mandatory” in any way, is required for us to provide our Services (for legal, contractual, administrative, technical or similar reasons ).

However, some of your personal information may only be required if you use specific features, enable optional parts of the Service, or request access to certain resources, offers, promotions, programs, or similar from us or our marketing partners.

This will you be informed about before collecting such personal information from you.

Who Can We Share Your Personal Information With?

Group transfers

We may disclose your personal information to other products within Wild Web Ltd, if necessary for administrative purposes or for the provision of our Services to you. If you have consented to this, we may also disclose your personal information to products within Wild Web Ltd for marketing purposes. Products that access your personal information follow practices in accordance with this Privacy Policy.

The partners, sponsors and advertisers

We can share your personal information with our collaborators and sponsors. In addition, we may also share your personal information with our collaborators and advertisers, but only after you have requested it or assent that you have consented to it.

As described, we may also use aggregated information to monitor the use of our Services in order to help us improve and develop our Services, and we may make such aggregated information available to third parties, such as. content partners or advertisers. Aggregated information does not include personal information and can’t be linked to you.

Third parties for security or other legitimate reasons

We may also disclose your personal information to third parties if we reasonably have reason to believe that disclosure of such personal information is necessary:

• In order to comply with applicable legal obligations, including applications, court orders, government requests or search warranties, or otherwise required by law;

• To protect our rights or property, or the safety of our customers or employees;

• To protect against fraudulent, malicious, misuse, unauthorized or illegal use or subscription to our Services and to protect our network, Services, Devices and Users from such use;

• To promote or defend against complaints or legal claims in court, administrative cases and procedures and the like;

• To assess credit risk, for reporting purposes or to receive payment for our Services;

• As part of merger and aggregation, provided that the potential buyer or seller agrees to respect and process your personal information in accordance with our Privacy Policy;

• To external auditors and supervisors

Where Do We Process Your Personal Information?

The personal data we collect from you can be transferred to and stored at a destination outside the European Economic Area (“EEA”), including destinations not covered by a decision of the European Commission on an adequate level of protection for the processing of personal data. It can be shared with other products within Wild Web Ltd, handled by employees working for us or for one of our suppliers outside the EEA. Such staff may, for example, be involved in fulfilling your order, processing your payment information and performing our support services. We take all reasonable precautions to ensure that your personal information is processed safely and in accordance with this Privacy Policy and has taken appropriate safeguards to protect your personal information. For further information about or a copy of these safeguards, please contact us using the contact information found at the end of this Privacy Policy.

How Long Do We Store Your Personal Data?

We will keep your personal information only as long as we consider it necessary to fulfill our purposes as described above under “Why do we process your personal information”. Then we will delete or, in some cases, anonymize your personal information. We regularly check whether we have saved personal information to be deleted. Since we process your personal information for different purposes, the actual period of personal information will vary.

Typically, the following deletion deadlines apply:

Data typeWhat is it?Deletion deadline
User dataUser data is information about, how you use the service and which orders you make.Until the account is deleted (is processed in 5 years)
Customer service dataCustomer service data is information that you provide when you are in contact with Read with me's customer service and voice recordings made for educational purposes.3 years (call logs and text dialogs)

1 month (voice recordings)
Account informationAccount information is information about your account, such as username, password and purchase information made in the
Read with me service.
Until deletion of account
Transaction dataTransaction data is information about transactions made on your account in connection with purchases made in the
Read with me service
10 years

How Do We Protect Your Personal Information?

Protecting your personal information is important to us. All personal information you provide us is stored on secure servers and we have strict procedures to protect against loss, abuse, unauthorized access, change, disclosure or destruction of your personal information. Any payment transactions will be encrypted by industry standard technology and subject to PCI security standards.

While we work hard to protect your personal data, we cannot guarantee that our security measures prevent any unauthorized attempts to access, use or disclose personal information. However, we maintain safety and incident plans, including plans for handling any breach of data security, in case of a physical or technical incident to handle this in a timely fashion and limit any adverse effect of such an incident.

How Can You Access Your Personal Information?

We understand that sometimes you may need additional information from us about your personal information and how they are processed or that you may want to update or correct the personal information you have given us. Therefore, you include the following rights:

Right to access your personal information:You are entitled to be verified by us if we process personal information about you and, if so, to access your personal information and information.

Right to get corrected personal information:If you find that personal information we treat about you is inaccurate, you have the right to make us correct such personally identifiable information. 

Right to delete personal information (the right to be forgotten):Under certain circumstances, for example, if your personal information has been processed illegally or you have withdrawn your consent (if processing of your personal information is based on your consent), you have the right to request and delete your personal information from us. 

Right to limit processing:under certain circumstances, i.e. If you skill game the accuracy of your personal information or if you object to our legitimate purpose to process your personal information, you are entitled to request that we limit the processing of your personal information until a solution has been found. 

Right to protest against processing:under certain circumstances, i.e. if you skill game our legitimate interest in processing your personal information, you have the right to object, for reasons relating to your particular situation, against such processing. 

Right to data portability: If your personal information is processed automatically based on your consent or in the performance of our contractual relationship, you have the right to request that we provide you with your personal information in a machine-readable format for transmission to another data controller.

Right to lodge a complaint with the supervisory authority: You have the right to file a complaint regarding our processing of your personal information to your supervisory authority.

If our processing of your personal information is based on your consent, you have the right to withdraw such consent at any time (however, it will not affect processing based on your consent before withdrawal) by contacting us or by updating the settings in the Service. (where relevant).

Please contact us using the contact details below to make a request for your rights. We will make commercially reasonable efforts to respond to your request within 30 days of receiving such a request. If we cannot comply with your request within 30 days, we will let you know about this, the reason for the delay and when we expect to be able to meet your request.

Also, be aware that you can change your contact preferences on the “Settings” page if you do not want to receive certain types of information from us. You can also do this at any time by contacting us at support@readwithme.io or by calling +359 2 493 0409.

Changes To This Privacy Policy

Our Privacy Policy may be amended from time to time. Therefore, be sure to review the latest version of this policy on a regular basis. We will disclose any changes to the Privacy Policy here, and if the changes are significant, we will provide you with a more prominent message such as email. If we change this Privacy Policy in a way that will affect how we use your personal information, we will advise you about the choices you may have as a result of these changes. We will also keep previous versions of this Privacy Policy in an archive for your review.

Registration

By registering on our website, you agree:

• that your information about you and/or your organization is accurate, current and integral;

• to keep your password and other information related to your security of the service confidential;

• to regularly update your information in order to keep it accurate, complete and current;

• to be responsible for all the actions that have arisen from the use of your account.

• To pay your invoice every month, until your membership is terminated or canceled.

Payment & Billing

You are obligated to ensure that your payment information is up to date. You agree to pay in advance of the time period during which such services are provided. Unless otherwise provided, you agree that until and unless you notify Wild Web Ltd of your desire to cancel the Services, you will be billed on an automatically recurring basis to prevent any disruption to your Services, using your credit card or other billing information on file with us.

Wild Web Ltd does not store payment information. All payments are made through SSL encrypted connections, which ensures maximum safety for the transactions.

You acknowledge and agree that any card and related billing and payment information that you provide will be shared by Wild Web Ltd with a third party partner, such as: payment processor and/or acquirer.

The registration will start with a trial period of 3 days.

If you do not withdraw at the time your trial expires, your card will be charged the amount specified in our “Pricing by country” table. Your signup campaign’s country decides the amount and currency you will pay, as this will be considered your local currency.

Wild Web Ltd reserves the right to split up an invoice in to multiple transaction to ensure payment of the outstanding invoice.

Wild Web Ltd reserves the right to charge you the trial fee specified in pricing by country, and thereafter the full membership fee specified in pricing by country, for the use of our services.

Wild Web Ltd reserves the right to change its fees at any time, upon notice to you if such change may affect your existing or future subscriptions.

The cards accepted: Visa and MasterCard.

Cancellation

You may terminate or cancel the services by giving Wild Web Ltd written notice via the email: support@readwithme.io or by logging in to your account and canceling your subscription. In case of canceling your subscription in the maximum of 14 days from subscribing, we offer a refund for all subscription costs (trial + monthly).

You may discontinue to use and request to cancel your account and/or any Read with me services at any time.

Please note that the subscription can be also paused for an unlimited time due to traveling/vacation, etc. For all further inquirers please include in your email following information: order numbers, customer number, full name and email address.

You can cancel subscription any time and your profile will be active until the next billing cycle. After that, you will no longer have access to your profile and we may delete all information on your profile. We accept no liability for such deleted information or content.

Termination

Wild Web Ltd may terminate your access to the services, in whole or in part, without notice, in the event that:

You infringe this Agreement

You fail to pay any fees due

Your use of the Service may harm Wild Web Ltd or others

Violate the current Terms & Conditions. Share information concerning other members’ (e-mail address, postal address, telephone number, etc.)

You commit Illegal behavior, non-ethical, irresponsible or any other behavior that could be construed as harassment towards other members or the website itself.

Your account is considered fraudulent.

You commit General inacceptable behavior as defined by the site.

In that case, Wild Web Ltd shall not refund to you any fees paid before such termination, and you shall be obligated to pay all fees and charges that appeared prior to the effectiveness of such termination

Please note: Upon termination of the services for any reason: user content, user profile, and other data will be deleted. Your account and use of the Service may be terminated by you or by Wild Web Ltd. You can do it by following the instructions given on the Service. Wild Web Ltd may terminate your access and use of the Service at any time, for any reason, and at such time you will have no further right to use the Service. You may terminate your Read with me account at any time by following the instructions available through the Service. The provisions of these Terms and Conditions relating to the protection and enforcement of Read with me proprietary rights, your representations and warranties, disclaimer of representations and warranties, release and indemnities, limitations of liability and types of damages, ownership of data and information, governing law and venue, and miscellaneous provisions shall survive any such termination.

Any content considered as a direct violation with the law as well as cases of harassment will be reported to the relevant authorities, including the IP address of the member, time of creation and any other necessary information.

Refunds

We offer a 100% refund guarantee on all orders where you request a refund within 14 days of any purchase.

We hope you will love everything that you order from us but if something isn’t quite right, you have 14 days to request a refund under the refund guarantee. All other cases have to be reviewed by the customer support team, and a decision is made on a case by case basis.

To request a refund, please contact the customer support team.

Email: support@readwithme.io

Phone: +359 2 493 0409

Customer support is open Monday to Friday from 08.00 AM - 23.00 PM (Time zone: +2 GMT) and will do our best to guide you and answer your questions within 48 hours on weekdays and we are closed in the weekends.

Inappropriate Use

You will not upload, display or otherwise provide on or through the Service any content that: (i) is libelous, defamatory, abusive, threatening, hateful, harassing, offensive or otherwise violates any law or infringes upon the right of any third party (including copyright, trademark, privacy, publicity or other personal or proprietary rights); or (ii) Wild Web Ltd’s sole judgment, is objectionable or which restricts or inhibits any other person from using the Service or which may expose  Wild Web Ltd or its users to any harm or liability of any kind.

Cookies

At Read with me we wish to give you the best user experience possible, which is why we have to use cookies to store relevant information on your computer.

1. What are cookies? 
Cookies are small text files containing information that a website like ours can save and read again.

2. What are we using cookies for?  
We are using cookies for the following: Remembering your username and password, collect statistics about how you use our website – via Google Analytics make it possible to share via facebook and other social media, saving your name and address for relevant new promotional campaigns.

3. How to prevent or get rid of cookies?  
To learn more about deleting cookies, you can use the following link:
http://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/ 

To learn more about controlling cookies, you can use the following link
http://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/ 

4. For how long are we storing the cookies?  
The cookies we place with you are stored for a varied number of months, depending on the purpose of the various cookies. Every time you visit our website, the period is extended and they are automatically removed when they expire.

Indemnification Of Wild Web Ltd

You agree to defend, indemnify and hold harmless Wild Web Ltd and its directors, officers, employees, contractors, agents, suppliers, licensors, successors and assigns, from and against any and all losses, claims, causes of action, obligations, liabilities and damages whatsoever, including attorneys' fees, arising out of or relating to your access or use of the Service, any false representation made to us (as part of these Terms and Conditions or otherwise), your breach of any of these Terms and Conditions, or any claim that any template we provide to you is inaccurate, inappropriate or defective in any way whatsoever.

Your Representations And Warranties

You represent and warrant to Wild Web Ltd that your access and use of the Service will be in accordance with these Terms and Conditions and with all applicable laws, rules and regulations of the EU and any other relevant jurisdiction, including those regarding online conduct or acceptable content, and those regarding the transmission of data or information exported from the EU and/or the jurisdiction in which you reside. You further represent and warrant that you have created or own any material you submit via the Service and that you have the right, as applicable, to grant us a license to use that material as set forth above or the right to assign that material to us as set forth below. You further represent and warrant that you will carefully safeguard your password, user name, and account information, will not share your password or user name with any third party, and will not allow any third party to access your Read with me account for any purpose.

No Representations Or Warranties By Wild Web Ltd

All information, property and rights provided or granted to you by Wild Web Ltd are provided to you on an “as is” basis. Wild Web Ltd and its suppliers make no representations or warranties of any kind with respect to the service, either expressed or implied and all such representations and warranties, including warranties of merchantability, fitness for a particular purpose or non-infringement, are expressly disclaimed. Without limiting the generality of the foregoing, Wild Web Ltd does not make any representation or warranty of any kind relating to accuracy, service availability, completeness, informational content, error-free operation, results to be obtained from use, or non-infringement. Access and use of the service may be unavailable during periods of peak demand, system upgrades, malfunctions or scheduled or unscheduled maintenance or for other reasons. Some jurisdictions do not allow the exclusion of implied warranties, so the above exclusion may not apply to you.

Limitation On Types Of Damages/limitation Of Liability

Wild Web Ltd will not be liable to you or any third party claiming through you (whether based in contract, strict liability, tort or other theory) for indirect, incidental, special, incidental, consequential or exemplary damages arising out of or relating to the access or use of, or the inability to access or use, the service or any portion thereof, including but not limited to the loss of use of the service, inaccurate results, loss of profits, business interruption, or damages stemming from loss or corruption of data or data being rendered inaccurate, the cost of recovering any data, the cost of substitute services or claims by third parties for any damage to computers, software, modems, telephones or other property, even if Wild Web Ltd has been advised of the possibility of such damages. Wild Web Ltd’s liability to you or any third party claiming through you for any cause whatsoever, and regardless of the form of the action, is limited to the amount paid, if any, by you to Wild Web Ltd for the service in the 12 months prior to the initial action giving rise to liability. This is an aggregate limit. The existence of more than one claim hereunder will not increase this limit.

The software used on Read with me's website could include technical, typographical, or photographic errors. Read with me does not warrant that any of the materials on its website are accurate, complete, or current. Read with me may make changes to the content contained on its website at any time without notice. Read with me  does not, however, make any commitment to update the materials and no refunds can be demanded if our software is down at times. We will ofcourse try our best to provide the best service as possible for all our monthly subscribers.

Read with me has not reviewed all of the sites linked/urls to its Internet website and is not responsible for the contents of any such linked site or the content and files uploader by our users on Read with me. The inclusion of any links or files does not imply endorsement by Read with me of the site. Use of any such linked web site is at the user’s own risk.

Proprietary Rights In Service Content And Activity Materials

All content available through the Service, including designs, text, graphics, images, information, software, audio and other files, and their selection and arrangement (the "Service Content"), are the proprietary property of Wild Web Ltd or its licensors. No Service Content may be modified, copied, distributed, framed, reproduced, republished, downloaded, scraped, displayed, posted, transmitted, or sold in any form or by any means, in whole or in part, other than as expressly permitted in these Terms and Conditions. You may not use any data mining, robots, scraping or similar data gathering or extraction methods to obtain Service Content. As between you and Wild Web Ltd, all data, information and materials generated from your access and use of the educational activities made available on or through the Service, shall be exclusively owned by Wild Web Ltd, and you shall not have any right to use such Activity Materials except as expressly authorized by these Terms and Conditions. By using the Service, you hereby assign to Wild Web Ltd any and all rights, title and interest, including any intellectual property rights or proprietary rights, in the Activity Materials. All rights of Wild Web Ltd or its licensors that are not expressly granted in these Terms and Conditions are reserved to Wild Web Ltd and its licensors.

Trademarks

Read with me and all other trademarks, service marks, graphics and logos used in connection with the Service are trademarks or service marks of Wild Web Ltd or their respective owners and some of them are registered at the EU Copyright Directive. Access and use of the Service does not entitle you to use or reproduce the Read with me name or any Read with me or third-party trademarks, service marks, graphics or logos.

Your Choices and Opt-Outs

Members and Visitors who have opted in to our marketing and cart notification emails can opt out of receiving the emails from us at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of our marketing messages. Also, all opt-out requests can be made by emailing us using the contact details provided in the "Ownership" section below. Please note that some communications (such as service messages, account notifications, billing information) are considered transactional and necessary for account management, and Members cannot opt out of these messages unless you cancel your account.

Governing Law And Arbitration

These Terms and Conditions, its subject matter and Wild Web Ltd and your respective rights under these Terms and Conditions shall be governed by and construed under the laws of Bulgaria, excluding the conflict of law provisions of that or any other jurisdiction. Any possible dispute arising between you and Wild Web Ltd will be resolved by binding arbitration. The arbitration shall be conducted by a single arbitrator in Bulgaria. Unless otherwise expressly required by applicable law, each party shall bear its own attorneys’ fees without regard to which party is deemed the prevailing party in the arbitration proceeding.

Notice For Claims Of Copyright Violations And Agent For Notice

To prove and demonstrate your suspect, as a copyright owner, that any material available through the service infringes upon your copyrights, you may submit a copyright infringement notification to Read with me pursuant to the EU Copyright Directive by providing us with the following documentation and information in writing:

• a physical or electronic signature of the copyright owner or the person who acts on behalf of the owner of the copyright interest;

• a description of the copyrighted work that you claim has been infringed;

• a description of where the material that you claim is infringing is located on the Service, with enough detail that we may find it on the Service;

• telephone number, address and email address;

• a statement by you that you have a good faith belief that the disputed use is not authorized by the law, copyright owner or its agent; and a statement by you, made under penalty of perjury, that the above information in your notice is accurate and that you are the copyright owner or are authorized to act on the copyright owner's behalf.

Anti-Money Laundering Policy

Be aware that Read with me's business practices prohibit bribery, corrupt behavior and money laundering.

You agree that you shall remain in compliance with all applicable laws that relate to commercial or public sector bribes, money laundering, terrorism (including but not limited to local anti-corruption laws, Canada’s Corruption of Foreign Public Officials Act, the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions and the U.K. Bribery Act).

Should you at any point in time fail to be compliant, Read with me reserves the right to terminate your account without any notice.

Changes Of Terms And Conditions

Wild Web Ltd reserves the right to modify the terms at any time. If the terms change it will be published on our website and the subscriber will have 30 days to terminate the subscription if you disagree with the terms. This will apply in a case of significant changes in your current agreement with Wild Web Ltd. After the 30 days any still existing member will be deemed to have accepted the changes implied. The subscriber can at any time change address and user details via the “My profile”. The changes till then take effect in the current terms.

Miscellaneous

These Terms and Conditions represent the entire agreement between Wild Web Ltd and you concerning the subject matter hereof. In the event that any of the Terms and Conditions are held by a court or other tribunal of competent jurisdiction to be unenforceable, such provisions shall be limited or eliminated to the minimum extent necessary so that these Terms and Conditions shall otherwise remain in full force and effect. A waiver by Wild Web Ltd or you of any provision of these Terms and Conditions or any breach thereof, in any one instance, will not waive such term or condition or any subsequent breach thereof. Wild Web Ltd may assign its rights or obligations under these Terms and Conditions without condition. These Terms and Conditions will be binding upon and will inure to the benefit of Wild Web Ltd and you, and Wild Web Ltd’s and your respective successors and permitted assigns.

Language

These Terms and Conditions were originally written in English language (US). In the event any translated version of this agreement conflicts with the English one, the English version controls.

Ownership Information

Owner information of Read with me

For further information about our Terms & Conditions or other unanswered issues or questions, please feel free to contact us at the information below.

Read with me is owned and operated by:

Wild Web Ltd
78 Todor Kableshkov str., fl. 2, ap. 4
1000 Sofia
Bulgaria

Business Number: 205729177

VAT: BG205729177

E-mail: support@readwithme.io

Phone: +359 2 493 0409

Monday to Friday: 08:00 - 23:00 +2 GMT